T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü(l 54566)
Sayı -.86555309.245/ U V &
Konu : Pansiyonlara Öğrenci Kayıtları
11/09/2014
LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 03/09/2014 tarih ve 3710872 sayılı
‘Pansiyonlara Öğrenci Kayıtları’ yazısı ekte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Meh
ARALAN
Müdür a
Milli "ğitim Şube Müdürü
EK: 2 sayfa
Dağıtım : Tüm Lise Müdürlüklerine
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanlı/HATAY
Tlf
Fax
http//
e-posta
: 326 413 10 56 - 65 75
: 326 413 37 02
reyhanli-meb.gov.tr
:[email protected]
İrtibat
Dahili No
: A.BAĞIŞLAR
: 1085
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 43589099/245/3710872
Konu: Pansiyonlara Öğrenci Kayıtları
03/09/2014
..................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
İlgi
:İlköğretim Ve Ortaöğretim Kuramlarında Parasız Yatılılık Burs Ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği.
İlimiz genelinde ortaöğretim kuramlarına bağlı tüm pansiyonlara 2014-2015
eğitim-öğretim yılında öğrenci yerleştirilmeleri ile ilgili iş takviminde değişiklikler yapılmış
olup ekte gönderilmiştir.
Yeniden düzenlenerek ekte gönderilen iş takviminde belirtilen iş ve işlemlerin
öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek şekilde uygulanması ve konu ile ilgili
tüm Ortaöğretim Kuramlarına gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EKLER:
İş Takvimi
(1 Sayfa)
DAĞITIM:
İlçe Kaymakamlıklarına (Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Ürgen Paşa M ah.ANTAKYA/ HATAY
Elektronik Ağ: www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M. ARSLAN
Tel: (0 326) 227 68 68 dahilili 156
Faks: (0 326) 277 69 69
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ PANSİYONLARINA DPY ÖĞRENCİ ALIMI İLE İLGİLİ
TAKVİM
Yapılacak İşlem
Sorumlu Birim/Kişi
1
2014 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Sonucuna göre Pansiyona yerleşen
9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 . Sınıf öğrencilerin kayıtları
2
TEOG sınavına göre pansiyonlu okulları kazanan öğrencilerin ve ara sınıflarda okuyan
öğrencilerin kontenjan dâhilinde kendi okul pansiyonlarına kayıt yaptırmaları.
Okul pansiyonlarında açık kalan kontenjanların okul müdürlüklerince tespit edilerek
ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilmesi
TEOG sınavı sonucuna göre pansiyonu olmayan okulları kazanan öğrencilerin, ara
sınıflarda okuyan Anadolu Lisesi öğrencileri ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
okulların öğrencilerinin parasız yatılılık için başvurularının alınması
İl Yatılılık ve bursluluk komisyonunca boş kontenjanlara yerleştirilmesi ve Yerleştirilen
öğrenci listesinin ilanı
İl Yatılılık ve bursluluk komisyonunca pansiyonlara yerleştirilen öğrencilerin
pansiyonların bağlı olduğu Okul müdürlüklerince kayıtlarının alınması
Öğrenci Velisi (Müracaat Esastır)
Pansiyonlu Okul Müdürü
Öğrenci Velisi (Müracaat Esastır)
Pansiyonlu Okul Müdürü
Pansiyonlu Okul Müdürü
01-15 Eylül 2014 Saat:17:00'a
kadar
18 Eylül 2014 Saat 17:00' a kadar
Öğrenci Velisi (Müracaat Esastır)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
01-15 Eylül 2014 Saat 17:00'a
kadar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
25 Eylül 2014 Saat 17:00'a kadar
Öğrenci Velisi (Müracaat Esastır)
Pansiyonlu Okul Müdürü
25 Eylül-01 Ekim 2014 Saat
17:00'a kadar
Pansiyonlu Okul Müdürü
2 Ekim 2014 Saat 17:00'a kadar
3
4
5
6
7
Pansiyon Kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanların tespit edilerek
ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilmesi
'
5 Eylül 2014 Saat 17:00'a kadar
AÇIKLAMALAR
1- 4. Maddeye göre müracaat eden öğrencilerin okula yerleştirmeye esas puanlarını gösterir belge ibraz etmeleri zorunludur.
2- 2. ve 4. Maddeye göre ara sınıflarda okuyan merkezi yerleştirme sınavı ve özel yetenek sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin pansiyonlara
yerleştirilmesinde okula giriş puanlarına göre değerlendirme yapılacaktır.
3- 7. Maddeye göre boş kontenjan kalması halinde Ekim Ayı sonuna kadar tamamlanacak şekilde Mahalli Sınav Takvimi açıklanacaktır.
Bahri KARABULUT
¡1 Milli Eğitim Şube Müdürü
Download

Pansiyonlara Öğrenci Kayıtları - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü