Download

1) θıı çökeltisi için latis düzensizliği yaklaşık %15 dir. θıı 25 A