Download

*: TDB 1801 ve ENF 1801 kodlu derslerde uzaktan eğitim yapılacaktır.