S
ektörün yerli makine üreticilerinin en
önemlilerinden biri olan Duran Makina
2009 yılına yeni bir ürün ile girdi. Bizde
bu ürün hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Duran ile karton ambalaj sektöründe büyük değişiklik yaratacak olan OCBM hakkında, görüştük.
Duran Makina’nın Ar-Ge’ye verdiği önemi
sektöre sunduğunuz yeni ürünlerinizden
takip ediyoruz. OCBM’in geliştirilmesi
kararını nasıl verdiğinizi anlatabilir misiniz?
Kuruluşundan bu yana Duran Makina’nın en
önemli hedefi karton ambalaj sektörüne yüksek
kaliteli ve yüksek verimlilikli katlama yapıştırma
makinaları sunmak olmuştur. Sektörün Duran
Makina’nın ürün gamı dışında neye ihtiyacı olduğunu yakından takip ederiz. Genellikle sektörün ihtiyaçları bizi yeni ürünlerle ilgili çalışmalarımıza yöneltir; varolan teknoloji ile üretilemeyen bir karton ambalaj tasarımını önemli bir fırsat olarak algılarız çünkü bu sayede yeni makinalar veya ek sistemler üreteceğimizi biliriz. Bu
sebeple Ar-Ge çalışmalarımız bizim öncelikli faaliyet alanımızdır. Karton poşet makinamızın
üretimi ile ilgili kararımızı da böyle aldık. Karton poşet işinde katlama yapıştırma işlemlerinin
bugüne kadar bütün dünyada hep el işçiliği ile
yapıldığını biliyoruz. Dolayısiyle piyasada karton
poşet üretmek her zaman bu iş için özel üreticilerin işi olmuştur. Tüm dünyada, karton ambalaj
üreten firmalar baskı ve keski işlemlerini bildiğimiz baskı ve keski makinalarında, yapıştırmayı da aynı şekilde otomatik yapıştırma makinalarında yaparlar. Herhangi bir el işçiliğini üretim
tesislerine haklı olarak sokmak istemezler. Biz
de piyasalardaki bu eksiklikten yola çıkarak, herhangi bir katlama yapıştırma operatörünün rahatça kullanabileceği bir makina geliştirdik.
Bu tam otomatik ve ayar hafızalı karton poşet
makinası (uluslararası piyasalardaki ismi OCBM
Omega Carton Bag Machine) dünyada ilktir.
Uzun müddet taklit edilemeyecek bir makinadır.
Geleneksel karton poşet üretimi ile kıyaslanmayacak kadar yüksek verimliliğinin yanısıra sektöre en önemli getirisi, karton ambalaj üreten her
matbaanın sadece bu makinaya yapacağı yatırımla karton poşet üretimine de kolayca soyunabilecek olmasıdır.
OCBM ile ilgili kararımızdaki önemli etkenlerden biri de karton poşetler ile ilgili sürekli
artan bir talep olduğunu gözlemiş olmamızdır.
Tüm dünyada yeni çevre koruma regülasyonları kolayca dönüştürülebilen ve tekrar kullanabilen ambalaj türlerinin kullanımı desteklemektedir. Ancak varolan üretim yöntemi karton poşetlerin talebini karşılayamamaktadır. El işçiliğinin
neden olduğu yüksek üretim maliyeti, stok maliyetleri gibi maliyetler karton poşetin satış fiyaBASIM DÜNYASI 56 - 57
DURAN
MAKİNA’DAN
BİR İLK
tını hep yüksek seviyeye taşıdığı için karton poşet, plastik malzemelerden üretilen diğer poşetlerle rekabet edememiştir. Bu da çevrecilik adına
olumsuz gelişmelere neden olmuştur. Karton poşetin çevreci olmasına bir de hesaplı olması eklenirse kullanılırlığı daha da artacaktır. OCBM’in
bu sebeple karton ambalaj sektörüne çok önemli bir katkıda bulunacağına inanıyoruz.
Makinanın ortalama üretim hızı nedir?
Yaptığımız araştırmalar sonunda lüks karton poşet üreticilerinin 30 kişilik bir ekiple ayda
300.000 poşet üretebildiğini görüyoruz. Konu
tamamen el işçiliği olduğu için düz mantıkla
ayda 1.500.000 poşet üretebilmek için yaklaşık
150 kişi gerekmekte olduğu meydandadır. Ancak
poşet üreticisinin ayda bir buçuk milyon adetlik
pazarı olsa bile 150 kalifiye elemanı bulması ve
o kadar elemandan hatasız üretim elde etmesi
çok zordur. Nerdeyse imkansızdır. Oysa Omega
Karton Poşet Katlama Yapıştırma Makinası ile
ayda 1.500.000 karton poşeti 2 vardiyada toplam 8 kişi ile üretebilirsiniz. OCBM’in verimliliği ile ilgili önemli bir diğer etken ise işten işe
geçis hızıdır. Özellikle küçük miktarlı siparişler
sözkonusu olduğunda makinanın işten işe geçis
hızının önemi daha da artacaktır. Bu sebeple
OCBM’i tam hafızalı olarak tasarladık. Diğer hafızalı Omega katlama yapıştırma makinalarında
olduğu gibi, önceden hafızaya girilmiş olan bir
işin tekrar çağırılmasından sonra operatörün
sadece birkaç küçük ayar yapması yeterlidir.
OCBM’in arkasındaki genel tasarım fikri Omega
Allpro-S serimizdir. Omega Allpro-S’in hızlı ve
kolay kullanım özellikleri OCBM’le ulaştığımız
verimliliğin kaynağı oldu.
Duran Makina,
Yaklaşık 2 yıl
süren Ar-Ge
çalışmalarının
sonucunda,
dünyanın İlk
Karton Poşet
Katlama
Yapıştırma
Makİnesİ olan
Omega Carton
Bag Machine’i
(OCBM), 2009’un
İlk ayında
sektöre sunarak
Karton Ambalaj
Endüstrİsİ’nde
yİne bir “İlk”e
imzasını atıyor.
OCBM’in teknik özellikleri hakkında bilgi
verebilir misiniz?
OCBM’i geleneksel katlama yapıştırma makinalarıyla aynı kullanım kolaylığına sahip olacak
şekilde tasarladık. Makinanın üretim sürecine
bakarsak; basılmış ve kesilmiş poşetler, katlama yapıştırma makinası prensibi ile çalışan makinanın yükleme ünitesine yerleştiriliyor. Poşetin üstteki kulakları, içlerine takviye kartonlar
konduktan sonra kıvrılarak içe doğru yapıştırılıyor. Yan körükler oluşturulup yan yapışması yapılıyor. Daha sonra dip kısmı Duran Makina’nın
özel patenti olan bir sistemle açılıyor, içerisine
takviye kartonu hassas bir şekilde yerleştiriliyor
ve dip katlaması yapılıyor.
Anlatırken çok basit gibi görünen bu prosesin makina üzerinde gerçekleştirilmesi Duran
Makina Ar-Ge departmanının tam 18 ayını aldı
ki pazar araştırması ve teknik spesifikasyon be-
Duran Makina Yönetim
Kurulu Başkanı Oktay
Duran, yeni makinelerinin
sektöre çok önemli artılar
getireceğini belirtti.
DURAN MAKİNA’NIN
GELECEK PLANI
Duran Makina her zaman özel çözümler
üreten bir müessese olarak atılımlarını
sürdürecektir. Zamanı gelince, yakın bir
gelecekte sizlerle paylaşacağımız dünya
çapında ses getirecek başka projelerimiz de
var. Bu projelerin hemen hepsi 2009’un ilk
yarısında hayata geçecek olan projelerdir.
Omega Karton Poşet Makinası’nın ise
dünyanın hemen her ülkesinde alıcı bulacak
bir proje olduğunu düşünüyoruz.
lirleme çalışmalarımız bu sürecin öncesinde tamamlanmıştı. Makinanın nihai kullanım kolaylığına rağmen ne kadar karmaşık bir sistemler bütünü olduğunun bir başka göstergesi ise
OCBM 145’in 29 metre uzunluğunda olmasıdır.
29 metrelik bir makinenin her işletmede kendine yer bulabilmesi zorluğunu düşünerek makineyi ortadan ikiye bölme fikrini oluşturduk.Bu
şekilde, ortaya bir ünite ilave edilerek makinenin U veya L şeklinde çalışması mümkün hale
getirilmiştir. Bu haliye 15 metre uzunluğunda
ve 4,5 metre genişliğinde U modeli ya da 15+14
metre L modeli satın almak mümkündür.
İlk Omega Karton Poşet Makinası’nı 1450
mm açık karton ebadında ürettik. Talebe göre
şekillenecek olmakla birlikte, ilk makinamızı
OCBM 170’in takip edeceğini tahmin ediyoruz.
Piyasada kullanım bulan tüm karton poşet çeşitlerini üretebilir olması hedefini yüklendik ve
başarıyla gerçekleştirdik. OCBM 145‘in işlediği
minimum açık karton ölçüsü 400 mm. Bunun
yanısıra işleyebildiği malzeme aralığı da oldukça geniş. 170 g/m2’den 450 g/m2’ye kadar karton poşet işleyebiliyor.
Bugün itibarıyla makineye gelen talepler
hakkında bilgi verir misiniz?
Bu makina dünyada ilk olma özelliği ve yüksek üretim hızı ile karton ambalaj üreten matbaalara yeni bir iş kolu yaratacaktır. Poşetleri
el işçiliği ile katlayıp yapıştırma işinin zahmeti,
bu işle ilgilenmek isteyen birçok yatırımcıyı
caydırmıştır. Ayrıca el işçiliği toplam maliyet
içinde fazlaca bir pay aldığı için poşet üretimi,
el işçiliğinin nisbeten ucuz ülkelere kaymasına
sebep olmuştur. Bu ülkeler, lüks poşetlerin en
çok tüketildiği Avrupa ve Amerika’dan uzak ülkeler oldukları için de siparişten sonra teslimat
zamanları hep uzun olmuş, bunun getirdiği ek
maliyete bir de aşırı stok tutma mecburiyetinin
maliyeti eklenmiştir. Hem karton ambalaj hem
de poşet kullanan firmalar da iki ayrı ürün için
mecburen iki ayrı tedarikçi kullanmışlardır.
Çünkü bugüne kadar karton ambalaj üreten
hiçbir matbaa yukarıda saydığımız sebeplerden
dolayı poşet imalatına girmemişlerdir. Henüz
OCBM’in talebini değerlendirmek için çok
erken çünkü ilk makinamızın üretimini 2008
yılının sonunda gerçekleştirdik ve firma içi
testleri başarıyla tamamladık. Rekabet piyasalarını fazla uyandırmamak için uluslararası
tanıtım kampanyalarına hemen başlamama
kararı almıştık. Buna rağmen Şubat ayı ile beraber makinanın görücüleri sırayla dünyanın her
tarafından gelmek üzere randevularını almaya
başladılar. Dünyanın önemli merkezlerindeki
Duran Makina acentalarının sadece sohbet
toplantıları sonucunda bile Amerika, Almanya,
Fransa, İtalya, Rusya, Arjantin ve Japonya’daki
bazı ambalajcılar ilk randevu alanlar arasına
girdi. Bu ilk görüşmelerin başarısı dolayısıyla
OCBM’in ilk tahminlerimizden daha fazla talep
edileceğini mutlulukla gördük.
Yaşanan ekonomik durgunlukta böyle bir
atılım cesaret ister, siz de bu cesareti
gösterdiniz. Şu anki ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Cesaretinizin altında yatan
sebepleri bizimle paylaşır mısınız?
Biz bu projeye daha ekonomik kriz belirtileri
ortada yokken iki yıl önce başladık. Makinanın
bitişinin kriz dönemine denk gelmesi bizim için
bir avantaj oldu çünkü yatırımcı için bu makina
ciddi bir işçilik tasarrufu sağlayacak. BD
Download

Dergi makalesini görüntüle Basım Dünyası