Deneysel Tasarım ve Ön Biyoistatistik Sempozyumu
Program Akışı
29 Eylül 2014, PAZARTESİ
Saat
09:00 - 09:10 AÇILIŞ
09:10 – 09:30 AÇILIŞ KONUŞMASI
Organizasyon Komitesi Adına: Prof. Dr. Mehmet Kaya
İstanbul Üniversitesi Rektörü: Prof. Dr. Yunus Söylet
09:30 - 11:00 Oturum 1: DENEYSEL TASARIM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uğur ÖZBEK
09:30 – 10:15 Prof. Dr. Derek FRY
- 3Rs-based experimental design and planning
10:30– 11:00 Prof. Dr. Kuyaş BUĞRA BİLGE
- Hayvan deneylerinde 3 kritik nokta: amaç, gerekçe ve deneysel tasarım
11:00 – 11:15 Kahve Arası
11:15 – 12:45 Oturum 2: EDİTORYAL BAKIŞ
Oturum başkanı: Prof. Dr. Tayfun UZBAY
11:15 – 11:45 Prof. Dr. Murat EMRE
– Klinik çalışmalarda editör neye bakar?
11:45 – 12:15 Prof. Dr. Tamer DEMİRALP
- Araştırma fikrinden projeye
12:15 – 12:45 Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL
– Deneysel çalışmadan beklenenler, sonuçlarından beklenenler?
12:45 – 13:45 Öğle Arası
13:45 - 14:45 Oturum 3: MODELE UYGUN HAYVAN SEÇİMİ
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Mutlu KÜÇÜK
13:45 – 14:15 Prof. Dr. Tayfun UZBAY
- Uygulanacak modelin belirlenmesi
14:15 – 14:30 Prof. Dr. Mehmet KAYA
- Uygun hayvan seçimi
14:30 – 14:45 Prof. Dr. Serhat PABUCCUOĞLU
- Deneyi etkileyen faktörler
14:45 - 15:00 Kahve Arası
29-30
Eylül,
2014
Deneysel Tasarım ve Ön Biyoistatistik Sempozyumu
Program Akışı
29-30
Eylül,
2014
15:00 - 16:30 Panel: ETİK GEREKLİLİKLER
Oturum Başkanı: Prof Dr. Mehmet KAYA
15:00 - 15:30 Prof. Dr. Hasan YAZICI
– Bilimde özeleştiri-Ahlak ilişkisi
15:30 – 15:50 Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ
- Deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda etik kurulların yeri ve önemi
15:50 - 16:10 Prof. Dr. Yağız ÜRESİN
– Klinik araştırmalarda püf noktalar
16:10 – 16:30 Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN
– Sosyal bilimlerde etik
16:30 – 18:00 Panel Tartışma
30 Eylül 2014, SALI
Saat
09:00 – 10:30 Oturum 1: BİYOİSTATİSTİĞE GİRİŞ VE ÖNBİYOİSTATİSTİK
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Aydın ÇEVİK
09:00 – 09:45 Prof. Dr. Ahmet DİRİCAN
- Biyoistatistiğe giriş
09:45 – 10:30 Yard. Doç. Dr. Funda Hatice SEZGİN
- Ön biyoistatistik
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 – 11:30 Oturum 2: BİYOİSTATİSTİK
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DİRİCAN
10:45 – 11:30 Yard. Doç. Mesut AKYOL
– Hayvan deneylerinde güç ve örneklem büyüklüğü
11:30 – 12:00 Ön Biyoistatistik/Biyoistatistik Tartışma
12:00 – 13:00 Öğle Arası
Hayvan Deneylerinde Deneysel Tasarım Atölye Çalışması
13:00 -17:00
Moderatör: Prof. Dr. Berrak YEĞEN
Atölye Danışmanları: Davetli Konuşmacılar
Deneysel Tasarım ve Ön Biyoistatistik Sempozyumu
Program Akışı
17:15 – 17:30 KAPANIŞ KONUŞMASI
Organizasyon Komitesi Adına: Prof. Dr. Serhat PABUCCUOĞLU
17:30
SERTİFİKA TÖRENİ
29-30
Eylül,
2014
Download

Deneysel Tasarım ve Ön Biyoistatistik Sempozyumu Program Akışı