DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
EX LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
1
Deney Adı
Standard No
Yapı malzemeleri –
Yangın dayanımı deneyleri
– Aleve doğrudan maruz TS EN ISO 11925-2:
kaldığında tutuşabilirlik – 2010/AC:2011
Bölüm 2: Tek alev
kaynağıyla deney
2
Yapı Ürünlerinin Yangına
Tepki Deneyleri–Yanma TS EN ISO 1716:2011-01
Isısının Tayini
3
Yapı Mamullerinin Yangın
Deneylerine Tepkisi–
TS EN ISO 1182:2010-07
Tutuşmazlık Deneyi
4
5
Deney Aralığı
Ücret
(YTL)
Yapı malzemeleri,
Yangına Tepki Sınıfı:
E
*
Yapı malzemeleri,
Yangına Tepki Sınıfı:
A1,A2
Yapı malzemeleri,
Yangına Tepki Sınıfı:
A1,A2
Yapı Ürünleri İçin Yangına
Yapı malzemeleri,
Tepki Deneyleri-Tek Bir
Yangına Tepki Sınıfı:
Yakma Unsuru İle Termal
TS EN 13823:2011-01
A2,B,C,D
Etkiye Maruz KalanDöşemeler Haricindeki
Yapı Ürünleri
İnşaat Ürünlerinin ve Yapı
Yapı mamullerinin
Elemanlarının Yangınla
Yangın Karşısındaki
İlgili SınıflandırılmasıTS EN 13501-1+A1 : 2013-04
Davranış Sınıfları
Bölüm 1: Yangına Tepki
(A1-A2-B-C-D-E)
Deneyleri Verilerinin
*
LAB-D-13-LS-010
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Deney
Süresi
20 Gün
Doküman No
Numune
6 adet
250±1mm
Uzunluk
90 ±1 mm
Kalınlık
Max 66
Gün
Mamulün
ana
bileşeninde
n en az 50g
’lık bir
kütle /
İlgili standarda
mamulün göre
ara
bileşeninde
n en az 10g
’lık bir
kütle
Max 66
Gün
5 Adet
numune
(1 kg)
Max 69
Gün
500*1500
mm
İlgili standarda
1000*1500
göre
mm
5 Adet
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Lab.Hizmetleri Bölümü
0
No
Akreditasyon
Kapsamında
Evet
Lab.Hizmetleri Bölümü
Evet
Lab.Hizmetleri Bölümü
*
*
*
Sayfa 1 / 8
Sınıfa
Talebe
göre
göre
değişken
İlgili standarda
göre
İlgili standarda
göre
Evet
Lab.Hizmetleri Bölümü
Evet
Lab.Hizmetleri Bölümü
Bu standard sınıflandırma için
olup,atıf yaptığı
Evet
standardlardan (TS EN ISO
1182,TS EN ISO 1716, TS EN
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
EX LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(YTL)
Doküman No
LAB-D-13-LS-010
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Deney
Süresi
Numune
Kullanılması İle
Sınıflandırma
6
7
8
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
13823,TS EN 11925-2, TS EN
ISO 9239-1, TS ENV 1187)
ilgili olanın ücreti uygulanır.
Ev ve benzeri yerlerdeki
yanıcı gazları tespit etmek
amacıyla kullanılan
TS EN 50194-1:2011-12
elektrikli cihazlar - Deney
metotları ve performans
özellikleri
Güvenlik Kuralları – Ev ve
Benzeri Yerlerde
Kullanılan Elektrikli
TS EN 60335-1:2012-04
Cihazlar İçin- Bölüm 1:
Genel Kurallar
Güvenlik Kuralları – Ev ve
Benzeri Yerlerde
Kullanılan Elektrikli
TS EN 60335-1:2012-04
Cihazlar İçin- Bölüm 1:
Genel Kurallar
*
Lab.Hizmetleri Bölümü EMC
deneyleri hariç
Hayır
100 gün 6 Adet
Lab.Hizmetleri Bölümü
0-5 kV
*
2 gün
Talebe
göre
İlgili standarda
göre
Hayır
Lab.Hizmetleri Bölümü
2 kW
*
2 gün
Talebe
göre
İlgili standarda
göre
Hayır
Lab.Hizmetleri Bölümü
9
Lifli Ses Yalıtım
Malzemeleri
10
Güvenlik Kuralları – Ev ve
Benzeri Yerlerde
Kullanılan Elektrikli
TS EN 60335-1:2012-04
Cihazlar İçin- Bölüm 1:
Genel Kurallar
TS 901-2:2009-04
0-900 °C
*
2 gün
Talebe
göre
İlgili standarda
göre
Hayır
Lab.Hizmetleri Bölümü
0-750 °C
*
Sayfa 2 / 8
2 gün
Talebe
göre
İlgili standarda
göre
Hayır
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
EX LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
11
Deney Adı
Metalik malzemeler –
Çekme deneyi – Bölüm 1:
TS EN ISO 6892-1:2011-03
Ortam sıcaklığında deney
metodu
Metalik MalzemelerBrinell Sertlik DeneyiBölüm 1: Deney Metodu
Metalik Malzemeler-
12
Standard No
TS EN ISO 6506-1:2007-02
Rockwell Sertlik DeneyiBölüm 1: Deney Metodu
TS EN ISO 6508-1:2007-06
(A, B, C, D, E, F, G, H, K,
N, T Skalaları)”
Metal Malzemeler TS EN ISO 6507-1:2007-04
Vickers Sertlik Deneyi Bölüm 1: Deney Metodu”
Deney Aralığı
Ücret
(YTL)
Doküman No
LAB-D-13-LS-010
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Deney
Süresi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Lab.Hizmetleri Bölümü
1-60 Ton
*
5 Gün
Talebe
göre
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
60HBW2.5/62.5300HBW2.5/62.5
100HBW2.5/187.5400HBW2.5/187.5
20HRB-100HRB
20HRC-70HRC
Evet
*
7 Gün
(Numune
Talebe
hazırlan
göre
ması
gerektiği
nde)
İlgili standarda
göre
Evet
150 HV 30 –
840 HV 30
200 HV 50 –
900 HV 50
Lab.Hizmetleri Bölümü
13
Basınç Testleri
Standardlar ürüne göre
değişken
Max 200 Bar
*
2 Gün
14
Kaplama Kalınlığı Ölçümü
Standardlar ürüne göre
değişken
0...3 mm
*
2 Gün
15
Mahfazalarla Sağlanan
Koruma Dereceleri (IP
Kodu) (Elektrik
Donanımlarında)
TS 3033 EN 60529:1997-03
Standardın
içerdiği tüm
sınıflar
*
Sayfa 3 / 8
Talebe
göre
Talebe
göre
Ürün
sınıfına
Talebe
göre
göre
değişken
max
2 Gün
İlgili standarda
göre
İlgili standarda
göre
Cihaza bağlantı, ürüne göre
değişken adaptör temini İle
sağlanır.
Lab.Hizmetleri Bölümü
Tahribatsız
Hayır
Hayır
Lab.Hizmetleri Bölümü
İlgili standarda
göre
Evet
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
EX LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
16
Deney Adı
Çevre şartlarına
dayanıklılık deneyleri Bölüm 2-14: Deneyler –
Deney
N: Sıcaklık Değişimi
Standard No
TS EN 60068-2-14:2013-09
Deney Aralığı
-40 ºC / +180 ºC
Ücret
(YTL)
*
Doküman No
LAB-D-13-LS-010
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Deney
Süresi
Numune
Beyana
Talebe
göre
göre
değişken
İlgili standarda
göre
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Hayır
Lab.Hizmetleri Bölümü
Lab.Hizmetleri Bölümü
17
Çevre şartlarına
dayanıklılık deneyleri –
Bölüm 2-1: Deneyler –
Deney a: Soğuk
TS EN 60068-2-1:2009-05
-40 ºC / +180 ºC
*
Beyana Talebe
göre
göre
değişken
İlgili standarda
göre
Hayır
Lab.Hizmetleri Bölümü
18
Çevre Şartlarına
Dayanıklılık Deneyleri
Bölüm 2-2:DeneylerDeney b: Kuru Sıcaklık
19
Döşemelerin yangına tepki
deneyleri – Bölüm
TS EN ISO 9239-1:2011-01
1:Yanma davranışının
radyan ısı kaynağı
kullanılarak tayini
TS EN 60068-2-2:2012-12
-40 ºC / +180 ºC
*
Beyana Talebe
göre
göre
değişken
İlgili standarda
göre
Hayır
Lab.Hizmetleri Bölümü
23x105 cm
*
5 Gün
5 Adet
İlgili standarda
göre
Evet
Lab.Hizmetleri Bölümü
20
Dış yangına maruz çatılar TS ENV 1187:2006-10
Deney metotları
21
Yalıtım Mamülleri –
Binalarda Kullanılan –
Organik Muhteva Tayini
80x180 cm
*
3 Gün
8 Adet
İlgili standarda
göre
İlgili standarda
göre
TS EN 13820:2004-01
500 ºC
*
Sayfa 4 / 8
3 Gün
100 gr
Evet
Lab.Hizmetleri Bölümü
Evet
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
EX LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
22
23
24
25
26
27
Deney Adı
Standard No
Patlayıcı Gaz Ortamlarında
Kullanılan
Elektrikli Cihazlar-Bölüm
TS EN 60079-1:2008-04
1: ‘D’ Tipi Aleve
Dayanıklı Mahfazalar
Tarafından Korunan
Cihazlar
"Potansiyel patlayıcı
ortamlarda kullanım için
TS EN 13463-3:2005-12
elektrikli olmayan donanım
- Bölüm 3: Alev geçirmez
mahfaza ""d"" ile koruma "
El Aletleri-Vidalar ve
Somunlar İçin Montaj
Takımları-Açık ağızlı
Anahtarlar
TS 81:2007-02
El Aletleri-Vidalar ve
Somunlar İçin Montaj
TS 3793:2007-02
Takımları- Geçme(Lokma)
Anahtarlar
El Aletleri-Vidalar ve
Somunlar İçin Montaj
Takımları- Yıldız Ağızlı
Anahtarlar
El Aletleri- Civata ve
Somunlar İçin Montaj
Takımları- kare UçlarBölüm 1: Elle Çalıştırılan
Geçme Anahtarlar İçin
Kare Uçlar
TS 3794:2012-06
TS ISO 1174-1:2003-04
Deney Aralığı
-
-
-
-
-
-
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
*
*
Sayfa 5 / 8
Yayın Tarihi
15.08.2014
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Evet
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Evet
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
2 Adet
15 Gün
2 Adet
5 Gün
Talebe
göre
5 Gün
Talebe
göre
5 Gün
Talebe
göre
5 Gün
LAB-D-13-LS-010
Revizyon Tarihi
Deney
Süresi
15 Gün
Doküman No
Talebe
göre
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
EX LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
28
29
30
31
32
Deney Adı
El Aletleri- Civata ve
Somunlar İçin Montaj
Takımları- kare UçlarBölüm 2: Güç Tahrikli
Geçme Anahtarlar İçin
Kare Uçlar
El Aletleri- Civata ve
Somunlar İçin Montaj
Takımları- Kare Uçlu
Geçme Anahtarlar Bölüm
1:
Elle Çalıştırılan Geçme
Anahtarlar
El Aletleri- Civata ve
Somunlar İçin Montaj
Takımları- Kare Uçlu
Geçme Anahtarlar Bölüm
3:
Makine İle Çalıştırılan
Geçme Anahtarlar
El Aletleri- Civata ve
Somunlar İçin Montaj
Takımları- Elle
Çalıştırılan Kare Uçlu
Geçme Anahtarlar İçin
Döndürme Kolları
Anahtarlar – Borular İçin
Standard No
TS ISO 1174-2:2003-04
Deney Aralığı
-
Ücret
(YTL)
*
*
TS ISO 2725-1:2013-02
TS ISO 2725-3:2003-04
TS ISO 3315:2003-4
TS 3796:2007-02
-
-
-
-
5 Gün
*
*
*
Sayfa 6 / 8
5 Gün
LAB-D-13-LS-010
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Deney
Süresi
5 Gün
Doküman No
Numune
Talebe
göre
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
Talebe
göre
Talebe
göre
5 Gün
Talebe
göre
5 Gün
Talebe
göre
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
EX LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
33
El AletleriVidalar ve Somunlar İçin
TS 3797:2007-02
Montaj Takımları- Girme
Anahtarlar
34
El Aletleri- AnahtarlarRakorlar ve Benzerleri İçin TS 3798:1982-09
Metrik
-
35
Motorlu Taşıtlar Belirli
Motorlu Taşıt
Kategorilerinin İç
Yapısında Kullanılan
Malzemelerin Yanma
Davranışı
-
ECE R 118 (Ek-6)
-
Ücret
(YTL)
*
*
*
Sayfa 7 / 8
LAB-D-13-LS-010
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Deney
Süresi
Numune
5 Gün
Talebe
göre
5 Gün
Talebe
göre
10 Gün
Doküman No
6 adet
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
İlgili standarda
göre
Lab.Hizmetleri Bölümü
Hayır
Lab.Hizmetleri Bölümü
100mmx360 mm
Hayır
Download

İzmir Ex Laboratuvarı Hizmet Profili