SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI – Asil Liste
Sıra
Referans No
Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı
Puan
1
TR22/14/SKMDP/0025
Oyun ve Oyuncaklarla Özel
Eğitim
75.Yıl Eti Holding İlkokulu
86
2
TR22/14/SKMDP/0035
Biyoloji, Kimya ve Moleküler
Biyolojinin Buluşma Noktası:
Biyokimya
Balıkesir Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
83
3
TR22/14/SKMDP/0011
Tıbbi Farmakoloji Eğitim
Kalitesinin Artırılması
Balıkesir Üniversitesi Tıp
Fakültesi
79,5
4
TR22/14/SKMDP/0026
Işıklarda Yeteneklerimi
Keşfediyorum
Işıklar Ortaokulu
79
5
Çevre Sorunları Araştırma ve
Çevre Sorunları Araştırma ve
TR22/14/SKMDP/0149 Eğitim Laboratuvarının Temel
Uygulama Merkezi
Alt Yapısının Kurulması
79
6
TR22/14/SKMDP/0004
Kadınlar İş'te
Dursunbey Belediyesi
78
7
TR22/14/SKMDP/0111
Ekolojik Olarak Okuryazarız
Balıkesir Sürdürülebilir
Kalkınma ve Çevre Derneği
78
8
TR22/14/SKMDP/0001
Atıl Köy Okulu Kalmasın
Yediden Yetmişe Eğitim
Canlansın
Korucu Yatılı Bölge
Ortaokulu
78
9
TR22/14/SKMDP/0112
İŞKUR, İstihdamın Gözü
Kulağı!
Çanakkale Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü
77
10
TR22/14/SKMDP/0032
İnsana Yakışır Bir İş
Çanakkale Belediyesi Özel
Eğitim Uygulama Merkezi ve
Özel Eğitim İş Uygulama
Merkezi
11
TR22/14/SKMDP/0077
Hepimize Bir Gelecek
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Gelibolu Piri
Reis Meslek Yüksek Okulu
77
12
TR22/14/SKMDP/0030
Dünü Bugüne, Bugünü
Geleceğe Bağlıyoruz.
T.C. İvrindi İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
76,5
13
TR22/14/SKMDP/0079
Birlikte Oynamamıza Hiçbir
Engel Yok!
Beşeylül İlkokulu
76,5
14
TR22/14/SKMDP/0003
Balıkesir Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu'nda Uygulamalı
Eğitim Kalitesinin Arttırılması
Balıkesir Meslek
Yüksekokulu
76
15
TR22/14/SKMDP/0154
Hayatın Ritmini Yakala
125. Yıl Yatılı Bölge
Ortaokulu
76
16
TR22/14/SKMDP/0041
"Yaşayarak Öğreniyorum"
İskele İlköğretim Kurumu
76
17
TR22/14/SKMDP/0074
Engelleri Aşalım, Yeni Ürünle
Üretime Katılalım
İvrindi İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
75
Bir Gemim Var-2
Armatör Yakup Aksoy
Denizcilik Anadolu Meslek
Lisesi
75
İvrindi Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi
74,5
18
TR22/14/SKMDP/0142
19
Okulumuzda Bir Laboratuvar
TR22/14/SKMDP/0093 Kurulsun, Hastanede Hayatlar
Kurtulsun
77
20
TR22/14/SKMDP/0055 Düşler Yolculuğu-Tut Elimden
21
TR22/14/SKMDP/0013
Uyguluyoruz, Öğreniyoruz,
İşgücü Niteliğimizi Arttırıyoruz
Kargın ilköğretim okulu
74
Susurluk Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
73,5
SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI – Yedek Liste
Sıra
Referans No
Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı
Puan
1
TR22/14/SKMDP/0118
Gençlerle El Ele Ver Elini
Geleceğe
İ. Sefa Giray Bozören
Ortaokulu
73,5
2
TR22/14/SKMDP/0008
Engelsiz Hayat Projesi
Ayvalık İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
73
3
TR22/14/SKMDP/0132
Sınıfım Yaşam Alanım
Kepsut İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
72
4
TR22/14/SKMDP/0045
Mesleki Eğitimde Kalite -İşte
Güvenlik
Balıkesir Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
71,5
5
TR22/14/SKMDP/0116
Berberler ve Kuaförler
Gelişiyor
Berberler ve Kuaförler Esnaf
ve Sanatkarlar Odası
71
6
TR22/14/SKMDP/0073
Zeytincilikte Geleceğimiz Bu
Çocuklar
Balıkesir Üniversitesi
Edremit Meslek Yüksekokulu
71
7
TR22/14/SKMDP/0134
Önceliğim Okul Öncesi
Balıkesir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
71
Download

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI – Asil Liste 1 TR22