TIC
t ErgPoialn
ONIMSITESI
FARABI DEtISIM PROGRAMI PROTOKOLU
Bizler, asagida imzalan bulunan ytiksekogretim kurumlan olarak, kurumlanmiz
arasmda Farabi Degisim Programs kapsaminda isbirligi yapmay" kararlastirmis
bulunmaktayiz.
2547 sayth Yuksekogretim Kanunu ye Yuksekogretim Kurumlan Arasmda Ogrenci ye
Ogretim Uyesi Degisim Programma Ei§kin Yonetmelik, YUksekogretim Kurumlan Arasmda
Yurtici Ogretim Elemam y e Ogrenci Degisim Programlannin Desteklenmesi Ainactyla
Yuksekogretim KuruluncaYUksekogretim Kurumlanna Aktanlacak Tutarlann
Muhasebelestirilmesi, Bu Kapsamda Yaptlacak Odemeler Ile Diger Hususlara Iliskin Esas ye
Usuller ile konuyla ilgili diger mevzuata uygun bir bicimde, asagida yer alan alanlarda,
belirtilen faaliyetlerde ye kararlastinlan saydarda, ogrenci y e Ogretim Uyesidegisiminde
bulunmaya karar veren kurumlar olarak, Farabi Degisim Program" kapsammda yer alan ilke
ye kosullara eksiksiz bir bicimde uymayi y e degisimi gerceklestirmeyi taahhut ederiz.
Bu Protokol, .../.../2014 tarihinde iki assl ntisha olarak yapilmi§ olup, 2017 pima
kadar gecerlidir.
KURUMUN ADI:
RECEP TAYYIP ERDOOAN
UNIVERSITESI
FARABI KUWAL,...,
, KODU:
D53-FARABi-01 : \
REKTOR:
PROF. DR. HUSEYI 1 I RAMAN
IMZA:` •
KURUMUN ADI:
ULUDAt ONIVERSITESI
FARABI KURUM KODU:
D16-FARABI-01
REKTOR:
PROF. DR. KAMIL DILEK
IMZA:
)
TARIII:(91/0.:1-/ 2014
TARIII: .... / .... / 2014
1
Taraf
Kurum Koordinatarii
Taraf
Kurum KoordinatOrii
RECEP TAYYIP ERDOtAN INIVERSITESI, D53-FARABI-01
Yrd. Doc. Dr. Barbaros DiNCER
Farabi Kurum Koordinattirii
RTE Universitesi Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi
Di Ili5kiler Ofisi, Zihni Derin Kampfisii
53100 Rize/TUrkiye
Tel: 0464 223 6126 -1285-1286
E-posta: [email protected]
ULUDAt IMIIVERSITESI, 016-FARABI-01
Siikran YILMAZ SOCUKPINAR
Farabi Kurum KoordinatOrii
Uludag Universitesi, Ogrenci hied Daire Baskanligt,
Farabi Kurum KoordinatOrliigti GOrtikle/BURSA
Tel: 0224 294 06 07 - 06 21 Faits: 0224 294 06 29
E-posta: [email protected]
OD: Ogrenci Degisimi
Derece
Alan kodu
Kod
On
Lisans
Ad
Lisans
Vilksek
Lisans
Ytiksekogretim Kurumu
Toplam
.
Degisim
Ogren a
.
Mires'
Saps'
(DOnem)
•
Doktora
Gonderen
Kabul eden
RTE
Univers
sitesi
. Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
ersitesi
Univ
e
RTE
Oniversitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
. Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uluda
Oniversitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
.. RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
.. RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
. RTE
Oniversitesi
EdiTiM FAKULTESt
X
Sosyal higher Ogretmenligi
X
X
X
X
X
X
X
Sind Ogretmenligi
Fen Bilgisi Ogretmenligi
X
BkOgretim Matematik
Ogretmenlig
X
X
X
Torkoe
Ogretmenligi
X
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Derece
Alan Kodu
Kod
On
Lisans
Ad
Lisans
Yuksek
.
Luaus
Doktora
Yaks& Ogretim Kurumu
Toplam
GOnderen
Ogrenci
Kabul eden
Saps,
Degisim
Suresi
(DOnem)
FEN- EDEBiYAT FAKULTESI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
X
Tarih
X
X
X
X
X
Turk Dili ye Edebiyali
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
.. Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
. RTE
Oniversitesi
.. Uludag
U niversitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
niversitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
MESLEK YUKSEKOKULU
X
Bankaohk ye Sigortacilik
X
X
Bilgisayar Programciligt
X
Bilgisayar Teknolojisi ye
Programlam
X
X
Muhasebe
Mu
X
Muhasebe ye Vergi
Uygulamalar
X
X
RTE
Universitesi
.. Uludag
U
Universitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
niversitesi
Rize
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
Uludag
OUniversites
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Oniversitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Turizm ve Otel
Isletmeciligi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
2
X
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
2
X
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
2
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Oniversitesi
X
X
X
isletme Yonetimi
X
X
Pazarlama
X
Turizm ye Otel
isletmecilig
X
X
Bin° YOnetimi ye
Ynnetici Asistanhg
X
X
X
Bake Tartan
X
X
Organik Tanm
X
Peyzaj ye Sus Bitkileri
X
Elelctrik
X
X
Elektronik Teknolojisi
X
X
iklimiendirme Sogutma
X
X
tklimlendirme ye
Sogutma Teknolojis
X
X
Malone
X
X
Mobilya ye Dekorasyon
X
X
Tekstil
X
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
X
Tekstil Teknolojisi
X
X
Insaat Teknolojisi
X
X
Dis Ticaret
X
X
Islet= Yitnetimi
X
X
Turizm ye Otel
isletmeciligi
X
X
Otomotiv
X
X
Mekatronik
X
X
Eslesen Turn BOltimler
X
RTE
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Oniversites
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Oniversitesi
RTE
Oniversitesi
. Uludag
Oniversitesi
RTE
Universitesi
. Uludag
rsitesi
Unive
RTE
Universitesi
. Uludag
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Oniversitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Oniversitesi
RTE
Oniversitesi
Uludag
Oniversitesi
.. Uludag
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ILAHIYAT FAKULTESi
X
X
X
X
X
X
ilahiyat Fakultesi
Din Kulturu ye Ahla
Bilgisi Ogretmenligi
X
X
X
Eslesen ttim Miltimler
X
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
BaiSADI VE IDARI BiLiMLER FAKULTES
X
tktisat
X
X
isletme
X
RTE
Oniversitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Oniversitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
5
•
Kau YOnetimi
X
X
X
Eslesen turn bOlUmler
X
TE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universites
Uludag
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
d
Universitesi
RTE
Universitesi
RTE
Universitesi
.. Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
SAGLIK DIZMETLERA MESLEK YUKSEKOKULU
X
Anestezi
X
X
Ilk ve Acil Yardim
X
TEbb
Laboratuvar Teknikleri
X
X
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
RIZE SACLIK YUKSEKOKULU
X
He
X
TIP FAKULTESI
X
Falctiltesi
X
MITHENDISLiK FAKULTESI
Makine
Muhendisligi
X
X
RTE
Universitesi
Uludag
Universitesi
Uludag
Universitesi
RTE
Universitesi
2
2
2
2
6
Download

Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi