T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
MİTTO
ERC-2015-StG ve ERC-2015-CoG Çağrıları Duyurusu
Avrupa Araştırma Konseyi – European Research Council (ERC) 2015 Starting Grant ve Consolidator
Grant Çağrıları kapsamında proje önerisi hazırlığında olan araştırmacılara özel Proje Ön
Değerlerlendirme Desteği başvuruları açılmıştır.
TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından Türkiye araştırma camiasının
13,1 milyar €’luk dünyadaki en iyi araştırmacıları destekleyen ERC Programından azami ölçüde
faydalanabilmesi için bir “Proje Ön Değerlendirme Destek Programı” oluşturulmuş ve 15 Aralık 2014
itibariyle ERC 2015 Starting Grant ve Consolidator Grant çağrıları için başvuruya açılmıştır.
ERC Programı kapsamında proje önerisinin ERC mantığı ve değerlendirme kriterlerine göre yazılmış
olması büyük önem arz etmektedir. Proje fikirlerini belirli bir olgunluğa getirmiş araştırmacıların
yararlanabileceği bu desteğimize başvuru yapmanız durumunda proje öneriniz bu alanda yetkin bilim
insanlarından oluşan danışmanlarımız tarafından incelenecektir. Başvuru aşamasında ayrıca ön
değerlendirme hizmetinin alınması planlanan uzman kişi/kuruluş ERC deneyimine göre TÜBİTAK
tarafından belirlenmiş ve yayınlanmış kriterlere göre değerlendirilecektir.
Kimler başvurabilir:
ERC-2015-StG ve ERC-2015-CoG çağrılarına proje sunmak isteyen, proje önerisinin B1 ve B2 formlarını
eksiksiz tamamlamış araştırmacılar başvurabilir. Destek, ERC projesini Türkiye’de kurulu kurum ve
kuruluşların ev sahipliğinde yürütmeyi planlayan araştırmacılar için geçerli olacaktır.
Ön değerlendirme hizmeti kimlerden alınabilir:
ERC konusunda deneyimli uzman kişi/kuruluşları seçerken TÜBİTAK’ın belirlemiş olduğu aşağıdaki
kriterleri dikkate almanız gerekmektedir. Uzman kişi/kuruluş seçiminde üniversitenizdeki AB/Proje
Geliştirme/Teknoloji Transfer Ofisleri’nden destek alabilirsiniz.
Uzman Kuruluş Seçim Kriteri
Aşağıdaki kriterlerin ikisini birden yerine getiriyor olmak:
ERC kapsamında en az 20 proje önerisinin ön değerlendirmesini yapmış olmak,
ERC kapsamında hizmet verdiği en az 5 proje önerisinin desteklenmiş olması.
Uzman Kişi Seçim Kriteri
Aşağıdaki kriterlerden en az birini yerine getiriyor olmak:
Geçmişte ERC panelistliği yapmış olması fakat proje önerisinin sunulacağı aynı çağrıda ve aynı
panelde (birincil ve ikincil panelde) panelistlik yapmayacak olması,
Daha önce ERC kapsamında desteklenmiş bir projenin (Starting, Consolidator veya Advanced Grant)
Baş Araştırmacısı olması.
Ön Değerlendirme Hizmet alımının kapsamı ne olmalıdır:
Marmara Üniversitesi İnovasyon ve
Teknoloji Transfer Ofisi Koor.
Göztepe Kampusu 34722 Kadıköy /
İSTANBUL
(0 216) 330 51 82 (Faks)
(0 216) 414 05 45/14831098-1535
[email protected]
http://mitto.marmara.edu.tr/
Sayfa 1 / 3
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
MİTTO
B1 ve B2 formlarının ön değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Ön değerlendirme
kapsamında uzman kişi/kuruluş tarafından yapılan önerilerin daha sonra TÜBİTAK ile paylaşılması
gerektiğinden yazılı olarak raporlanması beklenmektedir.
Nasıl başvuru yapılabilir:
İnternet sayfamızda yer alan online başvuru formunun ve ilgili eklerin aşağıdaki belirlenen tarihlere
kadar doldurularak online olarak başvurunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
http://destekler.h2020.org.tr/
Başvuru formu ve imzalı diğer belgeler daha sonra posta yoluyla TÜBİTAK’a iletilecektir.
Son başvuru tarihler:
ERC-2015-StG çağrısı kapsamında talep edilen başvurular için 9 Ocak 2015, TSİ 17:30
ERC-2015-CoG çağrısı kapsamında talep edilen başvurular için 13 Mart 2015, TSİ 17:30
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
Ön değerlendirme kapsamında uzman kişi/kuruluş tarafından yapılan değerlendirmenin TÜBİTAK ile
paylaşılması gerektiğinden yazılı bir rapor olarak talep edilmesi ve eş zamanlı olarak TÜBİTAK’a
iletilmesi gerekmektedir.
Sadece B1 bölümü ve proje fikri üzerinden sözel olarak yapılan ön değerlendirme ücretleri ve yüz
yüze görüşmeler nedeniyle talep edilen yevmiye veya seyahat masrafları desteğimiz kapsamında
karşılanmayacaktır.
Uzman Kişi/kuruluşlar yoğun olabileceklerinden desteğimize başvurmadan önce mutlaka müsaitlik
durumlarının öğrenilmesi ve ön bir onayın alınması gerekmektedir. İlgili ERC çağrısının
kapanmasından sonra alınan ön değerlendirme hizmetleri TÜBİTAK tarafından ödenmeyecektir.
Değerlendirme hizmeti alındıktan sonra başvuru sahibinin yapması gerekenler
Hizmet alımı kapsamında talep edilen yazılı ön değerlendirme raporunun tesliminin hemen ardından
TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.
Başvuru sahibinin uzman kişi/kuruluştan aldığı hizmete ilişkin sözleşmeyi ve varsa faturayı 2 ay
içerisinde TÜBİTAK’a iletmesi gerekmektedir. Bu belgelerin teslimini takiben TÜBİTAK ilgili ödemeyi
en kısa sürede başvuru sahibine yapacaktır.
ERC ön değerlendirme hizmet bedelinin başvuru sahibine ödenmesinin ardından, başvuru sahibi ilgili
hizmet bedelinin uzman kişi veya kuruluşa kendi tarafından ödendiğine dair banka dekontunu 15 gün
içerisinde TÜBİTAK’a iletecektir.
Başvuru sahibi desteğe konu olan proje önerisini ilgili çağrının kapanma süresine kadar ERC’ye
sunduktan sonra desteğe konu olan proje önerisinin ilgili çağrı kapsamında sunulduğuna dair belgenin
bilgisayar çıktısını, çağrı kapanma tarihinden itibaren 2 ay içinde TÜBİTAK’a iletecektir.
Belirtilen belgelerin zamanında ve tam olarak iletilmemesi durumunda, TÜBİTAK tarafından verilmesi
öngörülen desteğin ödemesi yapılmaz.
İletişim
Marmara Üniversitesi İnovasyon ve
Teknoloji Transfer Ofisi Koor.
Göztepe Kampusu 34722 Kadıköy /
İSTANBUL
(0 216) 330 51 82 (Faks)
(0 216) 414 05 45/14831098-1535
[email protected]
http://mitto.marmara.edu.tr/
Sayfa 2 / 3
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
MİTTO
ERC Ön Değerlendirme Desteği hakkında sorularınız ve tüm ilgili yazışmalarınız için
[email protected] adresi aracılığı ile TÜBİTAK Program Sorumlusuna ve ERC Ulusal İrtibat
Noktası’na ulaşabilirsiniz.
Program Sorumlusu: Numan GÖLÜKÇÜ
Adres: TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No.221 Kavaklıdere/Ankara
Telefon: +90 312 468 53 00 – 1069
Faks: +90 312 427 40 24
http://www.h2020.org.tr/
MİTTO Koordinatörlüğü
Marmara Üniversitesi İnovasyon ve
Teknoloji Transfer Ofisi Koor.
Göztepe Kampusu 34722 Kadıköy /
İSTANBUL
(0 216) 330 51 82 (Faks)
(0 216) 414 05 45/14831098-1535
[email protected]
http://mitto.marmara.edu.tr/
Sayfa 3 / 3
Download

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İnovasyon ve