Yann Zopf, Director, Public Engagement; Tel.: +41 (0)22 869 3618, [email protected]
Türkiye, Orta Doğu enerji fiyat politikalarının belirlendiği üs olmak için en iyi konuma
sahip
•
•
•
•
•
Türkiye, ihtiyaç duyulan bölgesel enerji fiyatlarının belirlendiği bir merkez olma potansiyeline sahip
Bölgedeki siyasi istikrarsızlık, gelecekteki enerji arzı için ciddi bir tehdit
Irak, son kalan başlıca ve büyük ölçüde dokunulmamış küresel enerji kaynağı
Önümüzdeki on yıllarda dünyanın enerji ihtiyacındaki aslan payını fosil yakıt karşılayacak
Dünya Ekonomik Forumu Özel Toplantısı Hakkında daha fazla bilgi almak için: http://wef.ch/eume14
İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 2014 – Dünya Ekonomik Forumu’nun 28-29 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen
“Gelecekteki Bölgesel Kalkınma için Kaynakların Ortaya Çıkarılması” başlıklı özel toplantısına katılan enerji
uzmanları, Türkiye’nin, bölgenin geniş petrol ve gaz rezervleri için merkezi bir pazar olarak en iyi konuma sahip
olduğunu, bu nedenle de uzun süredir ihtiyaç duyulan fiyat belirleyici üssün burada yaratılabileceğini belirtiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nden Crescent Petrol CEO’su Majid Jafar, ABD ve Avrupa pazarlarının aksine, Orta Doğu’da
enerjinin şeffaf bir fiyatlandırma mekanizmasından yoksun oluşunun ciddi bir problem olduğuna değindi. Bu
problemin bir sonucu olarak, önemli enerji anlaşmalarının gecikmeye uğradığını söyleyen Jafar “Hem büyük ve
büyüyen bir enerji pazarı hem de potansiyel olarak kilit bir enerji üssü olan Türkiye bir adım ileri giderek fiyat
belirleyici merkez haline gelebilir” dedi. Jafar “Orta Doğu’daki kaynaklardan daha fazla arz gelişmesini sağlayacak
olan bu adım, sadece Türkiye’nin ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa’nın ihtiyacını
karşılamaya da devam edecektir” diye ekledi.
Bu görüş, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından da vurgulandı. Yıldız, Türkiye’nin hem
siyasi istikrar hem geniş petrol tutma kapasitesi ile uygun bir merkez olacağının altını çizdi. Bölgedeki en büyük
engelin istikrarsızlık ve bunun uzun vadeli etkileri olduğuna değinen Yıldız, “Diyelim ki altı aylık bir istikrarsızlık söz
konusu, bunun etkisi altı ay değil çok daha uzun sürer. Ham petrol ve doğal gaz çok önemli girdiler ve ne yazık ki
birçok insan bunların savaş sebebi olduğuna inanıyor” dedi.
Paris’te bulunan Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Fatih Birol toplantıda dünyadaki petrol ve gaz
rezervlerinin üçte ikisinin Orta Doğu’da olduğunu ancak bu rezervlerin toprak altında bulunduğunu öğrenmenin çok
kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Fatih Birol ayrıca: “Bu rezervi toprak üstüne çıkartmak için yatırım yapmak
zorundasınız. Yatırımcılar bölgedeki istikrar konusunda şüpheye düştükleri zaman yatırım yapmıyor. Libya’daki
istikrarsızlık ve yükselen IŞİD tehdidi yatırımcıları korkutuyor. Benim en büyük endişem sadece bugün değil; gelecek
birkaç sene yatırım yapılmazsa ve üretim Asya’da ve diğer bölgelerdeki artan enerji talebini karşılayamazsa, bu
talebe kim cevap verecek?” dedi.
“Belirsizlik, bölgenin ana enerji ihracatını gerçekleştiren İran’ın rolünü de kısıtladı” diyen Tunus Enerji ve Maden
Bakanı Kamel Bennaceur sözlerine şöyle devam etti: “İran’da, ülkenin nükleer hırslarını da içeren ve uluslararası
yaptırımla sonuçlanan çetin siyasi faktörlerin yanı sıra, üretimin de teknik olarak başlı başına zor bir süreç olması
yeraltı ve yerüstü üretimi zaten çok karmaşık bir yapıya sürüklüyordu. İran’ın kaynaklarını işletmesini mümkün
kılacak teknoloji, gerçekleştirilen ortaklıklar sayesinde yurtdışından sağlansa da yaptırımlar bu teknolojinin kullanımı
da zorlaştırdı.”
Sorunun yatırımdan kaynaklandığı konusunda hemfikir olan Jafar “Buna rağmen İran, Rusya’dan daha fazla gaz
rezervine sahip olabilir” dedi. Jafar ayrıca İran’daki sorunun, anayasanın dünya çapında alışılmış kurallar
çerçevesinde özel yatırımı yasaklayarak buna karşılık sadece kar potansiyelinin çok az olduğu servis sözleşmelerine
izin vermesinden kaynaklandığını söyledi.
Jafar, “Ülkenin gerçek anlamda büyük çapta yatırım almaya ihtiyacı var, ancak tüm kısıtlamalar kaldırılsa bile,
medyanın yansıttığı gibi milyonlarca varil petrolün aniden pazara girmesi söz konusu olamaz. Bu zaman alan bir
süreç,” diye konuştu.
Uzmanlar yenilenebilir enerjinin, küresel enerji sektöründe her geçen gün daha önemli bir rol edindiği konusunda
hemfikir. Bennaceur, Tunus’ta rüzgar ve güneş enerjisi odaklı yenilenebilir enerji sektörünün her geçen gün
güçlendiğine ve enerji üretiminin hem yerli hem yabancı tüketime, özellikle İtalya’ya ithalatına açık olduğuna değindi.
Öte yandan Jafar, yenilenebilir enerjinin, enerji dünyasındaki öneminde hemfikir olmasına karşın, fosil yakıttan başka
bir enerjiye geçişin ancak zamanla gerçekleşeceği konusunda “Petrol ve gaz önümüzdeki uzun yıllar dünyadaki
enerji ihtiyacının yüzde 80’inden fazlasını karşılamaya devam edecek” dedi.
Yıldız ise Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ettiğini ancak nükleer enerji programının ülkenin
enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına çok önemli olduğunu vurguladı. Yıldız “Küçülen bir enerji sektörü ile büyüyen bir
ekonomi düşünülemez” diyerek nükleer enerji sayesinde ülkedeki kaynakları çeşitlendirmenin mümkün olduğunu ve
bunun da sürdürülebilir bir politikanın ürünü olduğunu söyledi. Yıldız “Halihazırda Türkiye’nin yenilenebilir
kaynaklardan ürettiği enerji 28 AB ülkesinin ortalamasından daha yüksek” diye ekledi.
Editöre Notlar
Toplantı hakkında daha fazla bilgiye, Forum’un http://wef.ch/eume14 adresinden ulaşabilirsiniz
Forum’dan en iyi fotoğraflara Flickr üzerinde, http://wef.ch/eume14pix adresinden ulaşabilirsiniz
Oturumların internet üzerinde canlı yayınlarını http://wef.ch/live adresinden izleyebilirsiniz
Oturum videolarını YouTube üzerinde http://wef.ch/youtube veya http://wef.ch/youku adreslerinden izleyebilirsiniz
Facebook üzerinde Forum’un takipçisi olabilmek için http://wef.ch/facebook adresini ziyaret edebilirsiniz
Forumu Twitter üzerinde http://wef.ch/twitter ve http://wef.ch/livetweet adreslerinden takip edebilirsiniz (hashtag
#WEF)
Forum Blogu’nu http://wef.ch/blog adresinden okuyabilirsiniz
Forumu Instagram üzerinde http://wef.ch/instagram adresinden takip edebilirsiniz
Gerçekleşecek olan Forum etkinliklerine http://wef.ch/events adresinden ulaşabilirsiniz
Forum Media Uygulaması’na http://wef.ch/publicapps adresinden erişebilirsiniz
Dünya Ekonomik Forumu, küresel vatandaşlık ruhu ile kamu-özel sektör işbirliği yoluyla dünyadaki durumu
iyileştirmeye adanmış uluslararası bir kuruluştur. Küresel, bölgesel ve sınai gündemlere yön vermek amacıyla, iş
dünyası, siyaset, akademi ve toplumdaki diğer liderler ile temasa geçer.
1971 yılında, kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak kurulan ve merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan Dünya
Ekonomik Forumu, bağımsız, tarafsız ve hiçbir çıkar grubu ile bağlantısı olmayan bir kuruluştur. Dünya Ekonomik
Forumu, tüm önde gelen uluslararası kuruluşlar ile de yakın işbirliği içindedir (www.weforum.org).
Download

PRESS RELEASE - weforum.org