EÜ Fen Bilimleri Ens. - Güneş Enerjisi - Enerji Programı 2014 - 2015 Güz Ders Programı
Saat
PAZARTESİ
SALI
08:15 - 09:00
09:15 - 10:00
647
587
10:15 - 11:00
Alan Etkili
Transistörler
Spektroskopik Yön.
Yapısal Tanım. Uyg. I
11:15 - 12:00
Şule ERTEN ELA
Bircan DİNDAR
ARA
13:15 - 14:00
661
509
665
531
537
14:15 - 15:00
Yarıiletkenler ve
Optoelektrnk. Uyg.ları
Enerji Dönüşüm
Sistemlerine Giriş
Hesaplamalı Isı
Transferi I
Yapı Tayininde
Kromatogr. Ayırma T.
Organik Bileşiklerin
Fotodeg. Mek.- I
15:15 - 16:00
Canan VARLIKLI
Mustafa GÜNEŞ
Mustafa GÜNEŞ
Şule ERTEN ELA
Bircan DİNDAR
PERŞEMBE
CUMA
16:15 – 17:00
Saat
ÇARŞAMBA
08:15 - 09:00
09:15 - 10:00
559
593
519
667
595
10:15 - 11:00
Güneş Işınımlı
Fotofzk-Fotokimya G.
Anorganik
Nanoparçacıklar ve …
Sanayide Sürdürüleblr
Üretim 1
Yenilenebilir Enerji
Uygulamaları *¹
Yenilenebilir Enerjiye
Giriş *²
Canan VARLIKLI
Şule ERTEN ELA
Neslihan ÇOLAK
GÜNEŞ
Şule ERTEN ELA
Canan VARLIKLI
13:15 - 14:00
597
561
641
14:15 - 15:00
Esnek ve Hafif Yeni
Nesil Poli. Güneş H.
Spektroskopik Yön.
Yapısal Tanımlama I
Nanobilim Nanotekn.
için Makromoleküller
15:15 - 16:00
Şule ERTEN ELA
Bircan DİNDAR
Şule ERTEN ELA
11:15 - 12:00
ARA
16:15 – 17:00
*¹ DOKTORA için Zorunlu Ders *² YÜKSEK LİSANS için Zorunlu Ders
Download

Ders Programı (2014-2015 Güz) - Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi