Sevgi, azim ve inatçılığa dönüşürse
dir. Ancak bununla birlikte yeni sorunlarda su yüzüne
çıkmaktadır. Özellikle 8 senedir yarış yapılan İzmir
Şirinyer Hipodromu pisti yorgun düşmüş ve esnekliğini kaybetmiştir. Atlarımız burada sık olarak sağlık
problemi yaşamaktadır.
Okullu antrenör genç arkadaşlarımız, teorik hazır
olarak geldikleri camiamızda yeterli fırsat bulamamaktadırlar. Oldukça mağdur olduklarını gözlemlediğimiz bu arkadaşlarımızın TJK tarafından oluşturulacak bir alt yapı ile camiamıza kazandırılmaları en
büyük temennim. 2002 yılından beri onlarca mezun
veren at antrenörlüğü fakülteleri mezunlarının şu
anda camiamızda sayısı yok denecek kadar azdır.
Sahip çıkılan bazı arkadaşlarımız belli noktalara gelmişlerdir. Aslında mezun olan arkadaşlarımız TJK veya
Bakanlık tarafından verilecek destek ile büyük ekürilere yerleştirilse bu mağduriyetleri ortadan kalkacaktır.
Bu tutumda camiamıza yeni dimağlar kazandıracaktır.
geri aldılar. Ancak hemen ardından koştuğu İzmir’deki
Necati Doğan: Yarış Dünyası okurlarına kendinizmaiden yarışı Ertül ağabeyin dediği gibi bekleme yaden bahseder misiniz?
parak koştuk ve kazandık. Bu olay ilk yarışımı iki kere
Yılmaz Gündoğdi: 1979 yılında Diyarbakır’da
kazanmam açısından ilginç bir anekdot.
dünyaya geldim. Allah uzun ömürler versin, babam
Oldukça zor bir meslek antrenörlük. İstanbul
antrenör Osman Gündoğdi ve akrabalarımızın camia
Veliefendi Hipodromunda başladığım meslek hayatıiçerisinde olmaları benimde bu mesleği seçmemde
mı İzmir Şirinyer Hipodromunda devam ettirme kabüyük rol oynamıştır. Çocuk yaşlarda girdiğim camirarı aldığım dönemde yardımcı antrenör olarak görev
amızda 12 yaşlarında kondisyoner ağabeylerimin yayapıyordum. Mesleğimi tam bir profesyonel olarak
nında çalışmaya başladım. Burada hafızamın kuvvetli
yapabilmek için doğuda bulunan hipodromolması ve koşan yarış atlarını sabah idmanlarımıza gittim. Çünkü o an için bu işi en iyi
larında rahatlıkla ayırt etmem benim önüöğrenebileceğim tek yer olarak Elazığ ve
mü açtı, diyebilirim. Bu sayede uzun yıllar
Şanlıurfa Hipodromları bana daha mantıklı
bu konularda hizmet verdim. Daha sonraları
geldi. 4-5 yıl burada daha ziyade arızalı atlar
TJK’nın açtığı imtihan ile dışarıdan katıldığım
ile uğraşarak kendimi geliştirdim. Daha sonra
sınav sonucu apranti lisansı aldım. 1996 yıat sahibi Mehmet Genç’e ait Tezcankızı isimli
lında gerçekleşen bu olaydan sonra 2003 yıArap yarış atı Adana Osmaniye Hipodromuna
lında girdiğim antrenörlük sınavını da başarı
geçtim. Buradan da ilk başladığım yer olan
ile vererek antrenör lisansı aldım. Bu tarihten
İstanbul Veliefendi Hipodromuna dönüş yapsonra faal olarak antrenör mesleğine adım attım. Ardından at sahibi Mustafa Hakkı Üçeş
tım. İlk koştuğum at, yardımcı antrenör olarak
n
Necati Doğa
Ekürisine ait yarış atları ile Bursa Osmangazi
görev yaptığım at sahibi Musa Demirsel’e ait
Hipodromuna gittim. Daha sonra İzmir
Miss Işıldan isimli kısraktır. İlk kazandığım yaŞirinyer Hipodromuna gelerek Ustam antrenör-at sarış ise, şu anda yavrularını koştuğum Subscibtion isimli
hibi Aloş Yıldırım ile çalışmalara katıldım ve yanında
kısraktır ki ilginç bir de anısı vardır. Atımızın çok formyardımcı antrenör olarak bulundum. Kendisi bana bu
da olduğu bir gün İstanbul Veliefendi Hipodromunda
mesleği en ince ayrıntısına kadar öğretti. Kendi bilyarış öncesi çok yağmur yağmıştı. Pist çok kaygan
gi birikimim ile bu bilgiler benim için bu meslek de
bir hal almıştı. Duayen jokeylerimizden şuan jokeyler
yeni bir sayfa açmamın en büyük etkenlerindendir.
dernek başkanı ağabeyim Ertül Cankılıç atımıza bindiBu sayede 2012 yılında at sahibi Musa Demirsel ile
ği bir yarış sonrası önde tempo kurarak koştuğumuz
anlaşarak birlikte çalışma kararı aldık. Geçen 2 yıldır
atımızın aslında bekleme ile daha iyi yarış yapacağıda başarılı bir çalışma hayatımız devam etmektedir.
nı söylemişti. Bizde o gün için yarışı koşacak Jokey
Niyazi Konuk’a atımız ile bekleme yapmasını ve 200
Necati Doğan: Birçok hipodromda bulunarak
metre kala sprint atmasını istedik. Dedim ya saha çok
çalışmalara katılmış olduğunuz aşikar. Bu bağlamda
kaygan ve ıslak idi. Atımız sprinte kalktığı an tutunabizlere camiamız hakkında söylemek istediğiniz dümamış ve kayarak diğer atlara çarparak onların yıkılşünceleriniz neler?
masına sebebiyet vermişti ancak yarışı birinci olarak
Yılmaz Gündoğdi: Camiamız günden güne büyütamamlamıştı. Ben sevinç ile birincilik mahalline gimektedir. Gerek hipodrom sayısının artması, gerekse
derken At sahibi Musa Demirsel arkamdan bağırarak
koşan safkanların sayısının çoğalması bunun en görü‘’-Boşuna koşma bizi geri atarlar’’ demişti. Aynı dedinen sebeplerindendir. Bu durum memnuniyet vericiği gibi oldu ve 13 numara ile katıldığımız yarışta bizi
18 MART SALI GÜNKÜ 1044 SAYILI YARIŞ DÜNYASI DERGİSİ’NDEN ALINMIŞTIR
Necati Doğan: Var ise bir anınız ile birlikte son
olarak söylemek istediklerinizi anlatır mısınız?
Yılmaz Gündoğdi: Evet, son olarak bana yardım
eden herkese teşekkür ederim. Başta benim at camiasında yer edinmemi sağlayan ağabeyim Kemal
Akyer olmak üzere ailem ve bende emeği çok olan
Aloş Yıldırım’a , bana güvenerek ekürisinin atlarını
teslim eden at sahibi Musa Demirsel’e teşekkür ederim. Bana yardım ederek bu günlere gelmemi sağlayan herkese minnettarım.
Anım çok Necati Bey ancak en ilginç olanı Elazığ
Yurtbaşı Hipodromunda olduğum dönem içerisinde,
ahırlar bölgesinde önümden geçen bir safkanı beğendim ve sesli olarak “-Hey Maşallah kim geçer seni’’
dedim. O anda omzumda bir el hissettim ve arkamdaki kişi atın sahibi olduğunu belirterek ‘’-Çok beğendi
isen sen koş’’ dedi. Bende kabul ederek 25 gün sonra
gönlümün de şampiyonu olan safkan Arap atı Seyit
Ahmet isimli yarış atı ile Vali Kupasını kazandım. Bu
anımı herhalde hiç unutamam.
Download

18032014SAYFA12 copy.indd