ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: AYLİN ÇALIŞKAN
2. Doğum Tarihi: 12/10/1987
3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Doktora
Yüksek
Lisans
Lisans
Bölüm
Sosyal Bilimler
Enstitüsü- Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü- Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi
Ticari Bilimler FakültesiUluslararası Lojistik Ve
Taşımacılık
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yıl
2013-
Dokuz Eylül Üniversitesi
20112013
Yeditepe Üniversitesi
20052011
5. Akademik Ünvanlar
2012-: Araştırma Görevlisi
6. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Jürisi:
Kentsel Lojistik: İzmir İli İçin Bir Uygulama
Tez Danışmanı: Doç.Dr.Mustafa Kalkan
Tez Jürisi: Prof.Dr.Ömer Baybars Tek, Doç.Dr.Mustafa Kalkan, Doç.Dr.Soner Esmer
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
1) Öztürkoğlu, Y. and Çalışkan, A. (2014). Barriers to Sustainability of Izmir: City Logistics
Perspective. Green Infrastructure and Sustainable Socities/Cities (GreInSus’14), May 0810, p.121, Ege University, Izmir.
2) Çalışkan, A. and Öztürkoğlu, Y. (2014). Leverage Effect of Freight Transportation on
Unsustainable Urban Areas. Urban Eco Conference, 9-10 October, University of Novi
Sad, Serbia. (Accepted).
7.3 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1) Çalışkan, A. ve Tek, Ö.B. (2014). Liman Pazarlamasında Bir Kaldıraç Olarak Kuruluş
Yerinin Önemi. III.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiri Kitabı, ss.566-576,
15-17 Mayıs, Trabzon.
2) Çalışkan, A. ve Öztürkoğlu, Y. (2014). Türkiye’de Lojistik Eğitiminde Temel Eğilimler.
III.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiri Kitabı, ss.147-153, 15-17 Mayıs,
Trabzon.
3) Erdir, A. ve Kalkan M. (2013). Kentsel Lojistik Üzerine Keşifsel Bir Çalışma. II.Ulusal
Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiri Kitabı, 16-18 Mayıs, Aksaray, s.139-148
7.4. Diğer Makaleler
Erdir, A. and Kalkan M. (2013). Kentsel Lojistik Üzerine Keşifsel Bir Çalışma. LODER
Dergisi
7.5. Devam Eden Çalışmalar
1) Çalışkan, A., Kalkan, M. and Öztürkoğlu, Y. (2014). “City Logistics in Izmir: Problems
and Recovery Proposals”, European Planning Studies (Under Review).
8. Projeler
Omsan Lojistik Tuzla Depo: Depo İçi Süreç Standardizasyonu ve Mavi Yaka Personel
Performans Analizi (2010-2011), (Yeditepe Üniversitesi Bitirme Projesi).
9. İdari Görevler
2013-2014: Yaşar Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf
danışmanlığı (36 öğrenci)
2013-2014: Lectures yöneticiliği
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
LODER:Lojistik Derneği
11. Ödüller
• Uluslararası: Erasmus Exchange Student Scholarship, 2009
• Ulusal: Yeditepe Üniversitesi- %100 Yök Bursu (2005-2011)
• VI. Loder Lojistik Vaka Yarışması, Yarı Final Birinciliği-Finalist, 2009
12. Asiste Edilen Dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2012/13
İlkbahar
Güz
2013/14
İlkbahar
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
Logi 201 Introduction to Logistics
3 saat
50
Logi 101 Logistics and Marketing 3 saat
46
Management
PRAD 358 Consumer Behavior in 3 saat
36
Advertising
Dersin Adı
LOGI 363 Maritime Logistics
3 saat
LOGI
365
Road
Freight 3 saat
Transportation
LOGI 401 International Logistics 3 saat
Management
35
35
LOGI 464 Contemporary Issues in 3 saat
Logistics
PRAD 358 Consumer Behavior in 3 saat
Advertising
60
40
28
Download

CV - Yaşar Üniversitesi | Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü