İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
HİZMETİN ÇEŞİDİ
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
1
ÇKS,Diğer Ürün Teşvik İşlemleri (MGD, TAD ve Tabii Afetler Hariç) ile Hayvancılık Desteklemeleri
Başvuruları İçin Her Bir Dosya Bedeli
10.00
2
Ürün ve Hayvancılık Desteklemelerinden Örgütler ve Birlikler Aracılığıyla Toplu Yapılan Başvurularda Her
Bir Yetiştiriciden Ayrı Ayrı Dosya Bedeli (Et ve Süt Destekleme Dosyalarında Müracaat Sayısına
Bakılmaksızın Yılda Tek Bir Dosya Bedeli Alınacaktır.)
10.00
3
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Destekleme Dosya (Danışmanlık Hizmeti Verilen Her Bir Üretici
Başına) Bedeli
10.00
4
Süt Tozu Destekleme Dosyalarından Ton Başına
5.00
5
ÇKS Belgesi (Belge Başına-Onaylı)
3.50
6
Çiftçi Belgesi (Ziraat Odası Olmayan Yerlerde)
6.50
7
Kapasite Raporu (TKDK, İthalat, İhracat İşl. için Bit.ve Hay.Ür.Tes.Kapasite Tespiti)
50.00
8
Tarımsal Amaçlı Elektrik Abonesi Raporu (Etüt Ücreti)
40.00
9
Doğal Çiçek Soğanı "Menşei Belgesi" (Rüsum bedeli)
10
Doğal Çiçek Soğanı "Öndepo Belgesi"
151.00
11
Doğal Çiçek Soğanı "Hasat Belgesi"
151.00
12
Doğal Çiçek Soğanı "Dikim-Hasat Belgesi"
151.00
13
Doğal Çiçek Soğanı "Depo Tespit Belgesi"
151.00
14
Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Kontrolu
151.00
15
Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Ön İzin Kontrolu
104.00
16
Yavru Balık Menşe Belgesi Düzenleme Bedeli
57.50
17
Su Ürünleri Yetiştiricilik Proje Onayı
18
1,925.00
a) 1-29 ton
280.00
b) 30-49 ton
338.00
c) 50-99 ton
390.00
d) 100-249 ton
450.00
e) 250-499 ton
565.00
f) 500-749 ton
835.00
g) 750-999 ton
1,125.00
h) 1000 ton üzeri
1,720.00
Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi Vizesi
a) 1-29 ton
83.00
Sayfa 1 / 13
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
19
HİZMETİN ÇEŞİDİ
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
b) 30-49 ton
115.00
c) 50-99 ton
140.00
d) 100-249 ton
167.00
e) 250-499 ton
225.00
f) 500-749 ton
280.00
g) 750-999 ton
415.00
h) 1000 ton üzeri
575.00
Su Ürünleri Yetiştiricilik Müracaatları (Etüt Bedeli)
a) İç Su Müracaat Etütü
290.00
b) Deniz Müracaat Etütü
505.00
20
İçsular Üretim Yeri Muayene Raporu
21
Denizlerde Üretim Yeri Muayene Raporu
22
Amatör Balıkçı Belgesi
23
Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
182.00
24
Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi
182.00
25
Gerçek Kişi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi
52.00
26
Balıkçı Gemi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi
27
78.00
188.00
20.00
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için
52.00
b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için
130.00
c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin
195.00
İndirimli Akaryakıt Alım Belgesi
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri İçin
47.00
b) 12-22 Metre Balıkçı Gemileri İçin
80.00
c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin
28
160.00
Su Ürünleri Menşei/Nakil Belgeleri-Araç Başı
a) Kamyonet ve Diğer Vasıtalar
16.00
b) Kamyon
21.00
c) Tır-Treyler
42.00
Sayfa 2 / 13
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
29
HİZMETİN ÇEŞİDİ
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
d) Balık unu ve yağ fabrikalarına dökme olarak
31.50
e) Diğer (Tekne vb.)
30.00
Su Ürünleri İzin Belgeleri
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için
68.00
b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için
130.00
c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin
200.00
30
Su Ürünleri Sağlık Sertifikası
50.00
31
Su Ürünleri Tesis Çalışma İzni
310.00
30
CITES Kapsamında Gıda Amaçlı Ticari Su Ürünleri İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı (Re-export)
31
a) 10 Ton'a kadar (10 Ton dahil)
104.00
b) 10-20 Ton'a kadar (20 Ton dahil)
156.00
c) 20-50 Ton'a kadar (50 Ton dahil)
208.00
d) 50 Ton üzeri
260.00
CITES Kapsamında Havyar İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı (Re-export)
a) 10 Kg.'a kadar (10 Kg dahil)
52.00
b) 10-20 Kg.'a kadar (20 Kg dahil)
78.00
c) 20-50 Kg.'a kadar (50 Kg dahil)
104.00
d) 50-100 Kg.'a kadar (100 Kg dahil)
156.00
e) 100 Kg üzeri
208.00
32
CITES Kapsamında Parça ya da İşlenmiş Deri; Kürk Ceketler, Kemerler, Saat Kayışları, Ayakkabılar, Eldiven
vb.(Belge Başına)
104.00
33
CITES Kapsamında Midye, Yumuşakça, Karından Bacaklılar ve Halkalı Solucanlar (Tıbbi Sülük) (Belge
Başına)
52.00
34
CITES Kapsamında Diğerleri; İskelet, Deniz Kabuğu, Boynuz, Diş, Kan, Misk, İlaç, Parfüm, Krem vb. (Belge
Başına)
52.00
35
CITES Kapsamında Bilimsel Materyaller İçin (Belge Başına)
52.00
36
CITES Kapsamında Gıda Üretim Yapmak Üzere Damızlık Materyalleri (Belge Başına)
37
CITES Kapsamında Süs Amaçlı Getirilen Canlılar; Akvaryum Canlıları, Mercanlar, Denizaltı vb.(Belge
Başına)
38
CITES Kapsamında Deniz Memelileri İçin (Adet olarak)
104.00
39
Su Ürünleri Kuluçkahane Vizesi
208.00
40
Tohumluk Fide, Fidan, Süs Bitkileri İhracatı Ön İzin (Belge Bedeli)
Sayfa 3 / 13
104.00
52.00
42.00
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
HİZMETİN ÇEŞİDİ
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
41
Tohumluk Fide, Fidan, Süs Bitkileri İthalatı Ön İzin (Belge Bedeli)
364.00
42
Pamuk Çiğit Fumigasyonu Kontrolü Ton Başına (Tohumluk İçin)
43
Tarla, Sera, Bağ ve Bahçe Kontrolleri, Üretim Yeri Muayene Raporu (Özel istekler halinde uygulanacak)
104.00
44
Zirai Mücadele Alet ve Makinaları İthalatı Uygunluk Belgesi
575.00
45
Bitki Koruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi
230.00
46
Bitki Koruma Ürünleri Toptancılık ve Depo İzin Belgesi
460.00
47
Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi
230.00
48
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Reçetesi (Koçan Bedeli)
49
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi
9.40
30.00
a) Ticari Amaçlı (Profosyonel Uygulayıcılar için)
260.00
b) Bitkisel Üretim Yapan Üreticiler İçin
10.00
50
Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Yetki Belgesi Kimlik Kartı
31.50
51
Bitki Pasaportu
a) 50 Pasaporta kadar
12.00
b) 50 den fazla her pasaport için
0.20
52
Bitki Pasaportu Operatör Kayıt Sertifikası (Aynı ilde birden fazla faaliyeti bulunanlardan tek ücret alınır.)
53
Kayıtlı Operatörlerin Yıllık Denetim Ücreti
55.00
a) Fidan Muayenesi (1000 adet fidana kadar) (Süs Bitkileri Dahil)
6.00
1) Her fazla 1000 adet için
2.20
b) Fide Muayenesi (5000 adet için) (Süs Bitkileri Dahil)
6.00
1) Her fazla 5000 adet için
1.00
c) Çöğür, Aşı Kalemi ve Aşı Gözü Muayenesi (1000 adete kadar)
6.00
1) Her fazla 1000 adet için
0.06
d) Aşılı, Aşısız Asma Fidanı Muayenesi (5000 adete kadar)
6.00
1) Her fazla 50 adet için
0.08
e) Çiçek Soğanı Muayenesi (1000 adete kadar)
6.00
1) Her fazla 1000 adet için
0.08
f) Tohumların (patates, yonca vb.) Muayenesi (10 dekara kadar olan alanlar için)
Sayfa 4 / 13
23.00
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
HİZMETİN ÇEŞİDİ
1) Her fazla 1 dekar alan için
2.20
54
Bitkisel Üretim Materyali Depo Muayenesi
12.00
55
Tohumluk Bayii Belgesi
56
Tohum Yetiştirici Belgesi
57
Tohum Üretici Belgesi
270.00
58
Tohum İşleyici Belgesi
156.00
59
Fidan-Fide Üretici Belgesi
146.00
60
Süs Bitkileri Üretici Belgesi
167.00
61
Özel Suni Tohumlama Laboratuvar Test İşlemleri (İşlem Bedeli)
62
Büyükbaş Hayvan Kimliği (Pasaportu)
2.00
63
Tek Tırnaklı Kimlik Belgesi
2.00
64
Hayvan Pazarı ve Borsası Ruhsatlandırılması
230.00
40.00
83.00
a) Kuruluş İzni İçin
500.00
b) Çalışma İzni İçin
500.00
65
Kanatlı Damızlık İşletmesi Sağlık Sertifikası
Damızlık Kanatlı İşletmeleri Sağlık Sertifikası
45.00
66
Kuluçhane İşletmesi Sağlık Sertifikası
Kuluçhane İşletmeleri Sağlık Sertifikası
45.00
67
Kuluçka İşletmeleri Çalışma İzni
Kuluçkahane İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi
50.00
68
Damızlık İşletmeleri Çalışma İzni
Kanatlı İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi
69
Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri Çalışm İzni
540.00
70
Ev ve Süs Hayvanları Üretim Yeri Çalışm İzni
540.00
71
Ev ve Süs Hayvanları Barınma Yeri Çalışm İzni
600.00
72
Ev ve Süs Hayvanları Eğitim Yeri Çalışm İzni
600.00
73
Poliklinik Ruhsatı
290.00
74
Muayenehane Ruhsatı
290.00
75
Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Yardımcı Sağlık Personel Çalışma İzin Belgesi
65.00
76
Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi
65.00
77
Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Sorumlu Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi
65.00
78
Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Kamyonet ve küçük vasıtalardan (Araç Başı)
Damızlık
Sayfa 5 / 13
135.00
6.50
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
HİZMETİN ÇEŞİDİ
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
79
Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Kamyonlardan (Araç Başı)
8.50
80
Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Çok Katlı Kamyon ve Treylerden (Araç
Başı)
81
Veteriner Muayenehanelerine Verilen Tıbbi Ürün Satma Ruhsatı
225.00
82
İşletme Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni Belgesi
225.00
83
Süs Kuşları, Akvaryum ve Egzotik Süs Hayvanları İçin İlaç Satış Belgesi
50.00
84
Serbest Veteriner Hekim Suni Tohumlama Yetki Belgesi
47.00
85
Hastalıklardan Ari İşletme Sertifikası
80.00
86
Onaylı İşletme Sertifikası (Büyükbaş Hayvancılık)
89.00
87
Traktör Bakım ve Kullanma-F Sınıfı Sürücü Sertifikası
145.50
88
İş Makineleri Bakım ve Kullanma (Operatör Yetiştirme) Sertifikası
151.00
89
G Sınıfı Sürücü Sertifikası
151.00
90
Gübre İthalat İzin Belgesi
676.00
91
Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi
230.00
92
İsteğe Bağlı Olarak, Gıda ve Gıda Katkısı,Yem ve Yem Katkısı,Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler
İçin İmha Raporu Düzenlemesi
735.00
93
Gerçek ve Tüzel Kişilere ait Tohumluk, Su Ürünleri İmhası Görüş Bildirim Ücreti (Tesis Tarafından Talep
Edilmesi halinde)
70.00
94
İhracat ve Gıda Sağlık Sertifikası Düzenleme İşlemleri
55.00
95
Yaş Meyve ve Sebze İle Kuru Meyve İhracat Sağlık Sertifikası Düzenleme
50.00
96
Serbest Satış Sertifikası
55.00
97
Aneks (Mantar ve Üzüm Suyu) Belgesi
55.00
98
İhraç Ürünlerinde Helal Ürün İşlemi
55.00
99
İhracattan Geri Gelen Ürün İşlemi
100
İşletme Onay İşlemleri
15.00
150.00
a) 0-10 BG Adet
500.00
b) 11-20 BG Adet
1,000.00
c) 21-30 BG Adet
2,000.00
d) 31-40 BG Adet
3,000.00
e) 41-50 BG Adet
4,000.00
f) 51 ve üstü BG Adet
5,000.00
Sayfa 6 / 13
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
101
102
103
HİZMETİN ÇEŞİDİ
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
g) Bıldırcın Kesimhanesi
250.00
h) Süt Toplama Merkezi İşletme Onay Belgesi
250.00
İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri)
a) 1-10 BG Adet
250.00
b) 11-20 BG Adet
300.00
c) 21-30 BG Adet
400.00
d) 31-40 BG Adet
1,000.00
e) 41-50 BG Adet
2,000.00
f) 51 ve üstü BG Adet
3,000.00
Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt İşlemleri (Toplam personel
sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)
a) 1-10 personel
50.00
b) 11-20 personel
100.00
c) 21-30 personel
250.00
d) 31-40 personel
1,000.00
e) 41-50 personel
2,000.00
f) 51 ve üzeri personel
3,000.00
Yolcu beraberi ve kargo ile canlı hayvan gidiş ve gelişinde kontrol ve belge düzenlemesi
a) Gelen Hayvanlar
130.00
b) Giden Hayvanlar
130.00
104
Yurdışına Çıkışta Evcil Hayvanlar İçin Irk Tespit Belgesi
50.00
105
Hayvanlar İçin Geçici İhracaat İşlemi (İşlem Başına)
40.00
106
Tektırnaklı İhracaatı
107
108
a) Bir adet
55.00
b) Bir adetten sonra hayvan başı
22.00
Büyükbaş Hayvan İhracaatı
a) 1 adet
55.00
b) 1adetten sonra hayvan başı
22.00
Küçükbaş Hayvan İhracaatı
Sayfa 7 / 13
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
HİZMETİN ÇEŞİDİ
a) 10 adete kadar
55.00
b) 10 adetten sonra hayvan başı
109
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
2.20
Kanatlı Hayvan İhracaatı
a) Kümes Hayvanları (Tavuk, Hindi vb.) İhracaatı
1)10.000 adete kadar
55.00
2) 10.000 adetten sonra hayvanbaşı
0.01
b) Civciv İhracaatı
55.00
1) 40.000 adete kadar
2) 40.000 adetten sonra her 1.000 adet civciv için
1.35
110
İhracat İnsan Gıdası Olmayan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi
55.00
111
İhracat İnsan Gıdası Olan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi
55.00
112
İhracat Canlı Hayvan İhracatında Muayene ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi
55.00
113
İhracat Su Ürünlerinin Kontrolü ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi
55.00
114
Hayvansal Kökenli Yem İhracatı İzin Belgesi
55.00
115
İthalat Su Ürünleri
a) Taşıyıcı
170.00
b) Canlı Orkinos (Adet)
116
1.00
c) Canlı Su Ürünleri (Süs Balığı,Omurgasız Canlılar ve Çift Kabuklu Yumuşakçalar) (Her 1000 adet için) (1100.000 adete kadar)
150.00
d) Canlı Su Ürünleri (Süs Balığı,Omurgasız Canlılar ve Çift Kabuklu Yumuşakçalar) (100.000 adetten sonraki
her 10.000 adet için)
3.00
İthalat (Canlı Hayvan) At Muayene, Kontrol ve Belgelerinin Düzenlenmesi
a) 3 Başa Kadar
155.00
b) Her Fazla At Başı İçin
117
33.00
İthalat (Canlı Hayvan) Büyükbaş Hayvanların Muayene, Kontrol ve Belgelerinin Düzenlenmesi
a) 20 Başa Kadar
165.00
b) Fazlası İçin Hayvan Başı
118
1.65
İthalat (Canlı Hayvan) Küçükbaş Hayvanların Muayene, Kontrol ve Belgelerin Düzenlenmesi
160.00
a) 100 Başa Kadar
b) Fazlası İçin Hayvan Başı
0.90
Sayfa 8 / 13
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
119
HİZMETİN ÇEŞİDİ
İthalat (Canlı Hayvan) Kanatlı (Kümes) Hayvanların Muayene, Kontrol ve Belgelerin Düzenlenmesi
a) 50.000 Adede Kadar
165.00
b) Her Fazla 25.000 Adet İçin
120
33.00
İthalat (Canlı Hayvan) Egzotik Kuşlar
a) 40 Adede kadar
165.00
b) Her fazla Hayvan Başı İçin
121
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
0.60
İthalat (Canlı Hayvan) Sürüngen (Hayvan Başına)
165.00
a) 40 Adede kadar
b) Her fazla Hayvan Başı İçin
0.60
122
İthalat (Canlı Hayvan) Av Hayvanı (Hayvan Başına)
60.00
123
İthalat (Canlı Hayvan) Hayvanat Bahçesi Hayvanları Büyük Hayvanlar (Fil, Zürafa, Aslan, Kaplan, Su Aygırı
vb.) (Hayvan Başına)
124
İthalat (Canlı Hayvan) Hayvanat Bahçesi Hayvanları Küçük Hayvanlar (Maymun vb.)
a) 3 Adede Kadar
160.00
110.00
b) Her Bir Fazla Hayvan Başına
22.00
125
İthalat (Canlı Hayvan) Diğerleri (Hayvan Başına)
60.00
126
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İçin Kontrol Belgesi İşlemleri
127
Geçici İthalat (Gösteri ve Teşhir Amaçlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler vb.)
270.00
a) Sirk Hayvanları (Küçükbaş)
1) 3 Adede Kadar
155.00
2) Her Bir Fazla Hayvan Başına
42.00
b) Sirk Hayvanları (Büyükbaş)
1) 3 Adede Kadar
160.00
2) Her Fazla Hayvan Başı İçin
47.00
128
Geçici İthalat Diğer Canlı Hayvan (Adet)
145.00
129
Geçici İthalat Hayvansal Ürün (İşlem)
150.00
130
İthalat İnsan Gıdası Olan ve Olmayan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve İthalat İşlemleri
150.00
a) 20 Tona Kadar
b) Fazla Her Ton İçin
5.00
Sayfa 9 / 13
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
131
HİZMETİN ÇEŞİDİ
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
İthalat Sperma ve Embriyo İthalat İşlemleri
a) Beş Sağıma Kadar
165.00
b) Sonraki Her Sağım İçin
5.00
132
İthalat Aşı, Serum ve Biyolojik Maddelerin İthalat İşlemleri (İşlem Başına)
220.00
133
Transit Canlı Hayvan Kontrolü ve Belge Düzenlenmesi Bir Taşıyıcı (Tır, Konteyner, Kamyon)
250.00
134
Transit Hayvan Ürünlerinin Kontrolü ve Belge Düzenlenmesi Bir Taşıyıcı (Tır, Konteyner, Kamyon)
170.00
135
Transit İşlemlerinde Çıkış Yapacak Ürünlerin Sınır Kontrol Noktasındaki Kontrol ve Diğer İşlemleri (Taşıyıcı
Başı)
136
Antrepo Aktarması (İşlem Başı)
137
Dezenfeksiyon Belgesi Sorumlu Veteriner Hekimlerce Düzenlenen (Koçan Bedeli)
30.00
138
Hayvansal Ürünlere Ait Kesim Raporu (Koçan Bedeli)
30.00
139
Serbest Veteriner Hekim Sun'i Tohumlama Faaliyetleri (Sığır Sun'i Tohumlama Belge Bedeli) (Koçan Bedeli)
30.00
140
Aşılama,Serumlama ve Küpeleme Makbuzu (Koçan Bedeli)
30.00
141
Canlı Hayvan Taşıyan Aracların Sürücü ve Bakıcılara Ait Yeterlilik Belgesi
30.00
142
Canlı Hayvan Taşıyan Nakliyeci Yetki Belgesi
30.00
143
Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma İzin Belgesi
30.00
144
Canlı Hayvan Taşıyan Aracların Uzun Yolculuklarına İlişkin Karayolları Nakil Araçları Onay Belgesi
30.00
145
Süt Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartları Belgesi
50.00
146
İthalat ve İhracatta İhbarı Mecburi Hastalık Yoktur Belgesi
140.00
147
Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Tır) Araç Başı
20.00
148
Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Kamyon) Araç Başı
14.00
149
Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Kamyonet, Diğer Vasıta, Yaya) Araç Başı
11.00
150
Veteriner Biyolojik Ürünleri Depolama-Pazarlama Çalışma İzin Belgesi
460.00
151
Hayvan Sağlığı Kabini Ruhsatı
220.00
152
İthalat İzinleri
153
20.00
160.00
a) Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalat İzinleri
151.00
b) Fiili ithalat işlemlerinde herbir gıda ve yem dosya müracaatı için
130.00
c) Fiili ithalat işlemleri müracatında gemide ve silolardaki herbir ürün çeşidi için
302.00
İthalat İçin Numune Kapsamında Uygunluk Belgesi
200.00
Sayfa 10 / 13
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
HİZMETİN ÇEŞİDİ
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
154
Kooperatif Kuruluş Etütü
220.00
155
Kooperatif Proje Etütü
160.00
156
Bölge Birliklerinin Kuruluş Etütü
220.00
157
Üretici Birliği Kuruluş Etütü
220.00
158
Kooparetif Ana Sözleşmesi ve Madde Değişikliği Onayı
159
Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi
160
Süt, Kırmızı ve Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartları Belgesi
50.00
161
İş Güvenliği ve Standartları Belgesi
50.00
162
Süt, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına Uyumlu Olarak Hayvansal Gübrenin
Depolama ve Yönetimine İlişkin Belge
50.00
163
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına Uyumlu Olarak Hayvansal Gübrenin Depolama ve
Yönetimi ile Atık Yönetimine İlişkin Belge
50.00
164
Yem İşletmelerinin Kayıt İşlemleri
75.00
250.00
a) 0-5 ton/saat kapasiteli üretim yapan yem işletmeleri
225.00
b) 5 ton/saat üzeri ile 10 ton/saat kapasite aralığında üretim yapan yem işletmeleri
565.00
c) 10 ton/saat üzeri ile 50 ton/saat kapasite aralığında üretim yapan yem işletmeleri
1,150.00
d) 50 ton/saat üzeri kapasiteli üretim yapan yem işletmeleri
1,670.00
e) Kayda tabi perakende satış yerleri ile paketleme yapan yem işletmeleri
115.00
165
Örtüaltı Kayıt Sistemi Kayıt Bedeli
25.00
166
Örtüaltı Kayıt Sistemi Belgesinin Onaylı Örneği (Belge Başı)
167
Hayvancılık İşletmesi Tescil Belgesi
168
Hayvan Varlığı Listesi
169
Karantina ve Besi Yeri Uygunluk Belgesi
125.00
170
Deney Hayvanları Kuruluş İzni
650.00
171
Kesimhanelerde Resmi Kontrol Ücreti (aylık) (Gerçekleşen Fiili Kapasite)
3.50
12.00
3.50
a) 1-50 B.Başa kadar
300.00
b) 50 den fazla her B.Baş hayvan için
1.00
c) 1-400 K.Başa kadar
300.00
d) 400'den fazla her K.Baş hayvan için
0.25
Sayfa 11 / 13
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
HİZMETİN ÇEŞİDİ
e) 1-200.000 adet tavuk
500.00
f) 200.000 adetten fazla her 1.000 adet tavuk için
1.00
g)1-1.000 adet hindi-ördek'e kadar
250.00
h)1.000 adet üzeri her 100 adet hindi-ördek
172
1.40
ı) Bıldırcın Kesimhanesi
100.00
j) Diğerleri
100.00
Parçalama Tesislerinde Resmi Kontrol Ücreti (aylık kurulu kapasite)
a) 1-10.000 kg. parçalama
200.00
b) 10.001-25.000 kg. parçalama
400.00
c) 25.001-50.000 kg parçalama
800.00
d) 50.001-75.000 kg parçalama
1,200.00
e) 75.001-100.000 kg. parçalama
1,600.00
f) 100.001 üzeri parçalama
2,000.00
173
Ruhsatlı tıbbi ürün ihracat izni
174
Ev ve Süs Kuşları ile yavru süs kaplumbağası İhracatı
280.00
a) 1.000 adete kadar
57.50
b) 1.000 adetten sonra her 10 hayvan için
175
0.52
Sürüngen ve Kemirgen Hayvan İhracatı
a) 1 adete kadar
57.50
b) 1 adetten sonra hayvanbaşı
176
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
5.70
Su Hayvanı (Balık, İstakoz, Kurbağa vb.) İhracatı
a) 500 Kg'a kadar
52.00
b) 500 Kg'dan sonra her 10 kilogram için
0.52
177
Diğer Canlı Hayvan İhracatı (Hayvan Başı)
57.50
178
Veteriner İlaç ve Hammadde İhracatı
57.50
179
Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuar Kuruluş İzni
650.00
180
Zirai Mücadele İlaçları Numune Alımı (Kontrol Amaçlı Olanlar Hariç)
225.00
181
Koyun/Keçi Nakil Belgesi
2.00
Sayfa 12 / 13
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:
HİZMETİN ÇEŞİDİ
2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
182
Arı Vize Belgesi
11.00
183
Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi
184
Hayvansal Yan Ürün ve Türevleri İşleyen Kayıtlı Tesisler
260.00
185
Yem İşletmelerinin Onay İşemleri (Onay Kapsamındaki Yem Satış Yerleri)
365.00
186
Hayvansal Yan Ürün ve Türevleri İşleyen Kayıtlı Tesisler
260.00
187
Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda il müdürlüğü
tarafındandan onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici gıdaya ait bilgi ve belgeleri
değerlendirilmeden önce
1,000.00
188
Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda Takviye Edici Gıda Komisyonu
tarafından
1,000.00
189
Gıda işletmecisi, daha önce onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketindeki ticari marka ve/veya isim
dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek istemesi durumunda, il
müdürlüğü tarafından değerlendirilerek il müdürlüğünce onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici
gıdaya ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmeden önce
1,000.00
190
Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek onaylanması uygun görülen her bir takviye edici
gıdaya onay verilmeden önce
3,000.00
191
Gıda İşletmecisi, onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketinde belirtilen ticari marka ve/veya isim
dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek istemesi durumunda il
müdürlüğü tarafından onayı uygun görülen takviye edici gıdaya onay verilmeden önce gıda işletmecisi
3,000.00
192
İthalat İşlemleri İçin; Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine İthalatçı, Yurtdışı İhracatçısı ve Yurtdışı Üreticisi Firma
Kayıtlarının Yapılması
10.00
193
Hayvansal Yan Ürün ve Türev Ürünleri Yurt İçi Veteriner Sağlık Sertifikası
45.00
194
Hayvansal Yan Ürün İle Türev Ürünleri Yurt İçi Ticari Belge
45.00
3.50
1- Tüm belgelerin nedeni ne olursa olsun değişikliklerinden başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır.
2-Sertifika veya belge işlemleri ile hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller; sertifika ve belgelerin tanzim edilmesinin uygun
görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez.
3- Resmi tatil ve mesai saatleri dışında yapılan işlemlerde bu ücret tarifesi %50 fazlasıyla uygulanır.
4- Kuruluş günleri belediyelerce belirlenen hayvan borsası ve hayvan pazarlarının resmi tatil günlerinde olması halinde Yurtiçi Hayvan ve
Hayvansal Ürün Sevk İşlemlerinde ücret tarifesi % 50 fazlasıyla uygulanır.
5- Onay işlemlerinin ücretlendirilmesi, işletmenin kapasitesine göre yapılır. (Aldığı belge sayısı dikkate alınmaz.)
6- Hem kayıt, hem onay kapsamında faliyeti bulunan işletmelere ayrı ayrı iki belge düzenlenmesi halinde her iki belge için ayrı ayrı ücret
alınacaktır.
7- Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre, dosyadaki eksiklikler nedeniyle dosyanın iade edilmesi durumunda,
işletme üç ay içerisinde tekrar müracat etmesi halinde başvuru için tekrar ücret alınmaz.
8- İşletmelerde toplu tüketim yeri ve üretim yeri aynı yerde ise, ücretler ayrı ayrı alınacaktır.
9- Kesimhane ve Parçalama tesisi aynı binada faaliyet göstermesi durumunda, her iki tesiste aynı resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim
görevlendirilmesi halinde resmi kontrol ücreti olarak kesimhane ücretinin tamamı, parçalama tesisinden de %50 ücret alınır.
10-Bitki pasaportu uygulamalarında standart ve sertifikalı üretimler için tek muayene ücreti alınır.
11- İl Müdürlüğü faaliyeti olup da listede yer almayan bedellerde Bakanlığımızın diğer kuruluşları için belirlenen listelerdeki fiyatlar uygulanır.
Sayfa 13 / 13
Download

2014 İl Müdürlükleri Birim Fiyat Listesi (1)