ONKOMER ÖZEL ONKOLOJİ MERKEZİ
Prof. Dr. Münir KINAY
ÖZGEÇMİŞ:
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Aynı üniversitede 1981’de uzman, 1984’te doçent, 1991’de profesör oldu.
DEÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda 1992-2008 yılına
kadar Radyasyon Onkolojisi AD başkanlığı yaptı.
1994’de Türkiye’de ilk I.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’ni organize etti
ve derneğin kurulmasını sağladı ve 1998’de Avrupa Radyasyon Onkolojisi
Derneği (ESTRO) Yönetim Kuruluna seçildi.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ilk radyoterapi programını 1992’de kurdu ve
program başkanlığını 1999’a kadar sürdürdü.
2000-2002’de Türk Radyasyon Onkoloji Derneği Başkanlığını yürüttü.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Medikal Fizik Anabilim Dalı kurucu başkanı oldu, 2008’e kadar
başkanlık görevini yürüttü.
Radikal Gazetesi’nin 2005’de yaptığı ankette Türkiye’nin En İyi Radyasyon Onkoloğu seçildi.
2008’den itibaren DEÜ Onkolojisi Enstitüsü Müdürlüğünü yürütmüştür.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu tarafından 11 Nisan 2014 tarihinde "57.Hamdi Suat
Aknar" Konferansının verdirilmesinde aktif rol oynamıştır ve ilgili plaketi vermiştir.
Uz. Dr. Füsun GÖÇEN
ÖZGEÇMİŞ:
1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim
Dalı’ndan uzmanlığını aldı.
Başlıca ilgi alanları; baş ve boyun kanseri ve brakiterapi olmak üzere tüm
kanserlerin radyoterapisidir.
Uz. Dr. Hasan Taylan YILMAZ
ÖZGEÇMİŞ:
1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
2000 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim
Dalı’ndan uzmanlığını aldı.
Başlıca ili alanları; başta prostat kanseri olmak üzere tüm genitoüriner
kanserler, gastrointestinal kanserler ve akciğer kanserleri ve de diğer tüm
kanserlerin radyoterapisidir.
Download

onkomer özel onkoloji merkezi - Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği