TEKLİF MEKTUBU
İşin Adı : İngöl İlçesi, Kulaca Mehmet Bey Camii, Minar Güçlendirme ve Çevre Düzenlemesi İşi
S.
No
1
2
3
4
5
6
Poz No
İmalatın Cinsi
Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge
kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5
Stabilize malzemenin (08 008) titreşimli
silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai
15.140/İB-2
imalatlar ve saha betonları altında temel ve
temel altı dolgusu yapılması
122.202
21.011 Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı
Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik
boya ile boyanması
2 cm kalınlığında renkli mermer ile duvar
26.252/C1
kaplaması yapılması (2x30xSerbestboy)
4 cm kalınlığında açık renkli traverten ile
26.303/C1
döşeme kaplaması yapılması (4x30xS?????
25.015/1
Birim
Miktarı
m
25,000
m³
400,000
m²
10,000
m²
10,950
m²
10,000
m²
700,000
7
V.0209 Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli
m³
12,750
8
V.0227 Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli
m³
3,250
kg
404,250
m³
12,750
m²
12,495
m
100,000
m²
51,000
m³
800,000
m³
70,000
m³
2,000
Ton
0,100
9
V.0711
10
V.1005/A
11
V.1330
12
V.1377
13
V.1754
14
Y.15.001/1A
15
Y.16.050/03
16
Y.16.050/04
17
Y.23.014
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden
parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje)
imalat yapılması ve yerine konulması (her
çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü
korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar,
bölmeler ve benzeri)
Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz
Satıhta, Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar
Yapılması İşçiliği
Yonu Taşından Basık, Masif Harpuşta
Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Yonu Taşından Temizi 25-30 cm Arası(30
cm Dahil) Genişlikte Basamak veya Bordür
Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Kireçli Horosan Harcı İle Taş ve Tuğla
Karışık Cephede Derz Yapılması
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması
(Serbest kazı)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan
ve beton pompasıyla basılan, C 16/20
basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi
(beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan
ve beton pompasıyla basılan, C 20/25
basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi
(beton nakli dahil)
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu,
çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması
18
Özel Poz 1
Çift yönlü karbon elyaf uygulama yapılması
m²
25,000
19
Özel Poz 2
Karbon elyaf lif uygulaması yapılması
mt
80,000
Birim
Fiyatı
TOPLAM
Tutarı
:
Download

TEKLİF MEKTUBU İşin Adı : İngöl İlçesi, Kulaca Mehmet Bey Camii