Download

Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa 1 388,5 2 415,5 1 430,5