Programcı ve Çözümleyici Uygulama Sınav Konuları:




Veri Yapıları ve Algoritma
.NET (C#)
T-SQL
HTML, CSS, JavaScript
Download

Programcı ve Çözümleyici Uygulama Sınav Konuları: • Veri Yapıları