İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜFREDATI
Sıra no
Konu
Yetişkin
Kredi
1. yıl - Güz
Kod
1
Psikoterapi-1
4 PSY 501
2
Etik
1 PSY 503
Dersin adı
Psikoterapiye Giriş
Çocuk/Ergen
Kod
PSY 501
Murat Paker
Meslek Etiği
Psikopatoloji-1
4 PSY 511
İleri Psikopatoloji I: Psikodinamik
Modeller
Psikopatoloji-2
3 PSY 513
İleri Psikopatoloji II: DSM ve
Psikofarmakoloji
PSY 511
Değerlendirme-1
4 PSY 541
Yetişkin Psi. Değ. I
PSY 515
1. yıl - Bahar
Araştırma
6
Yöntemleri
2 PSY 520
Psikoterapi-2
3 PSY 530
8
Psikoterapi-3
2 PSY 534
9
Değerlendirme-2
4 PSY 542
PSY 543
İleri Araştırma Metodları
Alev Çavdar/Yudum Akyıl
PSY 520
Psikodinamik Psikoterapi
PSY 528
Bilişsel Davranışçı Terapi
PSY 526
Murat Paker
Yetişkin Psi.Değ. II
İleri Psikopatoloji I: Psikodinamik
Modeller
Yavuz Erten
(513 veya 515)
DSM ve Psikofarmakoloji
Levent Küey/Yankı Yazgan
PSY 507
Aile Terapisi ve Değerlendirme I
Yudum Akyıl
2 XXX
13
İleri Araştırma Metodları
Alev Çavdar/Yudum Akyıl
PSY 520
Çocuk Psikoterapisi
PSY 508
Ergen terapisi
PSY 538
Elif Göcek
Gülenbaht Şentürk
PSY 546
Zeynep Çatay
Seçmeli-1
PSY 511
İleri Psikopatoloji III: Çocuk-Ergen
Çocuk-Ergen Psi.Değ. I
Meslek Etiği
Ayten Zara
Elif Göcek
Ayten Zara
10
Modeller
Psikoterapiye Giriş
16
7
Dönem Toplam Kredi
İleri Psikopatoloji I: Psikodinamik
Dersin adı
Murat Paker
PSY 503
Yankı Yazgan
Zeynep Çatay
Dönem Toplam Kredi
Meslek Etiği
Yavuz Erten
Levent Küey
5
PSY 501
Ayten Zara
Yavuz Erten
4
Psikoterapiye Giriş
Kod
Murat Paker
PSY 503
Ayten Zara
3
Dersin adı
Çift-Aile
Çocuk-Ergen Psi.Değ. II
Alev Çavdar/Yudum Akyıl
Aile Terapisi ve Değerlendirme II
Yudum Akyıl
Çocuklarla Aile Terapisi
Yudum Akyıl
PSY 524
Elif Göcek
XXX
İleri Araştırma Metodları
Çift Terapisi
G.Şentürk/N.Sarımurat/E.Arduman
XXX
2. yıl - Güz
11
Uygulama-1
0 PSY 601
Yetişkin Klinik Uygulama I
PSY 603
Murat Paker
12
Süpervizyon-1
3 PSY 611
Yetişkin PT Grup SV I
Süpervizyon-2
1 PSY 615
Yetişkin PT Bireysel SV I
PSY 621
Süpervizyon-3
1 PSY 613
Yetişkin Psi.Değ. SV I
PSY 625
Klinik Seminer
2 PSY 681
İleri Klinik Konular Semineri
PSY 623
16
Tartışması-1
2 PSY 683
Klinik Vaka Tartışması I
PSY 681
PSY 635
Çocuk-Ergen Psi.Değ. SV I
İleri Klinik Konular Semineri
PSY 683
Klinik Vaka Tartışması I
Çift-Aile PT Bireysel SV I
xxx
PSY633
Çift-Aile Psi.Değ. SV I
Yudum Akyıl
PSY 681
Murat Paker
Murat Paker
Dönem Toplam Kredi
Çocuk-Ergen PT Bireysel SV I
Çift-Aile PT Grup SV I
Yudum Akyıl
Elif Göcek
Murat Paker
Klinik Vaka
PSY 631
xxx
Zeynep Çatay
15
Çocuk-Ergen PT Grup SV I
Çift-Aile Klinik Uygulama I
Yudum Akyıl
Elif Göcek
xxx
14
PSY 607
Elif Göcek
Murat Paker
13
Çocuk-Ergen Klinik Uygulama I
İleri Klinik Konular Semineri
Murat Paker
PSY 685
Murat Paker
Çift-Aile PTsi Klinik Vaka Tartışması I
Yudum Akyıl
9
2. yıl - Bahar
17
Uygulama-2
0 PSY 602
18
Süpervizyon-4
3 PSY 612
Yetişkin Klinik Uygulama II
PSY 604
Murat Paker
Yetişkin PT Grup SV II
Süpervizyon-5
1 PSY 616
20
Süpervizyon-6
1 PSY 614
Yetişkin PT Bireysel SV II
21
22
Klinik Vaka
Sunumu
PSY 626
Klinik Vaka
Tartışması-2
Yetişkin Klinik Vaka Sunumu
Klinik Vaka Tartışması II
Murat Paker
23
Seçmeli-2
Dönem Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ
PSY 680
Melis Tanık
2 PSY 684
2
10
48
Ek olarak 2. yılda YL tezi veya projesi yapılmaktadır.
Çocuk-Ergen PT Bireysel SV II
PSY 684
Çocuk-Ergen Psi.Değ. SV II
Çift-Aile Klinik Uygulama II
Yudum Akyıl
PSY 632
Çift-Aile PT Grup SV II
Yudum Akyıl
PSY 636
xxx
PSY 624
Zeynep Çatay
1 PSY 682
Çocuk-Ergen PT Grup SV II
Zeynep Çatay
xxx
Yetişkin Psi.Değ. SV II
PSY 608
Elif Göcek
PSY 622
Mia Medina
19
Çocuk-Ergen Klinik Uygulama II
Çift-Aile PT Bireysel SV II
xxx
PSY634
Çift-Aile Psi.Değ. SV II
Elif Göcek
Yudum Akyıl
Çocuk-Ergen Klinik Vaka Sunumu PSY 678
Çift-Aile Klinik Vaka Sunumu
Sibel Halfon
Yudum Akyıl
Çift-Aile PTsi Klinik Vaka Tartışması
Klinik Vaka Tartışması II
Murat Paker
PSY 686
II
Yudum Akyıl
Download

istanbul bilgi üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programı