Yazıcı, Seçenek ve Sehpa
Uyumluluğu Kılavuzu
Lazer Yazıcılar
Ağustos 2014
İçindekiler
2
İçindekiler
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar............................................4
Yazıcı makine türü 5027...........................................................................................................4
Yazıcı makine türü 7527...........................................................................................................5
Yazıcı makine türü 4514...........................................................................................................6
Yazıcı makine türü 4063...........................................................................................................7
Yazıcı makine türü 7015.........................................................................................................12
Yazıcı makine türü 7016.........................................................................................................13
Yazıcı makine türü 7463‑2xx..................................................................................................14
Yazıcı makine türü 7463‑8xx..................................................................................................15
Yazıcı makine türleri 5025-439 ve 7525-39x.........................................................................16
Yazıcı makine türü 5026-2xx ve 5026-4xx............................................................................17
Yazıcı makine türleri 5026-3xx ve 5026-5xx.........................................................................19
Yazıcı makine türü 5062‑210, 5062‑230 ve 5062‑235...........................................................20
Yazıcı makine türü 5041‑030..................................................................................................21
Yazıcı makine türü 5058-030..................................................................................................23
Yazıcı makine türleri 4062-01A, 4062-21A, 4062-23A, 4062-41A, 4062-43A ve
4062-630...............................................................................................................................26
Yazıcı makine türleri 4024 ve 7500........................................................................................28
Yazıcı makine türleri 7462-0xx ve 7462-2xx.........................................................................29
Yazıcı makine türü 7462-436, 7462-4A6, 7462-432 ve 7462-4A2.........................................31
Yazıcı makine türü 7526.........................................................................................................31
Yazıcı makine türü 7526-576 ve 7526-776............................................................................33
Yazıcı makine türleri 7562‑432 ve 7562‑436.........................................................................34
Yazıcı makine türü 7541‑032 ve 7541‑036.............................................................................35
Yazıcı makine türleri 7558-036, 7558-236 ve 7558-436........................................................36
Tekerlekli taban 22G0544 ......................................................................................................39
Tekerlekli taban22G0544MFP'ler için ............................................................................................39
Tarayıcı ve raf 21J0050 ile birlikte tekerlekli taban 22G0544 ......................................................40
Yazıcı sehpası 16N1708..........................................................................................................41
Tarayıcı rafı 10B1755 ile birlikte veya olmadan tarayıcı sehpası 16N1708 ................................41
Tarayıcı rafı 21J0055 ile birlikte veya olmadan tarayıcı sehpası 16N1708.................................41
İçindekiler
3
Uyarılar................................................................................................43
Sürüm uyarısı...........................................................................................................................43
Dizin.....................................................................................................44
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
4
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Aşağıdaki tablolarda yazıcı, seçenek ve sehpa için mümkün olan en yüksek yapılandırmalar hakkında bilgi
verilmektedir.
Her satır desteklenen en yüksek yapılandırmayı temsil eder. Belirli bir satırdan bir seçeneğin kaldırılması
durumunda bilgiler yapılandırmanın hala kabul edilebilir olduğunu belirtir.
Yazıcı makine türü 5027
İsteğe bağlı tepsiler ve ayarlanabilir yazıcı sehpası 35S8502 olan yazıcı:
İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini 3073173 olan yazıcı:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 5027‑2xx, 5027‑4xx ve 5027‑6xx
Yerleştirme
İsteğe bağlı 650 sayfalık tepsi İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi
1
Masaüstü veya ayarlanabilir yazıcı sehpası
2
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
5
Not: Yazıcı ile birlikte isteğe bağlı en fazla iki tepsi yapılandırılabilir.
Yazıcı makine türü 7527
İsteğe bağlı tepsiler ve ayarlanabilir yazıcı sehpası 35S8502 olan yazıcı:
İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini 3073173 olan yazıcı:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 7527‑2xx, 7527‑4xx ve 7527‑6xx
Yerleştirme
İsteğe bağlı 650 sayfalık tepsi İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi
1
Masaüstü veya ayarlanabilir yazıcı sehpası
Not: Yazıcı ile birlikte isteğe bağlı en fazla iki tepsi yapılandırılabilir.
2
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
6
Yazıcı makine türü 4514
İsteğe bağlı tepsiler ve ayarlanabilir yazıcı sehpası 35S8502 olan yazıcı:
İsteğe bağlı tepsileri ve döner kabini 3073173 olan yazıcı:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 4514‑2xx, 4514‑4xx, 4514‑6xx ve 4514‑6xx
Yerleştirme
250 veya 550 sayfalık tepsi
1
Masaüstü veya ayarlanabilir yazıcı sehpası
Not: Yazıcı ile en fazla üç tepsi yapılandırılabilir.
2
3
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yazıcı makine türü 4063
İsteğe bağlı tepsiye ve tutucuya sahip, tekerlekli tabanı 40G0855 olan yazıcı:
İsteğe bağlı tepsiye ve tutucuya sahip, döner kabini 3073173 olan yazıcı:
Boşluk bırakıcı 40G0854:
Desteklenen yazıcı makine türü: 4063‑6xx
7
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
8
Çıkış seçenekleri
Yazıcı yapılandırması
4 selelik posta kutusu Yüksek kapasiteli Çıkış genişletici2 Zımba tutucu3 Zımba, delgeç
tutucu
çıkış genişletici1
Üst
Orta
Alt
Üst Orta Alt
A
İ
C
D
F
G
E
I
J
K
L
M
1
Yüksek kapasiteli çıkış genişletici daima yapılandırmanın altında olmalıdır.
2
Çıkış genişletici, yüksek kapasiteli çıkış genişleticinin üzerine yerleştirilebilen tek seçenektir.
3
Zımba tutucu daima yapılandırmanın üzerinde olmalıdır.
Giriş seçenekleri
Notlar:
• Yazıcı ile birlikte en fazla dört isteğe bağlı tepsi yapılandırılabilir.
• Yazıcı, isteğe bağlı 2100 sayfalık tepsiyle yapılandırıldığında daima bir tekerlekli taban kullanın.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
9
Yazıcı yapılan- İsteğe bağlı 250 sayfalık tepsi1 İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi1 Boşluk bırakıcı2 İsteğe bağlı
dırması
2100 sayfalık
tepsi3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
A
İ
C
1
İsteğe bağlı 250 ve 550 sayfalık tepsiler herhangi bir sırayla takılabilir.
2
Boşluk bırakıcının 250 veya 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2100 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
3
İsteğe bağlı 2100 sayfalık tepsi daima yapılandırmanın altında olmalıdır.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
10
Yazıcı yapılan- İsteğe bağlı 250 sayfalık tepsi1 İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi1 Boşluk bırakıcı2 İsteğe bağlı
dırması
2100 sayfalık
tepsi3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
D
1
İsteğe bağlı 250 ve 550 sayfalık tepsiler herhangi bir sırayla takılabilir.
2
Boşluk bırakıcının 250 veya 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2100 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
3
İsteğe bağlı 2100 sayfalık tepsi daima yapılandırmanın altında olmalıdır.
Ürün
Notlar:
• Yazıcı ile birlikte en fazla dört isteğe bağlı tepsi yapılandırılabilir.
• Yazıcı, isteğe bağlı 2100 sayfalık tepsiyle yapılandırıldığında daima bir tekerlekli taban kullanın.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yerleştirme
11
İsteğe bağlı 250 sayfalık
tepsi1
İsteğe bağlı 550 sayfalık
tepsi1
1
1
2
3
4
2
3
4
İsteğe
bağlı 2100
sayfalık
tepsi2
Boşluk
bırakıcı3
4 selelik
posta
kutusu
Zemin4,5
Masaüstü6,7
Tekerlekli
taban8
1
İsteğe bağlı 250 ve 550 sayfalık tepsiler herhangi bir sırayla takılabilir.
2
İsteğe bağlı 2100 sayfalık tepsi daima yapılandırmanın altında olmalıdır.
3
Boşluk bırakıcının 250 veya 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2100 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
4
İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
5
Bu herhangi bir çıkış seçeneğiyle yapılandırılabilir.
6
Yazıcıyı masaüstü bilgisayar ile kullanırken İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılmamalıdır.
7
Bu B ve C giriş seçeneğiyle ve herhangi bir çıkış seçeneğiyle yapılandırılabilir.
8
Bu herhangi bir giriş ve çıkış seçeneğiyle yapılandırılabilir.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
12
Yazıcı makine türü 7015
İsteğe bağlı tepsiler ve ayarlanabilir yazıcı sehpası 35S8502 olan yazıcı:
İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini olan yazıcı:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 7015‑2xx, 7015‑4xx ve 7015‑6xx
Yerleştirme
İsteğe bağlı 250 veya 550 sayfalık tepsi
1
2
3
Masaüstü veya ayarlanabilir yazıcı sehpası
Not: Yazıcı ile birlikte isteğe bağlı en fazla üç tepsi yapılandırılabilir.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
13
Yazıcı makine türü 7016
İsteğe bağlı tepsiler ve ayarlanabilir yazıcı sehpası 35S8502 olan yazıcı:
İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini olan yazıcı:
Desteklenen yazıcı makine türü: 7016‑6xx
Yerleştirme
İsteğe bağlı 250 veya 550 sayfalık tepsi
1
2
Masaüstü veya ayarlanabilir yazıcı sehpası
Notlar:
• Yazıcı ile birlikte isteğe bağlı en fazla iki tepsi yapılandırılabilir.
• Yazıcı ile birlikte isteğe bağlı bir zımba da yapılandırılabilir.
3
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yazıcı makine türü 7463‑2xx
İsteğe bağlı tepsi ve tekerlekli tabanı 40G0855 olan yazıcı:
İsteğe bağlı tepsileri ve döner kabini 3073173 olan yazıcı:
Boşluk bırakıcı 40G0854:
Notlar:
• Yazıcı ile birlikte en fazla dört tepsi yapılandırılabilir.
14
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
15
• Yazıcı, 2100 sayfalık tepsiyle yapılandırıldığında daima bir tekerlekli taban kullanın.
Desteklenen yazıcı makine türü: 7463‑2xx
Yerleştirme
Tekerlekli
taban
250 sayfalık tepsi veya boşluk
bırakıcı1,2
550 sayfalık tepsi veya boşluk
bırakıcı1,2
1
1
2
3
4
2
3
4
2100
sayfalık
tepsi3
Zemin
Masaüstü4
1
250 ve 550 sayfalık tepsiler herhangi bir sırayla takılabilir.
2
Boşluk bırakıcının 250 veya 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2100 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
3
2100 sayfalık tepsi daima en alttaki tepsi olmalıdır.
4
Tekerlekli taban zemin üzerinde olmalıdır.
Yazıcı makine türü 7463‑8xx
İsteğe bağlı tepsi ve standart tekerlekli tabanı olan yazıcı:
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
16
Notlar:
• Yazıcı ile birlikte en fazla dört tepsi yapılandırılabilir.
• Yazıcı, 2100 sayfalık tepsiyle yapılandırıldığında daima bir tekerlekli taban kullanın.
Desteklenen yazıcı makine türü: 7463‑8xx
Yerleştirme
Tekerlekli taban
550 sayfalık tepsi
1
2
3
2100 sayfalık tepsi*
4
Zemin
Masaüstü
*
2100 sayfalık tepsi diğer tepsilerle eşleştirilemez ve daima en alttaki tepsi olmalıdır.
Yazıcı makine türleri 5025-439 ve 7525-39x
İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini olan yazıcılar:
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Desteklenen makine türleri: 5025-439 ve 7525-39x
Not: Yazıcılar ile yalnızca isteğe bağlı bir 3051710 parça numaralı tepsi yapılandırılabilir.
Yazıcı makine türü 5026-2xx ve 5026-4xx
İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:
17
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
18
Döner kabin 3052765:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 5026-2xx ve 5026-4xx
Yerleştirme
İsteğe bağlı
tekerlekli taban
İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk
bırakıcı
1
2
3
İsteğe bağlı 2000
sayfalık tepsi
4
Zemin
Zemin
*
Masaüstü veya
döner kabin
*
İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
19
Yazıcı makine türleri 5026-3xx ve 5026-5xx
İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:
Döner kabin 3052765:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 5026-3xx ve 5026-5xx
Yerleştirme
İsteğe bağlı
tekerlekli taban
İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk
bırakıcı1
1
2
3
İsteğe bağlı 2000
sayfalık tepsi
4
Masaüstü veya
döner kabin2
Zemin
1
Boşluk bırakıcının 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
2
Yazıcıyı masa üstüne yerleştirirken, seçenekler de dahil olmak üzere yazıcı yüksekliğinin 1,3 m'den (51,18 inç) fazla
olmadığına emin olun.
3
İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yerleştirme
İsteğe bağlı
tekerlekli taban
İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk
bırakıcı1
1
Zemin
1
20
2
3
İsteğe bağlı 2000
sayfalık tepsi
4
3
Boşluk bırakıcının 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
2
Yazıcıyı masa üstüne yerleştirirken, seçenekler de dahil olmak üzere yazıcı yüksekliğinin 1,3 m'den (51,18 inç) fazla
olmadığına emin olun.
3
İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
Yazıcı makine türü 5062‑210, 5062‑230 ve 5062‑235
Temel yazıcı:
Ekstra çekmeceleri ve tekerlekli tabanı olan yazıcı makine türü 5062‑210, 5062‑230 ve 5062‑235:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 5062‑210, 5062‑230 ve 5062‑235
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yerleşim
21
İsteğe bağlı teker- İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmeceler İsteğe bağlı 2.000 İsteğe bağlı çıkış
lekli taban
yapraklık çekmece seçeneği
1
2
3
Masaüstü1
Zemin
Zemin
2
Notlar:
•
•
1
Maksimum önerilen yükseklik 1,3 m'dir (51,18 inç).
2
Kullanılabilir, ancak güvenli işlem için gerekmez.
Yazıcı makine türü 5041‑030
Ekstra çekmeceleri olan yazıcı makine türü 5041‑030:
4
1
1
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
22
Ekstra çekmeceleri ve tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüştürülmüş yazıcı sehpası olan yazıcı makine türü 5041‑030:
Yazıcı sehpası 39V4339:
Desteklenen yazıcı makine türü: 5041-030
Yerleştirme Yazıcı sehpası
24Z0031
Masaüstü
Zemin
Zemin
Tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüş- İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmeceler
türülmüş yazıcı sehpası
1
2
3
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yazıcı makine türü 5058-030
Çift tepsili modüle, yüksek kapasiteli besleyiciye ve kitapçık son işlemcisine sahip yazıcı makine türü
5058-030:
İsteğe bağlı üç tepsili modül:
İsteğe bağlı bir tepsili modül:
23
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
İsteğe bağlı son işlemci:
Desteklenen yazıcı makine türü: 5058-030
24
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yerleştirme
Zemin
Bir tepsili
modül
Üç tepsili
modül
25
Çift tepsili
modül
İsteğe bağlı yüksek İsteğe bağlı
kapasiteli besleyici kitapçık son
işlemcisi
İsteğe bağlı
son işlemci
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
26
Yazıcı makine türleri 4062-01A, 4062-21A, 4062-23A,
4062-41A, 4062-43A ve 4062-630
Tekerlekli tabanı 16M1207 olan yazıcı makine türü 4062-01A, 4062-21A, 4062-23A, 4062-41A, 4062-43A ve
4062-630:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 4062-01A, 4062-21A, 4062-23A, 4062-41A, 4062-43A ve 4062-630
Yazıcı
modelleri
4062-01A,
4062-21A,
4062-23A,
4062-41A,
4062-43A ve
4062-630
Yerleştirme İsteğe
bağlı
2000
sayfalık
tepsi
Çift
Taraflı
Ünite
Masaüstü
veya döner
kabin
Evet2 ve
Hayır1
İsteğe bağlı 250
sayfalık tepsi
1
2
3
4
İsteğe bağlı 550
İsteğe bağlı
sayfalık tepsi veya 5,1 tekerlekli
inç boşluk bırakıcı
taban
16M1207
1
2
3
4
1
İsteğe bağlı önlü arkalı ünite yalnızca 4062-01A ürününde bulunur.
2
Dahili önlü arkalı ünite 4062-23A, 4062-43A ve 4062-630 ürünlerinde standart özelliktir.
3
İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yazıcı
modelleri
4062-01A
27
Yerleştirme İsteğe
bağlı
2000
sayfalık
tepsi
Çift
Taraflı
Ünite
Zemin
Evet1
İsteğe bağlı 250
sayfalık tepsi
1
2
3
4
İsteğe bağlı 550
İsteğe bağlı
sayfalık tepsi veya 5,1 tekerlekli
inç boşluk bırakıcı
taban
16M1207
1
2
3
4
3
Hayır1
4062-23A,
4062-43A ve
4062-630
Zemin
Dahil1
4062-01A,
4062-21A,
4062-23A,
4062-41A,
4062-43A ve
4062-630
Zemin
Evet2 ve
Hayır1
1
İsteğe bağlı önlü arkalı ünite yalnızca 4062-01A ürününde bulunur.
2
Dahili önlü arkalı ünite 4062-23A, 4062-43A ve 4062-630 ürünlerinde standart özelliktir.
3
3
İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yazıcı makine türleri 4024 ve 7500
İsteğe bağlı tepsiye, 15R0140 kabini ve tutucuya sahip yazıcı:
Desteklenen yazıcı makine türü: 4024‑1xx ve 7500‑4xx
28
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yerleştirme Yazıcı
yapılandırması
Kabin Standart 2 x 500
yapraklık tepsi
Tepsi 1
Zemin
29
Tepsi 2
İsteğe bağlı 2 x 500veya 850 + 1150
yapraklık tepsi
Tepsi 3
İsteğe bağlı
Son
2000 yapraklık İşlemci
tepsi
Tepsi 4
A
İ
C
D
E
F
G
Notlar:
• 850 + 1150 yapraklık tepsi, 2000 yapraklık tepsiyle kullanılamaz.
• İsteğe bağlı 2 x 500- veya 850 + 1150 yapraklık tepsi, kabinle kullanılamaz.
• Tutucuya sahip yazıcıyı yapılandırırken her zaman bir kabin kullanın.
Yazıcı makine türleri 7462-0xx ve 7462-2xx
İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı 16M1207 olan yazıcı:
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
30
Döner kabin 3052765:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 7462-0xx ve 7462-2xx
Yazıcı
yapılandırması
İsteğe bağlı Masaüstü
tekerlekli
veya döner
taban
kabin
İsteğe bağlı 250 sayfalık
tepsi
1
2
3
4
İsteğe bağlı 500 sayfalık İsteğe bağlı
tepsi veya 5,1 inç boşluk 2000
bırakıcı
sayfalık
tepsi
1
2
3
A
İ
C
D
E
F
G
E
I
J
Notlar:
• Boşluk bırakıcının 250 veya 500 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle
kullanılamaz.
• İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi daima yapılandırmanın altında olmalıdır.
• Bu tekerlekli tabanı kullanmak için en az bir isteğe bağlı tepsi veya boşluk bırakıcı gerekir.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yazıcı makine türü 7462-436, 7462-4A6, 7462-432 ve
7462-4A2
Desteklenen yazıcı makine türleri: 7462-436, 7462-4A6, 7462-432 ve 7462-4A2
En çok dört 550 yapraklık çekmece desteklenir. 550 yapraklık çekmeceler taban ünitesinin parçası
olduğundan, yazıcı yapılandırılırken ancak isteğe bağlı ek üç çekmeceye izin verilir.
Not: Tekerlekli taban standarttır.
Yazıcı makine türü 7526
İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:
31
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
32
Döner kabin 3052765
Desteklenen yazıcı makine türleri: 7526-275, 7526-476 ve 7526-676
Yazıcı
yapılandırması
Yerleştirme
Masaüstü
veya döner
kabin
İsteğe bağlı İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç İsteğe bağlı
tekerlekli
boşluk bırakıcı
2000 sayfalık
taban
tepsi
Zemin
1
2
3
4
A
İ
C
D
E
Notlar:
• Boşluk bırakıcının 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
• İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi daima yapılandırmanın altında olmalıdır.
• Bu tekerlekli tabanı kullanmak için en az bir isteğe bağlı tepsi veya boşluk bırakıcı kurulmalıdır.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
33
Yazıcı makine türü 7526-576 ve 7526-776
İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:
Döner kabin 3052765:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 7526-576 ve 7526-776
Yerleştirme
İsteğe bağlı
tekerlekli taban
İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk
bırakıcı1
1
2
3
İsteğe bağlı 2000
sayfalık tepsi
4
Masaüstü veya
döner kabin2
Zemin
Zemin
1
3
Boşluk bırakıcının 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
2
Yazıcıyı masa üstüne yerleştirirken, seçenekler de dahil olmak üzere yazıcı yüksekliğinin 1,3 m'den (51,18 inç) fazla
olmadığına emin olun.
3
İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
34
Yazıcı makine türleri 7562‑432 ve 7562‑436
Ekstra çekmecesi olan yazıcı makine türleri 7562‑432 ve 7562‑436
Ekstra çekmeceleri ve tekerlekli tabanı olan yazıcı makine türleri 7562‑432 ve 7562‑436
Desteklenen yazıcı makine türleri: 7562‑432 ve 7562‑436
Yerleşim
İsteğe bağlı tekerlekli taban
İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmeceler İsteğe bağlı 2.000 İsteğe bağlı çıkış
yapraklık
seçeneği
çekmece
1
Masaüstü3
2
3
4
1
1
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yerleşim
İsteğe bağlı tekerlekli taban
İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmeceler İsteğe bağlı 2.000 İsteğe bağlı çıkış
yapraklık
seçeneği
çekmece
1
Zemin
35
2
3
4
1
1
1
1
1
Zemin
2
1
Notlar:
•
•
•
1
Gerekli
2
Kullanılabilir, ancak güvenli işlem için gerekmez.
3
Maksimum önerilen yükseklik 1,3 m'dir (51,18 inç).
Yazıcı makine türü 7541‑032 ve 7541‑036
Ekstra çekmeceleri ve tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüştürülmüş yazıcı sehpası olan yazıcı makine türü
7541‑032 ve 7541‑036:
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
36
Yazıcı sehpası 24Z0031:
Desteklenen yazıcı makine türleri: 7541‑032 ve 7541‑036
Yerleştirme Yazıcı sehpası
24Z0031
Tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüş- İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmeceler
türülmüş yazıcı sehpası
1
2
3
Masaüstü
Zemin
Zemin
Yazıcı makine türleri 7558-036, 7558-236 ve 7558-436
Çift tepsili modüle, yüksek kapasiteli besleyiciye ve kitapçık son işlemcisine sahip yazıcı makine türü
7558-036:
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
İsteğe bağlı üç tepsili modül:
İsteğe bağlı bir tepsili modül:
İsteğe bağlı son işlemci:
Desteklenen yazıcı makine türü: 7558-036
37
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
Yerleştirme
Bir tepsili
modül
Üç tepsili
modül
38
Çift tepsili
modül
İsteğe bağlı yüksek İsteğe bağlı
kapasiteli besleyici kitapçık son
işlemcisi
İsteğe bağlı
son işlemci
Zemin
Desteklenen yazıcı makine türleri: 7558-236 ve 7558-436
Yerleştirme İsteğe bağlı yüksek kapasiteli
besleyici
Zemin
İsteğe bağlı kitapçık son
işlemcisi
İsteğe bağlı son işlemci
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
39
Tekerlekli taban 22G0544
Tekerlekli taban22G0544MFP'ler için
Desteklenen yazıcı makine türleri: 4061-200, 4061-210, 4061-400 ve 4061-410
Desteklenen MFP seçeneği makine türleri: 7002-xxx
Yazıcı
yapılandırması
Önlü arkalı
birimi
İsteğe bağlı 250 yapraklık
çekmeceler
İsteğe bağlı 500 yapraklık
çekmeceler
1
1
2
3
4
2
3
4
İsteğe
bağlı 10
inçlik
kabin
A
İ
C
D
E
F
G
E
I
J
• İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
– Önlü arkalı ünitesinin her zaman doğrudan yazıcının altına takılması gerekir.
– Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitesinin altına takılmalıdır.
• İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çekmece, çekmece grubunun altında olmalıdır.
İsteğe bağlı
2.000yapraklık
çekmece
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
40
• İsteğe bağlı 10 inçlik kabin, çekmece grubunun altında olmalıdır.
• Bu tekerlekli tabanla en az bir giriş çekmecesi veya isteğe bağlı 10 inçlik kabin gerekir.
Tarayıcı ve raf 21J0050 ile birlikte tekerlekli taban 22G0544
Desteklenen yazıcı makine türleri: 4060-000, 4060-010, 4060-200, 4060-210, 4060-400, 4060-410,
4061-200, 4061-210, 4061-400 ve 4061-410
Desteklenen MFP seçeneği makine türleri: 4036-302, 4036-304, 4036-306, 4036-307 ve 4036-308
Yazıcı
yapılandırması
MFP
seçeneği
Önlü
arkalı
birimi
İsteğe bağlı 250 yapraklık İsteğe bağlı 500
çekmeceler
yapraklık çekmeceler
1
2
3
4
1
2
3
İsteğe
bağlı 10
inçlik
kabin
A
İ
C
D
E
F
G
• İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
– Önlü arkalı ünitesinin her zaman doğrudan yazıcının altına takılması gerekir.
– Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitesinin altına takılmalıdır.
• İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çekmece, çekmece grubunun altında olmalıdır.
• İsteğe bağlı 10 inçlik kabin, çekmece grubunun altında olmalıdır.
• Bu tekerlekli tabanla en az bir giriş çekmecesi veya isteğe bağlı 10 inçlik kabin gerekir.
İsteğe bağlı
2.000yapraklık
çekmece
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
41
Yazıcı sehpası 16N1708
Tarayıcı rafı 10B1755 ile birlikte veya olmadan tarayıcı sehpası 16N1708
Desteklenen yazıcı makine türleri: 4060-000, 4060-010, 4060-200, 4060-210, 4060-400, 4060-410,
4061-000, 4061-010, 4061-200, 4061-210, 4061-400, 4061-410, 5060-401, 5060-402, 5060-421 ve 5060-422
Desteklenen MFP seçeneği makine türü: 4036-304
Yazıcı yapılandırması MFP seçeneği Önlü arkalı birimi İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler
1
2
3
A
İ
C
• İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
– Önlü arkalı ünitesinin her zaman doğrudan yazıcının altına takılması gerekir.
– Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitenin altına takılmalıdır.
– MFP seçeneği olmayan bir yazıcı, yazıcı sehpası olmadan maksimum bir isteğe bağlı 2000 yapraklık
çekmece ve isteğe bağlı bir 500 yapraklık çekmeceyi birlikte destekleyebilir.
– 2.000 yapraklık çekmece ve arkalı önlü yazdırma ünitesi kullanılırken isteğe bağlı bir 500 yapraklık
çekmece gerekir.
Tarayıcı rafı 21J0055 ile birlikte veya olmadan tarayıcı sehpası 16N1708
Desteklenen en yüksek yapılandırmalar
42
Desteklenen yazıcı makine türleri: 5061‑310 ve 5061‑410
Desteklenen MFP seçeneği makine türleri: 4036‑307 ve 4036‑308
Yazıcı yapılandırması MFP seçeneği Önlü arkalı birimi İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler
1
2
3
A
İ
C
X
X
• İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
– Önlü arkalı yazdırma ünitesi, listelenen yapılandırmalardan herhangi biri için doğrudan yazıcının altında
olmalıdır.
– Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitenin altına takılmalıdır.
• MFP seçeneği olmayan bir yazıcı, yazıcı sehpası olmadan maksimum bir isteğe bağlı 2000 yapraklık
çekmece ve isteğe bağlı bir 500 yapraklık çekmeceyi birlikte destekleyebilir. İsteğe bağlı 500 yapraklık
çekmece önlü arkalı ünitenin altındaki ilk seçenek olarak, 2.000 yapraklık çekmeceyi ve önlü arkalı üniteyi
birlikte kullanırken gereklidir.
Uyarılar
43
Uyarılar
Sürüm uyarısı
Ağustos 2014
Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. BU YAYIN, “OLDUĞU
GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA
DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLANMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da
doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.
Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak
değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya
da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.
GOVERNMENT END USERS
The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial
Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and
(b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.
Dizin
44
Dizin
Sayılar
10B1755, parça numarası 41
16M1207, parça
numarası 26, 29
16M1210, parça numarası 31
16N1708, parça numarası 41
21J0050, parça numarası 40
21J0055, parça numarası 41
22G0544, parça numarası 39
tarayıcısı olan tekerlekli
taban 40
24Z0031, parça
numarası 21, 35
3051710, parça numarası 16
3052765, parça
numarası 17, 19, 29, 31, 33
3073173, parça
numarası 5, 7, 12, 13
35S8502, parça
numarası 4, 5, 12, 13
40G0854, parça numarası 7
40G0855, parça numarası 7
B
boşluk bırakıcı
parça numarası 40G0854 7
D
döner kabin
parça numarası
3052765 29, 31
parça
numarası 3052765 17, 19, 33
parça numarası
3073173 5, 12, 13
parça numarası 3073173 7
I
isteğe bağlı tepsi
parça numarası 3051710 16
T
tarayıcı rafı
parça numarası 10B1755 41
parça numarası 21J0050 40
parça numarası 21J0055 41
tekerlekli taban
parça numarası
16M1207 26, 29
parça numarası 16M1210 31
parça numarası
22G0544 39, 40
parça numarası 40G0855 7
Y
yazıcı
yazıcı makine türü 4062-01A,
4062-21A, 4062-23A,
4062-41A, 4062-43A ve
4062-630: 26
Yazıcı makine türü 5027 4
Yazıcı makine türü 7015 12
Yazıcı makine türü 7016 13
Yazıcı makine türü 7462-0xx ve
7462-2xx 29
Yazıcı makine türü 7527 5
yazıcı isteğe bağlı makine türü
4036-304 41
4036‑307 41
4036‑308 41
yazıcı isteğe bağlı makine türü
4036‑304 41
Yazıcı isteğe bağlı makine türü
4036‑307 41
yazıcı isteğe bağlı makine türü
4036‑308 41
yazıcı makine türleri
4060-000, 4060-010, 4060-200,
4060-210, 4060-400,
4060-410, 4061-000,
4061-010, 4061-200,
4061-210, 4061-400,
4061-410, 5060-401,
5060-402, 5060-421 ve
5060-422 41
5058-030 23
5062‑210, 5062‑230 ve
5062‑235 20
7462-436, 7462-4A6, 7462-432
ve 7462-4A2 31
7541‑032 ve 7541‑036 35
7558-036, 7558-236 ve
7558-436 36
7562‑432 ve 7562‑436 34
yazıcı makine türleri 7558-036,
7558-236 ve 7558-436 36
yazıcı makine türü
5025-439 16
5026-2xx ve 5026-4xx 17
5026-3xx ve 5026-5xx 19
5041-030 21
5061‑310 41
5061‑410 41
7525-39x 16
7526 31
7526-576 ve 7526-776 33
yazıcı makine türü 4060-000,
4060-010, 4060-200, 4060-210,
4060-400, 4060-410, 4061-000,
4061-010, 4061-200, 4061-210,
4061-400, 4061-410, 5060-401,
5060-402, 5060-421 ve
5060-422 41
yazıcı makine türü 4062-01A,
4062-21A, 4062-23A, 4062-41A,
4062-43A ve 4062-630: 26
yazıcı makine türü 5025-439 16
yazıcı makine türü 5026-2xx ve
5026-4xx 17
yazıcı makine türü 5026-3xx ve
5026-5xx 19
yazıcı makine türü 5041-030 21
yazıcı makine türü 5058-030 23
Yazıcı makine türü 5061-310 41
Yazıcı makine türü 5061-410 41
yazıcı makine türü 5062‑210,
5062‑230 ve 5062‑235 20
Yazıcı makine türü 7462-0xx ve
7462-2xx 29
yazıcı makine türü 7462-436,
7462-4A6, 7462-432 ve
7462-4A2 31
yazıcı makine türü 7525-39x 16
yazıcı makine türü 7526 31
yazıcı makine türü 7526-576 ve
7526-776 33
yazıcı makine türü 7541‑032 ve
7541‑036 35
yazıcı makine türü 7562‑432 ve
7562‑436 34
yazıcı sehpası
parça numarası 16N1708 41
Dizin
parça numarası
24Z0031 21, 35
parça numarası
35S8502 4, 5, 12, 13
45
Download

Yazıcı makine türü 7463