MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
BİRİNCİ SINIF DERS PROGRAMI
SAAT
PAZARTESİ
08.30-09.20
FTR 1503 HistolojiEmbriyoloji
09.30-10.20
10.30-11.20
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
FTR 1507 Sağlık
Sosyolojisi
FTR 1003 Fizyoloji – I
TDB 1801 Türk Dili – I
ATB 1801 Atatürk
İlkeleri ve İnk. Tarihi - I
FTR 1505 Beslenme
İlkeleri
16.30-17.20
FTR 1501Psikososyal
Rehabilitasyon
FTR 1003 Fizyoloji – I
Bölüm Dışı Seçmeli
ENF 1801 Temel Bilgi
FTR 1001 Anatomi I
13.30-14.20
15.30-16.20
YDB 1811 İngilizce I
(Derslik: Yabancı
Diller Y.O.)
11.30-12.20
14.30-15.20
CUMA
FTR 1001 Anatomi I
(A GRUBU)
(L)
(T)
FTR 1001 Anatomi I
(B GRUBU)
(L)
DERSLİK : AHMET ALTINTAŞ SALONU
*: TDB 1801 ve ENF 1801 kodlu derslerde uzaktan eğitim yapılacaktır.
Teknolojisi Kullanımı
MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
İKİNCİ SINIF DERS PROGRAMI
SAAT
PAZARTESİ
SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
PERŞEMBE
FTR 2007 Fizyoterapide
Klinik Kavramlar – I
FTR 2005 Fizyoterapide
Ölçme ve Değerlendirme
(T)
FTR 2001 Manipulatif
Tedavi –I
(T)
11.30-12.20
13.30-14.20
ÇARŞAMBA
FTR 2501 Egzersiz
Fizyolojisi
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
DERSLİK : AMFİ II
FTR 2007 Fizyoterapide
Klinik Kavramlar – I
FTR 2003 Elektrofiziksel
Ajanlar-I
FTR 2009 Fonksiyonel
Nöroanatomi
Bölüm Dışı Seçmeli
CUMA
FTR 2001 Manipulatif
Tedavi –I
FTR 2003 Elektrofiziksel
Ajanlar-I
(T)
FTR 2005 Fizyoterapide
Ölçme ve Değerlendirme
FTR 2503 Patoloji
YDB 2811 İngilizce III
(Derslik: Yabancı
Diller Y.O.)
MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÜÇÜNCÜ SINIF DERS PROGRAMI
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
08.30-09.20
PERŞEMBE
CUMA
FTR 3505 Özel
Durumlarda Beslenme
09.30-10.20
10.30-11.20
FTR 3011 Ortopedik
Rehabilitasyon
(T)
FTR 3013 Pediatrik
Rehabilitasyon
Bölüm Dışı Seçmeli
FTR 3001 Nörofizyolojik
Yaklaşımlar I (T)
FTR 3503 Ergoterapi
FTR 3001 Nörofizyolojik
Yaklaşımlar I
11.30-12.20
13.30-14.20
FTR 3013 Pediatrik
Rehabilitasyon (T)
14.30-15.20
15.30-16.20
FTR 3003 Kinezyoloji – I
FTR 3005 Nörolojik
Rehabilitasyon I
FTR 3015 Ortez ve
Rehabilitasyon
16.30-17.20
DERSLİK : 304
FTR 3005 Nörolojik
Rehabilitasyon I
(T)
FTR 3017 Sporcu Sağlı ve
Rehabilitasyon I
FTR 3017 Sporcu Sağlı ve
Rehabilitasyon I
FTR 3501 Kadın Sağlığı
ve Fizyoterapi
FTR 3001 Nörofizyolojik
Yaklaşımlar I (T)
FTR 3009 Kardiyak
Rehabilitasyon (T)
FTR 3009 Kardiyak
Rehabilitasyon
MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DÖRDÜNCÜ SINIF DERS PROGRAMI
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
FTR 4007Klinik Çalışma I
FTR 4007 Klinik Çalışma I
FTR 4007 Klinik Çalışma I
FTR 4007 Klinik Çalışma I
FTR 4007 Klinik Çalışma I
FTR 4007 Klinik Çalışma I
(T)
FTR 4007 Klinik Çalışma I
(T)
FTR 4007 Klinik Çalışma I
(T)
FTR 4007 Klinik Çalışma I
(T)
FTR 4007 Klinik Çalışma I
(T)
Bölüm Dışı Seçmeli
FTR 4505 Fizyoterapide
Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
-I
(Ahmet Altıntaş S.)
FTR 4501 Fizyoterapi
Semineri – I
Bölüm Dışı Seçmeli
Bitirme Çalışması I-II
FTR 4509 Engelliler ve
Turizm
(Ahmet Altıntaş S.)
Bitirme Çalışması I-II
Bitirme Çalışması I-II
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
FTR 4005 Fizyoterapide
Klinik Problem Çözme I
15.30-16.20
16.30-17.20
Bitirme Çalışması I-II
DERSLİK :
Download

*: TDB 1801 ve ENF 1801 kodlu derslerde uzaktan eğitim yapılacaktır.