İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
13 Haziran 2014
Lisansüstü programlarda yeni başvurular ve yatay geçiş başvuruları için son gün.
13 Haziran 2014
2014-2015 Güz Yarıyılında Lisansüstü programlarda açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye
bildirilmesi için son gün.
16-17 Haziran 2014
(Saat 10:00)
23 Haziran 2014
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız olan hazırlık
sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınavları.
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız olan hazırlık
sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınav sonuçlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
30 Haziran 2014
Doktora öğrencilerinin tez izleme komite toplantısı yapması için son gün
30 Haziran - 9 Temmuz 2014
Lisans Programlarına Yurt Dışından Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları.
30 Haziran - 9 Temmuz 2014
Lisans programları için ÖİDB'ye Kurumlararası ve Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuruları.
8 Temmuz 2014
Lisansüstü programlara ait kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye iletilmesi için son gün.
11 Temmuz 2014
İYTE Kurumlararası Yatay Geçiş başvurularının YDYO'ya gönderilmesi.
11 Temmuz 2014
2014-2015 Güz Yarıyılında açılacak dersler için Fen Fakültesinden, servis derslerinin yerleştirilerek Genel Kültür
Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün.
14 Temmuz 2014
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınavına girecekleri son gün.
14 Temmuz 2014
Lisans programları için Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonunun değerlendirme toplantısı.
17 Temmuz 2014
17 Temmuz 2014
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma sınav sonuçlarının
MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
Lisans programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi
için son gün.
17 Temmuz 2014
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ve İYTE Kurumlararası Yatay Geçiş öğrencilerinin İngilizce
Seviye Belirleme Sınavı.
22 Temmuz 2014
İYTE Kurumlararası Yatay Geçiş İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarının YDYO'ca web sayfasında
yayımlanması ve ÖİDB'ye bildirilmesi.
23 Temmuz 2014
Lisans programları için yapılan yatay geçiş öğrenci başvurularının ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi
için son gün.
24 Temmuz 2014
25 Temmuz 2014
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca ÖİDB'ye
ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
2014-2015 Güz Yarıyılında açılacak dersler için Genel Kültür Dersleri Bölümünden, Türkçe ve Tarih ders
programlarının eklenerek YDYO'ya bildirilmesi için son gün.
25 Temmuz 2014
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
28-30 Temmuz 2014
Ramazan Bayramı
4 Ağustos 2014
7 Ağustos 2014
8 Ağustos 2014
15 Ağustos 2014
15 Ağustos 2014
Lisans programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci değerlendirmelerinin ilgili Fakültelerce ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
Lisans programları için yapılan yatay geçiş öğrenci değerlendirmelerinin ilgili Fakültelerce ÖİDB'ye bildirilmesi için
son gün.
2014-2015 Güz Yarıyılında açılacak dersler için YDYO'dan İngilizce ders programlarının eklenerek Fakülte
Dekanlıklarına bildirilmesi için son gün.
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen ve Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerin tezlerini MFBE'ye
teslimi için son gün.
Lisansüstü öğrencilerinin Bahar Yarıyılına ait maddi hatalarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için
son gün.
18-22 Ağustos 2014
Lisansüstü programlarda MFBE'ye özel öğrencilik başvuruları.
29 Ağustos 2014
Uzmanlık Alanı Derslerinin ve Tez Derslerinin notlandırılması için son gün.
30 Ağustos 2014 (Cumartesi)
Zafer Bayramı
Lisans programlarında 2014-2015 Güz Yarıyılında açılacak derslerin ve haftalık ders programlarının
Dekanlıklarca ÖİDB'ye bildirilmesi ve ÖBS'ye girişlerinin yapılması için son gün.
1 Eylül 2014
1-5 Eylül 2014
Lisans programlarında Fakülte Dekanlıklarına özel öğrencilik başvurusu.
1-5 Eylül 2014
Yan Dal ve Çift Anadal programları için ÖİDB'ye başvurular.
2-4 Eylül 2014(*)
LYS, DGS, Yabancı Uyruklu ve Yatay Geçiş ile Enstitümüzü kazanan öğrencilerin yeni kayıtları.
9 Eylül 2014
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına yapılan başvuruların ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi için
son gün.
9-10 Eylül 2014
Lisansüstü öğrencilerin yeni kayıtları.
11 Eylül 2014
Yeni kayıt yaptıran Lisans (LYS, DGS ve Yabancı Uyruklu) ve Hazırlık sınıfında kalan Lisans ve Lisansüstü
öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı.
12 Eylül 2014
Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin 2013-2014 Bahar Yarıyılı maddi hatalarına ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu
Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
12 Eylül 2014
15-17 Eylül 2014
17 Eylül 2014
Fakülte/MFBE Yönetim Kurullarınca teslim süresi uzatılan eksik (Incomplete) notlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için
son gün.
Katkı payı ödemeleri (Hazırlıkta 2. yılını okuyan öğrencilerin, /Lisans/Lisansüstü programlarda
(Mühendislik İşletmeciliği hariç) normal süresini aşan öğrencilerin, yabancı uyruklu öğrencilerin, vakıf
üniversitelerinden yatay geçiş yapan öğrencilerin ve özel öğrencilerin)
Yeni kayıt yaptıran Lisans (LYS, DGS ve Yabancı Uyruklu) ve Hazırlık sınıfında kalan Lisans ve Lisansüstü
öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının ÖBS'ye girillmesi için son gün.
18-19 Eylül 2014
Ders seçme işlemleri (Lisans/Lisansüstü öğrencileri)
19 Eylül 2014
Lisans/Lisansüstü özel öğrencilik kabulüne ilişkin YDYO/Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
22-26 Eylül 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda Ders Ekleme - Çıkarma.
22-26 Eylül 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda ders saydırma işlemleri için ilgili bölümlere başvurular.
22 Eylül 2014-31 Aralık 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda I. yarıyıl dersler.
22 Eylül 2014-16 Ocak 2015
Hazırlık Sınıfı I. yarıyıl dersler.
23 Eylül 2014
Katkı payını ödeyemeyen öğrenciler için gerekçeli dilekçelerin ÖİDB'ye verilmesi için son gün.
26 Eylül 2014
29-30 Eylül 2014
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kabul edilen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
II. Öğretimde Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin öğrenim ücreti
ödemeleri.
30 Eylül-1 Ekim 2014
Kapatılan seçmeli derslere kayıt yaptıran lisans öğrencilerin ders değiştirme işlemleri.
3 Ekim 2014
Lisansüstü Programlarda kapatılan derslerin MFBE'ye bildirilmesi için son gün
4-7 Ekim 2014
Kurban Bayramı
8 Ekim 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda kapatılan derslerin Fakülte / MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
8 Ekim 2014
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin ifadenin güçlendirilmesi ve içerikle
uyum açısından son şekli belirlenmiş tez başlıklarının, MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
29 Ekim 2014 (Çarşamba)
Cumhuriyet Bayramı
31 Ekim 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda bahar yarıyılı itibarıyla eğitim planlarına eklenmesi istenilen seçmeli ders
önerilerinin Enstitü Senatosuna sunulmak üzere akademik birimler tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
31 Ekim 2014
2014-2015 Bahar Yarıyılında açılacak dersler için Fen Fakültesinden, servis derslerinin yerleştirilerek Genel Kültür
Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün.
3-28 Kasım 2014
Doktora Yeterlik Sınavları.
7 Kasım 2014
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma jüri önerilerinin ve
jüriye gönderilecek tez kopyalarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
11 Kasım 2014
14 Kasım 2014
14 Kasım 2014
19 Kasım 2014
,
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda Doktora Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan doktora öğrencilerinin
tez önerisi savunma sınavı yapması için son gün
2014-2015 Bahar Yarıyılında açılacak dersler için Genel Kültür Dersleri Bölümünden, Türkçe ve Tarih ders
programlarının eklenerek YDYO'ya bildirilmesi için son gün.
Lisansüstü programlarda Bahar Yarıyılında açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için
son gün.
Yüksek lisans ve doktora programlarındaki 2. yarıyıl öğrencilerinin tez danışmanı atama önerilerinin EABD
Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
28 Kasım 2014
Azami süre içinde mezun olamayacak doktora öğrencilerinin, ek süre talebinde bulunmaları için son gün.
28 Kasım 2014
2014-2015 Bahar Yarıyılında açılacak dersler için YDYO'dan İngilizce ders programlarının eklenerek Fakülte
Dekanlıklarına bildirillmesi için son gün.
28 Kasım 2014
Lisans programlarında dersten çekilme için son gün.
19 Aralık 2014
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınavına girecekleri son gün.
19 Aralık 2014
Lisansüstü programlarda yeni başvurular ve yatay geçiş başvuruları için son gün.
19 Aralık 2014
Yeterlik Sınavında başarılı olan doktora öğrencilerinin tez izleme komitesi belirlenerek MFBE'ye gönderilmesi için
son gün
23 Aralık 2014
24 Aralık 2014
30 Aralık 2014
2014-2015 Güz Yarıyılında açılan servis dersleri için bütünleme sınav tarihlerinin belirlenerek Fen Fakültesinden,
Genel Kültür Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün.
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınav sonuçlarının MFBE'ye
bildirilmesi için son gün.
2014-2015 Güz Yarıyılında açılan dersler için bütünleme tarihlerinin belirlenerek Genel Kültür Dersleri
Bölümünden, YDYO'ya bildirilmesi için son gün.
31 Aralık 2014
Doktora öğrencilerinin tez izleme komite toplantısı yapması için son gün
31 Aralık 2014
Lisans programlarında 2014-2015 Bahar Yarıyılında açılacak derslerin ve haftalık ders programlarının
Dekanlıklarca ÖİDB'ye bildirilmesi ve ÖBS'ye girişlerinin yapılması için son gün.
1 Ocak 2015 (Perşembe)
Yılbaşı
5-16 Ocak 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınavları.
7 Ocak 2015
2014-2015 Güz Yarıyılında açılan dersler için bütünleme tarihlerinin belirlenerek YDYO'dan Fakülte Dekanlıklarına
bildirilmesi için son gün.
13 Ocak 2015
Lisansüstü programlara ait kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye iletilmesi için son gün.
14 Ocak 2015
19 Ocak 2015
2014-2015 Güz Yarıyılında açılan dersler için bütünleme tarihlerinin belirlenerek Dekanlıklarca ve MFBE'ce
ÖİDB'ye bildirillmesi için son gün.
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen ve Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerin tezlerini MFBE'ye
teslimi için son gün.
21-27 Ocak 2015
Lisansüstü programlarda MFBE'ye özel öğrencilik başvuruları.
21 Ocak 2015
(Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
21 Ocak 2015
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı.
23 Ocak 2015
Uzmanlık Alanı Derslerinin ve Tez Derslerinin notlandırılması için son gün.
26 Ocak 2015
(Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda eksik (Incomplete) notlarının öğretim elemanları tarafından ÖBS'ye
girilmesi için son gün.
Lisansüstü öğrencilerinin Güz Yarıyılına ait maddi hataların EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son
gün.
26 Ocak 2015
26-30 Ocak 2015
Lisans programlarında Fakülte Dekanlıklarına özel öğrencilik başvurusu.
28 Ocak - 3 Şubat 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları.
28 Ocak 2015
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca ÖİDB'ye
ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
30 Ocak 2015
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
30 Ocak 2015
Yaz okulunda açılacak Lisans/Lisansüstü derslerin ÖİDB tarafından ilgili birimlerden istenmesi.
4-5 Şubat 2015
Merkezi sınav ile yerleştiği programdan daha düşük puanlı programa geçmek isteyen öğrencilerimizin ÖİDB'ye
kurumiçi yatay geçiş başvuruları.
6 Şubat 2015
(Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
9-11 Şubat 2015
Merkezi sınav ile yerleştiği programdan daha düşük puanlı programa geçmek isteyen öğrencilerimizin kurumiçi
yatay geçiş başvurularının ilgili Fakültelere bildirilmesi.
Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin 2014-2015 Güz Yarıyılı maddi hatalarına ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu
Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Fakülte/MFBE Yönetim Kurullarınca teslim süresi uzatılan eksik (Incomplete) notlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için
son gün.
Lisans Yönetmeliği'nin 19.Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları.
9-10 Şubat 2015
Yan Dal ve Çift Anadal programları için ÖİDB'ye başvurular.
11 Şubat 2015
(Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünlüme sınavlarına ait eksik (Incomplete) notlarının öğretim
elemanları tarafından ÖBS'ye girilmesi için son gün.
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına yapılan başvuruların ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi için
son gün.
6 Şubat 2015
6 Şubat 2015
6 Şubat 2015
11 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
9-11 Şubat 2015
Katkı payı ödemeleri (Hazırlıkta 2. yılını okuyan öğrencilerin, /Lisans/Lisansüstü programlarda
(Mühendislik İşletmeciliği hariç) normal süresini aşan öğrencilerin, yabancı uyruklu öğrencilerin, vakıf
üniversitelerinden yatay geçiş yapan öğrencilerin ve özel öğrencilerin)
12-13 Şubat 2015
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin yeni kayıtları
12-13 Şubat 2015
Ders seçme işlemleri. (Lisans/Lisansüstü öğrencileri)
12 Şubat 2015
Lisans Yönetmeliğinin 19.Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının ilgili
Fakültelere gönderilmesi için son gün.
13 Şubat 2015
Lisans/Lisansüstü özel öğrencilik kabulüne ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi
için son gün.
13 Şubat 2015
16 Şubat 2015
16 Şubat 2015
Lisansüstü programlar için yaz okulunda açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son
gün.
Merkezi sınav ile yerleştiği programdan daha düşük puanlı programa geçmek isteyen öğrencilerimizin kurumiçi
yatay geçiş başvurularının ilgili Fakültelerce değerlendirmelerinin ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Lisans Yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkını kullanan öğrencilerin sınav sonuçlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
16-20 Şubat 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda Ders Ekleme-Çıkarma.
16-20 Şubat 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda ders saydırma işlemleri için ilgili bölümlere başvurular.
16 Şubat-27 Mayıs 2015
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü programlarda II. yarıyıl dersler.
18 Şubat 2015
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kabul edilen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
17 Şubat 2015
Katkı payını ödeyemeyen öğrenciler için gerekçeli dilekçelerin ÖİDB'ye verilmesi için son gün.
23-24 Şubat 2015
II. Öğretimde Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin öğrenim ücreti
ödemeleri.
24-25 Şubat 2015
Kapatılan seçmeli derslere kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin ders değiştirme işlemleri.
25 Şubat 2015
Lisansüstü Programlarda kapatılan derslerin MFBE'ye bildirilmesi için son gün
27 Şubat 2015
Yaz okulunda açılacak Lisans/Lisansüstü derslerin ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
9 Mart 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda kapatılan derslerin Fakülte / MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
26 Mart 2015 ( Perşembe)
5.Teknoloji ve Kariyer Günü.
13 Nisan- 8 Mayıs 2015
Doktora Yeterlik Sınavları.
23 Nisan 2015 (Perşembe)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
24 Nisan 2015
Lisans programlarında dersten çekilme için son gün.
30 Nisan 2015
30 Nisan 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda güz yarıyılı itibarıyla eğitim planlarına eklenmesi istenilen seçmeli ders
önerilerinin Enstitü Senatosuna sunulmak üzere akademik birimler tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Lisans/Lisansüstü programlarda eğitim planı değişikliklerinin ve yeni program önerilerinin Enstitü Senatosuna
sunulmak üzere akademik birimler tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
1 Mayıs 2015 (Cuma)
Emek ve Dayanışma Bayramı
4 Mayıs 2015
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin ifadenin güçlendirilmesi ve içerikle
uyum açısından son şekli belirlenmiş tez başlıklarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
15 Mayıs 2015
Yüksek Lisans ve doktora programlarındaki 2. yarıyıl öğrencilerinin tez danışmanı atama önerilerinin EABD
Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
12-13-14 Mayıs 2015
Geleneksel 17. Bahar Şenliği.
18 Mayıs 2015
2014-2015 Bahar Yarıyılında açılan servis dersleri için bütünleme sınav tarihlerinin belirlenerek Fen
Fakültesinden, Genel Kültür Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün.
19 Mayıs 2015 (Salı)
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
25 Mayıs 2015
27 Mayıs 2015
28 Mayıs 2015
1-12 Haziran 2015
1 Haziran 2015
2 Haziran 2015
2014-2015 Bahar Yarıyılında açılan dersler için bütünleme tarihlerinin belirlenerek Genel Kültür Dersleri
Bölümünden, YDYO'ya bildirilmesi için son gün.
Yeterlik Sınavında başarılı olan doktora öğrencilerinin tez izleme komitesi belirlenerek MFBE'ye gönderilmesi için
son gün
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan doktora öğrencilerinin tez
önerisi savunma sınavı yapması için son gün.
Lisans/Lisansüstü programlardaki öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları.
2014-2015 Bahar Yarıyılında açılan dersler için bütünleme tarihlerinin belirlenerek YDYO'dan Fakülte
Dekanlıklarına bildirillmesi için son gün.
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma jüri önerilerinin ve
jüriye gönderilecek tez kopyalarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
4-5 Haziran 2015
Hazırlık öğrencilerinin final sınavları.
5 Haziran 2015
Azami süre içinde mezun olamayacak doktora öğrencilerinin, ek süre talebinde bulunmaları için son gün.
8 Haziran 2015
2014-2015 Bahar Yarıyılında açılan dersler için bütünleme tarihlerinin belirlenerek Dekanlıklarca ve MFBE'ce
ÖİDB'ye bildirillmesi için son gün.
12 Haziran 2015
Lisansüstü programlarda yeni başvurular ve yatay geçiş başvuruları için son gün.
12 Haziran 2015
17 Haziran 2015
(Saat 24:00'a kadar)
2015-2016 Güz Yarıyılında lisansüstü programlarda açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye
bildirilmesi için son gün.
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü programlardaki öğrencilerin yarıyıl sonu sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için
son gün.
22 Haziran 2015
(Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda eksik (Incomplete) notlarının öğretim elemanları tarafından ÖBS'ye
girilmesi için son gün.
23-29 Haziran 2015
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları
25-26 Haziran 2015
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız olan hazırlık
sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınavları.
30 Haziran 2015
2 Temmuz 2015
(Saat 24:00'a kadar)
Doktora öğrencilerinin tez izleme komite toplantısı yapması için son gün.
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
7 Temmuz 2015
(Saat 24:00'a kadar)
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız olan hazırlık
sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünlüme sınavlarına ait eksik (Incomplete) notlarının öğretim
elemanları tarafından ÖBS'ye girilmesi için son gün.
6 Temmuz 2015
Lisansüstü programlara ait kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye iletilmesi için son gün.
7-9 Temmuz 2015
Lisans Yönetmeliği'nin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları.
10 Temmuz 2015
Lisans/Lisansüstü öğrencilerin Mezuniyet Töreni.
13 Temmuz 2015
Lisans Yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının ilgili
Fakültelere bildirilmesi.
14 Temmuz 2015
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınavına girecekleri son gün.
15 Temmuz 2015
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı
20-24 Temmuz 2015
Lisansüstü programlarda MFBE'ye özel öğrencilik başvuruları.
1 Temmuz 2015
21 Temmuz 2015
22 Temmuz 2015
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma sınav sonuçlarının
MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca ÖİDB'ye
ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
31 Temmuz 2015
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
14 Ağustos 2015
Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerin tezlerini MFBE'ye teslimi için son gün.
28 Ağustos 2015
Lisansüstü öğrencilerinin Bahar Yarıyılına ait maddi hatalarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için
son gün.
30 Ağustos 2015 (Pazar)
Zafer Bayramı
11 Eylül 2015
11 Eylül 2015
31 Ekim 2015
Lisans Yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkını kullanan öğrencilerin sınav sonuçlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin 2013-2014 Bahar Yarıyılı maddi hatalarına ve uzatılan eksik (Incomplete)
notlarına ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Lisans programlarında bahar yarıyılı seçmeli ders önerilerinin Enstitü Senatosuna sunulmak üzere Bölümlerce
ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
2014-2015 YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ
30 Haziran 2015
Yaz okulunda açılacak Lisans/Lisansüstü derslerin ve haftalık ders programlarının ÖBS'ye girilmesi ve ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
13-14 Temmuz 2015
Kayıt işlemleri.
15 Temmuz 2015
Yaz okulunda kapatılan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin ders değiştirme işlemleri.
17-19 Temmuz 2015
Ramazan Bayramı
20 Temmuz-28 Ağustos 2015
Yaz okulu dersleri.
26-28 Ağustos 2015
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin Yaz Okulu sınavları.
2 Eylül 2015
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin Yaz okulu sınav sonuçlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
Download

2014-2015 Akademik Takvim - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü