ÖZGEÇMİŞ
Hasan IŞIK
Adı Soyadı:
Öğrenim Durumu:
Doktora
Unvanı:
Yrd. Doç. Dr.
İletişim Bilgileri:
e-posta: [email protected]
EĞİTİMİ
Derece
Lisans
Alan
Tarih Öğretmenliği
Adı
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yıl
2000
Y. Lisans
Tarih Eğitimi
2002
Doktora
Tarih Eğitimi
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü,
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü,
2008
Görevler

2013-2014Ukrayna Harkiv Skovoroda Ulusal Pedegoji Üniversitesi (Misafir öğretim üyesi)

2011-2013 Ürdün Yermuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi (Misafir öğretim üyesi)

2011-…. Yrd. Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
Tarih Bölümü.

2009 -2011 Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi.

2008 Müdür Yardımcısı, MEB, Kalecik Halk Eğitim Merkezi, Kalecik-Ankara.

2007- 2008 Sosyal Bilgiler Öğretmeni, MEB, Osmansin İlköğretim Okulu, Çamlıdere-Ankara

2003-2006 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonu

2002- 2003 Tarih Öğretmeni, MEB, Fatih Anadolu Teknik Endüstri Meslek Lisesi SincanAnkara,

2000-2002 Sosyal Bilgiler Öğretmeni, MEB, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu PasinlerErzurum,
1
Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
IŞIK, H. “The Effect of Educatıon-Project via Museums and Hıstorıcal Places on The
Attitudes and Outlooks of Teachers”, Internatıonal Journal of Academıc Research, Vol.
5. No. 4. July, 2013
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
IŞIK, H. “İlköğretimde Tarih Konularının Yerel Tarih İle İlişkilendirilmesinin Öğrenci
Başarısına Etkisi”, The Journal Of International Social Research (Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi), Vol.1, Is.4, Summer 2008
IŞIK, H. “Ortaöğretim Tarih Derslerinde Birinci ve İkinci El Kaynaklar ile Etkinlik Temelli
Ders İşlemenin Öğrencilerin Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi”, Turkish Studies
(International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic), Volume 6/1, Winter 2011.
IŞIK, H. “Orta Asya Türk Tarihi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir
Değerlendirme”, Turkish Studies (International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic), Vol.6/4, Fall 2011. (Mustafa GÖKÇE ile
beraber)
IŞIK, H. “İlköğretim 6. Sınıf ve Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Mekânsal Biliş ve
Kronoloji Bilgilerinin Karşılaştırılması” The Journal Of International Social Research
(Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi), Volume 7, Issue 30, Year 2014.
IŞIK, H. “Bir Sözlü Tarih Örneği: Ürdün Salt Türk Şehitliği” History Studies
(International Journal Of History), Volume 6, Issue 3, Year April 2014.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

H. IŞIK, “Tarih Öğretiminde Doküman Kullanımının Öğrencilerin Başarılarına Etkisi”,
Kastamonu Eğitim Dergisi, C:16 No:2, Ekim 2008, Kastamonu

H. IŞIK, “Bir Belge Işığında 19. Yüzyıl. Sonlarında Taşra Rüştiyeleri Ve Bazı EğitimÖğretim Sorunları”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:12 Sayı:37 Güz 2008, Erzurum

H. IŞIK, “Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Üzerine”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
Cilt:29, Temmuz 2009, Ankara.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
IŞIK, Hasan, “The Middle East Politics Of Turkey Within The Scope Of Energy”, V.
European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltic Institute of Humanities, St
Petersburg/ Russia, September 11-14, 2014
IŞIK, Hasan, “Yapılandırmacı Yaklaşım ve Türkiye’de Kültürel Mirasın Öğretimi”
Doğubiliminde Modern Eğilimler Konferansı, Harkiv Skovoroda Milli Pedegoji
Üniversitesi, Harkiv/ Ukrayna, 11-12 Nisan 2014.
2
IŞIK, Hasan, “Müze ve Tarihi Mekanların Eğitimde Kullanılması ” (Poster Sunu) Doğunun
Batısı Batının Doğusu Uluslararası Balkanlar Konferansı, Prizren Üniversitesi,
Prizren/Kosava, 5-7 Haziran 2013.
IŞIK, Hasan, “Yakın Dönem Türkiye- Arap Dünyası İlişkileri ” 12-15 Mayıs 2013- 1. Türk
Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Ürdün Üniversitesi ve Yunus
Emre Enstitüsü, Amman/Ürdün, Yunus Emre Enstitüsü Amman Kültür Merkezi Yayını,
Amman, 2014.
IŞIK, Hasan, “Şehitliklerin Ülkeler Arası İlişkilerdeki ve Tarih Öğretimindeki Yerine Dair
Bir Örnek: Ürdün Salt Türk Şehitliği.” 12-15 Mayıs 2013 1. Türk Arap Müşterek Değerler
ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Ürdün Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü,
Amman/Ürdün, Amman, 2014.
IŞIK, Hasan, “How Can History and Social Studies Teachers Benefit From Museums and
Historical Places in Education? A Model Project.” Internatıonal Conference On New
Horızons In Educatıon Inte2012. Prague/Czech Republic, 5-7 June 2012.
IŞIK, Hasan, “Hititler” EUROCLIO/MATRA Project A Key to Europe. Innovative
Methodology in Turkish School History, “National Teacher Training Conference”
Ankara/Turkey, 19-22 January 2012.
IŞIK, Hasan, “What he saw Pedro in Istanbul?” EUROCLIO/MATRA Project A Key to
Europe. Innovative Methodology in Turkish School History, İstanbul 20-23 January 2011
(Hüseyin KÖKSAL ve Abdülcelil GÖK ile beraber)
IŞIK, Hasan, “Plenary session on Piloting: Present How They Piloted With a Draft Form”
EUROCLIO/MATRA Project A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School
History, Ankara- Kızılcahamam 14-17 October 2010
IŞIK, Hasan, " Ottoman from the Views of European Travelers ", EUROCLIO/MATRA
Project A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History, AnkaraKızılcahamam 14-17 October 2010 (Mustafa GÖKÇE ile beraber)
IŞIK, Hasan, " Years of Bread Ration Coupon:if During Second Word War in Turkey (tbc)",
EUROCLIO/MATRA Project A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School
History, Kastamonu- Ilgaz 8-11 July 2010 (Mustafa GÖKÇE ile beraber)
IŞIK, Hasan, " Ottoman from the Views of European Travelers ", EUROCLIO/MATRA
Project A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History, KastamonuIlgaz 8-11 July 2010 (Hüseyin KÖKSAL ve Mustafa GÖKÇE ile beraber)
IŞIK, Hasan, “Turkish Association represented in Georgia, What did we learn abroad? What did you see?” EUROCLIO/MATRA Project A Key to Europe. Innovative
Methodology in Turkish School History, Kastamonu- Ilgaz 8-11 July 2010
IŞIK, Hasan, “Ortaöğretim Tarih Derslerinde Birinci Ve İkinci El Kaynaklar İle Etkinlik
Temelli Ders İşlemenin Öğrencilerin Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi”, I. Uluslararası
Tarih Eğitimi Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum 16-18 Haziran 2010.
IŞIK, Hasan, "Women in Turkish History", EUROCLIO/MATRA Project A Key to Europe.
Innovative Methodology in Turkish School History, Ankara- Kızılcahamam 11-14 March
2010 (Mustafa GÖKÇE ile beraber)
3
IŞIK, Hasan, "Women in Turkish History", EUROCLIO/MATRA Project A Key to Europe.
Innovative Methodology in Turkish School History, Bolu-Abant 14-17 January 2010
(Mustafa GÖKÇE ile beraber).
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
H. IŞIK, “İlk Türk Devletlerinde Eğitim” Türk Eğitim Tarihi, Otorite Yayınları, Ankara,
2012.
H. IŞIK, “Sözlü Tarih”, Yenilikçi Tarih Öğretimi, Ed.: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL,
Harf Yayınevi, Ankara, 2012 (Hüseyin KÖKSAL ve Abdülcelil GÖK ile beraber).
H. IŞIK, “Avrupalı Seyyahların Gözüyle Osmanlıda Bedesten”, Yenilikçi Tarih Öğretimi,
Ed.: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL, Harf Yayınevi, Ankara, 2012 (Hüseyin KÖKSAL
ve Mustafa GÖKÇE ile beraber).
H. IŞIK, “Ekmek Karneli Yıllar”, Yenilikçi Tarih Öğretimi, Ed.: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
KÖKSAL, Harf Yayınevi, Ankara, 2012 (Mustafa GÖKÇE ile beraber).
H. IŞIK, “Yirminci Yüzyıldan Yirmi Birinci Yüzyıla Enerji Sorunu”, Günümüz Dünya
Sorunları, Ed.: Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, Doç. Dr. Kenana Arıbaş, Pegem Akademi
Yayınları, Ankara, 2011.
H. IŞIK, “Tarih Öğretimi ve Yerel Tarih”, Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri
İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Ed.: Prof. Dr. Mustafa Safran, Yeni İnsan Yayınevi,
İstanbul, 2010
H. IŞIK, “Yerel Tarih Öğretimi”, İlköğretim 4-5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim
Programı ve Kılavuzu, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2005
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
IŞIK, Hasan, “Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme
Yaklaşımı”, V Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 13-16 Ekim
2011, (Ayşe Erdoğan ve Elif Düzel ile beraber).
IŞIK, Hasan, “Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Yazılı Ve Sözlü Edebi
Ürünlerin Kullanılmasının Yeri ve Önemi, ”, V Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Gazi
Üniversitesi, Ankara, 13-16 Ekim 2011, (Ayşe Erdoğan ve Elif Düzel ile beraber).
Çeviriler:
- Frederick D. Drake, Sarah Drake Brown, “A Systematic Approach to Improve Students'
Historical Thinking”, TUHED (Turkish History Education Journal) Dergisi, Spring 2013,
2 (1).
Diğer yayınlar :
 H. IŞIK, “Eski Türklerde Eğitim Üzerine”, YÖRTÜRK,Temmuz- Ağustos 2011
(Ulusal Dergi)
4
Diğer akademik faaliyetler
MEB Projeleri Çerçevesinde Hazırlanan Eserler;



4-5. Sınıflar Sosyal Bilgiler Programı Kılavuz Kitabı (MEB-2004)
6-7. Sınıflar Sosyal Bilgiler Programı Kılavuz Kitabı (MEB-2005)
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Programı Kılavuz Kitabı (MEB-2006)
Projeler
- Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Yönelik Müze Ve Tarihi Mekânlar İle
Eğitim
Projesi, TÜBİTAK Projesi, 27 Haziran-1 Temmuz 2011, (Düzenleme Kurulu
Başkanı Olarak)
- Açık İlköğretim Okulu 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Destek Materyali Hazırlama
Projesi (Video Programları) , MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, (Senaryo Yazarı
Olarak).
- Avrupa Birliği EuroClio-Matra- Türk Okullarındaki Tarih Eğitimindeki Yenilikçi
Yöntem Projesinde;
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Programlarını Yeniden Yapılandırma
Projesinde; (TEDP ve MEGEP Projeleri Kapsamında)
1. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sosyal Bilgiler (4-7. Sınıflar)
Öğretim Programı Geliştirme Komisyonu Üyesi (Kasım 2003- Haziran 2005)
2. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp
Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı (8. Sınıf) Geliştirme Komisyonu Üyesi (Ocak 2005Aralık 2005)
İdari ve Akademik Görevler
Aksaray Üniversitesi Türk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi- Müdür Yrd. (2010-2011)
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Komisyonu Üyesi (2011)
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD. Erasmus Koordinatörlüğü (2010-2011)
5
Download

Öz Geçmiş - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi