T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Giden Evrak Servisi
Giden Evrak No: 34902
Giden Evrak Tarihi: 19.03.2014
Güvenlik Kodu: 631844
İşlem Takip No: 1236124
Sayı : 54949126-849.04Konu : Tahsilat İşlemleri
………………………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
İlgi: 04.03.2014 tarih ve 27265 sayılı yazımız.
İlgi tarih ve sayılı yazımızla İl Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen belgelere ait
ücretlerin belgeyi düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğünün hesabına yatırılması gerektiği
belirtilmişti. Ancak belgelere ait ücretlerin hangi bütçeye gelir kaydedileceğine dair tereddüt
hasıl olmuştur.
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57. maddesi 3. fıkrasındaki “Bu madde
kapsamında tahsil edilen tutarlar ilgisine göre genel bütçeye veya özel bütçeli bağlı
kuruluşların bütçelerine gelir kaydedilir.“ hükmü gereğince İl Sağlık Müdürlükleri tarafından
düzenlenen belgelere ait ücretlerin genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Soner YEŞİLIRMAK
Kurum Başkanı a.
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Dağıtım
:
81 İl Valiliğine
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
Doküman https://e-islemler.iegm.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
__________________________________________________________________________
Sögütözü Mahallesi,2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 218 30 00– Fax : (0 312) 218 36 09
www.titck.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: S.YEŞİLIRMAK – Dai.Başk.
(0.312) 218 34 80
Download

Tahsilat İşlemleri - İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü