DOĞRUDAN TEMİN İLANI
BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
Elazığ ili SODES “Umudum Sizlersiniz” Projesi kapsamında İl dışı (Konya) Gezi Hizmeti Satın
Almaya İlişkin SODES 2013 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan
temin usulü ile alım yapılacaktır.
1) İdareye İlişkin Bilgiler
Balakgazi Orta ve Yüksek Eğitim
a) Kurumun Adı, Adresi
İzzetpaşa Mah. Şehitilhanlar Cad. Büyük Çarşı No:6 Kat:4
(Yavuz Erkek Öğrenci Yurdu)
ELAZIĞ
b) Telefon/Faks No/E-Posta
c) İlgili Personelin
Adı,Ünvanı,CepTelefonu
Bilal AÇOĞLU
0534 422 62 23
2) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Teklifin
a) Niteliği, Türü, Miktarı
Araç Kiralama- 2 Adet
Konakalama-110 Kişi
İaşe-110 Kişi
b) TeslimYeri/Yerleri
Balakgazi Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı
c) TeslimTarihi/Tarihleri
3) Doğrudan Temin İhalesi
21.05.2014 günü mesai bitimine kadar
b) Tarihi ve Saati
Hükümet Konağı Kat:3 AB Dış İlişkiler ve Projeler
Koordinasyon Toplantı Salonu
22.05.2014 Saat 10:00
c) İhale Sorumlusu
Bilal AÇOĞLU - Proje Koordinatörü
a) Yapılacağı Yer
4) Şekli ve içeriği belirlenen EK-1’deki teklif mektubu,
5) Teknik Şartname Ek-2,
6) Kurum firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir.
7) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fırsat ve kalite esasına göre belirlenecektir.
8) Bu ihaleye sadece Elazığdaki yerli istekliler katılabilir.
9) İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili ihale dosyası idarenin adresinde ücretsiz temin edilebilir.
10) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Proje Koordinatörüne elden teslim edilmeli
11) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü
olmalıdır.
12) Kurum doğrudan temin ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
13)Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır. Aksi takdirde teklifiniz
geçersiz sayılacaktır.
14)İhaleyi kazanan yüklenici Vergi Borcu ve Sgk Borcu olmadığını beyan etmek zorundadır.
15)Kazanan yüklenici fatura bedelinin Damga Vergisini ödeyip vakfımıza ibraz etmekle zorunludur.
BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
İzzetpaşa Mh. Şehitilhanlar Cad.
Büyük Çarşı No:6 Kat:4 ELAZIĞ
EK:1
TEKLİF MEKTUBU
Balakgazi Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı aşağıda belirtilen hizmetin alınması
gerekmektedir. Aşağıda belirtilen hizmetin kaç TL. ye (KDV Hariç) verileceği ile ilgili fiyat
teklifinizi 21.05.2014 tarihe kadar verilmesini rica ederim.
Bilal AÇOĞLU
Proje Koordinatörü
ALINACAK OLAN MALZEMENİN
123456-
ADI
MİKTARI
ARAÇ KİRALAMA
KONAKLAMA GİDERLERİ
İAŞE GİDERİ
TOPLAM
2 Adet
110 Kişi
110 Kişi
BİRİM FİYATI
TOPLAM
FİYATI
ŞARTNAME:
Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır.
Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir.
KDV Hariç olarak fiyat verilecektir.
Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır.
Götürü bedel teklif verilecektir.
Malzeme teknik özellikleri ektedir.
7- Verilen tekliflerde teklif mektubu ve teknik şartnamenin bütün sayfaları kaşelenecektir. Aksi
takdirde teklif geçersiz sayılacaktır.
8- İhaleyi kazanan yüklenici Vergi Borcu ve SGK Borcu olmadığını beyan etmek zorundadır.
Söz konusu malzemelerin toplam (KDV Hariç) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL.
ye vermeyi taahhüt ederim.
Firma Adı Kaşe-İmza
BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
İzzetpaşa Mh. Şehitilhanlar Cad.
Büyük Çarşı No:6 Kat:4 ELAZIĞ
EK:2
ARAÇ KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
 Kiralanacak Otobüs gerekli şehirlerarası taşıma belgelerine sahip olmalıdır.
 Kiralanacak Otobüslerin yaşı en fazla 3 olup; klimalı, televizyonlu, wi-fili, yürürlükteki mevzuatlara
uygun bir özelliğe sahip olmalıdır.
 Kiralanacak otobüsün E Sınıfı Sürücü Belgesine sahip iki şoförü bulunmalıdır.
 Aracın, Karayolu Trafik Kanunun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme
halatı, takozu ve ilkyardım çantası bulunacaktır.
 Yolcuların güvenliğinden araç şoförü ve firma sorumludur.
 Otobüslerden herhangi birinin arızalanması, kaza yapması, yolculuğa devam edemeyecek duruma
gelmesi veya benzeri durumlarda yüklenici, en fazla 5 saat içinde, bu şartnamedeki şartları taşıyan
yeni bir otobüs ile personel tedarik ederek gezinin devamını sağlamakla yükümlü olacaktır. Kötü
hava koşullarında gerekli ekipmanlar ( zincir, sis farı vs.) bulundurulmalıdır.
 Trafik kurallarının ihlali ve bununla beraber gelebilecek olan trafik cezaları firmaya aittir.
 Gezi seyahati süresince Lavabo ve wc ihtiyaç bedelleri, yüklenici firmaya aittir.
 Program dâhilindeki Araçların yakıt ve her türlü giderleri ile köprü, milli park alanına giriş ücreti,
feribot, otoban, otopark, sürücü ve sürücülerin konaklama ve iaşe giderleri yükleniciye firmaya ait
olacaktır.1 otobüste 2 kaptan ve 1 muavin olacaktır. Otobüslerde su talebi karşılanacak her gün iki
defa araç içi ikram yapılacaktır.
 Yüklenici firma Konya gezisinde her otobüs için en az 1 (bir) kişilik profesyonel turist rehberi
bulundurulacaktır. Turist rehberleri alanda bilgi sahibi olacak ve şehirde yapılacak her faaliyetin
organizatörü aynı zamanda sorumlusu konumunda olacaktır. Rehberlerle ilgili ödemeler, program
dâhilinde ziyaret edilecek yerlerde otopark ücreti, Müze ücreti, Personel ve öğrenci girişi ücreti, wc
ücretleri, park ücretleri vb. ilgili giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 Gezi süresince Öğrenciler ve görev alacak personelin tamamına yüklenici firma tarafından seyahat
sigortası yaptırılacaktır.
 Otobüsle ilgili istenen zorunlu belgelerden (Sürücü Belgesi, Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC2), D2
Yetki Belgesi, TURSAB onaylı belge, Araç Ruhsatı, Araçların Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik)
Sigorta Poliçesi, Kasko sigortaları, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta
Poliçesi, Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile ilgili tüm kontrol ve sorumluluk yükleniciye
aittir.
 Yolcuların indirilip-bindirileceği yerler yönetim kurulunca belirlenecek yerlerde yapılacaktır.
 Kiralanan aracın kalorifer, klima vb. dâhil tüm aksamları faal, bakım ve onarımları yapılmış
olacaktır.
 Aracın kira süresi içerisinde günün 24 saati proje Yetkilisinin emrinde ve belirlediği yerde olacaktır.
 Kiralanan aracın kiralanması süresi içerisinde her türlü bakımı, onarımı, lastiklerinin kullanımdan
dolayı aşınması nedeniyle değiştirilmesi ve tamir giderlerinin tamamı yükleniciye aittir.
 Yüklenici firma TURSAB belgesine sahip olmalı
 2 adet en az 55 kişilik otobüsten oluşacaktır. (Midibüs veya minibüs tarzındaki araçlar kabul
edilmeyecektir.)
 Gezi, Üç gündüz İki gece sürecek.
BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
İzzetpaşa Mh. Şehitilhanlar Cad.
Büyük Çarşı No:6 Kat:4 ELAZIĞ
İAŞE TEKNİK ŞARTNAMESİ
 Yol güzergâhlarında ve konaklanacak yerde 110 kişinin; sabah kahvaltı, öğle ve akşamları
(et yemeği, pilav, salata, tatlı/meyve ve meyve suyu) verilecek. Otobüslerde Su, Meyve suyu, Gazlı
içecek, Çay, Kek, Bisküvi serbest olacaktır.
Sabah Kahvaltıları
 Sabah kahvaltısı en az 10 çeşit olacaktır.
 Çay ve meşrubat sınırsız olacaktır.
Öğlen ve Akşam Yemekleri
 Yemekler en az dört çeşit olacaktır. Bir yemek menüsü:
 Bir Porsiyon Çorba(Mercimek çorbası, Ezo gelin çorbası, Tandır Çorbası vb. )olacaktır.
 Bir Porsiyon ana yemek (Kırmızı etli, veya balık ızgara, Etli ekmek, Sulu Yemekler vb.) olacaktır.
 Bir Porsiyon tali yemek (Pilav, İçli köfte, zeytinyağlı yemek vb. )olacaktır.
 Bir Porsiyon Salata, tatlı veya meyve (Mevsimine uygun meyve veya salata malzemesi
kullanılacaktır. Tatlı ise öğrenci isteğine göre olacaktır.)
 Yemekler gezi düzenlenecek yerlerde ve sıcak olarak ikram edilecektir.
 Yemeklerin yanında yeteri kadar su, ayran gazlı içecek servisi yapılacaktır.
 Yemek sonrası çay ve meşrubat ikramı yapılacaktır.
 Yemekler yetişkin erkekler ve bayanlar için ortalama 2500 kalori değerinde olacaktır.
 Yemek hizmeti verilecek iş yeri genel sağlık kurallarına uygun, temiz bakımlı olacak yemek pişirilen
yerler ve servis yapılan malzemelerde temizlik ve sağlık şartlarına titizlikle uyulacaktır.
 Her porsiyon yemeğin gramajı 1. sınıf lokantalardaki gramaja eşit olacaktır.
 Öğrencilerimiz için Türk (kuzu gecesi) düzenlenecektir.
KONAKLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
 Konaklanacak yerler Turizm Bakanlığı'ndan alınmış 4 yıldızlı otel özelliğine sahip olması gerekir.
Konaklama 2 günlük olacak.
 110 kişinin iki gün kalacağı Konaklama hizmeti; en az 4 (dört) yıldızlı otellerde iki veya en fazla üç
yataklı standart odalarda sağlanacaktır. Odalarda, sürekli sıcak su, sabun/şampuan, kullanımlı terlik,
havlu gibi 4 yıldızlı otellerde bulunması gereken donanım yanında her öğrenci/görevli personel için
günlük yeteri kadar pet şişe su bulundurulacaktır.
 Konaklanan işletmelerde yemek dışındaki zamanlarda da öğrencilerin su içebilmeleri için gerekli
tedbirler alınacaktır.
 Konaklama yerlerinin, öğrencilerin tanışıp kaynaşmaları amacıyla etkinlik yapılmasına ve çok sayıda
öğrencinin konaklayabilmesine uygun olmasına özen gösterilecektir.
GEZİLECEK YERLER
 Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri - Ihlara Vadisi
 Selimiye Cami, Aziziye Cami, Mevlana Müzesi
 Koyunoğlu Müzesi
 Alaeddin Tepesi
 Karatay Medresesi ve İnce minare müzesi
 Kültür park, Şehitler Abidesi
 Meram Bağları
 Sırçalı Medrese
 Konya Arkeoloji Müzesi
 Şems-i Tebrizli Türbesi ve Camisi vb. tarihi yerler geziye dahil edilecektir.
 Yol üzerindeki Malatya-Darende, Kayseri- Tomara şelalesi ve Erciyes, Nevşehir-ÜrgüpGöreme-Kapadokya vb. yerler
Not: idare faaliyet tarihinde değişiklik yapabilir.
BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
İzzetpaşa Mh. Şehitilhanlar Cad.
Büyük Çarşı No:6 Kat:4 ELAZIĞ
Download

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM