İstanbul Moda Akademisi
Sadrazam Sait Paşa Konağı Teşvikiye Cad.
No: 10/1 Nişantaşı İstanbul
www.istanbulmodaakademisi.com
MODA TASARIMI VE
TEKNOLOJİSİ
LİSANS PROGRAMI
KADIN GİYİM (London College of Fashion İş birliğiyle)
AKADEMİK EĞİTİM Programları
MODA TASARIMI
VE TEKNOLOJİSİ
LİSANS PROGRAMI
KADIN GİYİM
Yaratıcı ve görsel becerileri teknolojiyle
birleştiren bu program, moda
tasarımının, ilham alma aşamasından
koleksiyon oluşturmaya uzanan tüm
süreçlerini içerir.
Üç yıllık olan program London College of
Fashion’da eğitim ve diploma şansı sunar. İki
yıl İMA’daki eğitimin devamında yeterli başarıyı
gösteren ve İngilizce yeterlilik için IELTS 6 puana
sahip öğrenciler, diledikleri taktirde 3. sene
Londra’ya gidip, London College of Fashion’da
1 sene daha okuyarak lisans diplomasına sahip
olabilirler.
Moda tarihinden başlayarak moda tasarımıyla
ilişkili tüm süreçler hakkında bilgi sahibi olacak
ve yeteneklerinizi keşfedeceksiniz. Araştırma
metodolojisi ve tasarım sürecine dair deneysel
bir bakış açısı kazanacak, saha ziyaretleri,
seminerler ve moda alanında profesyonel
konuşmacılar ile gerçek hayattaki uygulamaları
öğreneceksiniz. Ünlü moda tasarımcılarıyla
projeler gerçekleştirecek onları daha yakından
tanıyacaksınız. Sektörde yer alan önemli
markalarla çalışma fırsatı yakalayacak, verdikleri
brief doğrultusunda marka için kendi mini
koleksiyonunuzu hazırlayacaksınız.
• Tasarım yorumlama sürecinde kumaş, renk
ve silüetleri bir araya getirerek temalar
hazırlayabilme becerisi kazanacak,
• Modanın yan alanları konusunda çalışmalarda
bulunup bu alanların sektördeki gelişmelerini
takip edebilecek,
• Kişisel koleksiyon hazırlama ve sunma
becerilerinizi geliştireceksiniz.
1.Yıl
İngilizce
2. Dönem
1. Dönem
Birinci yılda öğrenciler tasarıma altyapı
kazandıran moda kültürlerini geliştirecek ve
yaratıcı süreci destekleyen tüm teknik beceri
ve uygulamalar ile ilgili dersleri alırlar. Eğitimler,
İstanbul Moda Haftası defileleri, endüstriden
gelen konuk konuşmacılar, saha ve müze gezileri
ile desteklenir.
3. Dönem
Koleksiyon Planlama 2
Moda Endüstrisine Giriş
Tasarım Araştırma ve Geliştirme 2
•
•
•
•
Programa Kİmler Katılabİlİr?
1. Dönem
• Endüstri Projesi
• Tasarım Portfolyosu Hazırlama: Endüstri Projesi
Tasarımlarının Illustrator Programında Endüstri
Standartlarına Göre Hazırlanması
• Bilgisayar Destekli Tasarım; Kalıp Programı
Assyt Uygulaması
• İleri Kalıp Teknikleri 2
• İleri Uygulama Teknikleri 2
• Modaya ilgi duyan, moda tasarımı alanında
profesyonel bir kariyere hazırlanmak ve kadın
giyim tasarımı alanında uzmanlaşmak isteyen
en az lise mezunu kişiler başvurabilir.
Program sonunda final projeniz olan ilk
koleksiyonunuzu hazırlayarak profesyonel bir
portfolyoya sahip olacak, koleksiyonunuzu
İstanbul Moda Haftası’nda defile ile sektöre
sunacaksınız.
Bu programı
tamamladığınızda;
• Kadın giyim tasarım ve üretim teknikleri içeriği,
prensipleri ve metodolojisini anlama ve uygulama
becerisi kazanacak,
• Tasarım ve üretim sırasında problem çözmek için
yaratıcı ve profesyonel bir bakış açısına ve teknik
becerilere sahip olacak,
• Moda ile ilgili bilgileri; kadın giyim modası alanında
ürün, iş, endüstri ve kültürel bazlı olarak bir araya
getirebilme deneyimi kazanacak,
• Kadın giyim alanında tasarım geliştirme ve üretim
prensipleri hakkında bilgi sahibi olacak, sorunları
giderebilme, karar verebilme ve disiplinlerarası
çalışabilme yeteneğinizi geliştirecek,
Karİyer Olanakları:
• Moda Tasarımcısı
PROGRAM İÇERİĞİ
Program süresince öğrenciler, tasarıma alt yapı
kazandıran ve yaratıcı süreci destekleyen tüm
teknik beceri ve uygulamalarla ilgili dersler alırlar.
Proje bazlı ve uygulama ağırlıklı olan bu program,
geliştirilen teknik becerilerin uygulanmasına,
endüstrinin daha iyi anlaşılmasına ve kişisel
kimlik oluşturulmasına odaklıdır. Programın
sonunda final projesi ile ilk kişisel koleksiyonlarını
tamamlayan öğrenciler, üç yıl boyunca yapılan
tüm çalışmaların sunulduğu bir portfolyoya sahip
olarak endüstriye ilk adımlarını atarlar.
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı-Kadın
Giyim ve Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı-Erkek Giyim öğrencileri müfredattaki
derslerin büyük bir kısmını birlikte alırlar. Moda
Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı- Kadın Giyim
öğrencileri tüm tasarım projelerini kadın giyim
alanına yönelik olarak hazırlarlar.
Teknik ve Tasarım Çalışmalarına Giriş
• Çizim Teknikleri 1; Moda Silüeti Oluşturma
• Tasarıma Giriş; Görsel Günlük Oluşturma ve
Tasarım Fikri Geliştirme
• Bilgisayar Destekli Tasarım 1; Photoshop
• Kalıp Teknikleri 1
• Uygulama Teknikleri 1
• Drapaj Teknikleri 1
• Kumaş ve Lifler
Tarihsel ve Kültürel Çalışmalar
• Modada Tarihsel ve Kültürel Çalışmalar 1
• Kostüm Tarihi
İngilizce
2. Dönem
Tasarım Araştırma ve Geliştirme 1
• Tasarım Araştırma ve Geliştirme
• Çizim Teknikleri 2; Renk, Boyama Teknikleri,
Moda İllüstrasyonu
• Bilgisayar Destekli Tasarım 2; Illustrator
• Kalıp Teknikleri 2
• Uygulama Teknikleri 2
• Drapaj Teknikleri 2
Tarihsel ve Kültürel Çalışmalar
• Modada Tarihsel ve Kültürel Çalışmalar 2
• Çağdaş Moda Tarihi
• Tasarım Araştırma ve Geliştirme
• Çizim Teknikleri 3; Teknik Çizim ve
Teknik Föy Hazırlama
• Bilgisayar Destekli Tasarım 3; Illustrator;
Teknik Çizim
• Kalıp Teknikleri 3
• Uygulama Teknikleri 3
• Drapaj Teknikleri 3
Stiller ve Trendler
• Trendlerin Oluşumu ve Trend Tahminleri
• Modada Stil
İngilizce
Moda Pazarlaması 2
• Hedef Kitle ve Tüketici Davranışları
• Rekabet Araştırması
İngilizce
3. Dönem
2. Yıl
Koleksiyon Planlama 3
İkinci yılda öğrenciler, birinci yıl aldıkları teknik
becerileri uygulayabilecekleri tasarım projeleri
yaparlar. Bu projelerle ileri seviyede uygulama
tekniklerini geliştirir ve bir endüstri briefini
yorumlamayı öğrenirler. Endüstriden bir firmanın
verdiği brief doğrultusunda projelerini yaparlar.
Bu projenin sonunda, firma tarafından uygun
görülen öğrencilere staj imkanı sağlanır.
• Kapsül Koleksiyon
• Tasarım Portfolyosu Hazırlama; Kapsül
Koleksiyonları İçin Portfolyo Oluşturma ve
Lookbook Hazırlama
• İleri Kalıp Teknikleri 3
• İleri Uygulama Teknikleri 3
1. Dönem
3.Yıl
Koleksiyon Planlama 1
•
•
•
•
Tayyör Projesi
İleri Kalıp Teknikleri 1
İleri Uygulama Teknikleri 1
Moda İllüstrasyonu
Moda Pazarlaması 1
• Pazarlamanın Temelleri
• Pazar Analizi
İngilizce
Moda İletişimi
İngilizce
Üçüncü yılda öğrenciler ‘Final Projeleri’ ile
ilk kişisel koleksiyonlarını tamamlar. Üç yıl
süresince yapılan tüm çalışmaların sunulduğu
bir portfolyo hazırlayan öğrenciler, bu projeleri
ve oluşturdukları portfolyoları ile endüstriye
hazırlanırlar. Öğrencilerin final koleksiyonları
sene sonunda yapılan İMA Mezuniyet Sergisi’nde
sergilenirken, endüstri profesyonellerinden oluşan
bir jüri ile seçilen final koleksiyonlar, İstanbul Moda
Haftası’nda İMA Mezuniyet Defilesi’nde yer alır.
Pazar Araştırması
Maliyet Analizi
Tasarım Teklifi Oluşturma
Girişimcilik Becerileri
Final Koleksiyon
• Araştırma
• Tasarım Geliştirme
• Final Koleksiyon Önerisini Sunma
2. Dönem
• Final Koleksiyon Tasarım
• Final Koleksiyon Üretim
3. Dönem
• Final Koleksiyon Realizasyon
• Final Portfolyosu Hazırlık ve Sunum Teknikleri
Süre: 3 yıl İMA (2000 saat)
Ya da 2 yıl İMA+ 1 yıl LCF
Gün ve Hafta içi (Pazartesi-Cuma)
Saat: 9.30 − 16.30
Program Dili: Türkçe, İngilizce
Başvuru: Katılımcılar mülakat ve yetenek
sınavı ile seçilir. Yetenek sınavı
katılımcıların becerilerini ve
yeteneklerini tanımak üzere
yapılır. Mülakatlar esnasında
adayların varsa daha önce
yapmış oldukları çalışmaların
örneklerini ve portfolyolarını
yanlarında getirmeleri,
kendilerini görsel olarak
daha rahat ifade etmeleri ve
tanıtmaları açısından faydalı
olacaktır.
İMA’daki 3 senelik eğitim için
üniversite sınavına giriş belgesi
talep edilmez. Tüm adaylarda en
az lise mezuniyeti aranır.
Detaylı Telefon
bilgi için: 0212 219 41 41
Dahili
1006
/istanbulmodaakademisi
@imaacademy
@istanbulmodaakademisi
Download

Eğitim programının broşürünü indirmek için tıklayınız.