Evrak Tarih ve Sayısı: 04/04/2014-21368
*BE6PKH7Y*
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:25669789-772.02/
:Türkiye Çevre Koruma Vakfı Bursu hk.
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından Üniversitemiz Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencilerine verilecek burs ile ilgili Türkiye Çevre Koruma Vakfından alınan 31.03.2014
tarih ve 012.01.2014/090 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve ilgililere duyurulmasını rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EK :
Ek 1 yazı (5 sayfa)
DAĞITIM
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Şemsi Tebrizi Mah. Ankara Cad. No:6 Karatay/KONYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mustafa Yeniel
Tel:0332 350 7005 Faks:0332 350 9693
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.selcuk.edu.tr
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Download

Türkiye Çevre Koruma Vakfı Bursu hk.