bab.la Frases: Negócios | Fatura
Turco-Chinês
Fatura : Demostrativo
Hizmetlerin karşılığı olan ...
miktardaki ödemeyi rica
ediyorum.
对于我提供的服务,恳请您支
付款项。
Formal, muito polido
... için lütfen ilişikteki fatura
no. ...'yu bulunuz.
随函附上...发票号码。
Formal, polido
Geçici (gerçek olmayan)
fatura size faks ile
gönderilecektir.
该形式的发票将传真给您。
Formal, direto
Malların faturaları kesildikten
hemen sonra ödenecek.
收到货物之后立即付款。
Formal, direto
Ödenecek toplam miktar ...
总支付额是...
Formal, direto
Sadece Euro olarak
faturalandırma yapmak bizim
şirket politikamızdır.
我们公司的规定是只能以欧元
开出发票。
Formal, muito direto
Size hatırlatmak zorundayım
ki ... için son ödeme tarihiniz
geçti.
不好意思提醒您,你的付款已
经过期。
Formal, muito polido
Bunu size yukarıdaki faturanın
hala ödenmemiş olduğunu
hatırlatmak için yazıyorum.
提醒您一下,上述发票仍然未
付。
Formal, polido
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki
fatura için hala herhangi bir
ödeme yapılmamış.
根据我们的记录,我们还没有
收到上述发票的汇款。
Formal, polido
Önümüzdeki birkaç gün
içerisinde hesabınızdaki borcu
temizlerseniz çok memnun
olacağız.
如果您近期清除账户余额,我
们将不胜感激。
Formal, polido
Kayıtlarımız gösteriyor ki
fatura hala ödenmemiş.
我们的记录显示发票仍没有被
支付。
Formal, direto
Lütfen acele olarak ödemenizi
yapınız.
请立即发送您的付款。
Formal, direto
Hala ... için ödemeniz elimize
geçmedi.
我们还没有收到...的付款。
Formal, muito direto
Muhasebe departmanımız
teslimatın yapılması için
gereken izni çek/fatura
ödemesini yaptığınızda
verecek.
我们的财务部门只有在收到您
支票/转账的复印件后才会出订
单。
Formal, muito direto
Ödemenizi yaptıysanız eğer,
bu mektubu lütfen dikkate
almayınız.
如果您已发送付款,请忽略此
信。
Formal, polido
Fatura : Lembrete
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Fatura (Turco-Chinês)