BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DGS KAYIT
KILAVUZU
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) DGS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
b) Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni
tarihli mezuniyet belgesi,
ç) Adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde “ 6 adet 4,5 cm x 6 cm” boyutunda fotoğraf,
d) İkinci Öğretim Öğrencilerinin Öğrenim Ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. İlk
defa kayıt yaptıran öğrencilerimiz, öğrenim ücretlerini 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında,
Ziraat Bankası internet hesabına veya Ziraat Bankası Şubelerine ya da Ziraat Bankası
bankamatiklerine bizzat giderek T.C. kimlik numaralarını, adını ve soyadını vererek
yatıracaklar. Ya da öğrenci numaralarını (öğrenci numaraları ön kayıt formunda
belirtilmiştir), adını ve soyadını vererek Halk Bankası internet hesabına veya Halk Bankası
Şubelerine ya da Halk Bankası bankamatiklerine bizzat giderek yatıracaklar. Öğrenim
ücretleri bilgisi aşağıda yer almaktadır.
e) Ön – Kayıt Formu (Kesin Kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kesin kaydını yaptırmadan
önce 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemine girerek
Ön-Kayıt formunu dolduracaklardır. Kesin Kayda gelirken Ön-Kayıt formunun çıktısını
getirmeyi unutmayınız.)
Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız.
f) 1992 ve daha eski doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının
getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli
yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
f) Muafiyet Sınavı, Derslerin Başlangıç tarihi, Sınav Tarihleri vb. bilgiler için Akademik
Takvimi tıklayınız.
g ) Kayda gelirken transkriptinizi, öğretim gördüğünüz ders planınızı ve ders içeriklerinizi
getirmeniz halinde Muafiyet talebinde bulunabilirsiniz. Kaçıncı sınıfa kaydolacağınız,
muafiyet talebinde bulunduğunuz akademik birimin yönetim kurulu kararınca belli
olacaktır.
ASKERLİK DURUMU BEYAN FORMU
Adı Soyadı
:
T.C. Kimlik Numarası
:
Doğum Tarihi
:
Doğum Yeri
:
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
:
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe :
ASKERLİK BİLGİLERİ
Yaptı
Terhis
Tarihi
Tecilli
Muaf
Muafiyet
Nedeni
Tecil Yapan
Kurum
Tecil Bitim
Tarihi
1991 +
doğumlu
Şahsımın askerlik durumu ile ilgili olarak yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu
beyan ederim. Kesin kayıt işlemlerimin yapılmasını arz ederim.
Adı Soyadı:
İmza:
İLK DEFA KAYIT YAPTIRAN İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖDEYECEĞİ I.DÖNEM KATKI PAYI MİKTARLARI
AKADEMİK BİRİM
ORMAN FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN FAKÜLTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
KATKI PAYI MİKTARI
(İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
577,50 TL
764,50 TL
513,50 TL
513,50 TL
640,50 TL
513,50 TL
577,50 TL
385,00 TL
385,00 TL
İLK DEFA KAYIT YAPTIRAN İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖDEYECEĞİ I.DÖNEM KATKI PAYI MİKTARLARI
NOT: 31.08.2013 tarihli ve 28751sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2013/5172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. Maddesinin 1.
Fıkrası gereğince birinci öğretim öğrencileri öğrenci katkı payı yatırmayacaktır. Öğrenim ücretleri 2013-2014 öğretim yılına ait olup,
Bakanlar Kurulunun 2014-2015 öğretim yılı için belirleyeceği öğrenim ücretlerine göre değişecektir. Değişiklik halinde fark, ayrıca
tahsil edilecektir.
Önemli Not:
1-) İlk defa kayıt yaptıran öğrencilerimiz, öğrenim ücretlerini 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında, Ziraat Bankası internet hesabına veya Ziraat
Bankası Şubelerine ya da Ziraat Bankası bankamatiklerine bizzat giderek T.C. kimlik numaralarını, adını ve soyadını vererek yatıracaklar. Ya da
öğrenci numaralarını (öğrenci numaraları ön kayıt formunda belirtilmiştir), adını ve soyadını vererek Halk Bankası internet hesabına veya Halk
Bankası Şubelerine ya da Halk Bankası bankamatiklerine bizzat giderek yatıracaklar
2- Kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemine
girerek Ön-Kayıt formunu dolduracaklardır. Kesin Kayda gelirken Ön-Kayıt formunun çıktısını getirmeyi unutmayınız.)
Üniversitemizde kesin kayıt işlemini bitirdikten sonra Kampüs Bilgi Sistemine girmek için
Erişim Adresi
: Üniversitemiz web sitesinden Kampüs Bilgi Sistemi seçilerek aşağıda belirtilen kullanıcı adı ve şifresi girilecektir.
Kullanıcı adı
: TC kimlik numarası
Şifre
: TC kimlik numarası
KAYIT YAPILACAK YERLER, TARİHLERİ VE TELEFON NUMARALARI
AKADEMİK BİRİM
ORMAN FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
TELEFON NUMARASI
0 378 223 50 69
0 (378) 223 53 73 – 72
0378 223 53 58
0 378 223 52 10
0 378 223 52 07
0 378 223 52 51
0 378 223 52 25
0 378 223 52 54
KAYIT YAPILACAK YER
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Binası
Bartın Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Binası
Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binası
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Binası
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Binası
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Binası
Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Binası
KAYIT TARİHİ
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
Download

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız.