TED ANTALYA KOLEJİ
ÖZEL İLKOKULU
2013-2014
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
EKO-OKULLAR PROGRAMI
“ÇÖP ATIK VE BİYOLOJİK ZENGİNLİK”
KONULU
1. DÖNEM FAALİYET RAPORU
EKO-TED KULÜBÜMÜZ
Eko-TED Kulübü, çocukların erken yaşlarda çevre bilinci ve sevgisi
kazanmalarını amaçlamaktadır. İçeriğinde; çocuklarla çevre bilinci sohbetleri,
pano ve resim çalışmaları, doğa gezisi organizasyonu, fidan dikimi ve nesli
tükenmiş ya da tükenmekte olan canlı türleri ile ilgili çalışmalar gibi pek çok
etkinlik yer almaktadır. Kulübümüzde “Biyolojik Zenginlik” teması ile
yürütülecek programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu
kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek
alışkanlıklar kazandıracaktır.
Çalışılan Konu:
TED Antalya Koleji Özel Ortaokulu olarak Eko-Okullar çalışma konumuz “çöp,
atık ve biyolojik zenginlik” tir.
Çalışma Süresi:
TED Antalya Koleji Özel Ortaokulu olarak 2012-2013 eğitim ve öğretim
yılında 2.yılına giren “Çöp, Atık, Geri Dönüşüm” konusu 2013-2014 eğitim ve
öğretim yılında “Çöp, Atık ve Biyolojik Zenginlik” konusu ile çalışılmaya devam
edilmektedir.
Müfredat Çalışmaları:
2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde eylem planında belirlenen
çalışmalar, müfredata uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Müfredat çalışmaları
ile ilgili belgeler, resimler ekler bölümünde yer almaktadır.
Genel Değerlendirme:
Okulumuz 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında, Eko-Okullar eylem planı
doğrultusunda I. dönem ulaşılması gereken hedeflere başarıyla ulaşmıştır.
Öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşen çalışmalarımız okulumuzun değişik
bölümlerinde, panolarda, koridorlarda sergilenerek daha da bilinçlenmeleri
sağlanmıştır.
Download

“çöp atık ve biyolojik zenginlik” konulu 1. dönem faaliy