Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:03 Page 1
MÜSİAD BAŞKANI OLPAK İLE EKONOMİK DEĞERLENDİRME
MÜSİAD’ın 85. Genişletilmiş İdare Kurulu Toplantısı için Elazığ’a gelen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail
Olpak ve beraberindeki heyet Elazığ TSO’yu ziyaret ederek ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Başkan Şekerdağ, MÜSİAD Üyelerini
Elazığ’a yatırıma davet ederek, ilin potansiyel kaynakları hakkında Olpak ve MÜSİAD heyetine detaylı bilgiler verdi.
İstanbul’da “Elazığ Tanıtım Günleri”
E
HABERİ
Sayfa 3’te
HAZİRAN 2014
YIL: 17
lazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) tarafından İstanbul’da düzenlenen toplantıda 4/7
Eylül 2014 tarihlerinde yapılması planlanan
“Elazığ Tanıtım Günleri” değerlendirildi.
Toplantıda bir konuşma yapan Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ, “Elazığ Ekonomi Kurultayı”
ve “Tanıtım Günleri”nin önemini vurguladı.
Sayfa
3’te
SAYI 198
KALKINMA İÇİN ORTAK AKIL
Elazığ TSO’nun ev sahipliğinde yapılan ‘Yatırımların önündeki engellerin kaldırılması’ toplantısında konuşan Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, “Kalkınma Kurultayı” ile birlikte hedeflerinin Elazığ’da yatırımlar başta olmak üzere ilin her
alanda kalkınma ve gelişmesine ivme kazandıracak bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ da, Oda tarafından hazırlanan “2023 Manifestosu”nun hedefinin ili geleceğe hazırlamak olduğunu belirterek; öncelikle, kurumlar arasında mutlak suretle işbirliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.
POTANSİYELİMİZ VAR...
Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, ilin
kalkınma ve gelişme için önemli bir
potansiyeli bulunmasına karşın bugün
hedeflenen noktada bulunmadığını belirterek, “Kalkınma Kurultayı ve bu
ortak akıl toplantılarıyla mevcut fotografı ortaya koyup, buna göre geleceğe hazırlık yapacağız.Sorunları iyi
teşhis etmeden geleceği planlama şansımız da yok. Bu nedenle bu çalışmaları önemsiyoruz”dedi.
ELAZIĞ TSO’da düzenlenen toplantıya Vali Koçak, Elazığ
TSO Başkanı Ali Şekerdağ, Meclis Başkanı A.Hamit Kaya,
Elazığ TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, FKA Genel
Sekreter Vekili Mesut Öztop katıldı.
ORTAK AKIL VURGUSU...
Toplantıda bir değerlendirmede bu-
Sayfa lunan Başkan Şekerdağ, Elazığ TSO
5’te
tarafından hazırlanan 2023 manifes-
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN BEKLENTİLER DİLE GETİRİLDİ
İş Bankası ile Dünya Gazetesi işbirliğinde Elazığ’da 36.sı gerçekleştirilen “İŞ’le Buluşmalar” Elazığ Toplantısında bir konuşma yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, iş dünyasının bankacılık sektöründen beklentilerini dile getirerek, komisyon adı altında yapılan kesintiler, sicil affı ve
diğer bankacılık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.
Ekonomik Gelişmelere
Dikkat Çekildi
Programın açılış konuşmalarını İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Elazığ
TSO Başkanı Ali Şekerdağ,
Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu
ile Elazığ Valisi Ö.Faruk
Koçak yaptılar.
2’de
SUUDİ İŞADAMLARIYLA TOPLANTI
Fırat
Kalkınma
Ajansı tarafından
organize edilen Suudi
Arabistan alım heyetinde
yer alan yaklaşık 20 işadamıyla Elazığ TSO’da,
yatırım ve işbirliği fırsatları değerlendirildi.
HABERİ SAYFA 2’de
ELAZIĞ TSO’DA
BÖLGE TOPLANTILARI
Sigorta ve Akaryakıt Sektörü
Bölge Toplantıları Elazığ
TSO’nun Ev Sahipliğinde
Geniş Katılımla Yapıldı...
HABERİ 8’de
GOMEZ:KOBİ’lere Yönelik
Önemli Bir Proje Uygulanıyor
Avrupa Birliği, TOBB ve Elazığ TSO ile
birlikte 5 Oda tarafından finanse edilen,
KUYAP Projesi kapsamında yapılan “İhtiyaç Analiz Çalıştayı”nda bir konuşma
yapan Takım Lideri Alberto Gomez, Elazığ TSO’nun destekleriyle bölgede KOBİ’lere yönelik çok önemli bir çalışma
yapıldığını ve tüm işletmelerin ilgisini
Alberto GOMEZ beklediklerini söyledi.
HABERİ 9’da
tosunun iyi okunması gerektiğine işaret ederek, “İlimizin en önemli sorunu
kurumlararası işbirliğinin yetersiz oluşudur. Bu konuda ortak bir akıl oluşturulabilinirse hazırlanan çalışma ilimizi
2023’te hak ettiği noktaya taşıyacak
niteliktedir” dedi.
YOİKK RAPORU...
Şekerdağ, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’na Oda
tarafından bir rapor hazırlandığını belirterek yatırımların önündeki engelleri
ve ticaretin içerisinde bulunan tüm kesimleri kapsayacak bir çalışma yapıldığını ve raporun ilgili tüm kurumlara
sunulduğunu söyledi.
TEŞVİK SIKINTI YARATIYOR...
2012 yılında yayınlanan Teşvik Yasası’nda Elazığ’ın 4. bölgede yer alması
ile birlikte ilin yatırımlar anlamında
büyük sıkıntılar yaşamaya başladığını
belirten başkan Şekerdağ, bu konuyla
ilgili ‘Kalkınma Kurultayı’ kapsamında çalışma yapılması gerektiğine
vurgu yaptı.
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:03 Page 2
2
Haziran 2014
yatırım/finans
SUUDİ İŞADAMLARIYLA
YATIRIM FIRSATLARI
DEĞERLENDİRİLDİ
Fırat Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Suudi
Arabistan alım heyetinde yer alan yaklaşık 20 işadamıyla
Elazığ TSO’da, yatırım ve işbirliği fırsatları değerlendirildi.
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN BEKLENTİLER
DİLE GETİRİLDİ İş Bankası ile Dünya Gazetesi işbirliğinde Elazığ’da
Şekerdağ: Suudi Kardeşlerimizle İşbirliğini Artırmak İstiyoruz
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ
tarafından Meclis Salonunda
ağırlanan Suudi işadamlarına, Elazığ TSO tarafından
hazırlanan Elazığ Tanıtım ve
Yatınım Fırsatları filmi
Arapça olarak izletildikten
sonra, Başkan Şekerdağ tarafından ilin yatırım potansiyeli, ihraç ürünleri, hizmetler
sektöründeki potansiyeli ve
işbirliği noktasında yapılabilecekler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Başkan Şekerdağ açıklamasında, “Suudi Arabistanlı
çok değerli kardeşlerimizi
bugün Odamızda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti
ifade etmek istiyorum. İlimizin ihracat yaptığı ülkeler
arasında Suudi Arabistan da
bulunmasına rağmen biz
bunu yeterli görmüyoruz.
Ülkemizden ve İlimizden
Suudi Arabistan’a ihracat
başta olmak üzere, karşılıklı
ticaret ve her türlü işbirliğinin en üst seviyede gerçekleşmesini temenni ediyoruz.
İzlemiş olduğunuz Elazığ tanıtım filminde ilimizin tüm
alanlardaki potansiyeli hakkında bir özet yapmış bulunmaktayız.
Oda olarak
gerek Elazığlı
işadamlarıyla
gereksi başka illerdeki işadamlarıyla irtibat ve
her türlü resmi
prosedürlerin
yürütülmesi
noktasında Fırat
Kalkınma
Ajansı ve Odamız her türlü
destek ve işbirliğine hazırız.
Bununla birlikte ilimizde yatırım noktasında çok sayıda
alan mevcut. Suudi işdünyasının Elazığ’da yatırım yapmasını arzu ediyoruz.
Bu anlamda devlet destekleriyle birlikte FKA ve
TKDK destekleri de mevcut.
Bu imkanların tümü yabancı
yatırımcılar için de geçerlidir. Elbette yatırım ve ticaret
bir günlük ziyaretler ile olmayacaktır. Biz sizleri her
zaman ilimizde ağırlamak isteriz. Davet edilmemiz halinde ise Suudi Arabistan’a
heyet halinde geliriz.
Bugün yoğun olarak Riyad’dan gelen işadamlarını
görüyoruz. Bu işbirliğini bir
adım daha ileri taşıyarak
Elazığ ve Riyad’ın kardeş
şehir olmasını da arzu ediyoruz. Bu vesileyle ziyaretinizin
karşılıklı
işbirliği
noktasında yeni bir dönemin
ilk adımı olmasını temenni
eder saygılar sunarım” dedi.
Suudi İşadamlarından
Teşekkür…
Başkan Şekerdağ’ın konuşmasının ardından sohbet
havasında yaklaşık bir saat
süren toplantıda Suudi İşadamları Elazığ TSO’nun
kendilerine göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkür ettiler. Hazırlanan tanıtım
filminin çok güzel olduğunu,
Elazığ’ı oturdukları yerden
her yönü ile yakından tanıma
fırsatı bulduklarını ifade ederek, FKA ve Elazığ TSO’nun
destekleriyle ilimizdeki bazı
işletmeleri de yerinde ziyaret
edeceklerini belirten işadamları Elazığ’la ticaretin artması noktasında Başkan
Şekerdağ’ın temennilerine
katıldıklarını ifade ettiler.
Firma Ziyaretleri...
Suudi
Arabistan’dan
gelen alım heyeti, Elazığ
OSB’de yer alan mermer
başta olmak üzere mobilya,
inşaat malzemeleri ve güneş
enerjisi sistemleri ile ilgili işletmeleri ziyaret etti. Alım
heyetine katılan bazı işadamları ise tarımsal üretim
ve bağ alanlarını ziyaret ederek bilgiler aldı.
Ekonomik Gelişmelere Dikkat Çekildi
Programın açılış konuşmalarını İş Bankası
Genel Müdürü Adnan
Bali, Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ,
Alarko Holding Genel
Koordinatörü
Ayhan
Yavrucu ile Elazığ Valisi
Ömer Faruk Koçak yaptılar.
Yapılan
konuşmalarda ülkemizdeki son
10 yıldaki ekonomik gelişmeler ve dünya ekon o m i s i
değerlendirilirken, Türkiye’nin büyüme çıtasının yükseltilmesi ve
yatırım yapılabilir ülke
konumunun mutlak suretle korunması gerektiğine
işaret
edildi.
Yapılan konuşmalarda
orta gelir seviyesi tuzağına da dikkat çekilerek
Türkiye ekonomisinde
kişibaşı 10 bin dolar sınırının tehlikeli olduğu
ve bu sınırdan yukarı
çıkmak için mutlak suretle eğitime ve inovasyona ağırlık verilerek
değişimin yakalanması
gerektiği vurgulandı.
TKDK'dan
Elazığ'da 30
Milyonluk
Yatırıma
18 Milyon
TL Hibe
Desteği
36.sı gerçekleştirilen “İŞ’le Buluşmalar” Elazığ TopŞekerlantısında bir konuşma yapan Elazığ TSO Başkanı
dağ’dan
Bankacılık
Ali Şekerdağ, iş dünyasının bankacılık sektörünHizmetleden beklentilerini dile getirerek, komisyon adı alrine Vurgu
tında alınan ücretler, sicil affı ve diğer bankacılık
Elazığ
hizmetlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.
ekonomi ve
sanayisinin
gelişim süreci ve ilin po- tında harç, komisyon, kaynaklanmadığını güntansiyeli hakkında bir dosya ücreti ödemekten cellemenin 5 yılı kapsadeğerlendirme yapan bıkmıştır. TOBB Başka- dığını ifade etmektedir.
Elazığ TSO Başkanı Ali nımız Sayın Hisarcıklı- Kısaca sicilinde küçük
Şekerdağ, iş dünya- oğlu’nun deyimi ile bu bir pürüz bulunan firma
sının bankacılık sek- dönemde reel sektör bir türlü bankacılık hizt ö r ü n d e n hapşırsa bankacılık sek- metlerinden istifade edekaynaklanan sorun- törü grip olmaktadır. memektedir. Sicil Affı
larını dile getirerek Bankalar yüzde 70’ler hususunun gerçek maçözüm talebinde bu- seviyesindeki karını ku- nada uygulanmasını tüm
rumsal çalışmalardan işletmelerimiz
adına
lundu.
sağlamaktadır.
Yani
et
ve
bekliyoruz”
dedi.
Başkan Şekerdağ
k o n u ş m a s ı n d a , tırnak gibi iç içe olan
“1950 yılında yani Bankacılık sektörü ve
yarım yüzyılı aşkın KOBİ’lerin karşılıklı
bir süre önce ili- olarak birbirlerini anlamizde ilk şubesini malarını ve buna göre
açan İş Bankası 64 davranmalarını bekliyoyıldır ilimizde iş ruz.
Bununla birlikte böldünyası ile et ve tırgelerarası
farklı bankacınak gibi çalışmış ve bu
lık
uygulamaları
da
süre içerisinde ilimizin
özellikle
yöremizde
KOekonomik kalkınma ve
gelişmesine önemli bir Bİ’leri sıkıntıya sokmaktadır. Batı illerinde
katkı sağlamıştır.
Bu anlamda bankacı- gayrimenkul ipotekleİş Dünyasında Öne
lık ve finans sektöründe rinde değerine yakın
eksper
değeri
biçilirken
Çıkan
Potansiyeller
İş bankası çok önemli
bölgemiz
illerinde
değeİŞ’le
Buluşmalar
toplanbir yerde ve en fazla
rinin
dörtte
birine
değer
tısı
kapsamında
Dünya
güven duyulan bankalar
biçilmektedir.
Yine
firGazetesi
Genel
Yayın
arasında yer almaktadır.
maların
geçmiş
yıllardan
Yönetmeni
Hakan
GülAncak burada iş dünyası
kalan
sicil
affı
ile
ilgili
dal
moderatörlüğünde
olarak bankacılık ve finans sektörüyle ilgili ya- sorunları ne hikmetse bir “İş Dünyasında Öne
şanan sorunlarımızı da türlü veritabanlarından Çıkan Potansiyeller ve
ifade etmeden geçeme- silinmemekte 10 yıl Elazığ” paneline Ege
yeceğim. Bankaların iş önce bir sorun yaşamış Jeoteknik Yönetim Kudünyasına yüklediği ma- firma halen mağdur du- rulu Başkanı Faruk ÇaOkan
liyetler tüm üyelerimizin rumda beklemektedir. lapkulu,
Konuyu
ilettiğimizde
ilÜniversitesi
İİBF
Detepkisini çekmekte ve bu
gili
banka
Bankacılık
kanı
Taner
Berksoy
ile
durum kimi zaman sözlü
Denetleme
ve
DüzenDünya
Gazetesi
Yazarı
kimi zaman ise yazılı
olarak tarafımıza iletil- leme Kurumu’na topu Dr. Rüştü Bozkurt komektedir. Reel sektör, atmakta, BDDK ise so- nuşmacı olarak katıldıkendilerinden lar.
bankalara farklı isim al- runun
TKDK Elazığ İl Koordinatörü Turan Karahan yaptığı açıklamada, 11. çağrı dönemi 3. PDSK toplantısı sonucu
Elazığ’da 24 proje ile
sözleşme imzalanacağını
söyledi. Karahan, “Bu
projelerin toplam yatırım
tutarı 29 milyon 583 bin
TL, hibe tutarı ise yaklaşık 18 milyon 500 bin TL
olacak.Kısa süre içerisinde proje sahipleriyle imzalayacağımız
sözleşmeler sonrasında proje sahipleri
yatırımların temelini atmaya başlamış
olacak. Hem 11. çağrı döneminde sözleşme imzalayacağımız projeler hem de
12. çağrı döneminde sunulacak projeler
ile imzalanacak sözleşmelerle birlikte 2014 yılı içerisinde kurum olarak
Elazığ’a ciddi bir hibe desteği sunmuş olacağız.
Daha da önemlisi Elazığ’da AB standartlarında
faaliyet gösterecek bu işletmeler çiftçilerimize de örnek teşkil
edecek. Yıl sonuna doğru ise yeni teklif
çarısı yapılmasını bekliyoruz” dedi
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:03 Page 3
Haziran 2014
ajanda
3
ELMÜTDER
Yönetimi Elazığ
TSO’da
Kısa adı ELMÜTdER olan Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği, Yönetim
Kurulu Başkanı Osman Avcıl ve Yönetim Kurulu Üyeleri Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ’ı
makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.
MÜSİAD BAŞKANI OLPAK İLE EKONOMİK DEĞERLENDİRME
MÜSİAD’ın 85. Genişletilmiş İdare Kurulu Toplantısı için Elazığ’a gelen Müstakil Sanayici ve İş Adamları
Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyet Elazığ TSO’yu ziyaret etti. Ziyarette MÜSİAD heyeti ile Oda Meclisinde bir toplantı yapılarak, ekonomik değerlendirmelerde bulunuldu.
Ekonomi İçin
Tüm bunlara rağsorumluluk duyguları
Atılması Gereken
içerisinde Ülke içinde men 2012 yılında yaAdımlar Gecikmeve yurt dışından yakla- yınlanan Yeni Teşvik
meli
şık 700 işadamı ve Yasası kapsamında 4.
Elazığ’da inşaat sektörünü
Elazığ TSO Meclis Sayın Ulaştırma De- Bölgede yer alan Ela- Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) tageliştirmek istiyoruz
Salonunda Elazığ TSO nizcilik ve Haber- zığ çevre illerine göre rafından İstanbul’da düzenlenen ve İl ProBaşkanı Ali Şekerdağ, leşme Bakanımız Lütfi haksız bir rekabet ile
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Baştokol Üyelerinin de katıldığı toplantıda
Meclis
Başkanı Elvan’ın da iştirakiyle karşılaşmıştır. 2012 yıkanı Ali Şekerdağ ELMÜTDER YöA.Hamit Kaya, Elazığ Elazığ’dayız. Bizlere lına kadar yılda orta- “Elazığ Tanıtım Günleri” değerlendirildi.
netim Kurulu Üyeleri’ni makamında
TSO Yönetim Kurulu ev sahipliği yaptığınız lama 65 yatırım teşvik
ağırladı. Ziyaret sonrası ELMÜTDER
ve Meclis Üyeleri, için çok teşekkür edi- belgesinin düzenlenadına açıklamada bulunan ELMÜTMÜSİAD Elazığ Şube yorum” dedi.
diği ilimizde 2012 yılı
DER Başkanı Osman Avcıl, 2014 yılı
Başkanı Av.İbrahim
Tüm
MÜSİAD sonrasında ancak 34
Ocak ayında kuruluşunu gerçekleştirGök ve MÜSİAD Yö- Üyelerini Elazığ’a belge alabilmiştir.
dikleri
Derneklerinin çalışmaları ve
netim Kurulu Üye- Yatırıma Davet EdiBiz ekonominin çatı
misyonu
hakkında kurum ve kuruluşleri’nin katıldıkları yoruz...
örgütü kuruluşu olarak
toplantıda bir kolarla görüş alışverişinde bulunduklarını
MÜSİAD Genel bu konuyla ilgili çok
nuşma yapan MÜ- Başkanı Olpak’ın ko- ciddi çalışmalar yapave bu kapsamda Elazığ TSO’yu ziyaret
SİAD Genel Başkanı nuşmasının ardından rak ilgili tüm mercileri
ELFED Danışma KuDanışma Kurulunda ettiklerini belirtti.
Nail Olpak, 2013 yılı bir
rulu tarafından 24
olan iş adamları ise Eladeğerlendirme bilgilendirdik.
ekonomisinin
iki yapan Elazığ TSO Yözığ la ilgili olarak görüşSizlerin de katkı ve Mayıs 2014 tarihinde
İnşaat sektörünün yeni bir ivmeye
devre halinde gerçek- netim Kurulu Başkanı destekleriyle önümüz- Akgün Otelde kahvaltı
lerini
ve
yatırım
ihtiyacı var...
leştiğini belirterek, Ali Şekerdağ; “Bugün deki süreç içerisinde düzenlendi.Kahvaltıya
yaparken karşılaştıkları
Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ
“Geçen yılın ilk döne- MÜSİAD Genel Baş- ilimiz adına bu haksız Elazığ Valisi Ömer
sorunları dile getirdiler.
ise yaptığı açıklamada “ELMÜTDER
minde daha fazla eko- kanı Sayın Olpak ve uygulamanın yeni bir Faruk KOÇAK,Elazığ
olarak oluşturmuş olduğunuz, bu yeni
nomiye odaklanma
Belediye Başkanı MüElazığ Potonsiyeli
kurumun Elazığ’a hayırlar getirmesini
söz konusu idi. Ancak
cahit YANILMAZ,ElaOlan Bir Şehir...
diliyorum. İlimizin şehircilik alanınikinci dönemde siyaset
zığ Ticaret Sanayi Odası
Toplantıda bir değer- daki sıkıntılarına dernek olarak çözüm
ve Türkiye gündemi
Başkanı Ali ŞEKERlendirme yapan Elazığ
üreteceğinize inanıyorum” dedi.
daha farklı alanlara
DAĞ,Elazığ Fırat KalTSO Yönetim Kurulu
yoğunlaştı. Tüm bunkınma Ajansı Sekreteri
Başkanı Ali Şekerdağ,
lara rağmen Avrupa ülMesut ÖZTOP,İstanbul
İlin bugüne kadar yapıkelerinde ekonomik
Vali Yardımcısı Faruk
lan tüm bilimsel çalışbüyüme 0,5 olarak
ERASLAN,Kars Valisi
malarda ve DPT başta
gerçekleşirken TürGünay ÖZDEMİR ,Üsolmak üzere diğer kukiye ekonomisi yüzde
küdar Kaymakamı Musrumlar tarafından hazır4 büyüdü. Bu dötafa GÜLER,İstanbul İl
lanan
raporlarda
nemde sadece enflasDernekler Müdürü Eyüp
ülkemizin önemli cazibe
yon
beklenenin MÜSİAD Üyelerini düzenleme ile kaldırıl- Dursun
ERGÜR,
merkezlerinden biri olaüzerinde gerçekleşti. Odamızda ve ilimizde ması noktasında sizle- ELFED Genel Başkanı
rak dikkat çektiğini söyMÜSİAD olarak bunu ağırlamaktan duydu- rin de desteklerini Faik İÇMELİ danışma
ledi.
bir çok kez rapor ola- ğum büyük memnuni- bekliyoruz. Yine aynı kurulu ve yönetim kuŞekerdağ konuşmarak sunduk.
yeti ifade etmek şekilde tüm MÜSİAD rulu katıldı.
sında eksikliğin nitelikli
2014 yılı içinde istiyorum.
ELFED Genel Sekreüyelerinin ilimizdeki
insan ve sermaye göçü Odamız ve KOSGEB Elazığ Müdüriyimseriz.
Merkez
Sayın
Başkanın yatırımlarına Oda ola- teri Kazım Gökhan
ile birlik ve beraberliğin lüğü işbirliğinde yeni girişimcilerin
Bankasının bir miktar Ülke ekonomisi adına rak her türlü desteği ve ELGİN
tarafından
sağlanamamasından kendi işlerini kurmalarını teşvik
faizleri düşürmesinin yapmış olduğu değer- katkıyı vermeye hazır küçük bir sunumla topkaynaklandığını ifade etmek amacıyla 60 kişiye “Girişimciiş dünyası açısından lendirmenin Elazığ öl- olduğumuzu belirtir, lantı
açıldı.ELGİN
ederek, öncelikle lobi
lik Eğitimi” verildi
iyi olacağını yineliyo- çeklerinde ben de ziyaretiniz için şahsım Kürsü Başı Meşkleri
çalışmalarının hayata
ruz. İş dünyasına yö- yerel bir değerlendir- ve Odamız adına te- Projesinin ayrıntılarını
damız tarafından KOSGEB işgeçirilmesinin önemi
nelik
yapmış mesini yapmak istiyo- şekkürlerimi sunarım” gelen konuklara akbirliği ile, uygulamalı girişimciüzerinde durdu.
olduğumuz çeşitli an- rum. İlimiz, ulaşım dedi.
tardı.Daha
sonra
lik kursu 30 kişiden iki gruba
ketlerimiz mevcut bu imkanları, üniversitesi,
ELFED Genel Başkanı
Yatırımların
yönelik olarak uygulandı. Fırat
Şekerdağ’a Plaket Faik İÇMELİ 4-5-6-7
anketlerimizde iş dün- yer altı kaynakları, su
Önündeki
Engelleri
Üniversitesi
Sosyal Bilimler Öğretim
Yapılan konuşmala- Eylül Elazığ Tanıtım
yasının beklentilerini potansiyeli, tarım ve
Kaldıracağız...
Üyesi Yrd.Doç.Dr. Muhammet Düşükanaliz ediyoruz.
hayvancılıktaki avan- rın ardından MÜSİAD Günlerinde birlikte haGenel
Merkezi’nin
İscan
tarafından verilen eğitimlere 60
Elazığ
Valisi
Ömer
Bu raporlarda 2014 tajları, turizm varlıkreket ederek ses getiren
tanbul’da
oluşturduğu
Faruk
KOÇAK,
Elazığ
kişi
katılarak girişimcilik belgesi alyılı ekonomisinin daha ları ve tarihi birikimi
bir fuar organizasyonu
hatıra
ormanına,
ElaBelediye
Başkanı
Mümaya
hak kazandı.
iyi olacağını görmek- ile bölgemizin en önde
gerçekleştirmek istedikzığ
adına
da
20
fidan
cahit
Yanılmaz
ve
Elateyiz. Elbette bu iyim- gelen illerinden biridir.
lerini vurguladı.
Girişimcilik eğitimini başarı ile tabelirten
zığ TSO Başkanı Ali
ser
tablo
için İlimiz Ülkemizin ca- dikildiğini
Elazığ Fırat Kalmamlayarak
sertifika almaya hak kaBaşkanı kınma Ajansı Sekreter
Şekerdağ Elazığlı iş
hükümetin atması ge- zibe merkezi ilan edi- MÜSİAD
zanan
genç
girişimciler,
KOSGEB'in
adamlarını Elazığ’a yareken adımlar var. len illeri arasında yer Olpak, hazıra ormanı- Vekili Mesut ÖZTOP
yeni
iş
kuranlara
verdiği
30
bin TL'ye
tırım yapmaya çağırarak
Sivil Toplum Kuruluş- almakta olup, yine ya- nın anısına düzenlenen Elazığ da yapılacak
her türlü yardıma ve kadar hibe ve 70 bin TL'ye kadar faizları ve iş dünyasının da şanabilir iller sırala- sertifikayı Başkan Şe- olan “Kalkınma Kurulkerdağ’a
takdim
etti.
desteğe hazır oldukla- siz krediye başvuru hakkına sahip olsorumlulukları var el- masında 12. Sırada yer
tayı” hakkında sunum
rını söylediler.
dular.
bette. Bugün işte bu almaktadır.
yaptı.
ELAZIĞ TANITIM
GÜNLERİ TOPLANTISI
GİRİŞİMCİLİK
Kursları
O
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:04 Page 4
4
Haziran 2014
meclis
KOSGEB Destekleri Paylaşıldı
Elazığ TSO Mayıs alı Meclis Toplantısına katılan, Elazığ
KOSGEB Müdürü Ömer Erdoğan KOSGEB destekleri ve Elazığ’daki çalışmalar hakkında bilgiler vererek Meclis Üyelerinin çeşitli sorularını cevaplandırdı.
OSB Heyeti Meclisin Konuğu Oldu
Elazığ TSO Nisan ayı Meclis Toplantısı A.Hamit Kaya başkanlığında
yapıldı. Toplantıya Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Muhyettin Kaya, OSB Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Orhan ile OSB Mühendisleri katılarak, Elazığ TSO Meclis Üyelerine OSB’deki son gelişmeler ve
çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirme yaptılar.
Kaya: OSB Elazığ İçin
Çok Önemli Bir Değerdir
Meclis toplantısının açılış
konuşmasını yapan Meclis
Başkanı A.Hamit Kaya, Elazığ’ın yatırımlar açısında fırsat olarak görülen en önemli
değerlerinin başında Organize Sanayi Bölgesinin geldiğini belirterek, OSB’nin
son yıllardaki başarılarını
kutladı.
Kaya
konuşmasında,
“Nisan ayı meclis toplantımızı açarken tüm katılımcılara en derin saygılarımı
sunarım. Bir önceki toplantı-
trendine girmiş illerde yatırımcıların aramış olduğu en
önemli kriterlerden biri
OSB’lerin varlığıdır.
Bugün sürekli olarak gelişen, Elazığ ekonomisi, istihdamı ve ihracatına çok ciddi
katkılar sağlayan ve 70’in
üzerinde ülkeye ihracatı ile
dikkat çeken Organize Sanayi Bölgemizin daha büyük
kapasitelere ulaşması noktasında tüm kurumlar ve yöneticiler olarak en etkili şekilde
işbirliği ve dayanışma içerisinde olmalıyız. Biz Elazığ
Ticaret ve Sanayi Odası
mızda ifada etmiş olduğum
gibi, yapılan atamalar ve seçimler sonrasında Elazığ için
yeni bir dönem başlamış ve
bu yeni dönemde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak çok daha aktif ve
başta üyelerimiz olmak üzere
tüm halkımıza daha etkin
hizmet vermemiz gerektiğinin altını çizmiştim.
Nisan ayı Meclis toplantısından başlamak üzere her
toplantımıza ilimiz için
önemli kurum yetkilileri ve
yöneticilerimizi davet ederek
burada karşılıklı olarak görüş
alış-verişinde bulunacağız.
İlk toplantımıza ilimiz sanayisi adına büyük önem taşıyan Elazığ Organize Sanayi
Bölgesi Yönetimini davet
ettik. OSB Başkanı Sayın
Suat Öztürk yurtdışında olduğundan bu toplantıya iştirak edemedi. Ancak çok
değerli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhyettin KAYA
ve OSB yetkilileri aramızdalar. Organize Sanayi Bölgesi,
ilimizin yatırımlar açısından
güçlü yönleri ifade edildiğinde çok önemli bir değer
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalkınma ve gelişme
Meclisi olarak her türlü işbirliğine ve projelerde yer almaya hazır olduğumuzun
özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü, Elazığ OSB’nin
Bingöl: Elazığ OSB
Türkiye’ye Örnek
Teşkil Ediyor
Meclis Başkanı A.Hamit
Kaya’nın açılış konuşmasının ardından OSB Elektrik
Mühendisi Oğuzhan Bingöl,
OSB hakkında çok detaylı
bir sunu yaparak çalışmalar
ve mevcut durum hakkında
bilgiler verdi.
Bingöl değerlendirmesinde, 108 sanayi işletmesinin faaliyette olduğu Elazığ
OSB’den sadece bir yazılım
firmasının 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirtti.
Elazığ OSB’nin genişletilme
ve yeni yatırımcılara sunulmak üzere 250 yeni sanayi
parseli daha oluşturulduğunu
ifade ederek, OSB’nin yükleme boşaltma istasyonuna
kavuşarak demir yolunu
etkin bir şekilde kullanmaya
başladığını ve bunun navlun
kapasitesini büyütmeden, altyapı imkanlarını geliştirmeden ne oradaki işletmelerin
büyümesini ne de yeni yatırımların gelmesini sağlayamazsınız.
Bu nedenle sorumluluk
sahibi tüm kurum ve kuruluşların Elazığ’ın geleceği
açısından önem taşıyan OSB
gibi tüm büyük projelere
katkı sağlaması gerekmektedir.
Sözlerimi OSB yetkililerine bırakmadan önce, özellikle son yıllarda Elazığ
OSB’deki çalışmalar ile ülke
genelinde dikkat çeken ve
OSB’nin yatırımlar açısın-
giderlerini yaklaşık yüzde 45
azalttığını söyledi. OSB’nin
doğalgaz, internet, elektrik
sistemi ve altyapısı ile Türkiye’de örnek olduğunun altını
çizen Bingöl, elektrik kesintilerinin olmadığı bir bölge
oluşturulduğunu ve bu durumun işletmeler açısından çok
değerli olduğunu belirtti.
OSB için Türkçe, İngilizce
ve Arapça tanıtım filmi ve
katalog hazırlandığını aynı
zamanda ulusal medya aracılığı ile Elazığ’a yatırım ilanları yapıldığını söyleyen
Oğuzhan Bingöl, OSB’nin
gelişim ve değişiminin
devam ettiğini ifade etti.
dan cazibesini artıran Elazığ
OSB Yönetimine ve tüm çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını diler,
saygılar sunarım” dedi.
KAYA: KOSGEB İşdünyası İçin
Önem Taşıyor
Elazığ TSO Meclis
A.Hamit
Başkanı
Kaya Meclis Toplantısının açılış konuşmasında KOSGEB’in
işdünyası adına önem
taşıdığını belirterek,
“Nisan ayı toplantımızda başlatmış olduğumuz işdünyasının
işbirliği içerisinde olduğu ve aslında bizler
için kurulmuş olan
kurum ve kuruluşlarımızla daha etkili ileti-
•Kredi Faiz Desteği
•Gelişen İşletmeler
Piyasası KOBİ Destek Programı, gibi
KOSGEB tarafından
iş dünyasına çok
önemli destekler sunulmaktadır. Bu destekler, küçük ve orta
boy tüm işletmelere
açık olup, çok az prosedürle kullandırılmaktadır.
Odamız üyelerinin
bu desteklerden istifade ederek işletmelerini
büyütmeleri,
kendilerine katılımları için bir kez daha
teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.
şim ve işbirliği
sağlanması için bir
araya gelme girişimlerimiz kapsamında
bugün KOSGEB Elazığ İl Müdürümüz
Sayın Ömer Erdoğan
ve kurum uzmanları
aramızdalar. Kendilerine davetimize icabet
ettikleri için teşekkür
ediyoruz.
Yapılan araştırmalarda, Ülkemizde kurulan
her
yüz
işletmenin yüzde 80’i
ilk 4 yıl içerisinde
maalesef kapanmakta
bu durum çok ciddi
maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. İşte bu sürecin en
iyi şekilde atlatılması
ve işletmelerin kendi
ayakları üzerinde durabilecek
noktaya
gelmesinde
KOSGEB çok önemli destekler sunmaktadır.
8 ana başlıkta toplanan KOSGEB Dest e k l e r i n e
baktığımızda;
•Genel
Destek
Programı
•AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama
Destek
Programı
•KOBİ Proje Destek Programı
•Girişimcilik Destek Programı
•Tematik
Proje
Destek Programı
•İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
yada yeni kurulan işletmelerin ilk 4 yılda
piyasalara tutunmalarını kolaylaştıracak
tüm destek unsurlarından istifade etmeleri için bugüne kadar
yapılan çalışmaların
devam ettirilerek kapsamlı bilgilendirme
faaliyetlerine ihtiyaç
olduğunu düşünmekteyim.
Özellikle bazı sektörlerde işletmelerimizin bir araya
gelerek İşbirliği Güçbirliği Desteğinden
yararlanarak ilimize
yeni tesisler kazandırılması istihdam anlamında bugün önemli
sorunlar yaşayan İlimiz için çok önemli
bir girişim olacaktır.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi
olarak 2014 yılı içerisinde ilimizde bu
alanda 4-5 yeni işletme kurulması noktasında KOSGEB İl
Müdürlüğümüzün de
destek ve önerilerine
ihtiyaç duyduğumuzu
ifade etmek istiyorum.
KOSGEB Desteklerinden daha fazla
bilgi sahibi olma noktasında sözü Sayın
KOSGEB İl Müdürümüz Ömer Erdoğan
ve KOSGEB Uzmanlarına bırakırken, Elazığ Ticaret ve Sanayi
Odası Meclisi adına
5 milyon TL. destek
sağlandığını belirterek, “Sayın Meclis
Başkanımızın ifade
etmiş olduğu gibi
KOSGEB tarafından
iş dünyasına 8 başlıkta sunulan destekler gerçekten büyük
önem taşıyor. Bu desteklerden işletmelerimizin
tamamının
yararlanması
için
yoğun gayret gösteriyoruz. Veritabanımızda halen 5837
işletmemiz bulunuyor. Bu işletmelerimizin büyük çoğunluğu
KOSGEB destekleriyle yakından ilgilenmiyor. Elazığ TSO
tarafından geçen yıl
bir Çin dış Pazar araştırılması
yapıldı.
Bunun yaygınlaştırılarak sayısının artırılmasını bekliyoruz.
Yine Elazığ TSO tarafından
bugüne
kadar çok sayıda girişimcilik kursları düzenlendi. Bu kurslara
katılanlardan 336 kişi
kendi
işletmesini
kurdu. Kurulan işletmelerden
bugüne
kadar sadece 10 işletme çeşitli nedenlerle kapandı. Burada
doğru bir iş yaptığımızı
görüyoruz.
Bugün bu imkanı bize
sağlayan Sayın Kaya
ve tüm Elazığ TSO
Yönetimine teşekkür
ediyorum” dedi.
Erdoğan:
İşdünyasının
KOSGEB’ten
Daha Fazla
Yararlanmasını
İstiyoruz
Toplantıda KOSGEB Destekleriyle ilgili bir sunu yaparak
detaylı bilgiler veren
KOSGEB Elazığ Müdürü Ömer Erdoğan,
2013 yılında Elazığ’a
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:04 Page 5
manşet
Haziran 2014
5
KALKINMA İÇİN ORTAK AKIL
Elazığ TSO’nun ev sahipliğinde yapılan ‘Yatırımların önündeki engellerin kaldırılması’ toplantısında konuşan Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, “Kalkınma Kurultayı” ile birlikte hedeflerinin Elazığ’da yatırımlar başta olmak üzere ilin her
alanda kalkınma ve gelişmesine ivme kazandıracak bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ da, Oda tarafından hazırlanan “2023 Manifestosu”nun hedefinin ili geleceğe hazırlamak olduğunu belirterek; öncelikle, kurumlar arasında mutlak suretle işbirliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.
KOÇAK: YATIRIMLARIN ÖNÜNDEKİ
ENGELLER KALKACAK
Elazığ TSO’nun ev sahipliğinde yapılan ‘Yatırım Destek Ofisi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi’ toplantısında konuşan Elazığ Valisi
Ömer Faruk Koçak, yatırımların önündeki
engellerin kaldırılması konusunda kararlı olduklarını belirtti. Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Başkanı Ali
Şekerdağ’da, Elazığ’daki en önemli sorunun
kurumlar arası işbirliği yetersizliği olduğunu
ifade etti.
“KALKINMA KURULTAYI”
TOPLANTISI ELAZIĞ TSO’DA YAPILDI
2014 yılı Eylül ayı içerisinde, Elazığ Valiliği, Belediye
Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından yapılması planlanan “Elazığ Kalkınma Kurultayı” değerlendirme toplantısı Elazığ Valisi
Ömer Faruk Koçak başkanlığında Elazığ TSO Meclis Salonunda yapıldı.
Kurultayın Elazığ’ı 2023’e
Hazırlamasını Bekliyoruz
Toplantıda bir konuşma
yapan Elazığ TSO Başkanı Ali
Şekerdağ; Kurultayın Elazığ’ı
2023’e taşıyacak bir vizyon
içermesi gerektiğini belirterek,
“Sayın Valimizin başkanlığında çok ciddi bir şekilde çalışmalar
yürütülmektedir.
Ancak, Elazığ’ın gelişimiyle ilgili olarak 1970’li yıllardan
beri çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Sadece raflarda kalan
öngörülerden ibaret bu çalışmalar yerine yapılacak kurultay ile Elazığ’ı 2023’e
taşıyacak bir vizyon oluşturulmasını bekliyoruz.
Seçilmişlerin, il yöneticilerinin, kurumların ve sivil toplum
kuruluşlarımızın birlikte hareket ederek müştereklik sağlaması bu noktada önem taşıyor.
Oda olarak hazırlamış olduğumuz 2023 Elazığ Manifestosu
bu anlamda ilimizin gelişim sürecine önemli bir katkı sağlayacaktır dile düşünmekteyiz.
Oda olarak kurultayın her aşamasında katkı sağlamaya
devam edeceğiz” dedi.
Kocak: Hedefimiz Elazığ’ı
Geleceğe Hazırlamaktır
Elazığ Valisi Ömer Faruk
Koçak’ta Başkan Şekerdağ’ın
değerlendirmesinin ardından
bir konuşma yaparak Kurultayın düzenleme ve yürütme ku-
rullarının oluşturularak, çalışma konusu sektörlerin belirlendiğini hedefin Elazığ’ı
geleceğe hazırlamak olduğunu
söyledi. Koçak değerlendirmesinde, “İlimiz ekonomisini
ciddi bir incelemeye tabi tutmak, ekonomik potansiyelini,
sorun ve ihtiyaçlarını tespit
etmek, özellikle de girişimcileri bilgilendirip, yönlendirmek
bu yolla İl ekonomisine ivme
kazandırmak amacıyla ilki
2001 yılında yapılan Ekonomik Kurultay benzeri bir çalıştay 2014 yılı içerisinde
düzenlenecektir.
Ekonominin yanı sıra kalkınmanın vazgeçilmez bileşenleri olan sosyal ve kültürel
yapıyı da içine alan ‘Elazığ
Kalkınma Kurultayı’ adı verilen çalışmayla ilgili olarak
farklı gruplarla değerlendirme
toplantıları
yapmaktayız.
Bugün Elazığ TSO Yönetim
organlarıyla bir araya geldik.
Sayın Başkanın ifade ettiği
gibi çalışmanın amacı ve hedefi Elazığ’ı 2023, 2040 hatta
2050’lere hazırlamaktır. Bunun
için modern sehirleşmeden,
ağaçlandırmaya, sanayileşmeden ulaşıma, ekonomiden girişimciliğe, eğitimden sağlığa
kadar çok geniş bir yelpazede
mevcut durumumuzu ortaya
koymak ve bu fotoğrafı yorumlayıp geleceğe hazırlık
yapmak istiyoruz”dedi.
Hedef Elazığ’da
Yatırımları Cazip
Hale Getirmek…
Elazığ TSO’da yapılan toplantıya Elazığ
Valisi Ömer Faruk
Koçak, Elazığ TSO
Başkanı Ali Şekerdağ,
Elazığ TSO Meclis
Başkanı
A.Hamit
Kaya, Elazığ TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Fırat
Kalkınma
Ajansı
Genel Sekreter Vekili
Mesut Öztop, Elazığ
TSO Genel Sekreteri
M.Mehmet Karabulut,
Elazığ TSO Yatırım
Destek Ofisi ve FKA
Uzmanları katıldı.
Toplantının açılış
konuşmasını
yapan
Vali Koçak, ilki gerçekleştirilen toplantı
ile FKA bünyesi altında bulunan Elazığ
Yatırım Destek Ofisi’nin iş dünyasına katkılarının
artırılarak
bürokrasinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.
Koçak
konuşmasında,
“Bugün
Elazığ
TSO’nun ev sahipliğinde Elazığ Yatırım
Destek Ofisi’nin iş
dünyasının önündeki
engelleri kaldırarak
daha pratik hizmet vermesinin nasıl sağlanabileceğini bu anlamda
FKA tarafından hazırlanan 10 ayrı yatırım
konusunu değerlendirerek hangi aşamada
işleri nasıl kolaylaştırabilirizi tartışacağız.
FKA tarafından hazırlanmış olan 10 ayrı yatırım konusu ilimizin
kalkınma ve gelişmesine katkı sağlayabilecek ve ilin potansiyel
kaynaklarının ekonomiye kazandırılması
yönünde önem taşımaktadır. Siz değerli iş
dünyasının temsilcilerinin bu konularda ya-
şamış oldukları zorluklar ve tecrübeler bizlerin bu noktadan sonra
yeni bir strateji oluşturmamıza katı sağlayacaktır.
Bu
ilk
toplantının ardından
daha sonra ilgili kurum
ve kuruluşlarımızın
yöneticileriyle de değerlendirme toplantılarına devam ederek
daha pratik, sorun çözücü ve yatırımcının
önündeki engelleri kaldırma hedefli bir vizyon ortaya koymayı
hedefliyoruz. Elazığ
için başlatmış olduğumuz kent bilgi sistemi
çalışmasında da sona
gelmiş durumdayız.
Bu çalışma yatırımcılara her aşamada çok
ciddi manada destek
olacatır” dedi.
Bürokratik
Engellere Dikkat
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Şekerdağ’da toplantıda
yaptığı değerlendirmede, ilimizde en
önemli sorunun bürokratik engeller olduğuna işaret ederek,
“Sayın Valim, bugün
sizlerin iyi niyetiyle
gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantı inanıyorum ki, ilimizde
yeni yatırımların başlaması adına bir dönüm
noktasıdır. Zira ilimiz
1980’li yıllarda bölgenin en kalkınmış ili konumundayken bugün
maalesef bulunduğu
yeri koruyamamıştır.
İlimiz 80’li yıllardan
sonra çok ciddi bir göç
vermiş ve niteliksiz bir
göç almıştır. Burada
temel sorunlardan biri,
bürokratik engeller ve
ilde birlikteliğin sağlanamamasıdır.
Elazığ’a
yatırım
amaçlı gelen işadamlarına özellikle bedelsiz
arsa tahsisi konusunda
yardımcı olma ve yol
gösterme anlamında ne
bir çalışma ne de yol
gösteren bir kurum var.
Biz bu konuda gerekli
hassasiyeti ve özeni
göstermemize rağmen
maalesef kurumları geçemiyoruz. Ben Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı olarak işadamlarımızla birlikte Elazığ’a
kazandırmayı düşündüğümüz 5 yıldızlı otel
projesinde halen sorunlarla uğraşıyoruz.
Bu acizlik değil. Ancak
kurumların başındaki
yöneticilerin Elazığ’a
karşı tutumları ile mücadele etmek çok uzun
süreli bir uğraş istiyor.
Bir çok işadamımız da
bu konuda muzdarip
olarak yatırımdan vazgeçmiştir. Bu sorun yaşanmaya
devam
etmektedir. FKA tarafından
hazırlanmış
olan rapor mutlaka çok
değerli. Ancak, biz
Elazığ TSO olarak her
sektöre yönelik raporlar, fizibilite raporları,
saha araştırmaları, rekabet analizleri gibi çalışmaları zaten yapmış
ve çok önemli bir bilgi
havuzuna sahip bir kurumuz. Dolayısı ile
Elazığ’ın sorunu sektörel bilgi birikiminden
ziyade bürokraside yaşanan sorunlar ve mevzuatlardır.
Bugün
Elazığ yatırım teşviklerinde 4. Bölgede yer
alıyor. Komşu illerimiz
ise 6. Bölgede bulunuyorlar. Böyle bir ortamda zaten yatırımcı
Elazığ’a
psikolojik
olarak negatif duygusu
ile geliyor. Öncelikle
Elazığ’ın 5 veya
6.bölge
kapsamına
alınması için bir girişim gerekiyor. Bu konuda bugüne kadar çok
sayıda rapor ve görüş
ilgili makamlara bildirmemize rağmen maalesef bugüne kadar bir
sonuç elde edemedik.
Bu toplantı ile birlikte Elazığ adına yatırımlar anlamında yeni
bir dönemin başlamasını umut eder, saygılar
sunarım” dedi.
Yatırım Süreçleri
Hakkında Bilgiler
Verildi
Fırat
Kalkınma
Ajansı Genel Sekreter
Vekili Mesut Öztop tarafından FKA’nın hizmetleri ve destekleri
hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından,
FKA Uzmanlarınca hazırlanmış olan, sağlık
sektörü yatırımları, turizm
yatırımları,
maden
yatırımları,
hayvancılık sektörü
yatırımları, gıda sektörü yatırımları, imalat
sanayi yatırımları, eğitim yatırımları, özel
ağaçlandırma yatırımları, enerji yatırımları
ve su ürünleri yatırımları konularında yatırım süreçleri hakkında
detaylı bir sunum yapıldı.
Yapılan bilgilendirmede toplantıya katılan Elazığ TSO Meclis
Üyeleri yatırım aşamasındaki süreçlerde karşılaşılan
sorunlar
hakkında Vali Koçak’a
bilgiler verdiler. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda iş adamlarının
görüş ve önerileri not
alınırken, Elazığ Valisi
Ömer Faruk Koçak
birçok prosedürün yerelde çözülebilecek konular olduğunun altını
çizerek yatırımcıların
önünün açılması noktasında toplantıların
devam edeceğini belirterek, tüm katılımcılara
teşekkür etti.
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:04 Page 6
6
güncel
Haziran 2014
ELAZIĞ TSO MECLİSİNDEN BAŞKAN YANILMAZ’A ZİYARET
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ ve Meclis Başkanı A.Hamit Kaya başkanlığında Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ı ziyaret ederet etti. Yanılmaz, Elazığ TSO heyetini Meclis Salonunda ağırladı.
YEREL YÖNETİMLER
KALKINMA ADINA
ÖNEM TAŞIYOR…
Elazığ TSO Meclis Üyelerini
Belediye Meclis Salonunda
kabul eden Belediye Başkanı
Mücahit Yanılmaz, Meclis Üyeleriyle birbir el sıkışarak Elazığ
TSO Meclisini, Elazığ Belediyesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Başkan Yanılmaz, Elazığ
TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Şekerdağ, ve Meclis Başkanı A.Hamit Kaya ile birlikte
Meclis Üyelerine hitap etmek
üzere kürsüye geçerek ilk sözü
Başkan Şekerdağ’a verdi.
Başkan Şekerdağ sözlerine
Yanılmaz’ı kutlayarak başlayarak, “Sayın Başkanım, Elazığ
adına sizinle birlikte yeni bir
dönem başlamıştır. Bu yeni
dönem Elazığ adına umut verici
bir süreçtir. Çünkü biz sizlerde
Elazığ adına iyi işlerin yapılacağına dair ışık aldık. Gerek
seçim sürecinde gerekse seçimlerden sonraki tüm değerlendirmelerinizde Elazığ’ı tüm
kurumlarla birlikte yönetme
söyleminiz ilimiz açısından
bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz konu. Çünkü ilimizde
birlikte olmamız halinde birçok
sorunu çözebilecek altyapımız
olmasına karşın maalesef bir
türlü bu birlikteliği yakalayamıyoruz. Bu anlamda şehrin lokomotifi
konumundaki
Belediyenin bu dönemde ilimiz
adına bu önemli adımı atacağını
umut ediyorum. Sayın Başkanım maalesef üzülerek ifade
ediyorum ki, ilimiz son 10 yılda
kalkınma ve gelişmişlikte istediği noktaya gelememiş, resmi
kayıtlarda bu dönem içerisinde
80 bin göç vermiş ve buna karşın bir o kadar niteliksiz göç al-
mışız. İlimiz sosyal
hayatı yaşadığımız
yüzyılın
gerisinde
kalmış ve
bir
çok
aile hafta
sonlarını
başka illere giderek geçirmektedir. Bu tablonun
değişmesi zor değil. Belediye,
Ticaret ve Sanayi Odası, ilimizdeki diğer STK’lar, kurumlarımız
ve
siyasilerimizin
destekleriyle ilimiz kısa sürede
hak ettiği noktaya gelebilecektir. Bu düşüncelerle şahsım ve
meclisimiz adına yeni dönemin
sizlere ve ilimize hayırlı olmasını diler, bizleri bugün burada
ağırladığınız için teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
ELAZIĞ İŞ DÜNYASI
OLARAK
BELEDİYE’NİN
YANINDAYIZ…
Elazığ TSO Meclis Başkanı
A.Hamit Kaya’da konuşmasında Elazığ Ticaret ve Sanayi
Odası olarak ilimizin çeşitli sorunlarının çözümünde Belediye
ile her zaman birlikte olacaklarını ifade etti. Kaya konuşmasında, “Öncelikle Elazığ Ticaret
ve Sanayi Odası Meclisi adına
yeni görevinizde sizlere başarılar diliyor, yeni dönemin ilimize
hayırlar getirmesini temenni
ediyorum.
İllerin kalkınma ve gelişmesinde şüphesiz yerel yönetimler
çok büyük bir önem taşıyor.
Bizler Elazığ İş Dünyasının çatı
örgütü olarak, bu dönemde sizlerle birlikte ilimize hizmet
etmek arzusunda olduğumuzu
belirmek istiyorum.
İşdünyası olarak, başta Fuar
alanı olmak üzere, sektörel sanayi siteleri ve yeni yatırımlar
açısından sizlerin çok değerli
desteklerinize ve ilginize ihtiyaç
duymaktayız.
Seçim süreci içerisinde altını
çizmiş olduğunuz, ilimizi sivil
toplum kuruluşları ve meslek
örgütleriyle müşterek yönetme
ve Belediye bünyesinde yatırım
destek ofisi kurma söylemleriniz Elazığ adına çok önemli
adımlardır. Çünkü, bugün ilimizin en fazla ihtiyaç duymuş olhususlardan
biri
duğu
kurumlararası eşgüdümün sağlanması ve diğeri de ilimizde
yatırımların artması ve ticaretin
canlanmasıdır.
Demokratik bir ortamda, çok
nazikçe geçen ve hiçbir kırgınlığın yaşanmadığı seçim süreci
sonrasında halkımızın çok
büyük bir teveccühü ile Belediye Başkanlığı görevini sizlere
vermiştir. Bu görevi layıkıyla ve Elazığ’a yakışır
bir
şekilde
yapacağınızdan şüphemiz bulunmamaktadır.
Biz Elazığ Ticaret ve
Sanayi Odası olarak bu
süreçte sizlerle mesai
kavramından uzak bir
şekilde ilimize hizmet
etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.
Bu düşüncelerle, bir
kez daha yeni dönemin sizlere
ve ilimize hayırlar getirmesini
temenni eder, başarılar dilerim”
şeklinde konuştu.
YANILMAZ’DAN
ÖNEMLİ MESAJLAR…
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Şekerdağ ve
Kaya’nın yaptığı konuşmanın
ardından Meclis Üyelerine hitap
ederek çok önemli mesajlar
verdi. Yanılmaz, yaptığı değerlendirmede, “Bugün aslında bu
mecliste biz 42 kişilik Elazığ
TSO Meclisini ağırlamıyoruz.
Bugün Elazığ iş dünyasını
kabul etmiş bulunuyoruz. Sizler
hepiniz iş dünyasının seçilmiş
temsilcileri olarak buradasınız.
Biz bunun bilinci içerisindeyiz.
Ticaret ve Sanayi Odamız tarihi
birikimi ve temsil gücü ile inanıyoruz ki, Elazığ’ı daha yaşanabilir bir kent yapmamızda
bizlere her zaman öncülük edecektir.
İlimizin kalkınma ve gelişmesini sağlayamadan çok iyi bi-
liyoruz ki, ilimizin modern bir
şehir olmasına da imkan yoktur.
Bu noktada siz değerli iş dünyası temsilcileriyle birlikte kolkola yürüme mecburiyetimiz
var. İlimizin en önemli sorunu
olan işsizliğin ortadan kaldırılması sizlerin sayesinde olacaktır. Biz Elazığ Belediyesi olarak
iş dünyasının önünde ne tür
engel var ise bunları kaldırmakla mükellefiz.
En büyük arzumuz bugün 50
kişi istihdam eden bir işletmenin bu sayıyı 100’e çıkarmasıdır. Bizler bunu sağlamak için
gece gündüz demeden sizlerle
birlikte olmaya hazırız. İşadamlarımızın bizden randevu talep
etmesine gerek yoktur. Biliyoruz ki, sizlerin zamanı çok kıymetli. Bu nedenle her zaman
kapımız sonuna kadar sizlere
açık. Davet ederseniz her zaman
meclis toplantılarınıza katılmak
ve sizlerin taleplerini değerlen-
her bina gerçek anlamda otopark ve engelli ulaşım sistemini
getirmeden projesi Belediye tarafından onaylanmayacaktır.
Kaldırım işgallerine asla izin
verilmeyecek ve müsamaha
gösterilmeyecektir. Seyyar satıcıların il merkezinde ve ana arterlerde
satış
yapmasına
müsaade edilmeyecek belirlenecek noktalara yapılacak satış
yerlerinde kayıt altında satış
yapmaları sağlanacaktır. İş dünyamızın en fazla ihtiyaç duymuş olduğu toplu sanayi siteleri
bu dönemde ilimize kazandırılacak ve Elazığ bir çok ilin
örnek aldığı projelerle gündeme
gelecektir.
Bu düşüncelerle, Yönetim
Kurulu ve Meclis Başkanımıza
ve tüm Meclis Üyelerine bu
nazik ziyaret için teşekkür ediyor, sizlerin aracılığı ile tüm iş
dünyasına saygılarımı sunuyorum” dedi.
dirmek isterim. Daha önceki
talep ve beklentilerinizi de hep
birlikte değerlendirmiş oluruz.
İlimizin toplu sanayi siteleri
başta olmak üzere ekonomik
kalkınmışlığını sağlayacak her
türlü çalışmaya hazırım. Benim
için kimin para kazandığı değil,
bu şehrin kazanması önemli.
Bu anlamda Elazığ Belediyesi de bir ticari işletme gibi çalışacaktır.
Personellerin
verimliliği, kaynakların verimliliği, projelerin verimliliği esas
alınacaktır. Şehrin menfaatine
olmayan hiçbir işin içerisinde
Elazığ Belediyesi olmayacaktır.
Göstermelik otopark, engelli
yolları falan gibi proje aldatmacaları bu dönemde olmayacak,
MECLİS ÜYELERİYLE
İSTİŞARE…
Başkan Yanılmaz, daha sonra
ziyarete katılan Elazığ TSO
Meclis Üyelerine sözü bırakarak dile getirilen sorun ve beklentilerle ilgili notlar aldı.
Başkan Yanılmaz, her bir
görüş ve önerinin çok değerli
olduğunu ifade ederek, iş dünyası ile bir araya sürekli gelerek
bu tür görüş alışverişlerinin sıklıkla yapılacağını söyledi.
Yapılan değerlendirmelerin
ardından Yanılmaz, Elazığ TSO
heyeti ile Elazığ Belediyesi
önünde toplu fotograf çekimine
katıldıktan sonra üyelerle bir bir
el sıkışarak ziyeret nedeniyle teşekkür etti.
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:04 Page 7
Haziran 2014
tobb
7
TOBB 70. Mali Genel Kurulu
TOBB’da düzenlenen
7. Türkiye Sektörel
Ekonomi Şurası’nda,
Türkiye’nin üretim ve
hizmet alanındaki
gücünü oluşturan 59
sektör meclisi, sorun
ve çözüm önerilerini,
birinci ağızdan Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, ilgili bakanlar ve bürokratlara
iletme fırsatı buldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70. Mali
Genel Kurulu TOBB Üniversitesi’nde yapıldı. Genel Kurula
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu da katıldı. TOBB Genel Kurulu’na Elazığ TSO’yu
TOBB Üst Kurul Delegeleri Ali Şekerdağ, Adem Akbulut, Bilal
Akpolat, Kasım Çelik ve Süleyman Şeker ile birlikte Elazığ TSO
Yönetim Kurulu temsil ettiler.
Sektörler, sorunlarını ve çözüm
önerilerini hükümete anlattı...
•7. Türkiye Sektörel Ekonomi
Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun evsahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan'ın başkanlığında, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla TOBB Konferans
Salonu’nda
gerçekleştirildi.
•TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sektörel Ekonomi
Şurası’nın, 59 ana sektörün katılımıyla, bu alanda Türkiye’nin
tek ve en büyük buluşması olduğuna işaret ederek, “Sektörlerinin kanaat liderleri olan
arkadaşlarımız, sıkıntı ve önerilerini doğrudan ekonomi yönetimine
iletecekler” dedi
.
•Bu çalışma ile adeta ekonominin röntgeninin çekildiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bu
raporu hem ekonomi yönetimiyle, hem de kamuoyu ile paylaşacağız. Burada dile getirilen
tüm sorunlar ve öneriler, ilgili
bakanlıklar ve kurumlar bazında da ayrıca tasnif edilecek
ve kendilerine iletilecek. İnanıyorum ki, bu değerli arkadaşlarımızın çalışmaları, kamu-özel
sektör işbirliğine yeni bir ivme
kazandırarak, ekonominin büyümesine destek verecektir”
diye konuştu.
“Daha fazla üretim,
yatırım, istihdam ve
ihracat hedefliyoruz”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki sektörel şuralarda gündeme getirilen çeşitli
konularda, sağlanan ilerlemeler,
reel sektörün ve ekonominin
büyümesini sağladığını vurguladı. Tekstil, Konfeksiyon, İlaç
ve Turizm’deki KDV indirimleri, Denizcilik’teki destekler,
yatırım teşvik sisteminin bölgesel ve sektörel olarak dizayn
edilmesi, KOBİ’lere tanınan
yeni imkânlar ve istihdam desteklerin bunlardan sadece birkaçı
olduğunu
belirten
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Peki, sıkıntıların hepsini aştık
mı? Hayır. Elbette sorunlar var.
Ama bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Daha da önemlisi,
artık sorunları daha rahat aşma
imkânını yakaladık. Kamu ile
Özel sektör arasında kurduğumuz bu kapsamlı diyalog meka-
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Şura’nın açılışında yaptığı konuşmada,
Türkiye Sektör Meclislerinin, ekonomi politikalarının
tasarım sürecine doğrudan
dahil edilmesinde fayda
gördüğünü, böylece ekonominin büyüme sürecinin
yeni bir ivme kazanacağını
söyledi.
nizmaları sayesinde, özel sektör
ile kamu idaresinde, ortak akıl
ve empati gelişti. İş hayatındaki
sorunları anlatabildiklerini ve
bunların çözülebildiğini gören
girişimcilerimizin de, bakış açıları değişti, gelişti.
Şimdi bizler daha büyük bir
moralle ve daha büyük bir
şevkle işimize sarılıyoruz. Daha
fazla üretim, yatırım, istihdam
ve ihracat hedefliyoruz. Ancak,
küresel sistemde kısa ve uzun
vadede ortaya çıkmakta olan iki
önemli değişime karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kısa
vadede bizi yeni bir küresel iktisadi ortam bekliyor. Son 5 yıldır süren bol likidite dönemi
sona erdi.
Eskisi gibi, rahat ve ucuz
borçlanma imkânları azalıyor.
Hem şirketlerimiz, hem de vatandaşlarımız artık daha tedbirli
ve temkinli hareket etmek zorunda. Kamu idaresi ve özel
sektör olarak, bu yeni ortama
nasıl uyum sağlayacağımıza ve
büyüme-istihdam-refah artışı
dengesini nasıl koruyacağımıza
odaklanmak zorundayız. Uzun
vadede ise bizi başka bir zorluk
bekliyor. Dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor. Bunda da
öncülüğü ABD yapıyor.
Şu an bizim ürettiğimiz ürünler 220 volt’a göre dizayn ediliyor. Eğer bunlar 110 volt’u
benimserse, tüm üretim kapasitemiz bir anda boşa çıkacak. Biliyorsunuz Gümrük Birliği
sürecinde, Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında kalmıştık.
Bugün bunun olumsuz etkilerini giderek daha fazla yaşıyoruz. Eğer ABD ile AB
arasındaki bu girişimin dışında,
sadece seyirci olarak kalırsak,
çok daha büyük sıkıntılar yaşarız.”
Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, ekonomiyle ilgili yaptıklarının,
yapacaklarının
önümüzdeki dönemde önem kazanacağını söyledi.
Bir ülkenin ekonomisinin olmazsa olmaz unsurlarının “Siyasi istikrar ve güven ortamı”
olduğunu vurgulayan Babacan,
siyasi istikrarın son derece
önemli olduğunu ifade etti.
Son 11 yılda yapılan reformların Türkiye'de demokrasiyi,
temel insan hakları ve özgürlükleri iyileştirdiğini dile getiren Babacan, bunlarla ilgili
önlerinde daha uzun bir yapılacaklar listesi bulunduğunu, bu
konularda “mükemmel olduklarını” söylemediklerini belirtti.
Babacan, “Önemli adımlar
attık fakat daha eksiklerimiz
var, bunların da farkındayız”
diye konuştu.
Bu noktada AB normlarının
son derece önemli olduğunu
söyleyen Babacan, şunları kaydetti: “Demokrasi, demokrasinin kalitesi deyince neyi
anlamalıyız? Her ülke kendini
demokratik olarak tanımlayabilir. Bunu evrensel standartlarla,
ölçütlerle mukayese edip kalite
kontrolünü yapmadan gerçek
anlamda demokrasiyiz dememiz de kolay değil. AB bize
bunu sağlıyor.
Bunun içindir ki Fransa’daki
yeni yönetimle beraber AB sürecimizi hızlandırmak için
yoğun bir çaba göstermeye başladık ve 3,5 yıllık aradan sonra
1 fasıl daha müzakereye açabildik. Bu yıl için 2 fasıl daha hedefliyoruz, onlar da çok önemli
fasıllar. Bir tanesi yargı ve
temel haklar, diğeri adalet, özgürlük ve güvenlik, 23 ve 24
nolu fasıllar. Aslında her iki faslın da içinde bulunduğumuz
konjonktür açısından ne kadar
önemli olduğunu daha fazla anlatmama herhalde gerek yok.”
Babacan, bu kriterlerin,
normların sadece demokrasinin
kalitesi açısından değil, hukuk
sistemi açısından da son derece
önemli olduğuna işaret etti.
Güven ortamının oluşmasının zaman aldığını dile getiren
Babacan, güvenin kazanılmasının basamak basamak, kaybının
ise çok hızlı olduğunu anlattı.
TOBB 70. Genel Kurulu’nda
ilk konuşmayı yapan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin toplumsal mutabakata vesile
olmasını diliyoruz. İhtiyaç bekleyen yapısal reformlar var.
Vergi reformu, cari açığı azaltacak sanayi stratejisi, reel sektörün
bankalarla
çalışma
ortamının iyileştirilmesi. Vergi
reformu ile herkesten daha adil
vergi toplayan bir sistem kurmalıyız. Vergi reformu sadece
devlet gelirleri artırmak için düşünülmemeli. Vergisini düzgün
ödeyene pozitif ayrımcılık yapalım ki herkes vergisini düzenli ödemeye teşvik edilsin.
Cari açığın azalması daha istikrarlı büyüme için şart” dedi.
“BÖYLE DEVAM EDERSEK ANADOLU’dan YARININ KOBİ'LERİ ÇIKMAZ ”
“Gelin vergisini aksatmadan
ödeyenleri
ödüllendirelim”
diyen Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi; “İhracatımız içinde
orta teknoloji ürünlerin payı artıyor ama ileri teknoloji içeren
ürünlerin payı azalıyor. Ürün
bazında yatırım teşviki verilebilmeli. Sadece Türkiye’yi
değil bölge ülkedeki fırsatları
da göz önünde bulundurmalıyız.
Komşu bölgelerde içinde
Türkçe konuşulan kapısında
Türk bayrağı dalgalanan yerler
hayal ediyoruz. Bunun ilk adımını Filistin Cenin bölgesinde
atıyoruz.
Bu tür sanayi bölgelerinin sayısını arttırmalıyız. Dünya için
üretip katma değeri Türkiye'ye
getirmek hedefimiz olmalı. Müteşebbisler en çok yüksek girdi
fiyatlarından çekiniyor. Enerji
ile ilgili yüksek vergileri kademeli olarak azaltalım. Demiryollarını Osb’lere, limanlara
mutlaka ulaştıralım. İhtiyaç duyulan önemli bir konu da KOBİ’lere pozitif ayrımcılık.
İhracatımızın yüzde 63’ünü ithalatın yüzde 39’unu KOBİ’ler
yapıyor.
Biz kamu alımlarında yabancı ülkelere kucak açtığımızda
yabancı
ülkelerin
şirketlerini desteklemiş oluyoruz. Böyle devam edersek Anadolu'nun şirketlerinden yarının
KOBİ’leri çıkmaz. Kamu alımlarında yerli üretime yüzde 15
fiyat avantajı uygulanması kararı alındı ama bürokrasi bunu
dikkate almadı. Belediyeler bile
yerliyi değil ithali kullanıyor.
Hükümetimiz de bunu gördü.
Yerli üretime fiyat avantajı sağlayan yeni bir düzenleme getirdi.”
“BU VİCDANSIZLIĞI,
‘HEP BANA’
ANLAYIŞINI BIRAKIN”
Hisarcıklıoğlu, “Bankaların
bize yüklediği maliyetler de son
dönemde canımızı yakıyor.
Reel sektör bankalara farklı
isim altında harç, komisyon,
dosya ücreti ödemekten bıktı.
Bu dönemde reel sektör hapşırsa bankacılık sektörü grip
olur. Bankalara sesleniyorum:
Bu vicdansızlığı, hep bana anlayışını bırakın. Unutmayın
KOBİ varsa siz varsınız” dedi.
“SERMAYENİZ YOKSA
ORTAKLIK KURUN”
Hisarcıklıoğlu, “Biz hala
küçük olsun benim olsun anlayışını terk etmiyoruz. Ortaklı
kurmuyoruz. Şirketlerimiz artık
güçlerini harekete geçirsin. Sermayeniz yoksa ortaklık kurun,
birleşin ve halka açılın” diye
konuştu.
BAŞBAKAN VE KILIÇDAROĞLU’NDAN DEĞERLENDİRMELER
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ardından Başbakan
R.Tayyip Erdoğan ve CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da birer konuşma yaparak
gündem ve ekonomiyle ilgili
değerlendirmelerde bulundular.
ELAZIĞ TSO TEMSİL
EDİLDİ
TOBB Genel Kurulu’na Elazığ TSO’yu TOBB Üst Kurul
Delegeleri Ali Şekerdağ, Adem
Akbulut, Bilal Akpolat, Kasım
Çelik ve Süleyman Şeker ile
birlikte Elazığ TSO Yönetim
Kurulu Üyeleri temsil ettiler.
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:04 Page 8
8
sektör
Haziran 2014
SİGORTA SEKTÖRÜ BÖLGE
TOPLANTISI YAPILDI...
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Sigorta Acenteleri Derneği (ESAD) işbirliğinde “Sigorta Acenteleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı” Elazığ TSO’nun ev
sahipliğinde geniş bir katılımla yapıldı.
T
oplantıya, Elazığ
TSO Yönetim
Kurulu Başkanı
Ali
Şekerdağ,
Elazığ TSO Meclis Başkanı A.Hamit Kaya,
TOBB Sigortacılık Meclis Üyesi Levent Korkut,
ESAD Başkanı Mustafa
Bicer, Elazığ TSO 14
Meslek Komitesinde sigorta sektörü temsilcisi
Meclis Üyesi Hikmet
Afacan, Elazığ TSO
Meclis Üyeleri, çok sayıda bölge illerinin sigorta dernek başkanları
ile TOBB il delegeleri
ile sigorta sektöründe iştigal eden firma temsilcileri katıldı.
Şekerdağ: Sektör,
güven sorununu
aşmalı…
Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ
TSO Başkanı Ali
Şekerdağ, sektörel
bilgilendirme ve
istişare toplantılarının yararlı olduğunu belirterek,
“Bugün farklı illerden gelen sektör
temsilcileri ile sektörün içinde yer aldığı
kurum
yetkililerinin yapılacak istişarelerle
önemli sonuçlar
elde edeceklerine ve
sektörün gelişmesine
katkı sağlayacağına inanıyorum. Sigortacılık
bugün en fazla güven sorunu yaşayan sektörlerin
başında geliyor. İnsanlar
kendi çevrelerinde en
güvendikleri kişilerle sigorta işlemlerini yapmaya gayret gösteriyor.
Dolayısıyla bu tür sorunların ortadan kalkmasında istişare toplantıları
ve çıkan sonuçların ilgili
mercilere taşınması sektör adına önem taşıyor.
Biz Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektörün
gelişmesi
ve
sorunlarının
ortadan
kalkması için üzerimize
düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye
hazırız. Bu düşüncelerle
toplantının hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım” dedi.
Kaya: Sektörün
güçlenmesi için
adımlar atılmalı…
Toplantıda bir teşekkür konuşması yapan
Elazığ TSO Meclis Başkanı A.Hamit Kaya’da
sektörün sorunlarının
tespiti noktasında toplantının önemi üzerinde
durarak, “Bölge toplantısında sektör temsilcileri tarafından tüm
sorunlar dile getirilerek
gerekli çözüm önerileri
burada tartışılacak ve
gündeme getirilecektir.
Ben çok zamanınızı almadan tespit etmiş olduğumuz bazı konuların
kısaca altını çizmek istiyorum:
-Sektöründe, şirketle-
rimizin ve acentelerimizin güçlenmesi için
yasal düzenleme ihtiyaçları,
-Trafik sigortasında
sektörün yükünün veya
riskinin azaltılması,
-Tarım sigortası gibi
yeni alanların geliştirilmesi,
-Sektörümüzün özellikle yıkıcı fiyat rekabetinden kaçınması,
-Acentelerin çalışma
koşullarının iyileştirilmesi,
-Poliçe pazarlamasında belirli kriterler getirilmesi,
-Sektör dışında yer
alan kurumların yaptığı
sigorta işlemleri nedeniyle doğan haksız rekabetin önlenmesi,
-Sektöre kamuoyun-
dan güvenin sağlanması
hususlarının önemli olduğu görülmektedir.
Bu sorunlarla birlikte
sektörün içinde bulunduğu mevcut durum il
delegelerimiz tarafından
dile getirilecektir.
Bu vesileyle Bölge
Toplantısının, sektörün
gelişmesine ve sorunlarının çözümüne katkı
sağlaması dileklerimle,
tüm emeği geçenlere ve
katılanlara teşekkür eder,
en derin saygılarımı sunarım” dedi.
Korkut: Yasal
düzenlemeler de
sektörün sesine
kulak verilmeli…
İstanbul Ticaret Odası
Sigorta Sektörü Komite
Başkanı ve TOBB Sigortacılık Meclis Üyesi
Levent Korkut ise yaptığı değerlendirmede, sektörün
sorunlarının çözümü ve belli bir
kriterle sigortacılığın yapılması
için son yıllarda
çok sayıda yasal
düzenleme yapıldığını belirterek,
“Son olarak yapılacak değişiklik
için bizlerin de
görüş ve önerileri
alındı. Bunun üzerine
biz sektörle ilgili çok
geniş çaplı çalışmalar
yaparak ilgili mercilere
ulaştırdık. Ancak, yasa
tasarısına baktığımızda
beklentilerin pek karşılandığını
görmedik.
Bunları karşılıklı olarak
yapacağımız tartışma
bölümünde birebir değerlendireceğiz.
Ben
bölgemizin tüm illerini
Elazığ’da toplayarak ev
sahipliği yapan Elazığ
TSO’ya ve ESAD başta
olmak üzere diğer tüm
derneklerimize ve il delegelerimize teşekkür
ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların
ardından karşılıklı plaket
takdimi yapılarak, sektör
temsilcileriyle istişare
toplantısına geçildi.
AKARYAKIT SEKTÖRÜ SORUNLARI
Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)
TARTIŞILDI Petrol
Genel Merkezi, Elazığ TSO, PÜİS Batman
A
karyakıt Sektörünün ve bayilerin
sorunlarının geniş
bir şekilde tartışılacağı toplantıya, Elazığ
TSO Meclis Başkanı
A.Hamit Kaya, PÜİS
Genel Başkanı Muhsin
Alkan, PÜİS Batman Şube
Başkanı Aydın Sarı, PÜİS
Elazığ Baş temsilcisi Mehmet Karamazı ile akaryakıt
sektöründe yer alan çok
sayıda Elazığ TSO üyesi
katıldı.
Sorunların Çözümü
İçin Önemli Bir Adım
Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ
TSO Meclis Başkanı
A.Hamit Kaya, düzenlenen toplantı ile sektörün
sorunlarının masaya yatırılacağını ve ilgili makamlara taşınacağını söyledi.
Kaya konuşmasında;
“Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası tarafından
İlimiz ev sahipliğinde düzenlenen “Elazığ Bölgesi
Akaryakıt Bayileri” toplantısına katılımınız için
öncelikle Elazığ Ticaret ve
Sanayi Odası Meclis Başkanı olarak teşekkürlerimi
sunuyorum.
Aslında baba mesleği
olarak, çok uzun yıllardan
beri bu sektörün içerisinde
olan bir kişi olarak, sektörün en üst düzey temsilcilerinin katılımı ile, bu
istişare
toplantısından
önemli sonuçlar ve kararlar çıkacağına ve sektörün
sorunlarının çözümüne
katkı sağlayacağına inanıyorum. Burada çok uzun
bir konuşma yaparak her-
Şubesi ve PÜİS Elazığ Temsilciliği tarafından “Elazığ Bölgesi Akaryakıt Bayileri Toplantısı” Elazığ TSO eski hizmet binası
Toplantı Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
kesin bildiği sorunları tekrarlayarak zaman kaybı
yaşanmasını istemiyorum.
Ancak önemli gördüğüm birkaç hususun altını
önemle çizmek istiyorum:
- 6331 sayılı İş Sağlığı
ve İş Güvenliği Kanunu
çerçevesinde petrol istasyonlarında iş güvenliği uzmanı ve iş güvenliği
hekimi çalıştırma zorunluluğu bayileri maddi gider
kalemi açısından oldukça
mağdur etmektedir.
- Bir diğer önemli sorun
kaçak akaryakıt hususudur. Bu konu yıllardır ülkemizin kanayan yarası
olarak çok ciddi manada
vergi kayıplarına neden olduğu gibi haksız rekabeti
de beraberinde getirmektedir.
- Akaryakıt bayilerimize
kesilen idari para cezaları
konusu hepinizin malumu
olduğu üzere çok ciddi
haksızlıklara neden olmaktadır.
- Bir başka konu bayilerin promosyonlarla haksız
rekabete ve zaten düşük
olan kar marjının azalmasına neden olmalarıdır.
- Ayrıca ham petrol fiyatlarının yükselişi ile
Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarındaki
vergilerin
yüksek oluşu nedeniyle
vatandaşın alım gücünü
düşürmekte ve bu durum
bayilerin gelirlerini azalmasına neden olmaktadır.
- Tüm bunlarla birlikte
ruhsatlandırma konusunda
da yerel yönetimlerle ciddi
manada bilgilendirme ihtiyacı bulunmaktadır. Yerleşim
ve
güzergah
anlamında bayi sayısındaki artışlar sektörde yer
alan firmaları zor durumda
bırakmaktadır.
Bu düşüncelerle, başta
il dışından teşrif ederek
bugün aramızda bulunan
Sayın Genel Başkanımız
ve diğer konuklar olmak
üzere, tüm katılımcılara teşekkür eder, toplantının
sektöre katkı sağlaması dileklerimle, saygılar sunarım” dedi.
Alkan: Sorunların
Çözümü İçin Yoğun
Çaba Gösteriyoruz
PÜİS Genel Başkanı
Muhsin Alkan’da daha
sonra, sektör temsilcilerine
yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.
Alkan değerlendirmesinde
Meclis Başkanı A.Hamit
Kaya’nın dile getirdiği sorunların bugün sektörü en
fazla sıkıntıya sokan konular olduğunu belirterek, bu
sorunların çözümü için
Başbakan ve ilgili Bakanlıklar ile tüm kurumlarla
görüşmeler yaptıklarını ve
bu çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Toplantı, sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri
alınarak tamamlandı.
MESLEK KOMİTESİ BAŞKANLARI İLE TOPLANTI
Elazığ TSO 14 Meslek Grubu Başkanları ile Elazığ TSO’da bir araya
gelinerek mesleki sorunlar görüşülerek, yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Şekerdağ’ın da katıldığı Meslek Komitesi Başkanlarıyla değerlendirme toplantısında, meslek gruplarının sorunlarının
tespiti ve kamu oyu ile paylaşılması noktasında her bir meslek grubu için bir tanıtım
programı yapılması görüşüldü.
Toplantıya katılan Komite Başkanları,
grupların sorunlarının dile getirilerek ilgili
mercilere iletilmesi noktasında çalışmanın
yararlı olacağını ifade ederek, konu ile ilgili üyelerin bilgilendirilmesi noktasında
çalışma başlatacaklarını ve Oda Genel Sekreterliğine bilgi vereceklerini söylediler.
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:04 Page 9
KUYAP
Eğitimleri
Başladı...
proje
Haziran 2014
9
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile aralarında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın
bulunduğu 5 Oda tarafından finanse edilen, “Çalışanların
ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum
Yeteneğinin Artırılması Projesi” (KUYAP) kapsamında
Elazığ TSO’da “İhtiyaç Analiz Çalıştayı” ve “Eğiticilerin
Eğitimi Programı” ile “Deneyip Paylaşımı” etkinlikleri yapıldı...
Faaliyetler kapsamında Elazığ’a gelen KUYAP Takım Lideri ve
Eğitim Koordinatörü Alberto Gomez, bölgede Elazığ TSO’nun
da destekleriyle KOBİ’lere yönelik olarak çok önemli bir faaliyet yürütüldüğünü belirterek, “Proje ile tek hedefimiz bir farkındalık yaratmaktır. Bu farkındalıkta işletmelerin kendilerini
sorgulayarak bir değişime ihtiyaçları olup olmadığını görmeleridir. Bugün dünyada değişime ayak uydurmadan yaşamını
idame ettirme başarısı gösteren hiçbir firma yoktur”dedi.
KUYAP “Eğitim
İhtiyaç Analizi
Çalıştayı”
KUYAP Eğitim İhtiyaç Analiz Çalıştayı, Elazığ TSO’nun ev sahipliğinde yapıldı.
Çalıştaya, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, Başkan Vekili Polat Şaroğlu, TOBB Temsilcisi,
Proje Teknik Destek Ekibi, Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürü Tahir Cevher,
TKDK İl Koordinatörü Turan Karahan, KOSGEB, TSE, FKA temsilcileri,
Elazığ TSO Meclis Üyeleri, KOBİ
temsilcileri ve medya mensupları katıldı.
İşletmeler Bu Hizmetten İstifade
Etsinler
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Şekerdağ, proje ile Elazığ ve Elazığ’a bağlı 5 ilde KOBİ’lere yönelik
önemli bir çalışma yürütüleceğini belirterek tüm işletmelerin bu çalışmalardan azami ölçüde istifade etmesi
gerektiğinin altını çizdi. Şekerdağ konuşmasında, “KUYAP ile Türkiye’nin
15 ilinde işletme çalışan ve işverenlerinin, insan kaynaklarına yatırım yoluyla küresel ekonomideki değişimlere
uyum yeteneklerinin arttırılması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında düzenlenecek
olan toplam 15 Eğitim İhtiyaç Analizi
çalıştayının üçüncüsü, Elazığ Ticaret
ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılmaktadır. Bu çalıştayda işverenlerimizle yapılan anket sonuçları üzerine
bir değerlendirme yapılarak eğitimlerin planlaması yapılacaktır. Eğitimler
sonrasında yurt içi ve yurtdışı teknik
gezi programları ile farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Üyelerimize
ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten
tüm KOBİ’lerin en üst düzeyde istifade etmesini bekliyoruz”dedi.
Başkan Şekerdağ’ın konuşmasının
ardından
KUYAP Takım Lideri Alberto Gomez proje hakkında
bilgiler vererek iş dünyası ve
çalışanlara yönelik bir bilgi
paylaşımı yapmak suretiyle
KOBİ’lere yararlı olmak istediklerini vurguladı.
Proje Eğitim Koordinatörü
Selvet Mergen’de Elazığ’da
yapılan anket çalışmasının
bilimsel olarak değerlendirilmesi ile çıkan sonuçları katılımcılarla
paylaştı. Mergen, yaptığı sunum ile
KOBİ temsilcisi ve çalışanların mevcut durumu hakkında detaylı bilgiler
vererek, çalıştaya katılanlarla uzun bir
değerlendirmede bulundu.
Çalıştayın son bölümünde ise KOBİ
temsilcileri, Takım Lideri Alberto Gomez’e proje ve eğitimler hakkında çeşitli sorular yönelterek, karşılıklı görüş
alışverişinde bulundular.
Kuyap Projesi
Kapsamında
Eğitimlere
Başlandı
KUYAP Projesi kapsamında KOBİ’lere yönelik
ücretsiz geliştirme programları kapsamında ilk uygulama Elazığ'da, Oda
Yönetim organlarında yönelik başlatıldı.
3 gün süren eğitimlere
Elazığ TSO Başkanı Ali
Şekerdağ ile birlikte Elazığ
TSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri katıldı.
Eğitim kapsamında KUYAP Eğitmenleri John Toner, Maurino Bıagı,
TOBB temsilcisi Belgin Yılmaz, Eğitmen Mustafa Hilmi Aybaş, Erzurum
KUYAT temsilcisi Edip İpekyüz, Elazığ KUYAP temsilcileri Emine Yüksel
Şimdi Var ile Buğra Barlas, KUYAP
Anka ofisinden İnan Ayrıbaş katıldılar.
Şimdivar, proje hakkında
bilgiler verdi.
KUYAP Elazığ Ofisi Uzmanı Eminey Yüksel Şimdivar, proje hakkında
katılımcıları bilgilendirerek, “Uluslarası ve ulusal uzmanlar tarafından,
uzun süreçli analizlere dayanılarak hazırlanan program, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB ve ÇSGB'nin
destekleri ile KOBİ'lerin değişen küresel dinamiklere uyum yeteneğini arttırmayı planlıyor. Şirket sahipleri, üst
düzey yetkililer ve çalışanlar için ayrı
ayrı planlanan eğitim programının ilkini Elazığ’da başlatıyoruz. Konusunda uzman konuşmacılarımız
tarafından üç gün boyunca çok değerli
bilgiler siz değerli yöneticilerimizle
paylaşılacaktır. Umarım toplantı yararlı olacak ve Elazığ’a katkı sağlayacaktır” dedi.
İlkgün eğitiminde, Mustafa Hilmi
Aybaş Küresel Ekonomi ve İnovasyon
konusunda bir sunu yaparak toplantıya
katılanlarla konu üzerinde fikir alışverişinde bulundu.
Eğiticilerin
Eğitimi
Tamamlandı
KUYAP kapsamında bölgemizdeki
KOBİ’lere eğitim verecek eğitmenlerin eğitimi Elazığ TSO’nun ev sahipliğinde 02-06 Haziran 2014 tarihleri
arasında yapıldı.
KUYAP Eğitim Koordinatörü Carlo
Penco başkanlığında verilen eğitimlere, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Batman gibi bir çok ilden gelen eğitmen
katılarak 5 gün süren “Eğiticilerin Eğitimi”ne katıldı.
PENCO: Bölge İçin Önemli Bir
Projeye Uygulanıyor
Eğiticilerin Eğitimi’ne katılarak bilgiler veren KUYAP Teknik Destek
Ekip Lider Vekili ve Eğitim Koordinatörü Carlo Penco Elazığ TSO’nun destekleriyle bölgede KOBİ’lere yönelik
çok önemli bir proje uygulandığını belirterek, yeni koşullara uyum sağlamak
için, değişimin hayatın gerçeği olduğu
bilinciyle davranış biçimlerinin de yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Penco,
bu amaçla KOBİ’lerin ayakta kalabilmesi ve çalışanların da kendilerini yenileyebilmeleri için eğitmenlere büyük
önem düştüğünü söyledi.
KUYAP’IN uygulandığı illerde, işletmelerin küresel iş ortamına hazırlamayı amaçlandığını anlatan Penco, bu
kapsamda, hem işveren ve çalışanlara
genel ve mesleki alanlarda eğitimler
verileceğini, hem de Ticaret ve Sanayi
Odaları’nın eğitim alanında kurumsallaşmaları ve birer eğitim üssü haline
gelmeleri yönünde önemli bir adım
atılmış olacağını ifade etti. Geleneksel
yaklaşımda küçük işletme stratejilerinin oldukça istikrarlı bir dünya görüşü
üzerine kurulu olduğunu, işletme sahiplerinin gidişata ve anlık ihtiyaca
göre iş planı yaptığını kaydeden Penco
konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
“Küreselleşme, yeni teknolojiler ve
bilgiye kolay erişim gibi faktörler
küçük işletmelerin çalışma koşullarını
değiştirmektedir. Sürdürülebilir rekabet gücü için yalnızca pazarda konumlanma veya kaynaklara erişim yeterli
değildir. Niş veya kısıtlı bir pazara
sahip olmak, iş gücü maliyetini düşük
seviyede tutmak küçük işletmeleri
zorlu rekabet ortamından koruyan bir
üstünlük olmaktan çıkmıştır. Dünyada
düşük maliyetli üretim yapan işletmelerin çok olduğu düşünüldüğünde, asıl
sorunun üretim olmadığı net olarak görülmektedir. İşletme bilgisi, üretimden
daha önemli hale gelmiştir.”
Sunumunda, KOBİ’ler için uyum
yeteneği modellerine de değinen
Penco bu modellerin bir birini tamamlayan 3 düzeyden oluştuğunu belirterek, bunları; “İşletme sahiplerinin ya
da yöneticilerin yeni işletme modelleri
hakkında düşünme ve uygulama kapasitesi”, “Yeni işletme modelinin uygulanmasına
ve
mesleklerin
zenginleştirilmesine imkan sağlayan
yeniden yapılanma” ve “Geliştirilmiş
beceri ve sorumluluk sahibi çalışanlar”
olarak sıraladı.
Carlo Penco ile birlikte KUYAP
Elazığ Ofisi Uzmanları Emine Yüksel
Şimdivar ve Buğra Barlas tarafından
verilen “Eğiticilerin Eğitimi” programı
sonrasında katılımcılara sertifikaları
verilerek, önümüzdeki süreç içerisinde başlatılacak olan eğitimlerde yer
alacak eğitmenlerle değerlendirmeler
yapıldı.
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:04 Page 10
10
ajanda
Haziran 2014
YATIRIMLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER RAPORU
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2014-2015 dönemine ilişkin eylem planı çalışması başlattı. Çalışma kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan ve 5 madde de
özetlenmesi istenen sorunlar, çözüm önerileri ve ilgili kurum formları Türkiye
genelindeki tüm Odalara gönderildi.
Şekerdağ: Yatırım Ortamı
İyileşmeden Gelişme
Beklenemez
Elazığ TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Şekerdağ, yaptığı
açıklamada, YOİKK tarafından
yapılan çalışmanın amacının,
Türkiye’deki yatırımlarla ilgili
düzenlemeleri rasyonel
hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü
artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika
önerileri geliştirmek, yatırımın
her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm
üretmek acı taşıdığını
ifade etti.
1-Bürokratik Engeller ve Eşgüdüm Yetersizliği:
Yeni yatırım yapacak
olan girişimciler özellikle bedelsiz arsa bulma
konusunda ciddi sorunlar yaşamakta
ve bu konuda
bir koordinas-
Şekerdağ değerlendirmesinde, “Bu amaç doğrultusunda
Türkiye genelinde yapılan
anket çalışması Odamız tarafından da değerlendirilmiş
olup, görüş ve önerilerimiz
TOBB aracılığı ile YOİKK’ye
sunulmuştur. İlimiz için yeni
yatırımların önünün açılması
ve mevcut KOBİ’lerin mevcudiyetini sürdürmesi ve istihdama katkı sağlaması öngörüsü
ile beklentilerimiz 5 madde
olarak özetlenmiştir.
Bu beklentilerimizin 2014
yılı içerisinde hayata geçirilmesi ile birlikte başta yeni yatırımlar olmak üzere mevcut
işletmelerimizin bir çok sorunun ortadan kalkacağına inanmaktayız” dedi.
yonsuzluk söz konusudur.
Kurumlar arası bir eşgüdüm,
pratik sorun çözme ve yol göstermede maalesef sorunlar bulunmaktadır.
Elazığ TSO tarafından
YOİKK’ye sunulan
sorunlar raporu:
düzenlemeye ihtiyacı
olduğu,
TKDK’da ise destek başvurularında
prosedürlerin
çok
ağır olduğu görülmektedir.
2-Yen Teşvik Düzenlemesi:
2012 yılında yayınlanan
Yeni Teşvik Yasasında 4. Bölgede yer alan Elazığ’da yeni
yatırımlar 2012 öncesine göre
yüzde 60 azalmıştır. Çok ivedi
olarak yeni bir teşvik düzenlemesine ihtiyaç bulunmaktadır.
4-Kaynakların Ekonomiye
Kazandırılması:
Elazığ için yapılan tüm araştırma ve bilimsel çalışmalarda,
Üzüm, Maden, Mermer, Turizm, İmalat Sanayi, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Hizmetler
gibi sektör ve ürünlerde ilin
önemli bir potansiyeli olduğu
görülmektedir. Bu kaynakların
üretime, istihdama ve katma
değere dönüşmesi hususunda
yeni bir destek politikasının geliştirilmesi gerekmektedir.
3-Kalkanıma Ajansları ve
TKDK Destekleri:
Bölgeler arası kalkınmışlık
makasının azaltılması ve yeni
yatırımların önünün açılması
hususunda çok önemli olan bu
iki kurum için toplumun beklentileri söz konusudur. Kalkınma Ajanslarının başta mali
yapısı olmak üzere yeniden bir
5-KOSGEB Destekleri:
KOSGEB tarafından geçmişte uygulanan ve işletmeler
açısından çok önemli bir destek
olarak yoğun ilgi gören ‘can
suyu kredileri’nin yeniden aktifleştirilerek 2014 yılı içerisinde tüm esnafları kapsayacak
şekilde KOBİ’lere destek sağlanması önem taşımaktadır.
Emniyet Müdürü İşlek’ten, Şekerdağ’a Ziyaret
Elazığ Emniyet Müdürü Nihat İşlek, Başkan Şekerdağ’ı makamında
ziyaret ederek, Emniyete olan katkılarından ötürü plaket verdi.
şlek, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından
kendisini ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ mesajlarını sunan
kurum ve kuruluşlara iadeyi ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade
ederek, “Bugün bu kapsamda
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Sayın Ali Şekerdağ’ı
ziyaret etmiş bulunuyorum.
Kendileriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Emniyet Müdürlüğümüzle olan iyi
ilişkiler ve karşılıklı desteklerle
ilimize ve halkımıza hizmet
vermek istiyoruz. Göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.
İ
Ziyaret Anısına Plaket
Elazığ Emniyet Müdürü İşlek’i makamında ağırlayan
Başkan Şekerdağ, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, “Emniyet Müdürlüğü
ilimizin çok önemli kurumlarının başında gelmektedir.
Geçmişten bugüne sürekli karşılıklı iyi ilişkilerimiz olan
Emniyet Müdürlüğümüz ile
Sayın Müdürümüzün de ifade
ettiği gibi bundan sonrada birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bölgemizde önemli
hizmetlerde bulunmuş olan ve
bu nedenle önemli bir tecrübeye sahip olan Sayın Emniyet
Müdürümüz Elazığ için önemli
bir şanstır. Kendilerine yeni
görev yerlerinde başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Emniyet Müdürü İşlek, ziyaret anısına Başkan Şekerdağ’a
Elazığ Emniyet Müdürlüğü armalı bir plaket takdim ederek,
Başkan Şekerdağ’la bir süre
sohbet ettiler.
ŞEKERDAĞ: MEDYA TOPLUMUN
Başkanlar Konseyi ToplanAYNASIDIR... 45.
tısı için Elazığ’a gelen Türkiye
Sertel: İşadamlarını
Gazeteciler Federasyonu BaşYatırıma Çağırıyoruz…
kanı Atilla Sertel ve Yönetim
Türkiye Gazeteciler FedeÜyeleriyle çok sayıda
Kurulu
rasyonu Genel Başkanı Atilla
ilin
cemiyet
başkanı Elazığ TSO
Sertel, Başkan Şekerdağ’ı ziyaretinde yaptığı değerlendir- Başkanı Ali Şekerdağ’ı makamede il dışında bulunan
mında ziyaret etti.
Elazığlı işadamlarına kendi il- sından çok önemli bir işlevi ollerinde yatırım çağrısı yaptı. duğunu belirterek, “Demokratik
Sertel konuşmasında; “Sayın çok sesliliğin yerleşmesi ve topBaşkanımızla sohbetimiz esna- lumların gelişmesinde medya
sında Elazığ’la ilgili çok önemli şüphesiz çok önemli bir rol oytespitlerini bizlerle paylaştı. İlin nuyor. Sizler halkın, gözü, ku1970’li yıllardaki vizyonundan lağı ve sesisiniz. Bu nedenle
uzaklaştığı ifade edildi. Burada yapmış olduğunuz iş kamu hizen önemli sorumluluk kanımca meti adına çok büyük önem tabugün ülkemizin önemli işa- şıyor. Elazığ Gazeteciler ve
damları arasında bulunan Ela- Yazarlar Derneği Başkanı Sayın
zığlılara düşmektedir. Biz Mustafa Doğan ve Yönetim KuGazeteciler Federasyonu olarak rulu Üyeleri böyle bir etkinlik
Elazığ’ın bölgenin incisi oldu- için sağ olsunlar öncelikle koğuna şahit oluyoruz. Böylesine nuyu bizlerle paylaşarak hazırgüzel bir ili hak ettiği noktaya lıkları yapmaya başladılar.
taşımak hepimizin görevidir. Bizler de imkanlarımız ölçüSayın Başkanımıza ve Yönetim sünde ilimiz adına bu önemli etKurulu’na Federasyonumuzun kinliğe katkı sağlamaya gayret
45. Başkanlar Konseyi’nin Ela- gösterdik. Sizlerden tek beklenzığ’da yapılması nedeniyle ver- timiz medya kuruluşlarında Elamiş oldukları katkılara ve zığ’ın
sizlerle
paylaşmış
desteğe teşekkür etmek için olduğum potansiyelini değerbugün buradayız. Elazığ için lendirmenizdir. Çünkü ilimiz ülbizler de üzerimize düşen tüm kemizde en az olayın işlendiği
sorumluluklarımızı yerine getir- iller arasında yer almakta ve
meye hazırız” dedi.
bölgenin huzur ve güven adası
Şekerdağ: Medya
olması ile dikkat çekmektedir.
Toplumun Sesidir…
Bu vesile ile sizleri ilimizde
Ziyarette bir değerlendirmede ağırlamaktan duyduğum membulunan Başkan Şekerdağ’da nuniyeti ifade etmek istiyorum”
medyanın gelişmiş ülkeler açı- dedi.
SGK HEYETİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ
H
er yıl 13-19 Mayıs tarihleri
arasında kutlanan SGK haftası nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ Müdürü
Esat Ceylan ve beraberindeki
heyet Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ’ı
makamında ziyaret etti
Elazığ TSO’da
“Afet Bilinci”
Eğitimi
Odamız ile Elazığ
AFAD işbirliği ile Oda Personeline yönelik “Afete
Hazır Türkiye” projesi kapsamında “Birey ve aileler
için temel afet bilinci” eğitimi AFAD Eğitim Uzmanı
Teymen Şimşek tarafından
verildi.Afet bilinci ile ilgili
bir sunu yapan ve soruları
cevaplandıran Şimşek, yaklaşık 2 saat süren eğitim sonunda katılımcılara konu
hakkında hazırlanan broşürler dağıttı
Ziyarette Sosyal Güvenlik
Kurumu Elazığ Müdürü Esat
Ceylan SGK’nın çalışmaları
hakkında Başkan Şekerdağ’a
bilgiler vererek, SGK’nın Türkiye’nin üçte iki nüfusuna hitap
eden bir kurum olduklarını belirtti. Ceylan konuşmasında,
Türkiye’nin üçte iki bütçesine
sahip bir kurum olarak dört ayrı
kolu tek çatı altında toplanma-
sıyla vatandaş odaklı bir çalışma yürüttüklerini ve tek çatı
altında daha kaliteli ve daha iyi
bir hizmet sunduklarını belirtti.
Şekerdağ: İstihdam
üzerindeki yükler
azaltılmalı
SGK haftasının hayırlı olmasını dileyen Başkan Şekerdağ ziyaretleri nedeniyle
Ceylan ve SGK heyetine teşekkür etti. Başkan Şekerdağ değerlendirmesinde,
ülkemizde işverenlerin üzerinde çok ciddi bir istihdam
yükü olduğunu belirterek,
“Bu yük bugün ülkemizin
en önemli sorunlarından biri
olan kayıt dışılığı teşvik ediyor.
Oysa yüklerin azaltılması halinde hem çalışanlar daha fazla
maaş alabilecek hem de işveren
üzerindeki yükler azaltılarak
kayıt dışılık büyük oranda ortadan kalkacaktır. Konuyla ilgili
olarak bizler de ilgili kurumlarla yazışma ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:04 Page 11
güncel ekonomi
Türkiye 1. çeyrekte yüzde
ekonomisi 2014 yılının
4,3 büyüdü ilkTürkiye
çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü.
B
eklenti yüzde 4,2'lik
büyüme yönündeydi.
Çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 1,7
oldu, beklenti yüzde 0,4 seviyesindeydi. İnşaat sektörü
yüzde 5,2 ile birinci çeyrek
büyümesinde motor sektör
oldu.
2013'TE YÜZDE 4
BÜYÜDÜ
Türkiye ekonomisi 2013
yılında gibi yüzde 4 büyüdü.
Kişi başı gelir 10 bin 782
dolara yükseldi. 2013'ün son
çeyreğinde ise büyüme
yüzde 4,4 oldu. Beklenti büyümenin yüzde 4 seviyesinde olması yönündeydi.
BAKAN ŞİMŞEK NE
DEDİ?
Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, 2014 yılı ilk çeyrek
büyüme rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, “Türkiye
ekonomisi yıllık bazda
yüzde 4,3 ile beklentilerin
üzerinde büyümüştür” dedi.
Bakan Şimşek, “2014 yılı
ilk çeyreğinde siyasi risk
primindeki artışa, parasal sı-
Petrol
fiyatları
giderek
artıyor
kılaşmaya ve yürürlüğe konulan makro ihtiyati tedbirrağmen
Türkiye
lere
ekonomisi yıllık bazda
yüzde 4,3 ile beklentilerin
üzerinde büyümüştür. Bahsettiğim bu faktörler iç talep
üzerinde baskı yaratmış olsa
da en büyük ticaret ortağımız olan AB’deki toparlanma ile rekabetçi kur
düzeyi dış talebi olumlu
yönde etkilemiştir” dedi.
Şimşek açıklamasında:
“Yılın ilk çeyreğinde dış
talep büyümeye 2,7 puan
katkı yapmıştır. Özel sektör
tüketimi ise 2,1 puan ile büyümeyi destekleyen en
büyük ikinci unsur olmuştur.
Yılın geri kalanına baktığımızda ise yerel seçimlerinin
ardından pekişen siyasi istikrar, piyasaların istikrara
kavuşması ile para politikasındaki göreceli gevşeme iç
talebi destekleyici yöndedir.
Zira ekonomiye dair öncü
göstergeler de bu durumu
teyit etmektedir.
ABD ve AB ekonomilerindeki toparlanma, Avrupa
Merkez Bankası’nın faiz
Dolar 1,5 ayın, altın
3 haftanın zirvesinde
Irak kaynaklı jeopolitik riskler
küresel piyasalarda risk iştahını
olumsuz etkilerken; dolar/TL
güne, 1,5 ayın yeni en yüksek sePetrol İhraç Eden viyesinde başladı. Altın fiyatları
Ülkeler Örgütü, da, son üç haftanın en yüksek
petrol fiyatlarının seviyesine çıktı.
son 5 hafta içinDolar/TL, Irak kaynaklı artan
deki en yüksek se- jeopoliviyeye
geldiğini tik riskaçıkladı.
lerin
Haziran ayı başında etkisiyle
u
1,7 oranında artan b
s
a
b
a
h
ham petrol fiyatı,
varil başına 109,31 1,5 ayın
yeni en
dolara ulaştı.
yükseği
olan 2,14'ü gördü.
Görülen artışın neBankacılar
Türkiye'nin jeopodeni olarak Irak’ta
litik
risklerden
daha belirgin etkison
zamanlarda
lendiğini,
bunun
en önemli
artan şiddet olayları
nedenlerini
ise
bölgeye
yakınlık,
gösteriliyor.
petrol
fiyatlarına
bağımlılık
ve rePetrol İhraç Eden
hinelerin
henüz
serbest
bırakılÜlkeler Örgütü’nün
(OPEC) belirlediği mamış olması olarak belirtti.
fiyatların yanı sıra
ALTIN 3 HAFTANIN
Brent ve West
ZİRVESİNDE
Texas petrollerinde
Altın fiyatları da Irak’taki gede artış kaydedildi.
lişmelerin
ışığında yükselmeye
Brent petrolün fidevam
ediyor.
yatı 114,69 dolara
Değerli metalin ons fiyatı yeni
ulaşırken, varil bahaftanın
ilk günün 1283 dolara
şına West Texas
kadar
çıkarak,
son üç haftanın en
petrolü için belirtiyüksek
seviyesini
gördü. Uzmanlen fiyat ise 107,68
lar
Irak’taki
gelişmelerin
altının
dolar olarak güncelgüvenli
liman
algısını
arttırdığı
lendi.1960 yılında
Irak’ta oluşturulan gerekçesiyle fiyatları yukarı çekörgütün üyeleri ara- tiğine işaret ediyor. ABD mersında İran, Angola, kezli finansal danışmanlık şirketi
Ekvador, Cezayir, Howie Lee, “Altının ons fiyatının
Irak, Nijerya, Katar, Irak kaynaklı endişeler nedeniyle
Suudi Arabistan, bu hafta yükselmeye devam etLibya, BAE, Vene- mesini bekliyoruz” dedi.
Altın fiyatları yılın bu zamazuela ve Kuveyt bunına
kadar yüzde 7,5 değerlendi.
lunuyor.
oranlarını düşürmesi dış
talep koşullarındaki iyileşmeyi daha da destekleyecektir.
Bu çerçevede 2014 yılında
büyümenin daha dengeli bir
yapıda gerçekleşmesini bekliyoruz. Yıl sonu için öngördüğümüz yüzde 4 büyüme
hedefi üzerindeki riskler
dengelidir. Ilımlı büyüyen iç
talep ile güçlenen dış talep
ise azalan cari işlemler açığında kendisini göstermektedir.
Öte yandan istihdamdaki
artış eğilimi 2014 yılında da
devam etmektedir. İşgücüne
katılım oranındaki artışa
rağmen işsizlik oranı küresel
kriz öncesindeki seviyelere
yakın seyretmektedir”dedi.
İşsizlik tek
haneye düştü
Mart ayı işsizlik oranı yüzde
9,7 seviyesinde gerçekleşerek
tek haneye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu,
Mayıs ayı hane halkı işgücü
istatistikleri ile tarım ürünleri
üretici fiyat endeksini açıkladı.
Türkiye genelinde 15 ve
daha yukarı yaştakilerde işsiz
sayısı 2014 yılı Mart döneminde 2 milyon 747 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı ise yüzde
9,7 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde
yüzde 9,1, kadınlarda ise yüzde
11 oldu. Aynı dönemde; tarım
dışı işsizlik oranı yüzde 11,6
olarak tahmin edildi. 15-24 yaş
grubunu içeren genç işsizlik
oranı yüzde 16,7 iken,15-64
yaş grubunda bu oran yüzde 9,9
olarak gerçekleşti.
Asgari ücret 45
lira artacak
Asgari ücret, Temmuz
ayında yapılacak yüzde 5,88
zam ile 45,03 lira artarak net
891,03 lira olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı doğrultusunda,
1 Temmuz-31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak
asgari ücrette düzenlenmeye gidilecek.
Düzenlemeyle yılın ilk yarısında yüzde 4,85 artırılan asgari
ücrete, yılın ikinci yarısı için
yüzde 5,88 zam yapılacak.
Buna göre, halen brüt 1,071,
net 846 lira olan asgari ücret,
yüzde 5.88'lik zamla brüt
1,134, net 891,03 liraya yükselecek.
Haziran 2014
11
HAYVANCILIK YATIRIMLARINA
DESTEK Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası
D
oğu Anadolu, ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde
G ü n e y d o ğ u hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi çerçeveA n a d o l u , sinde 2014-2108 yılları arasında hibe desteği progKonya Ovası ramı uygulanacak.
ve Doğu Karadeniz
esasları tebliğinde belirlenecek. YatıProjeleri kapsamındaki illerde hay- rım tutarının üst sınırını aşan kısmı
vancılık yatırımlarının desteklenmesi ise ayni katkı olarak yatırımcı tarafınçerçevesinde 2014-2108 yılları ara- dan karşılanacak. Her bir proje sahibi
sında hibe desteği programı uygula- sadece bir projesi için nişe desteğinnacak. Karar kapsamında kurulu veya den yararlanabilecek. Bu karar kapsakurulacak işletmelere yeni inşaat veya mında uygulanacak hibe desteğinden,
tadilatta yüzde 50, damızlık boğa, koç projesi onaylanan ve projesinde belirve teke alımında yüzde 80 hibe des- tilen süre içinde yatırımı tamamlanan
teği ödemesi yapılacak.
işletmeler yararlanacak. Yatırımın tamamlanamaması
halinde ek süre
verilmesinde İl
Proje Değerlendirme Komisyonu'nun uygun
görüşü doğrultusunda
Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
yetkili
olacak.
Doğu Anadolu, Güneydoğu AnaÖDEMELER ZİRAAT
dolu, Konya Ovası ve Doğu KaradeBANKASI TARAFINDAN
niz Projeleri Kapsamındaki İllerde
YAPILACAK
Hayvancılık Yatırımlarının DestekKarar uyarınca yapılacak ödemeler
lenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar. Gıda, Tarım GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem
Ve Hayvancılık Bakanlığı'nın talebi planları kapsamında Gıda, Tarım Ve
üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 19 Mart Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili yıl
2014 tarihinde kararlaştırıldı. Karar, bütçesine tahsis edilen ve HayvancıDoğu Anadolu Projesi (DAP) kapsa- lık Yatırımlarının Desteklenmesi
mındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bit- Programı kapsamında Gıda, Tarım Ve
lis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hayvancılık Bakanlığı bütçesinde yer
Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, alan sermaye transferleri ödenekleTunceli ve Van illeri, Güneydoğu rinden karşılanacak. Ödemeler Ziraat
Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Bankası aracılığıyla yapılacak.
Bu Kararın uygulanması ile ilgili
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa olarak Ziraat Bankası'na destekleme
ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi tutarının yüzde 0.2'si oranında hizmet
(KOP) kapsamındaki Konya, Kara- komisyonu ödenecek.
man, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu
DESTEKLERDEN
Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsaYARARLANAMAYACAKLAR
mındaki Samsun, Ordu, Giresun,
Karar kapsamındaki hibe destekleTrabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve
Gümüşhane illerinde bölgesel geliş- melerinden kamu kurum ve kuruluşmişlik farklarının azaltılmasına yöne- ları ile ortaklıkları yararlanamayacak.
lik olarak, büyükbaş ve küçükbaş Karar kapsamındaki destek unsurlahayvancılık işletmelerinin altyapıları- rından yararlanan yatırımcılar, diğer
nın geliştirilmesi, hayvansal üretimde kamu kurum ve kuruluşlarının desverimlilik ile kalitenin artırılması ve teklerinden yararlanamayacak.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımodern hayvancılık işletmelerinin
kurulması için yapılacak yatırımların nın bu Karar kapsamındaki aynı desdesteklenmesine ilişkin usul ve esas- tek konularından yararlanan veya
yararlanacak yatırımcılar bu kapların belirlenmesini amaçlıyor.
Karar kapsamında, Türkvet siste- samda Gıda, Tarım ve Hayvancılık
mine göre işletmesi aktif olan yetişti- Bakanlığına müracaat edemeyecek.
ricilere; büyükbaş için en az 10 baş Bu fıkra hükümlerine uyulmaması
anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, halinde, bu Karar kapsamında yararküçükbaş için en az 100 baş anaç, en lanılan destekler ilgili mevzuat çerçeçok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır vesinde geri alınacak.
ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere
DENETİM VE CEZAİ
uygun damızlık erkek materyal (boğa,
HÜKÜMLER
koç, teke) alımına hibe desteği uyguGıda, Tarım Ve Hayvancılık Balanacak. Hibe Desteği programı
2014-2018 yılları arasında uygulana- kanlığı tarafından haksız ödendiği
tespit edilen destekleme ödemeleriyle
cak.
ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı
YATIRIM KONULARI
tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme
VE HİBE ORANLARI
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Karar kapsamında, kurulu veya ku- Kanun hükümlerine göre ilgililerden
rulacak işletmelere yeni inşaat veya tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairetadilatta yüzde 50, damızlık boğa , lerine intikal ettirilecek.
koç ve teke alımında yüzde 80 hibe
İdari hata sonucu düzenlenen beldesteği ödemesi uygulanacak. Karar gelerle yapılan ödemeler hariç olmak
kapsamında gerçek veya tüzel kişi- üzere desteklemelerden haksız yere
lerce kurulacak işletmeler uygulana- yararlandığı tespit edilen yetiştiricicak hise desteğinden bir kez lere, Tarım Kanununun 23.maddesi
yararlandırılacak. Yatırım tutarının hükümleri uygulanacak.
desteklemeye esas üst sınırı uygulama
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:04 Page 12
12
Haziran 2014
ajanda
Doğu ve Güneydoğu’da ilk ve tek
“BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU” Elazığ’da
Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince, belli kriterlerin üzerinde
yer alan şirketlerin bağımsız denetim kuruluşunca denetlenmesinin zorunlu
hale gelmesinin ve uygulamanın 01 Ocak 2014 tarihinde başlamasının ardından Elazığ’da bölgenin ilk ve tek Denetim Kuruluşu Elazığ’da faaliyete geçti.
ELAZIĞ TSO YÖNETİMİ TEKNOKENT’TE
TOPLANDI... 2009 yılında faaliyete gecen ve yüzde 20 ElaProf.Dr. Erhan Akın,
Bilgilendirme Yaptı
Müdürü
Teknokent
Prof.Dr. Erhan Akın Elazığ TSO Yönetim Kurulu
Üyelerine, Teknokentle
ilgili bir sunu yaparak detaylı bilgilendirme yaptı.
Akın yaptığı açıklamada; “2007 yılının
Mayıs ayında resmi gazetede yayınlanan Bakanlar
Kurulu kararıyla Fırat
Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Şubat 2009
yılında şirket kurulumu
yapılmış olup aynı yıl içerisinde Endost firması tarafından hibe edilen 280
m²'lik prefabrik bina ile
Doğu Anadolu’nun ilk ve
Türkiye’nin 21. faal Teknoloji Geliştirme Bölgesi
ilimizde kurulmuştur.
Başlangıç daki firma
sayısı 5’dir. 2010 yılı içerisinde Sanayi Bakanlığından alınan ödenek ile
1.000 m² çelik konstrük-
zığ TSO’nun da ortağı olduğu Fırat Teknokent’te toplanan Elazığ TSO Yönetimi,
Teknokent Müdürü Prof. Dr. Erhan
Akın’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
siyon bir bina yaptırılmıştır.
Aynı yıl 3.000 m²’lik
bir bina Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yaptırılmıştır. Şu
anda 280 m²’lik prefabrik
bina protokol imzalanarak TEKME’e tahsis edilmiş
durumdadır.
Mevcutta bulunan firma
sayımız degişkenlik göstermekle beraber Mayıs
2013 sonu itibariyle
39’dur. Büroların kira bedelleri 10 TL/m² + KDV
olup, 2011 yılında 6 adet,
2012 yılında da 9 adet
gelen Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında ki firmalara %50
indirim uygulanmıştır.
Çoğunluktaki firmalarin
faaliyet alanlari ağırlıklı
olarak yazılım, bilişim,
elektronik, mekatronik,
biyomalzeme, enerji ve
enformasyon üzerinedir.
2008 yılından itibaren
yürütülmekte olan ve tahmini olarak 7.500.000 €
bütçeli IPA(Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali
Yardım) Destek Projesi
kapsamında10.000 m² kapalı alana sahip yeni bina
Temmuz 2013’de faaliyete geçmiştir.
Bölgemizde toplam 39
Ar-Ge Firması bulunmakta olup, bunun 4’ü
yabancı firmadır. 77 kişinin istihdam edildiği Fırat
Teknokentte 47 proje
devam etmekte olup, 29
proje ise tamamlanmıştır.
Bölgenin gelişim sürecidevam etmekte olup, Elazığ, bölge ve Ülke
ekonomisine gelecekte
çok daha etkin katkı sağlayacaktır” dedi.
KOMPASS
VERİTABANI ELAZIĞ
İŞDÜNYASININ HİZMETİNDE
İl İstihdam Yürütme
Kurulu Üyeleri Elazığ
TSO’da Toplandı...
İ
limizde istihdamı artırmak ve özellikle risk grubuna yönelik bireylerin
topluma kazandırılmasını amaçlayan
İl İstihdam Yürütme Kurulu Üyeleri
dönem başkanı Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut başkanlığında Elazığ TSO’da toplandı.
Fırat Üniversitesi,
İş Kur İl Müdürlüğü,
sendika temsilcesi,
Milli Eğitim İl Müdürlüğü gibi kurum
temsilcileriyle yapılan toplantıda öncelikli olarak UMEM
kapsamında farklı
sektörlere yönelik
meslek edindirme
kurslarının açılması
ve iş dünyasının ihtiyaç duymuş olduğu
ara elemanların yetiştirilmesi konuları
görüşüldü. Elazığ
TSO Genel Sekreteri
M.Mehmet Karabulut ara eleman ihtiyacı olan sektör ve
işletmelerin belirlenmesi konusunda Haziran ayı içerisinde
geniş kapsamlı bir
çalışma yapacaklarını belirterek, alınacak
talepler
doğrultusunda ivedi
olarak bu kursların
açılmasının yararlı
olacağını ifade etti.
Dünyanın en
büyük dış ticaret portallarından biri olan
Kompass’a
Fırat Kalkınma
Ajansı aracılığıyla
erişim
sağlayabilirsiniz.
Dünya genelinde 70 ülkede
ithalat ve ihracat yapan 5
milyona yakın
firmanın ayrıntılı bilgisini içeren firma veri
tabanı ile Ürünlerinizi
ithal
eden/etmek isteyen firmaların
bilgileri başta
olmak üzere rakiplerinizin pazarları
veya
ithal etmek istediğiniz ürünl e r i n
üreticilerine erişebilirsiniz.
Kompass
veritabanı,
küçük işletmelerden büyük
holdinglere
kadar 71 ana
sektörden milyonlarca firmanın
ayrıntılı
bilgisini içeriyor. Bu bilgiler
arasında; 5 milyon dolayında
firmanın
eposta adresi,
adresleri, faaliyetleri, yönetici
isimleri ve ünvanları, telefon
ve fax numaraları, çalışan say ı l a r ı ,
ithalat/ihracat
bölgeleri, markaları, kuruluş
yılları ve daha
birçok bilgi bulunmakta.
Faaliyet alanınız ne olursa
olsun, [email protected]
adresinden
bize
ulaşın,
sizin adınıza
araştırma
yapıp elde edebileceğimiz verileri
sizlerle
paylaşalım.
http://tr.ko
mpass.com/
DEMİREL: Elazığ ve Bölgenin
Hizmetindeyiz…
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli
Mali Müşavir ve Sorumlu Denetçi Osman
DEMİREL konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Bir ülkenin gelişmesi ve
büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu kurumsal yapılanmaların başarısının
sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Kurumsal
yapıların başarısının sürdürülebilirliği ise
büyük ölçüde muhatap taraflarca en iyi biçimde denetlenmelerine bağlıdır. Denetim
mekanizmasının bulunmadığı ortamlarda
faaliyet gösteren kurumlar kısa süreli başarılar elde etseler de bunları uzun süre
devam ettiremezler. Bu açıdan, Yeni Türk
Ticaret Kanunu’nun ticari hayatımıza en
önemli katkısının şirketlerin denetiminin
yaygınlaştırılması ve yeni bir yapıya kavuşturulması olduğu söylenebilir.
İlimiz ve Bölgemiz kalkınmasına bu
açıdan yaklaşarak, Doğuda ilk ve tek bağımsız denetim şirketi olan Anadolu Ekol
Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2014 yılı başlarında KGK
(Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu)’ndan almış olduğu
Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkisi ile
faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.
İş dünyasının yakından takip ettiği gibi,
14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve
esasların belirlendiği 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na
göre;
Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten
en az ikisini sağlayan şirketler:
1. Aktif toplamı 75 milyon ve üstü
(2013 yılı 150 milyon ve üstü) Türk Lirası,
2. Yıllık net satış hâsılatı 150 milyon ve
üstü (2013 yılı 200 milyon ve üstü) Türk
Lirası,
3. Çalışan sayısı 250 (2013 yılı 500 ve
üstü) ve üstü. Bağımsız denetime tabiidir.
Bu limitler Bakanlar Kurulu kararı ile her
yıl yeniden belirlenecektir” dedi.
Verilen Hizmetler…
Şirket tarafından iş dünyası ve kamuya
aşağıdaki hizmetlerin verildiği ifade edildi.
-Bağımsız Denetim hizmeti, (Denetim
kapsamında olmayan şirketler ile, EPDK,
Kalkınma Ajansları ve diğer Düzenleyici
kurumların istediği Bağımsız denetim
hizmetleri)
-Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti,
-Vergi Denetim Hizmeti,
-İç denetim,
-Kurumsal Yönetim,
-Yatırım Danışmanlığı,
-Projelendirme (Yerel kurumlar tarafından verilen destekler için Projelendirme ve
Danışmanlık hizmetleri)
RAMADA OTEL İLE PROTOKOL
Dünyanın önde gelen zincir oteli Wyndham Hotel Group işbirliği ile Elazığ
TSO eski Yönetim Kurulu Üyesi işadamı Yusuf Demirtaş ve ortakları tarafından Elazığ’da yapılacak olan Ramada Otel’in anlaşması imzalandı.
yorum bu
otel en kısa
zamanda bitecek ve sad e c e
Elazığ’a
değil tüm
MAĞDURLARI
Türkiye’ye
hizmet vereİÇİN ÇALIŞMA
cek. Sizleri
ING Bank Elazığ Şude Elazığ’a
besinde
2013 yılında ilbekliyorum.
gili
bankasının
bir
Elazığ’da
İstanbul’da gerçekleştipersoneli
tarafından
yatatil yapmanın keyfini yarilen imza törenine Belepıldığı iddia edilen usulşamanızı istiyorum” dedi.
diye Başkanı Mücahit
Elazığ Ticaret ve Sanayi süz işlemler nedeniyle
Yanılmaz, Elazığ Ticaret ve
Odası Başkanı Ali Şeker- mağdur olan üyelerimiSanayi Odası Başkanı Ali
dağ da konuşmasında, “Bir zin mağduriyetinin gideŞekerdağ, Elazığ Ramada
şehrin gelişmesinde ulaşım, rilmesi için Elazığ TSO
Otel Yönetim Kurulu Başiletişim ve konaklamanın Başkanı Ali Şekerdağ takanı Yusuf Demritaş ve oren önemli faktörler oldu- rafından BDDK, İNG
takları katıldı.
ğunu biliyoruz. Yusuf kar- Bank Genel Merkezi ve
İmza töreninde konuşan
deşimiz Elazığ’da önemli Hazine Müsteşarlığına
Elazığ Belediye Başkanı
bir ihtiyacı karşılayacak. bir yazı gönderilerek soMücahit Yanılmaz, ElaElazığ’a bu marka otelin runun çözümü talep
zığ’ın doğunun incisi olduhayırlı olmasını temennisi edildi.
ğunu
ifade
ederek,
İlgili
kurumlardan
ediyor ve Oda olarak her
Elazığ’ın bir turizm, ticaret
gelen
yazılarda
konunu
zaman yanınız da olacağız”
ve sanayi şehri olduğunu
İlgili
Bankanın
Teftiş
dedi.
söyledi.
Kurulu
Başkanlığı
taraElazığ Ramada Otel YöYanılmaz, ”Biz Elazığ
fından
incelendiği
ve
dünetim Kurulu Başkanı
belediyesi olarak, Elazığ’a
zenleme
raporunun
5411
Yusuf Demirtaş da 136 oda,
yapılacak olan tüm yatırım260 yataklı oteli, en kısa sayılı Bankacılık Kalara destek veriyoruz. Bu
sürede hizmetine sunmak nunu ve sair yasal mevyatırımların önünde heriçin yoğun bir gayret gös- zuat uyarınca ilgili
hangi bir engel var ise bu
terdiklerini ifade ederek, mercilere ulaştırılarak
engellerin de ortadan kalkdestek veren herkese teşek- gekerkil aksiyonların
ması için çalışıyoruz. Umualındığı bildirilmiştir.
kür etti.
ING
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:04 Page 13
Haziran 2014
kültür/sanat
13
“GİRİŞİMCİ KENTE DOĞRU”
Proje Kapsamında İş Dünyasının Ünlüleri Elazığ’a Geldi
ELAZIĞ TSO’DAN
KUTLU DOĞUM PİLAVI
Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin 1443. Yıl dönümü nedeniyle
kutlanan ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Elazığ Ticaret
ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen Sanayi Sitesi Sanayi
Camiinde bin kişiye kavurma, pilav
ikram edilerek tüm katılanlara gül
dağıtıldı.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Şekerdağ, Meclis Başkanı A.Hamit
Kaya, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaşın
Cuma namazı sonrası katıldıkları Kutlu
Doğum etkinliği, okunan duanın ardından vatandaşlara pilav, kavurma ikramı
ile devam etti.
Başkan Şekerdağ
Değerlendirmelerde Bulundu
Başkan Şekerdağ yaptığı açıklamada, “Allah’ın bütün alemlere rahmet
olarak gönderdiği, Hz. peygamberimizin dünyaya şeref verdiği bu hafta çok
mübarek bir haftadır. İhlas ve samimiyet dinin özüdür. İhlas ve samimiyet,
inancın, kulluğun ve itaatin sadece ve
sadece alemlerin rabbı olan Allah’a
özgü kılınmasıdır. Örnek hayatı ve davranışları ile bizlere nasıl yaşamamız gerektiğini göstermiş ve Allah'tan yüce bir
mesaj getirmiş olan rahmet peygamberimizin öğretilerini hayatımıza rehber
almalı, dinimizi daha iyi anlamalı ve
yaşamalıyız. Hz. Peygamberimizi bütün
yönleriyle daha iyi tanımalı ve tanıtmalı, güzel ahlakını davranışlarımızın
rehberi yapmalıyız.
Bu düşüncelerle, geleneksel hale getirmiş olduğumuz Sanayi Sitesindeki
Sanayi Camiindeki ikramımıza icabet
eden tüm üyelerimize ve halkımız teşekkür eder, nice Kutlu Doğum haftalarında huzur ve mutluluk içerisinde bir
arada olmayı Yüce Allah (c.c.)tan niyaz
ederim” dedi.
Elazığ Dernekler Federasyonu başkanlığında Elazığ TSO, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği ortaklığında Elazığ’da başlatılan “Girişimci Kente Doğru” projesi
kapsamında Ülkemizin tanınmış işadamları Elazığlı gençler ve işdünyası ile buluştu.
Yarışma birincisine
etkinlik olmuştur. Ben tüm
15.500 TL Ödül
emeği geçenlere teşekkür
Proje
Koordinatörü
ediyorum” dedi.
Yorgun Proje Hakkında Doç.Dr. Saim Yorgun konuşmasında “Liseliler GirişimciBilgiler Verdi
Elazığ’da girişimcilik kül- lik Yarışması başvuruları
türünü geliştirmek üzere ha- devam ediyor ve 30 Eylül
zırladığımız
proje 2014 tarihine kadar sürecek.
kapsamında 5 ayrı toplantı Elazığ’daki liseli gençlerin
ile toplam 10 konuşmacıyı yarışacağı yarışmada konu sınırlaması olmaksızın, yeni fiElazığ’a getirdik.
Tecrübe transferleri etkin- kirler ve yeni projeler
likleri sonunda proje kapsa- yarışacak. Projeye ilişkin tüm
mında beş haftalık eğitim detaylara Elazığ Dernekler
Elazığ’da Ünlüler Geçidi
Başkan Şekerdağ’da ziya- kursunu tamamlayan ve top- Federasyonu ( ELFED) ve
Proje kapsamında yapılan rette yaptığı değerlendirmede lam 60 saatlik girişimcilik Elazığ Ticaret ve Sanayi
“Tecrübe Transferleri” top- Elazığ adına yapılan tüm iyi eğitimi alan 219 öğrenciye tö- Odası ve Elazığ İl Milli Eğilantıları kapsamında işadam- işlerde Elazığ TSO’nun yer renle sertifikaları verildi.
tim Müdürlüğü’nün sitesinları; İbrahim Taşel, Mehmet aldığını ve bundan sonraki
Ayrıca, ödüllü “Liseliler den ulaşılabilir.
Ali Aydınlar, Mehmet Gül, süreçte de desteklerinin Girişimcilik Yarışması”nda
Elazığ İl Milli Eğitim MüMustafa Başer, Süleyman devam edeceğini
dürlüğü Ek Binasında
Orakçıoğlu, Dr. Fatih Anıl, ifade etti. Başyer alan Ar-Ge Birimine
Osman Benzeş, Abdullah Kı- kan Şekerdağ
projelerin süresi içinde
ğılı, Ala Sarsılmaz ve Ali konuşmasında,
teslim edilmesi gerekiRıza Arslan Elazığ’a geldiler. “Sayın İçmeli
yor.
yıllardan beri
Yarışmada dereceye
İçmeli’den Teşekkür
Elazığ için gaygireceklere parasal ödül“Tecrübe Transferleri” ve ret gösteren bir
lerin yanı sıra İstanbul
“Girişimcilik” eğitimlerinin kişi olarak hep
Teknik Üniversitesi’nde
tamamlanması
nedeniyle takdir görmüşgirişimcilik eğitimi veriodamızı ziyaret ederek Baş- tür. Kendilerinin
lecek ve birinci olan girikan Ali Şekerdağ ile görüşen Elazığ için haşimciye ve projesine,
ELFED Başkanı Faik İçmeli zırlamış oldukdağıtılacak olan 5.500 TL’lik İTÜ Çekirdek’in kriterlerine
ve
Proji
Koordinatörü ları bu güzel projede Oda ödül miktarına ilave olarak uyması ve ARI Teknokent yöDoç.Dr. Saim Yorgun destek- olarak yer almış olmaktan Elazığlı iş adamımız sayın netimi tarafından uygun bulerinden ötürü Şekeredağ’a büyük bir mutluluk duyduk. Osman Benzeş’de 10.000’lik lunması halinde, İTÜ ve İTÜ
teşekkür ettiler.
Zamanımız el verdiği ölçüde ödül vereceğini açıkladı. Ön- Çekirdek tarafından projenin
ilimize gelen iş dünyamızın celikle sayın Benzeş’e bu ve- ticarileştirmesine destek hizİşbirliğimiz Devam
önde gelen simalarıyla da bir sileyle bir kez daha teşekkür meti verilecektir”dedi.
Edecek
arada olduk. Çok yararlı bir ediyorum.
MARED ZİYARETİ
BAŞKAN ŞEKERDAĞ’A
ELAYŞAD’DAN PLAKET
Elazığ Yazar Şair ve Güzel Sanatlar Derneği (ELAYŞAD) Başkanı Ömer Faruk Elçi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı
Ali Şekerdağ’ı makamlarımda ziyaret ederek kültür
ve sanata verdiği destekten ötürü plaket verdi.
Elazığ Kültür Şehridir
Ziyarette bir değerlendirmede bulunan ELAYŞAD Başkanı Ömer Faruk
Elçi: “Şehrimiz içinde bulunduğumuz
bölgenin
kültür havzasıdır. Bizler
de kuruluş amacımız doğrultusunda ilimizde yapılacak olan her türlü kültür
sanat faaliyeti içerisinde
olmaya devam edeceğiz.
Bu noktada Derneğimizin
kuruluşundan
bugüne
kadar bizlere her türlü
desteği
esirgemeyen
Sayın Başkanımızı makamında Yönetim Kurulu
Üyelerimizle birlikte ziyaret ederek bir teşekkür
plaketi takdim etmek istedik. Bu vesileyle Sayın
Başkan şahsında tüm Yönetim Kurulu Üyelerine
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Elazığ Ticaret Sanayi
Odası Başkanı Ali Şekerdağ’da ELAYŞAD Yönetim Kurulu Başkan ve
Üyelerine teşekkür ederek,Oda imkanları doğrultusunda ilin tanıtımına
yönelik tüm etkinliklere
katkı sağlamaya devam
edeceklerini belirtti.
Kültürel
Marmara Elazığlılar Derneği (MARED) Başkanı
Mahmut Kahraman ve Dernek Yöneticileri Elazığ
TSO’yu ziyaret ederek Başkan Şekerdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldiler.
Etkinliklere
Destek
Elazığ Ticaret
ve Sanayi
Odası tarafından kurum ve
kuruluşlar ile
gönüllü
STK’lar tarafından yapılan çeşitli
kültürel faaliyetlere destek
sağlandı.
Bu kapsamda
7. Uluslararası Çayda
Çıra Filim
Festivali, Hıdırellez Kutlamaları, Şair
Süleyman
Bektaşı Anma
Programı,
Devlet Sanatçısı Mustafa
Turan’a Saygı
Gecesi etkinliklerine katılım ve katkı
sağlanmıştır.
Elazığ Adına Tüm
Derneklerin
Birliktelik Sağlaması
Gerekiyor…
Elazığ TSO Meclis
Salonunda
MARED
üyeleriyle bir araya
gelen Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ, Elazığ adına çalışan tüm
derneklerin hangi şehirde olursa olsun birlikte hareket etmesinin
önemi üzerinde durdu.
Şekerdağ değerlendirmesinde, tüm dernek ve
vakıfların Elazığ lobi
faaliyetlerine destek salaması gerektiğinin altını çizdi.
Elazığ İçin
Çalışıyoruz…
Dernek çalışmaları ve
faaliyetleri hakkında bilgiler veren MARED
Başkanı Mahmut Kahraman’da Elazığ için çok
sayıda etkinlik yaptıklarını belirterek, “Sayın
Başkanım,
Elazığ’ın
lobi oluşturma noktasında eksiklikleri olduğuna katılıyoruz. İl
dışındaki tüm derneklerin de aynı amaç doğrultusunda hareket etmesi
ve birliktelik sağlaması
gerektiği noktasında da
sizlerle
hemfikiriz.”
dedi.
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:05 Page 14
14
Haziran 2014
medya
ELAZIĞ TV 24’DE TANITILDI
Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ ile Elazığ Ticaret Borsası Başkanı M.Ali Dumandağ, TOBB tarafından organize edilen ve TV 24 ile TOBB TV’de yayınlanan “Konuşan Ekonomi” programının konuğu oldu.
v a n c ı l ı ğ ı n a yapılan seçimler ve atamalar
ilişkin soruları ile yeni bir dönem başladığını
cevaplandırdı- ve bu yeni dönemden ilin gelar.
leceği açısından umutlu olYaklaşık 1 duklarının altını çizdi.
saat süren telBaşkan Şekerdağ, Elaevizyon çeki- zığ’ın kalkınma ve gelişme
ilin noktasında çok önemli avanminde,
2023 hedefleri tajları ve fırsatları olduğunu
ve Elazığ TSO da belirterek, devletin sağlaProjeleri ve ması gereken altyapının oluşlazığ Ticaret Borsası’nıda gerçekleştirilen yapılan çalışmalar hakkında ması halinde ve iller arasında
program
çekiminde, detaylı bilgiler veren Başkan teşviklerle yaratılan haksız reBaşkan Şekerdağ ile Şekerdağ, program sunucusu kabetin kaldırılması ile birDumandağ Elazığ ekonomi- Gökçe Bayraktar’ın beklenti- likte Elazığ’ın bölgede
sine, sanayisine, kültürel ve ler hakkındaki sorularını da kalkınma ve gelişmişlikte öne
sosyal yapısına, tarım ve hay- cevaplandırarak, Elazığ için çıkacağını vurguladı.
E
OKULLARDAN
ODAMIZA TEŞEKKÜR
ZİYARETLERİ
Sivrice, Turizm Bölgesi
Olarak Kalmalıdır...
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Şekerdağ, medyaya yansıyan Sivrice
İlçesine Cezaevi yapılamsı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Konu
medyada tartışılacak polemik hususu
değildir. İlin öncelikleri ve gerçekleri
dikkate alınmalıdır” dedi.
Sivrice İlçesine cezaevi yapılması düşüncesinin yanlış olduğu ve projeden
vazgeçilmesi için, Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, ilimiz milletvekilleri ve Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek,Sivrice’nin bölgenin en önemli turizm bölgesi olduğunu ifade etti.
Şekerdağ yazısında; “Adalet Bakanlığı tarafından ilimiz Sivrice ilçesine açık
cezaevi yapılması konusu bir süredir ilimiz medyasında çeşitli tartışmalara konu
olmakta ve başta sivil toplum kuruluşları
olmak üzere çok sayıda dernek ve meslek örgütleri Sivrice ilçesinde bu tür bir
yatırım yapılmasına karşı olduklarını
beyan etmektedirler.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak
bizler de turizm potansiyeline sahip olan
Sivrice ilçesine turizm amacı dışında yapılacak yatırımların doğru tercih olmayacağı kanaatimi kamuoyu ile paylaşmış
bulunmaktayız.
22 Aralık 2012 tarihili Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı
ile Elazığ - Tunceli Fırat Havzası Kültür
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
ilan edilmiş olu, bu kararla ile birlikte
Sivrice ve İlimiz turizm anlamında
önemli bir avantaj elde etmiştir.
İyi niyetli bu girişimin temelinde istihdam ve gelişim anlamında sıkıntı yaşayan Sivrice ilçesine yatırım hedefi
olduğu görülmesine karşın, bu düşüncenin Sivrice'nin turizm imajına zarar vereceği değerlendirilmelidir.” dedi.
2013-2014 eğitim ve öğretim yılında, Odamız tarafından çeşitli faaliyetlerine destek sağlanan
okullar Odamızı ziyaret ederek eğitime katkıları
nedeniyle Başkan Şekerdağ’a teşekkür ettiler.
t i m
Okulu
gibi çok
sayıda
okul idarecisi,
öğrenciler
ve
okul aile
2013-2014 eğitim ve
birlik başkanları Odaöğderim yılında Odamızı ziyaret ederek,
mız tarafından çeşitli
destek ve katkılarından
faaliyetlerine destek
dolayı Başkan Şekerverilen ayrıca, staj imdağ’a teşekkür ederek,
kanları ile öğrencilerin
plaket takdim ettiler.
mesleki
gelişimine
Ziyaretlerde Başkan
katkı sağlanması nede- Şekerdağ, eğitim ve
niyle Elazığ Atatürk öğretimin önemi üzeAnadolu Meslek Li- rinde durarak, imkanlar
sesi, Necip Fazıl Kısa- ölçüsünde desteklerin
kürek Anadolu Meslek devam edeceğini söyLisesi, Elazığ Ticaret ledi.
Meslek
Lisesi,
Elazığ
D o ğ a
Koleji,
Kıbrıs
Şehitleri
İlköğre-
ULUSUMUZUN BAŞISAĞOLSUN
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Başkan Şekerdağ mesajında;
“Manisa’nın Soma ilçesinde
yaşanan maden kazasında yetki
mercilerce yapılan ilk açıklamalara göre 201 vatandaşlarımızın yaşamını yitirdiğini 80
vatandaşımızın yaralı kurtarıldığı ve birçok madencimizin
de mahsur kaldığını üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız.
STAR VE POSTA
GAZETELERİ’NDE
ELAZIĞ
TANITILDI
Ulusal yayın yapan Star
Gazetesi ve Posta Gazetelerinde Elazığ tanıtımına geniş yer verildi.
Odamız tarafından yapılan girişim ve müşterek çalışma ile Star Gazetesi ve
Posta Gazetelerinde
Elazığ
tanıtımı
yapıldı.
İlin
sosyo
ekonomik
ve kültürel
zenginlikleri, kalkınma
alternatifleri, altyapısı ve turizmi geniş bir şekilde değerlendirildi. Ülke genelinde
dağıtımı yapılan here iki gazete ile Elazığ’ın geniş kitlelere tanıtımı sağlandı. Her
iki gazete de Başkan Şekerdağ beklentilerle ilgili görüşlerini de paylaştı
ELAZIĞ GAZETECİLER CEMİYETİ
İLE MÜŞTEREK ORGANİZASYON
Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti ile Odamız işbirliğinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu 45. Başkanlar Konseyi 20-22 Haziran
2014 tarihleri arasında Elazığ’da toplanıyor...
rogram hakkında Elazığ
TSO Başkanı Ali Şekerdağ
ile Elazığ Gazeteciler ve
Yazarlar Cemiyeti Başkanı
Mustafa Doğan ve Cemiyet
Yönetim Kurulu Üyesi Bahtiyar Ersoy görüş alışverişinde
bulundular.
P
Milletimizi derinden üzen
müessif kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan
rahmet, ailelerine başsağlığı,
yaralanan vatandaşlarımıza
acil şifalar diler; göçük altında
kurtarılmayı bekleyen madencilerimizden sevindirici haberlerin gelmesini yürekten
temenni ederiz” dedi.
KALAN 5’TE EKONOMİK
DEĞERLENDİRMELER
KANAL 5’TV’nin Elazığ’daki sütüdyosunda canlı yayına katılan
Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ
il ekonomi ve sanayisi hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
Programda Gazeteci Erhan Dabak’ın sorularını cevaplandıran Başkan Şekerdağ, Elazığ ekonomisinin
Türkiye’nin 2000’li yılların başındaki gibi kabuğunu kırmaya çalışan
bir görüntü içerisinde olduğunu belirterek, “Birlik ve beraberlik en büyük ihtiyacımız. Bunu sağladığımız gün Elazığ,
Türkiye’nin 2000’li yıllardaki görüntüsünden kurtulacaktır, çünkü ilimizin bu
anlamda çok ciddi bir potansiyeli var.
Bu potansiyelin açığa çıkması için her
kesime büyük sorumluluklar düşüyor.
Biz Oda olarak ne gerekiyorsa yapmaya
gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarımız
bundan sonra da devam edecektir”dedi.
ELAZIĞ TSO YENİSES VE
ŞAFAK
DERGİLERİNDE
Ulusal yayın yapan Yeni
Ses Dergisi ile Bölgesel
yayın yapan Şafak Dergisi Mayıs sayılarında
Elazığ TSO’ya geniş bir
şekilde yer vererek çalışmalar
ve faaliyetlerini okurlarıyla paylaştılar.
Başkan Şekerdağ’ın röportajlarının da yer aldığı
dergilerde, güncel ekonomik gelişmeler ve ilin kalkınma ve gelişmesi hakkında da çeşetli değerlendirmelere ve görüşlere yer verildi.
TIŞI
ERE
7 sasalu
uşikleri
Satıiliş-
likte
arak
e
eçiş
k
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:05 Page 15
Haziran 2014
elazığ tso
A.Ş VE LTD.
SÖZLEŞMELERİ
DUYURUSU
SON TARİH: 01.07.2014
Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa
Uyumlu Hale Getirilme Süresinin
Uzatılmasına
İlişkin
Tebliğ
29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Anılan Tebliğe göre,
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince anonim şirketlerin esas
sözleşmelerini ve limited şirketlerin
şirket sözleşmelerini, 01.07.2014 tarihine kadar 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununa uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir.
Üyelerimize ve kamuoyuna önemle
duyurulur.
ELAZIĞ TSO
ODAMIZ ÜYELERİNİN
DİKKATİNE
5174 sayılı TOBB kanuna göre yıllık aidat ve munzam aidat her yıl Haziran ve Ekim aylarında iki eşit
taksitte ödenir. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlara
gecikme zammı tahakkuk ettirilir.
Üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için, yıllık aidat ve munzam
aidat tutarlarını belirtilen süre içerisinde Odamız veznesine veya TR38
0001 2009 3310 0016 0000 52 IBAN
nolu Odamız banka hasabına açıklama kısmına üye Unvanını belirterek
EFT/Havale yaparak ödemeleri gerekmektedir.
ELAZIĞ TSO
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
DESTEKLENECEK
Kamu kurumları hariç olmak üzere
10'dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usulleri belirlendi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10'dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine, iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını düzenliyor.
Destekten yararlanacak iş yerlerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) tescil edilmiş iş yeri
kayıtları esas alınacak.
Türkiye genelinde 10'dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenleri desteklenecek.
Konuyla ilgili detaylı bilgi
www.elazigtso.org.tr (Duyurular)
bölümünden alınabilir.
ELAZIĞ TSO
15
ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI
Elazığ Valiliği öncülüğünde Fırat Üniversitesi ve Elazığ
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Elazığ 2.Ekonomi
Kurultayı” 18-19 Eylül 2014 tarihinde yapılacak.
Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi ve Elazığ TSO tarafından
oluşturulan komisyon tarafından
konuyla ilgili yapılan değerlendirmede şu bilgiler verildi:
İlimiz ekonomisini ciddi bir
incelemeye tabi tutmak, ekonomik potansiyelini, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek, özellikle
de girişimcileri bilgilendirip,
yönlendirmek bu yolla İl ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla ilki 2001 yılında yapılan
Ekonomik Kurultay benzeri bir
çalıştay 18-19 Eylül 2014 tahinde düzenlenecektir.
Ekonominin yanı sıra kalkınmanın vazgeçilmez bileşenleri
olan sosyal ve kültürel yapıyı da
içine alan “Elazığ Kalkınma Kurultayı” adı verilen çalışmayla
ilgili Düzenleme ve Yürütme
Kurullarını oluşturarak, çalışma
konusu sektörleri belirleyerek
çalışmalara başlanmıştır.
Kalkınma Kurultayı çalışma
konusu 14 sektör belirlenmiş
Odamız tarafından üyelerimizle sağlıklı bir iletişim sağlanması hususunda başlatmış olduğumuz
olup, sektör başkanlık görevleri bilgi güncellenmesi kapsamında aşağıdaki bilgileüniversite akademisyenleri tara- rinizin Odamıza ulaştırılmasını rica eder, çalışmafından yürütülmektedir.
larınızda başarılar dileriz.
Düzenlenecek Kalkınma Kurultayı ile ilgili faaliyette İl’deki
kamu ve özel kesimden herkesin
yer alması, katkı sağlaması ve
faaliyeti canı gönülden desteklemesi en samimi arzu ve beklentimizdir.
SEKTÖRLER
1. Bitkisel Üretim
2. Hayvancılık
3. Su Ürünleri
4. Yeraltı Kaynakları
5. Sanayi ve Teknoloji
6. Altyapı-UlaştırmaKentleşme
7. Eğitim-Bilişim
8. Kültür-Turizm
9. Spor
10.Sağlık
11.Çevre
12.Ticaret-Finans
13.Göç
14.İstihdam-Girişimcilik
TARİHTEN GÜNÜMÜZE ELAZIĞ
ULUSLARARASI KONGRESİ
17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında Elazığ’da “Tarihten Günümüze Elazığ” kongresi düzenleniyor...
Elazığ Valiliği himayelerinde; Dernekler Federasyonu işbirliBaşbakanlık Atatürk Kültür, Dil ğiyle 17-19 Kasım 2014 tarihleri
ve Tarih Yüksek Kurumu Ata- arasında “17 Kasım Atatürk’ün
türk Araştırma Merkezi Başkan- Elazığ’a gelişinin 77. Yıldölığı,
Fırat
Üniversitesi nümü Anısına - Tarihten GünüRektörlüğü, Dışişleri Bakanlığı müze
Elazığ”
konulu
Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İliş- uluslararası bir kongre düzenlekiler Genel Müdürlüğü, Radyo necektir.
ve Televizyon Üst Kurulu, ElaAyrıntılı bilgi:
zığ Kültür Derneği, Elazığ Külhttp://www.atam.gov.tr adretür ve Tanıtma Vakfı ve Elazığ sinden ulaşılabilmektedir.
TARIM KREDİ
BORÇLARININ
ERTELENMESİ
Çeşitli afetler nedeniyle zarar
gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatifleri’ne olan
düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi
borçlarının ertelenmesine dair
Bakanlar Kurulu kararı, Resmi
Gazete’nin 13.05.2014 tarih ve
28999 sayılı nüshasında yayınlandı.
Buna göre, zarar gören gerçek
veya tüzel kişilerin ekili tarım
alanları, ürünleri, hayvan varlıkları, tesis veya seraları en az %30
zarar görmüş ise, ilgili kararda
belirtilen şartlar dahilinde Ziraat
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçları %3 faiz
tahakkuk ettirilmek suretiyle 1
yıl süre ile ertelenecektir.
Eğer bu borçlar tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılmışsa, faizsiz olarak 1 yıl süre ile
ertelenecektir.
TOBB Duyurusu
Sayın Üyemiz;
ELAZIĞ VALİLİĞİ
DUYURUSU
Elazığ ValiliğindenOdamıza
gönderilen yazı:
Son zamanlarda kendisini
Elazığ Valisi olarak tanıtan şahısların, bazı iş adamlarını arayıp Elazığ Valiliğince bir
kampanya başlatıldığı ve engelli sandalyesi alımı yapılacağını öne sürerek bağış
talebinde bulundukları öğrenilmiştir. Verilen hesap numarasına para aktarılmasını isteyen
şahıslar ile Elazığ Valiliğinin
ve Elazığ Valisinin hiçbir ilgisi
yoktur. Başlatılan herhangi bir
yardım kampanyası bulunmamaktadır. Bu tür aramalar yaptığı tespit edilen şahıslarla ilgili
kolluk birimleri vasıtasıyla adli
işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın bu tür telefon aramalarına
itibar etmemesi, durumu gecikmeksizin valiliğimize, güvenlik birimlerine veya adli
makamlara bildirmesi gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Elazığ Valiliği
( Gazetemiz ve Oda yayınlarımız ulaşmayan ve
GSM ile Odamızdan mesaj alamayan üyelerimiz
ile, adres değişikliği olan üyelerimizin bu formudoldurarak Odamıza göndermeleri rica olunur.)
Firma Ünvanı:
...................................................................
...................................................................
Adresi:
....................................................................
....................................................................
Yetkili Kişi
Adı ve Soyadı :..........................................
GSM (Cep Telefonu) ...............................
Firma E-posta:
.............................@..................................
Firma Web Sitesi :
www...........................................................
GAZETE İLAN ÜCRETLERİ
1. Sayfa Logo üstü Kartvizit boy: 2.500 TL
Arka Sayfa:(Tam Sayfa) 2.000 TL
İç Sayfalar:1.000 TL
Yarım Sayfa:500 TL
Çeyrek Sayfa:250 TL
Reklam tasarımı firmaya aittir.
Yıl:17 Sayı:198 Haziran 2014
İlk yayınlandığı tarih: Temmuz 1996
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Adına
İmtiyaz Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ŞEKERDAĞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Elazığ TSO Genel Sekreteri
M.Mehmet KARABULUT
Genel Yayın Yönetmeni
Elazığ TSO
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Etem YALIN
Yayın Kurulu
Polat ŞAROĞLU
Halis DAĞOĞLU
Tevfik ÖZLÜ
Tashih: M.Mehmet KARABULUT
Elazığ TSO Adres: Çarşı M. Mimar Sinan C.
Oda-Borsa İşhanı Kat:4 Elazığ
Tel : 0(424) 444 3594
Faks : 0(424) 218 9690
Web : www.elazigtso.org.tr
e-Mail : [email protected]
Elazığ Ticaret Gazetesinde yayınlanan makalelerin
sorumluluğu yazarına aittir. Odamızı ilzam etmez.
Gönderilen yazılar iade edilmez.
DİZGİ: Etem YALIN
BASKI: GÜLER Ofset & Matbaa 0(424) 233 1540
İzzetpaşa Mah.H.Tevfik Efendi Sk. No:27 ELAZIĞ
Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 24.06.2014 09:05 Page 16
OSB, Meclisin Konuğu Oldu..
Meslek Komite Toplantısı
Elazığ OSB Başkan Vekili Muhyettin Kaya ve OSB Yöneticileri Elazığ TSO Meclisinin konuğu olarak
OSB’de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.
Elazığ TSO 14 Meslek Grubu Başkanları ile Odamızda yapılan toplantıda sektörel sorunlar değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.
n 4’txe
n
8’de
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit YANILMAZ:
KALKINMANIN LOKOMOTİFİ YEREL YÖNETİMLERDİR
E
lazığ TSO heyeti tarafından Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde
bir değerlendirme yapan Başkan Yanılmaz, illerin
kalkınma ve gelişmesinde yerel yönetimlerin lokomotif olması gerektiğine işaret ederek, tüm çalışmalarda
Elazığ TSO ve işdünyası ile birlikte hareket edeceklerini belirterek, Elazığ TSO heyetine teşekkür etti.
Başarı Temennisi
Başkan Yanılmaz’a hayırlı
olsun ziyaretinde Elazığ
TSO Heyeti adına bir değerlendirmede
bulunan
Başkan Şekerdağ ile Meclis Başkanı A.Hamit Kaya
Elazığ’a hizmen anlamında
yerel yönetimlerin önemine
vurgu yaparak, Elazığ
a
f
y
halkının
bu dönem daha
Sa
a
d
’
iyi
hizmet
alacağına
6
inandıklarını söylediler.
Hizmet Odaklıyız
Başkan Yanılmaz, Elazığ
TSO Heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İllerin
kalkınma ve gelişmesinde
şüphesiz yerel yönetimler
lokomotif olmalıdır. Bizler bu anlayışla hizmet
odaklı olarak, başta Elazığ TSO olmak üzere iş
dünyası ile birlikte kararlarımızı alacağız” dedi.
“KALKINMA KURULTAYI” TOPLANTISI
2014 yılı içerisinde, Elazığ Valiliği, Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılması planlanan “Elazığ Kalkınma Kurultayı” değerlendirme toplantısı Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında, Vali Yardımcısı Mesut
Gençtürk, Elazığ TSO’da, Başkan Ali Şekerdağ, Elazığ TSO Yönetim Kurulu ile Meclis Üyeler,
EMMAD Başkanı Ali Seyran ve FKA Genel Sekreter Vekili Mesut Öztop’un katılımı ile yapıldı.
Vali Koçak, katılımcılarla mermer
sektörünün SWOT analizini yaptı.
ELAZIĞ TSO YÖNETİMİ
TEKNOKENT’TE
2009 yılında faaliyete gecen ve yüzde 20 Elazığ
TSO’nun da ortağı olduğu Fırat Teknokent’te
toplanan Elazığ TSO Yönetimi , Teknokent Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Haberi Sayfa 12’de
KOSGEB Destekleri Meclisle Paylaşıldı
“GİRİŞİMCİ KENTE DOĞRU”
Proje kapsamında tecrübe
paylaşım toplantıları tamamlandı.
Elazığ
Dernekler Federasyonu
Başkanı
Faik İçmeli,
Proje
Koordinatörü Doç.Dr. Saim Yorgun, MÜSİAD Genel Başkan Yrd. ve EMSAŞ İnşat
Yön.Kur. Başkanı Ali Rıza Arslan, Başkan
Şekerdağ’ı makamında ziyaret ederek projeye verdiği katkılar nedeniyle tüşekkür ettiler.
Sayfa 13’de
KURULTAY 2023’E HAZIRLAMALI
Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, çalışmanın Elazığ’ı 2023 hatta ilin
kuruluşunun 100. yılı olan 2040’lı yıllara
hazırlaması gerektiğini belirterek,
“Oluşturulan komisyon ve belirlenen
sektörler başta olmak üzere sosyo ekonomik, kültürel ve çevreyi de kapsayacak şekilde top yekün bir gelişmeyi ve
geleceğe hazırlayacak projeksiyonları
5’de
içermesini aruzuluyoruz”dedi.
Ç
alıaşanların ve İşverenlerin Küresel Ekonomiye
Uyum
Yeteneklerinin Artırılması
Projesi (KUYAP) kapsamında Elazığ TSO Yönetim Kurulları ile ‘Deneyim
Paylaşımı’ programı ile
bölge illerinden gelen eğitmenlere yönelik olarak
“Eğitmenlerin Eğitimi”
programları tamamlandı.
Haberi Sayfa 9’da
Elazığ TSO Mayıs alı Meclis Toplantısına katılan, Elazığ KOSGEB Müdürü
Ömer Erdoğan KOSGEB destekleri ve Elazığ’daki çalışmalar hakkında bilgiler vererek Meclis Üyelerinin çeşitli sorularını cevaplandırdı.
lazığ TSO Meclis Başkanı A.Hamit
Kaya Meclis Toplantısının açılış
konuşmasında KOSGEB’in işdünyası adına önem taşıdığını belirterek,
“Mevcut işletmeler başta olmak üzere
yeni girişimlere çok önemli destekler
sunan ve tek amacı ülkemizdeki KOBİ’lere destek sağlamak olan KOSGEB’in bugün yürürlükte olan
desteklerinden Elazığ iş dünyası olarak en üst düzeyde istifade etilmesi geKOSGEB Müdürü Ömer Erdoğan Elazığ KOSGEB rektiğine inanmaktayım”dedi.
E
veritabınında 5837 işletme bulunduğunu söyledi.
Elazığ’dan dünyaya açılan pencere: www.elazigtso.org.tr
Haberi Sayfa 4’te
Download

Haziran 2014 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası