Kullanım Kılavuzu
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C
Kolonoskop
Parça Numarası FSE-050-TR-4.0
Ocak 2014 Çıkış.
Bu kılavuz, Fuse™ 1C Kolonoskop ve FuseBox™ İşlemci için tüm çalıştırma talimatlarını içermektedir. Yeniden işleme
talimatlarının tamamı için lütfen ilgili "Fuse™ Endoskop Yeniden İşleme Kılavuzu"na bakın.
Dikkat: A.B.D. Federal Kanunlarına göre bu cihazın satışı sadece bir doktor tarafından veya doktor siparişiyle
yapılabilir
EndoChoice, Inc. – 11810 Wills Road – Alpharetta, GA 30009
Tel: (888) 682-3636 – Faks: (866) 567-8218 – [email protected] – www.endochoice.com
ÖNEMLİ: Fuse™ 1C Kolonoskop'u kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunun
tamamını okuyun.
 2014 EndoChoice, Inc.
HER HAKKI SAKLIDIR.
EndoChoice, Inc. şirketi, bu belgede yer alan ekipman özellikleri ve açıklamalarını
önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belgenin hiç bir bölümü,
özellikle bir sözleşme ya da garantiye atıfta bulunulmadığı sürece herhangi bir sözleşme
ya da garantinin parçası olarak kabul edilmeyecektir.
Burada yer alan bilgiler sadece açıklayıcı nitelikte olup, burada tanımlanmakta olan
ürünün satışı açısından bağlayıcı bir teklif oluşturmaz. Ne EndoChoice, Inc. ne de onun
temsilcileri, bu kılavuzda özellikle belirtilmiş olanlar dışında belli bir amaca uygunluk
konusunda beyanda bulunmamaktadır.
FERAGATNAME
EndoChoice, Inc. bu cihazın ilgili kullanım kılavuzları ve bunlara ait eklerde, ürün
etiketlerinde yer alan talimatlar ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulmaksızın ve bu
cihazın garanti ve satış koşulları dikkate alınmadan kullanılmasından veya EndoChoice
tarafından onaylanmamış bir değişiklik yapılmasından kaynaklanan bedensel
yaralanmalar ve/veya zarar gören eşyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

UYARI
Kullanıcının temin ettiği yardımcı ekipman ve/veya aksesuarlar EndoChoice, Inc
tarafından DOĞRULANMAMIŞ ya da GARANTİ EDİLMEMİŞTİR. Kullanıcı tarafından
temin edilen bu tür öğelerin kullanılması bunları kullanan tarafın sorumluluğu
altındadır.
EC
REP
EndoChoice Innovation Center Ltd.
2 Hatochen Street
Caesarea, 38900, Israel
Tel: +972-4-632-7731
Faks: +972-4-632-7734
e-posta: [email protected]
ii
MEDNET GmbH
BorkStraβe 10
Munster, Germany, 48163
Tel: +49-251-32266-0
e-posta: [email protected]
FSE-050-TR-4.0
İçindekiler
İçindekiler
İçindekiler..................................................................................................... iii
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun ....................................1
Bu kılavuzun kullanılması ............................................................................................ 1
Destek ......................................................................................................................... 1
Alet sembollerinin özeti ............................................................................................... 2
Güvenlik Kılavuzu– lütfen kullanmadan önce okuyun ................................................. 3
Kullanıcı Gerçeklemesi – lütfen kullanmadan önce okuyun ........................................ 4
Uyarılar ve ikazlar........................................................................................................ 4
Elektrik güvenliği ......................................................................................................... 5
Elektrik etkileşimi güvenliği .......................................................................................... 6
Yangın ve patlama güvenliği ....................................................................................... 7
Çalışma ortamı ............................................................................................................ 7
Yeniden işleme ............................................................................................................ 7
CHAPTER 1 Düzenleyici Bilgiler ....................................................................9
1.1
Kullanım amacı .................................................................................................. 9
1.2
ABD yönetmelikleri............................................................................................. 9
1.3
CE uygunluğu .................................................................................................... 9
CHAPTER 2 Sisteme Genel Bakış ................................................................ 11
CHAPTER 3 Sistem Bileşenleri .................................................................... 13
3.1
3.2
3.3
Fuse™ 1C Kolonoskop .....................................................................................13
3.1.1
Ambalajlı bileşenler .............................................................................13
3.1.2
Kolonoskop – genel görünüm .............................................................15
3.1.3
Kolonoskop arayüzü ...........................................................................16
3.1.4
Kolonoskop dahili kanalları .................................................................18
FuseBox™ ........................................................................................................19
3.2.1
Ambalajlı bileşenler .............................................................................19
3.2.2
FuseBox™ ön panel arayüzü ..............................................................20
3.2.3
FuseBox™ arka panel arayüzü ...........................................................21
Teknik özellikler ................................................................................................22
3.3.1
Fuse™ 1C Kolonoskop .......................................................................22
3.3.2
FuseBox™ ..........................................................................................23
3.3.3
Ortam ..................................................................................................24
CHAPTER 4 Sistem Hazırlığı ve İncelemesi .................................................. 25
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
iii
İçindekiler
4.1
Genel bakış- sistem bağlantı şeması ................................................................25
4.2
Hazırlık ve inceleme iş akışı .............................................................................26
4.3
Fuse™ 1C Kolonoskop Hazırlığı .......................................................................27
4.3.1
Fuse™ 1C Kolonoskop'un kullanım öncesinde yeniden işlenmesi ......27
4.3.2
Fuse™ 1C Kolonoskop'un kullanım öncesinde incelenmesi ...............27
4.3.3
Emiş, hava/su ve biyopsi valflerinin bağlanması .................................28
4.3.4
Tekrar kullanılabilir emiş ve hava/su endoskop valflerinin bağlanması ..
............................................................................................................29
4.4
4.5
4.6
FuseBox™ sisteminin ayarlanması ...................................................................30
4.4.1
FuseBox™'in güç kaynağına bağlanması ...........................................30
4.4.2
FuseView™ monitörlerinin bağlanması ...............................................30
4.4.3
Monitör görünüm modunun seçimi ......................................................30
4.4.4
FusePanel™ bağlantısı .......................................................................31
Fuse™ 1C Kolonoskop ve yardımcı ekipmanın FuseBox™'e bağlanması .......32
4.5.1
Fuse™ 1C Kolonoskopun Bağlanması ...............................................33
4.5.2
Su şişesinin bağlanması .....................................................................33
4.5.3
Su jeti konektörünün yedek su portuna bağlanması ...........................34
4.5.4
İrrigasyon tübajının su jeti portuna bağlanması...................................34
4.5.5
Emiş kaynağının bağlanması ..............................................................35
4.5.6
Yedek su beslemesinin (jet) bağlanması.............................................36
Fuse™ 1C Kolonoskop işlevlerinin incelenmesi ...............................................37
4.6.1
Açılandırma mekanizmasını test edin .................................................37
4.6.2
FuseBox™ sistemini açın....................................................................38
4.6.3
Video sinyali ve beyaz dengeyi test edin.............................................38
4.6.4
Üfleme mekanizmasını test edin .........................................................38
4.6.5
İrrigasyon mekanizmasını test edin .....................................................39
4.6.6
Emiş mekanizmasını test edin ............................................................40
4.6.7
Yedek su mekanizmasını test edin .....................................................40
4.6.8
XLUM (yanıp sönen) modunu test edin ...............................................40
4.6.9
Dondur/bırak işlevini test edin .............................................................41
4.6.10
Kayıt işlevini test edin..........................................................................41
4.6.11
Zamanlayıcı işlevini test edin ..............................................................41
4.6.12
Yakınlaştırma işlevini test edin ............................................................41
4.6.13
Yakalama işlevini test edin ..................................................................41
CHAPTER 5 FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama ..................... 43
5.1
Kullanıcı ekranları .............................................................................................43
5.1.1
iv
Grafik Kullanıcı Arayüzünde Gezinme ................................................43
FSE-050-TR-4.0
İçindekiler
5.2
5.1.2
FuseBox™ ana ekranı ........................................................................43
5.1.3
Ayar ekranı 1 – görüntü ayarları ..........................................................45
5.1.4
Ayar ekranı 2 – LED yoğunluğu ..........................................................46
5.1.5
Ayar ekranı 3 - sistem / endoskop bilgileri...........................................47
5.1.6
Ayar ekranı 4 - monitör seçimi (1-2-3 monitör) ....................................48
5.1.7
Işık modu ............................................................................................49
5.1.8
Zamanlayıcı ........................................................................................50
5.1.9
XLUM (yanıp sönen Distal Uç LED'i) modu ........................................51
Sistem işlevleri ..................................................................................................52
5.2.1
Görüntüyü dondur ...............................................................................52
5.2.2
Video kayıt ..........................................................................................53
5.2.3
Zamanlayıcı ........................................................................................54
5.2.4
Yakınlaştır ...........................................................................................55
5.2.5
Görüntü yakala....................................................................................55
CHAPTER 6 İşlemin Gerçekleştirilmesi ........................................................ 57
6.1
Önemli güvenlik bilgileri ....................................................................................57
6.1.1
Yanlış kullanım örnekleri .....................................................................57
6.1.2
Yanıcı olmayan gazları kullanma ........................................................58
6.2
Endoskopun takılması.......................................................................................58
6.3
Endoskopik cihazlar ve aksesuarların kullanımı ...............................................58
6.4
6.3.1
Endoskopik aksesuarların kullanımı ....................................................59
6.3.2
Elektrocerrahi aksesuarlarının kullanımı .............................................60
Kolonoskopun geri çekilmesi ............................................................................60
CHAPTER 7 Saklama ve Taşıma .................................................................. 61
7.1
Servis ................................................................................................................61
7.2
Sökülmesi .........................................................................................................61
7.3
Nakliye ..............................................................................................................61
7.4
Saklama ............................................................................................................62
CHAPTER 8 Sorun Giderme ........................................................................ 63
8.1
Fuse™ 1C Kolonoskop Sorunlarını Giderme ....................................................63
8.2
Kolonoskopun görüntü olmadan geri çekilmesi .................................................64
Ek .............................................................................................................. 67
Uyumlu aksesuarlar....................................................................................................67
EMC Bilgileri ...............................................................................................................69
Uyumluluk bilgileri ve önerilen elektromanyetik emisyon ...................................69
Uyumluluk bilgileri ve önerilen elektromanyetik bağışıklık .................................70
Uyarılar ve önerilen elektromanyetik ortam .......................................................71
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
v
İçindekiler
Önerilen ayırma mesafesi .................................................................................72
Garanti .......................................................................................................................73
vi
FSE-050-TR-4.0
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan
Önce Okuyun
Bu kılavuzun kullanılması
Bu kılavuzda FuseBox™ İşlemci sistemli Fuse™ 1C Kolonoskopu kullanmanız için gerekli
olan bilgiler yer almaktadır. Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu en ince ayrıntısına dek
okuyun ve cihazın doğru kullanımı ve bakımını anladığınızdan emin olun. Cihazın
kullanımına ilişkin sorularınız ve görüşleriniz olması halinde lütfen EndoChoice, Inc ile
irtibat kurun.
Bu endoskop için hazırlanan talimat kılavuzunda aynı zamanda yardımcı “Fuse™
Endoskop Yeniden İşleme Kılavuzu” yer almaktadır.
Bu kılavuzda aşağıdaki düzenlemeler kullanılmıştır:
Tanım
Sembol
Bir uyarı notu, cihazın kullanımı ya da hatalı
kullanımına ilişkin olan ve önlenmediği takdirde
ciddi yaralanmalara veya ölüme neden
olabilecek olası tehlikeli durum konusunda
uyaran ya da buna işaret eden bir açıklamadır.
UYARI
Bir dikkat notu, cihazın kullanımı ya da hatalı
kullanımına ilişkin olan ve önlenmediği takdirde
küçük ya da orta seviyede yaralanmalara neden
olabilecek olası tehlikeli durum konusunda
uyaran ya da buna işaret eden bir açıklamadır.
Bu aynı zamanda güvenli olmayan uygulamalar
ya da cihazın hasar görme olasılığına karşı
uyarıda bulunmak için kullanılabilir.
DİKKAT:
Bir bilgi notu, kullanıcıya faydalı olabilecek ilave
bilgiler verir.
Destek
Amerika Birleşik Devletleri Dışında
Amerika Birleşik Devletleri
EndoChoice GmbH
Otto-Hahn-Str. 11
25337 Elmshorn
Germany
EndoChoice, Inc.
11810 Wills Rd.
Alpharetta, GA 30009
+49 (0) 4121-649390 Telefon
+49 (0) 4121-649383 Faks
888-682-ENDO (3636) Telefon
866-567-8218 Faks
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
1
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun
Alet sembollerinin özeti
Tanım
Sembol
Seri numarası
Kullanım talimatlarına bakın
Dikkat, talimatlara bakın
Elektrik çarpmasına karşı koruma türü (BF)
Güç düğmesi
Eşpotansiyellik
Üretici
Katalog numarası
Sınıflandırılmamış belediye atığı olarak bertaraf
edilmemeli ve ayrıca toplatılmalıdır.
Ünite sayısı
CE İşareti (Sınıf IIa)
EC
REP
Avrupa Temsilcisi
A.B.D. Federal Kanunlarına göre bu cihazın satışı
sadece bir doktor tarafından veya doktor
siparişiyle yapılabilir.
Steril değildir
Üretim tarihi
Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanmasına İlişkin Direktif
uyarınca üretilmiştir
2
FSE-050-TR-4.0
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun
E364813
Tıbbi Elektrikli Cihaz
YALNIZCA ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN
VE MEKANİK TEHLİKELERE İLİŞKİN
UL60601-1 / CAN/USA C22.2 No. 601.1 /
IEC60601-2-18 İLE UYUMLUDUR
E363751
Tıbbi Elektrikli Cihaz
YALNIZCA ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN
VE MEKANİK TEHLİKELERE İLİŞKİN
AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08 /
IEC60601-2-18 İLE UYUMLUDUR
Güvenlik Kılavuzu– lütfen kullanmadan önce okuyun

Bu ürün, elektronik tıbbi ekipmanlar için geçerli tüm güvenlik gerekliliklerini karşılayacak
şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bununla birlikte sistemi çalıştıran herkes olası güvenlik
tehlikelerinin bilincinde olmalıdır. Çalıştırılması ve bakımı, bu belgede yer alan güvenlik
önlemlerine ve çalıştırma talimatlarına harfiyen uyularak gerçekleştirilmelidir.

Bu ürünün kurulumu, bakımı ve servis işlemleri kalifiye EndoChoice servis personeli
tarafından yapılmalıdır. Çalıştırılması ve bakımı, bu belgede yer alan çalıştırma
talimatlarına harfiyen uyularak gerçekleştirilmelidir

Sistemde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Bu cihazın, EndoChoice yetkili servis
teknisyeni dışında bir başkası tarafından sökülmesi, tamiri ya da değiştirilmesi, hasta ya
da operatör için risk teşkil eder ve ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
EndoChoice'nin kendi yetkili servis personeli dışındaki kişiler tarafından sökülen, tamir
edilen, değiştirilen ya da modifiye edilen ekipman EndoChoice'nin garanti kapsamı dışında
kalır ve hiçbir şekilde EndoChoice garantisi taşımaz.

Mümkün olan hallerde, hastane yöneticileri ya da endoskopi alanındaki akademik
topluluklar gibi resmi kurumlarca tanımlanmış olan kolonoskopi ya da kolonoskopik
tedavinin uygulanabilirliği konusundaki resmi standartları uygulayın. Kolonoskopi ya da
kolonoskopik tedaviye başlamadan önce, bunun özellikleri, amaçları, etkileri ve olası
risklerini (doğası, kapsamı ve olasılığı) detaylı şekilde değerlendirin.

İşlemler ve tedavi yalnızca olası faydaların risklerden daha önemli olması halinde
uygulanmalıdır. Hastanın karşı karşıya olduğu riskler olası faydalarından fazla olduğunda
işleme derhal son verin.

Güvenli olmayan koşullar meydana geldiğinde sistemi kullanmayın. Tehlikeli koşullara
(duman, yangın, vb.) neden olabilecek bir donanım arızasında elektriği kesin ve güç
kablosunu prizden çekin.

Ürün arızasında, çalışmayı durdurun ve derhal yetkili servis personeli ile irtibat kurun.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
3
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun
Kullanıcı Gerçeklemesi – lütfen kullanmadan önce okuyun

Fuse™ 1C Kolonoskop yalnızca iyi eğitimli ve planlanan kolonoskopi ile kolonoskopik
tedaviyi gerçekleştirebilme becerisine sahip bir hekim tarafından kullanılmalıdır. Bu
kılavuzda endoskopik işlemler açıklanmamakta ya da ele alınmamaktadır.

Ekipmanın üreticisi ya da satıcısı, bu kılavuzu okumanın okuyucuya sistemi çalıştırma
ehliyeti kazandıracağı konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz.

Bu kılavuzun yetkili operatörler tarafından ulaşılır olması, dikkatle incelemesi ve periyodik
olarak gözden geçirilmesi önemlidir.

Fuse™ sistemine bağlı tüm harici bileşenler (monitörler, yazıcı, vb.) yalnızca medikal
kullanıma uygun olmalıdır.
Uyarılar ve ikazlar
Bu endoskopu taşırken aşağıda verilen uyarı ve ikazlara dikkat edin. Bu bilgiler, her
bölümün sonunda verilen uyarı ve ikazlara ilave edilecektir.
UYARI

Endoskop kullanımının ardından, bunu endoskopun yardımcı “Fuse™ Endoskop
Yeniden İşleme Kılavuzu” içerisinde bulunan talimatlara uygun olarak temizleyin,
yeniden işleyin ve saklayın. Yanlış ya da eksik olarak yeniden işlenen veya saklanan
aletlerin kullanılması çapraz kontaminasyona ya da enfeksiyona neden olabilir.

Endoskopi öncesinde, hastanın üzerinde bulunan metal nesneleri (saat, gözlük,
kolye, vb.) çıkarın. Hastanın üzerinde metal nesneler varken yüksek frekanslı
koterizasyon uygulanması, metal nesnenin çevresindeki alanda hastada yanıklara
neden olabilir.

Endoskopun Distal Ucunu, Bükülme Bölümünü, İnsersiyon Tüpünü, Umbilikal Tüpü,
Kumanda Kolunu ya da endoskop Konektörünü çarpmayın, vurmayın ya da
düşürmeyin. Aynı zamanda, endoskopun Distal Ucunu, İnsersiyon Tüpünü,
Bükülme Bölümünü, Kumanda Kolunu, Umbilikal Tüpünü ya da endoskop
Konektörünü aşırı kuvvet uygulayarak eğmeyin, çekmeyin ya da bükmeyin.
Endoskop hasar görebilir ve hastada yaralanmaya, yanıklara, kanamaya ve/veya
perforasyona neden olabilir.

Asla zorla ya da ani angülasyon kontrolü yapmayın. Açılı Bükülme Bölümünü
kuvvet uygulayarak çekmeyin, bükmeyin ya da çevirmeyin. Bükülme Bölümünün
yanlışlıkla geriye kıvrılması nedeniyle hastada yaralanma, kanama ve/veya
perforasyon meydana gelebilir. Aynı zamanda muayene sırasında Bükülme
Bölümünün düzleştirilmesi de imkansız hale gelebilir.

Bükülme Bölümü yerinde kilitli iken endoskopun insersiyon bölümünü asla
takmayın ya da geri çekmeyin. Hasta yaralanabilir, kanama ve/veya perforasyon
meydana gelebilir.
4
FSE-050-TR-4.0
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun

Endoskopik görüntüyü görmeden ya da bir görüntü bulunmadığında asla Bükülme
Bölümünü çalıştırmayın, hava beslemesi ya da emiş yapmayın, endoskopun
insersiyon bölümünü takmayın ya da geri çekmeyin veya aksesuarları kullanmayın.
Hasta yaralanabilir, kanama ve/veya perforasyon meydana gelebilir.

İnsersiyon bölümünü asla aniden ya da aşırı kuvvet uygulayarak takmayın ya da
geri çekmeyin. Hasta yaralanabilir, kanama ve/veya perforasyon meydana gelebilir.

Endoskopu takmakta güçlük çekiliyorsa, endoskopu zorla takmayın, endoskopiyi
durdurun. Zorla takılması, hastanın yaralanmasına, kanama ve/veya perforasyon
oluşmasına neden olabilir.

Endoskopun Distal Uç sıcaklığı, endoskopik aydınlatmadan ötürü 41°C'yi (106°F)
aşabilir. 41°C'yi (106°F) geçen yüzey sıcaklığı mukoza yanıklarına sebep
olabileceğinden, minimum sürede minimum aydınlatma seviyesi kullanırken yeterli
görüntülemeye uygun mesafeyi koruyun. Mukoza zarına çok yakın sabit
görüntülemeyi kullanmayın veya gereğinden daha uzun süre endoskopun Distal
Ucunu mukoza zarının yakınında tutmayın.
DİKKAT:

Endoskopun insersiyon bölümünü elle bükmeye çalışmayın. İnsersiyon bölümü hasar
görebilir.

İnsersiyon bölümünün distal ucuna özellikle de distal uç ve yanlarındaki objektif lens
yüzeyine vurmayın ya da çarpmayın. Hasar görmesi görüntüyü olumsuz etkileyebilir.

Bükülme Bölümünü elinizle kıvırmayın, sıkıştırmayın ya da bükmeyin. Ekipman hasar
görebilir.

Cep telefonları gibi taşınabilir ve mobil RF (Radyo Frekansı) iletişim ekipmanının
yakınında iken bu endoskopta elektromanyetik etkileşim meydana gelebilir. Kullanmadan
önce diğer ekipmanlardan kaynaklanan elektromanyetik etkileşimi kontrol edin. Etkileşim
meydana geldiğinde cihazın korunması ya da yerinin değiştirilmesi gerekebilir.

İşlem sırasında ışıklandırma kalitesinde bir değişiklik oluyor ya da işlem sırasında
görüntü kararıyorsa, distal uca doku ya da debris yapışmış olabilir. Sıcaklık artışını
önlemek üzere endoskopu yavaşça çıkarın.
Elektrik güvenliği

Fuse™ sistemi ile kullanılan taşınabilir çoklu soket prizi (çoklu priz), yalnızca Fuse™
sisteminin bir parçasını oluşturan ekipmana güç vermek için kullanılır. Amerikan tipi çoklu
prizde (EDSB-486) maksimum yük gerilimi 12A-120V'dir. Uluslararası tip çoklu prizde
(FSA-2064) maksimum yük gerilimi 10A-250V'dir.

Sistem, ayırma transformatörü bulunan bir çoklu priz ile temin edildiğinde, Fuse™ sistemi
ile birlikte verilen tıbbi olmayan cihazları (örneğin yazıcı) doğrudan duvar prizine takmayın.
Tıbbi olmayan Fuse™ sistemi cihazlarını sadece ayırma (izolasyon) transformatörüne
bağlayın.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
5
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun

Uygun elektrik topraklamasını sağlamak üzere sistemle birlikte bir güç kablosu
verilmektedir. Elektrik çarpması olasılığını azaltmak için güç kablosu onaylanmış, topraklı
elektrik prizine takılmalıdır. Sistemi topraklanmamış prize takmak için adaptör
kullanmayın.

Hasar görmüş ya da açıkta kalan kablolar tespit edilirse sistemi çalıştırmayın.

Sistem kapaklarını çıkarmayın ya da açmayın. Operatör asla sistem panellerini
açmamalıdır. Sistemin bakımını ve tamirini yapmaya yalnızca kalifiye personel yetkilidir.

Optimum kullanım için, Fuse™ sistemi ekipmanını tavsiye edilen kombinasyonlardan
birine göre kurduğunuzdan emin olun. Bu veya diğer Fuse™ kullanım kılavuzlarında
gösterilenler haricindeki kombinasyonlar kullanılırsa, optimum çalışma garanti edilmez.

UYARI
Çoklu prizi yere koymayın.

Sisteme ilave çoklu priz bağlamayın.

Fuse™ sisteminin bir parçası olarak belirtilmeyen ekipmanları sisteme bağlamayın.
Uyumlu olmayan ekipmanların kullanılması, hastanın veya operatörün
yaralanmasına ve/veya cihazın hasar görmesine sebep olabilir ve kaçak akımı
artırabilir.
DİKKAT

Bu cihazın eşdeğer güvenlik gerekliliklerine uymayan AKSESUAR ekipman ile
kullanılması, oluşturulan sistemin güvenlik düzeyinin azalmasına yol açabilir. Seçim
yapılırken şunlara dikkat edilmelidir: 1.) Aksesuarın HASTANIN YAKININDA kullanımı ve
2.) AKSESUARIN güvenlik sertifikasyonunun IEC 60601-1 ve/veya IEC 60601-1-1'e
uyumlandırılmış ulusal standarda göre gerçekleştirildiğine dair bir kanıtın bulunması.
(Uyumlu aksesuarların listesi için Ek'e bakın.)
Elektrik etkileşimi güvenliği
Ekipman radyo frekansı enerjisi üretir ve yayabilir. Ekipman, telsiz iletişiminin yanı sıra
diğer tıbbi ya da tıbbi olmaya cihazlarda da radyo frekans etkileşimine neden olabilir. Bu
tür etkileşime karşı makul koruma sağlamak üzere sistem IEC60601-1-2 standardına*
uygundur. Cihazın yakındaki bir başka elektrikli ekipmanı etkilediğinden şüphe ediliyorsa,
etkileşimin giderilip giderilmediğini görmek üzere cihazı kapatın. Endoskop sisteminin bir
etkileşim kaynağı olduğu tespit edilirse, cihazın ya da yakınında bulunan ekipmanın
korunması ya da yerinin değiştirilmesi gerekebilir.
Uygun olmayan şekilde korunmuş ya da topraklanmış kablolar, ekipmanın yerel
yönetmelikleri ihlal edecek şekilde radyo frekansı etkileşimine neden olmasına yol açabilir.
Üretici, önerilenler dışındaki kabloların kullanılmasından ya da bu ekipmanda yapılan
yetkisiz değişiklikler ya da modifikasyonlardan kaynaklanan etkileşimden sorumlu değildir.
Kasıtlı olarak RF sinyalleri ileten cihazları (cep telefonları, vericiler ya da telsiz kontrollü
ürünler) ekipmanın yakınında kullanmayın, bunlar performansın yayınlanan teknik
özelliklerin dışında kalmasına neden olabilir. Bu ekipmanın yakınında bulunduklarında bu
6
FSE-050-TR-4.0
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun
tip cihazların gücünü kapatın. Bu ekipmanın başındaki tıbbi personelin, teknisyenler ve bu
ekipmanın çevresindeki kişileri yukarıdaki gerekliliklere uyma konusunda bilgilendirmesi
gerekmektedir.
*Ayrıntılı bilgi Ekteki “Uyumlu aksesuarlar
Aşağıdaki tabloda Fuse™ 1C ile uyumlu aksesuarlar hakkında genel bilgiler verilmiştir.
Tablo 3. Fuse™ 1C Aksesuar* Uyumluluğu
Fuse™
Sistemi
bileşen adı
Kullanılması
önerilen uyumlu
aksesuar
Önerilen aksesuar
Türü
Fuse™ 1C
Yedek su
pompası
Fuse™ sistemiyle uyumlu herhangi
bir ürün
Yeniden
kullanılabilir
Fuse™ 1C
Yedek su
pompası tüp seti
EndoChoice tarafından üretilen SIT355-10 Hydra™ Tek Kullanımlık
İrrigasyon Tüp Sistemi
Tek
Kullanımlık
(Steril)
Fuse™ 1C
Emme pompası
Dakikada 30 litreye varan hızlarda
emme yapan bir tüp seti takılı emme
pompası kullanın
Yeniden
kullanılabilir
®
®
EndoChoice tarafından üretilen
SCT-466-10 Hydra™ Su Şişesi
Kapağı ve Tüp Seti
Fuse™ 1C +
FuseBox™
Su şişesi kapağı
Fuse™ 1C
Biyopsi kapağı
EndoChoice tarafından üretilen
SBC-460-10 Seal™ Yarı Tek
Kullanımlık Biyopsi Valfi
Fuse™ 1C
Valf temizleme
fırçası
EndoChoice tarafından üretilen
®
SBB-119-50 HedgeHog Valf Fırçası
EndoChoice® tarafından üretilen
SCT-467-10 Hydra™ Su Şişesi
Kapağı ve CO2'li Tüp Seti
Tek
kullanımlık
®
®
Yarı tek
kullanımlık
Tek
Kullanımlık
(Steril)
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
7
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun
Fuse™
Sistemi
bileşen adı
Kullanılması
önerilen uyumlu
aksesuar
Önerilen aksesuar
Türü
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBS-227-50 HedgeHog Tek Uçlu
Kanal Fırçası
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBD-228-50 HedgeHog Çift Uçlu
Kanal Fırçası
Fuse™ 1C
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBD-289-50 HedgeHog Çift Uçlu
Kanal/Valf Fırçası
2,8 mm'lik
kanallar için
temizleme
fırçası*
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBD-291-50 HedgeHog Süpürge
Tek
Kullanımlık
(Steril)
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBB-371-50 HedgeHog Süpürge
Seti
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBB-382-50 HedgeHog İkili Set
®
** Yukarıda listelenen HedgeHog fırçalarının tümü 2 mm ve daha geniş kanallarda
kullanılmaktadır.
8
FSE-050-TR-4.0
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun
EMC Bilgileri” konu başlığında bulunmaktadır.
Yangın ve patlama güvenliği

Sistemin aktif devre bileşenlerine akan iletken sıvılar, elektrik yangınına yol açabilecek
kısa devrelere neden olabilir.

Elektronik ekipmanın havalandırma portlarını kapatmayın. Aşırı ısınmayı ve elektronik
donanımın hasar görmesini önlemek için havalandırma portlarının çevresinde en az 15 cm
boşluk bırakın.

Elektrik çarpmalarını ve yanlış yangın söndürücü türü uygulanmasının neden olabileceği
yanıkları önlemek için alanda bulunan yangın söndürücünün elektrikten kaynaklanan
yangınlarda kullanım için onaylanmış olduğundan emin olun.

Yanıcı ve patlayıcı sıvılar, buhar ve yanıcı anestezik, oksijen ya da nitröz oksit gibi
gazların bulunduğu ortamlarda ekipmanı çalıştırmayın. Ortamda tehlikeli maddelerin
varlığı tespit edilirse sistemi elektriğe takmayın ya da açmayın. Sistemin açılmasından
sonra yanıcı maddelerin tespit edilmesi durumunda, sistemi kapatmaya çalışmayın ya da
fişini çekmeyin. Sistemi kapatmadan önce tahliye edin ve havalandırın.

Yüksek frekanslı endoskopi aksesuarlarının kullanıldığı alanda patlayıcı gaz
konsantrasyonlarının varlığında cihazı kullanmayın. Ayrıca bkz. Bölüm 6.1.2. "Yanıcı
olmayan gazları kullanma" .
Çalışma ortamı

FuseBox™ donanımının üzerine herhangi bir nesne koymayın. Bu nesneler elektronik
ekipmanın yeterli şekilde soğutulmasını engelleyebilir.

Sistem ıslak ya da nemli ortama maruz bırakılmamalıdır.

Sistemi konumlandırırken ana priz ve fişin erişilebilir olduğundan emin olun.

Sistemi doğrudan güneş ışığıı ya da diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmaktan kaçının.
Yeniden işleme

Fuse™ 1C Kolonoskop, açıkta olmayan mukoza ya da açıktaki ciltle temas eden esnek,
yarı önemli bir cihazdır. Bu nedenle, diğer esnek endoskoplarda olduğu gibi,
kullanılmadan önce tüm mikroorganizmalardan arınmış olması için yeniden işlenmelidir.
FDA, yeniden işlemenin bu cihazın iyice temizlenmesi ve ardından uygun dezenfeksiyon
uygulanarak gerçekleştirilmesini önermektediir. Bu cihazın yeniden işlenmesine yönelik
doğrulanan prosedürler “Fuse™ Endoskop Yeniden İşleme Kılavuzu”nda verilmiştir.

Fuse™ 1C Kolonoskop gönderi öncesinde yeniden işlenmemiştir. İlk defa
kullanılmasından önce, cihazı “Fuse™ Endoskop Yeniden İşleme Kılavuzu”nda verilmiş
olan talimatlara uygun şekilde yeniden işleyin.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
9
Güvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun

Kullandıktan sonra bunu “Fuse™ Endoskop Yeniden İşleme Kılavuzu”na uygun olarak
yeniden işleyin ve saklayın. Yanlış ve/veya eksik yeniden işleme ya da saklama
enfeksiyon kontrol riski oluşturabilir, ekipman hasarına neden olabilir veya performansı
düşürebilir.
10
FSE-050-TR-4.0
Düzenleyici BilgilerGüvenlik Bilgileri – Lütfen Kullanmadan Önce Okuyun
CHAPTER 1
Düzenleyici Bilgiler
1.1 Kullanım amacı
Fuse™ sisteminin kullanım amacı, sindirim sisteminin teşhis amaçlı olarak
görüntülenmesidir. Sistem aynı zamanda standart endoskopi araçlarının kullanıldığı
terapötik müdahaleler için erişim imkanı sunar. Fuse™ sistemi, EndoChoice kamera
başlıkları, endoskoplar, video sistemi, ışık kaynağı ve diğer yardımcı ekipmandan
meydana gelmektedir. Fuse™ 1C Kolonoskopun, FuseBox™ işlemci ile birlikte, yetişkin
hastalarda alt sindirim sisteminde (anüs, rektum, sigmoid kolon, kolon ve ileoçekal kapak
dahil olmak üzere) kullanılması amaçlanmıştır.
1.2
ABD yönetmelikleri
DİKKAT:

A.B.D. Federal Kanunlarına göre bu cihazın satışı sadece bir doktor tarafından veya
doktor siparişiyle yapılabilir
1.3 CE uygunluğu
EC
REP
EndoChoice Innovation Center Ltd.
2 Hatochen Street
Caesarea, 38900, Israel
Tel: +972-4-632-7731
Faks: +972-4-632-7734
e-posta: [email protected]
MEDNET GmbH
BorkStraβe 10
Munster, Germany, 48163
Tel: +49-251-32266-0
e-posta: [email protected]
Bu cihaz, tıbbi cihazlarla ilgili 93/42/EEC Direktifi gerekliliklerine uygundur. Sınıflandırma:
Sınıf IIa.
Avrupa Birliğinde, aşağıdaki sembol, son kullanıcının bu ürünü atmak istemesi halinde,
bunun geri kazanım ve geri dönüşüm için ilgili tesislere gönderilmesi gerekiğini gösterir.
Bu ürün için kullanılabilir toplama ve geri kazanım programları hakkında ek bilgi için
bölgenizdeki EndoChoice temsilcinizle irtibat kurun.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
11
Düzenleyici Bilgiler
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır
12
FSE-050-TR-4.0
Sisteme Genel Bakış
CHAPTER 2
Sisteme Genel Bakış
Fuse™ sistemi,yetişkin popülasyonda alt sindirim kanalının görünülenmesi ve buna
terapötik erişim için kullanılması amaçlanan bir endoskopik platformdur. Fuse™ sistemi,
endoskopik sistemin geniş görüş alanıdır.
Fuse™ 1C Kolonoskop, FuseBox™ ile birlikte kullanılmalıdır. Aşağıdaki tabloda, Fuse™
1C Kolonoskop ve FuseBox™ için katalog ve model numaraları verilmiştir.
Tablo 1. Fuse™ 1C Kolonoskop Sistemi Katalog Numaraları
Katalog Numarası
Tanım
FSC-3300-ST
Fuse™ 1C Kolonoskop
FSP-100
FuseBox™ İşlemci
FusePanel™ Görüntü Yönetimi Sistemi:
FSA-2015

FusePanel™

Klavye

Video Yakalama Cihazı

Uzaktan Kumanda Kablosu

USB Uzatma Kablosu
SFU-458
Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valfi
SFU-463
Yeniden Kullanılabilir Emiş Endoskop Valfi
Endoskop Yeniden İşleme Adaptör Kiti*:
FSR-3300-KT

Hava/Su Emiş Temizlik Adaptörü

Çalışan Kanal Temizlik Adaptörü

Daldırma Kapağı (ayrıca da temin edilir, aşağıya bakın)

Su Jet Konektörü Hortum Grubu

Temizlik Tıpaları
HPP-2313-10
Valf O-Halkaları
FSA-4240
Yedek Su Portu Kapağı
SIT-470-100
Su Jeti Konektörü, Tek kullanımlık
SBC-460-10
Keçe Biyopsi Valfi, Tekrar kullanılabilir
SBC-365-100
Keçe Biyopsi Valfi, Tek kullanımlık
SCT-468
Su Şişesi Kapağı ve Tübaj Seti, Tekrar kullanılabilir
SCT-469
CO2 içeren Su Şişesi Kapağı ve Tübaj Seti, Tekrar kullanılabilir
SCT-466
Su Şişesi Kapağı ve Tübaj Seti, Tek kullanımlık
SCT-467
CO2 içeren Su Şişesi Kapağı ve Tübaj Seti, Tek kullanımlık
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
13
Sisteme Genel Bakış
Katalog Numarası
Tanım
FSR-2000
Endoskop Sızıntı Testi Cihazı*
FSR-2001
Daldırma Kapağı*
* Bu ürünlerin yeniden işleme adımları için “Fuse™ Endoskop Yeniden İşleme Kılavuzu”na bakın.
Bu belgede Fuse™ 1C Kolonoskop, kolonoskop ve kamera başlığı da Distal Uç ya
da distal son olarak anılabilir.
FuseBox™, Fuse™ 1C Kolonoskop için kontrol platformu olarak kullanılır.
FuseBox™, görüntü işleme ve kolonoskoptan alınan video sinyallerinin
aktarılmasından, pnömatik kontrolden ve sisteme arayüzle bağlanan çeşitli harici
aksesuarların kontrolünden sorumludur.
Fuse™ 1C Kolonoskop yetişkin ebadında, geniş görüş alanlı video kolonoskoptur.
Bunun 12,8 mm İnsersiyon Tüpü, geniş 3,8 mm kanalı bulunmakta olup, aynı
zamanda özel ileri su jeti özelliğine sahiptir.
Fuse™ Sisteminde birden fazla görüntüleme seçeneği mevcuttur: 160° (standart)
ve 330° (geniş). Geniş (330°) modda 160° standart ön görüş alanı bulunmaktadır.
Operatör, FuseBox™ arayüzünü kullanıp, uygun monitörleri seçerek, görüntüleme
modunu 160°'den 330°'a ya da 330°'dan 160°'e değiştirebilir.
14
FSE-050-TR-4.0
Sistem Bileşenleri
CHAPTER 3
Sistem Bileşenleri
3.1 Fuse™ 1C Kolonoskop
3.1.1 Ambalajlı bileşenler
Fuse™ 1C Kolonoskop ve kolonoskop aksesuarları taşınabilir muhafazası ve aksesuar
kutusu içerisinde ambalajlı olarak gelir. Ambalajı açın ve kolonoskop ile kolonoskop
aksesuarlarını dikkatli şekilde çıkarın. Ambalajın içerisinde aşağıdaki öğelerin tümünün
bulunduğunu doğrulayın:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Öğe #
Öğe Adı
İşlevi
1
Fuse™ 1C
Kolonoskop
Kolonoskopi
2
Çalışan Kanal
Temizlik Adaptörü
Çalışan kanalın temizliğini sağlar, adaptör ve birlikte gelen
silikon tüp Biyopsi Portuna takılıdır.
3
Endoskop Kılıfı
Teslimatta kolonskopun içinde bulunduğu kılıf.
4
Sızdırmazlık
Kapağı
Sızıntı testi ve temizlik işlemi sırasında kullanılır.
5
Hava/Su Kanalı
Temizlik Adaptörü
Hava/Su ve çalışan kanalların temizliğini sağlamakta olup,
Hava/Su ve Emiş Portlarına bağlıdır.
6
Sızıntı Test Cihazı
Kolonoskoptaki sızıntıların test edilmesinde kullanılır ve Ana
Konektör üzerinde bulunan Sızıntı Test Cihazı Portuna bağlıdıır.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
15
Sistem Bileşenleri
7
Yedek O-Halka Seti
Valflerdeki O-halka değişiminde kullanılır.
8
Biyopsi Valfi
Kapak, Biyopsi Portuna bağlıdır. Aletler, Biyopsi Valfi üzerinden
çalışma kanalına takılır.
9
Tekrar Kullanılabilir
Hava/Su Endoskop
Valfi
Valfin tepesindeki deliği kapatarak hava üflenmesini sağlar
(Distal Uca basınçlı hava uygulanır).
Valfe baskı uygulanması, suyun lens yıkama amacıyla Distal
Uca gitmesini sağlar.
16
10
Yeniden
Kullanılabilir Emiş
Endoskop Valfi
Valfe baskı uygulanması çalışma kanalında negatif basınç
yaratır; hastadaki sıvılar, debris, mide gazı veya havanın
atılması için emiş özelliğini etkinleştirir.
11
Su Jeti Temizlik
Adaptörü
Temizlik aletini su jeti portuna bağlar.
np
Su Jeti Kapağı
Kullanılmadığı anlarda Su Jeti Portunu kapatmak için kullanılır.
(Resmedilmemiştir)
12
FuseBox™ İşlemcili
Fuse™ 1C
Kolonoskop
Kullanım Kılavuzu
ve Yeniden İşleme
Kılavuzu
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskopun kullanımı ve
bakımı konusunda bilgi ve talimatlar içerir.
FSE-050-TR-4.0
Sistem Bileşenleri
3.1.2 Kolonoskop – genel görünüm
2
3
1
6
5
4
Öğe #
Öğe Adı
İşlevi
1
İnsersiyon Tüpü
İnsersiyon Tüpü, kolonskopun ana kanalı olup, çalışma kanalı,
su/hava kanalı ve video kablosundan meydana gelir. İnsersiyon
tüpü üzerinde, kolonoskopun kolon içerisindeki yerini gösteren
işaretler bulunmaktadır.
2
Ana Konektör
Ana Konektör, kolonoskopu FuseBox™'a bağlar. Ana
Konektörde, video soketi, S-kablo konektörü, yedek su portu,
Hava/su Şişesi Portu ve sızıntı test cihazı konektörü
bulunmaktadır.
3
Umbilikal Tüp
Umbilikal Tüp, kolonoskopun FuseBox™ konektörünü Kumanda
Koluna bağlayan boş bir tüp olup, emiş ve hava/su kanalları ile
video kablosundan oluşur.
4
Distal Uç
Distal Uçta, video grubu, ışık kaynakları, çalışma kanalı çıkışı ile
su/hava çıkışları bulunur.
5
Bükülme Bölümü
Bükülme Bölümü, kolonoskop ucunun açılandırılmasını sağlar.
Bükülme Bölümünün hareketi açılandırma düğmeleri ile kontrol
edilir.
6
Kumanda Kolu
Kumanda Kolunda açılandırma düğmeleri, açılandırma frenleri,
Emiş Ağzı, hava/su ağzı ve Biyopsi Portu bulunur.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
17
Sistem Bileşenleri
3.1.3 Kolonoskop arayüzü
4 5
6
7
8
9
10
11
2
12
3
13
1
Öğe #
Öğe Adı
İşlevi
1
Sızıntı Test Cihazı
Portu
Sızıntı Test Cihazını kolonoskopa bağlar.
2
Emiş Portu
Emiş kaynağını kolonoskopa bağlar.
3
4
Topraklama / Skablosu portu
Hava/Su Şişesi
Portu
Kolonoskopu S-kablosu üzerinden elektrocerrahi ünitesine
bağlar. S-kablosu, kolonoskopaki kaçak akımı elektrocerrahi
ünitesine iletir.
S-kablosunu bağlamak için elektrocerrahi ünitesinin
talimat kılavuzuna bakın.
Hava/Su şişesini kolonoskopa bağlar.
Yedek su beslemesi hortumunu kolonoskopa bağlar. Bu dişli
port aynı zamanda su jeti konektörü olarak anılır.
18
5
Yedek Su Beslemesi
Portu
6
Sol/Sağ Açılandırma
Düğmesi Freni
Yedek su beslemesi bağlı olmadığında, kapağın açık
olduğundan emin olun.
Bu düğme F>RL işareti ^L işaretinin yanında olacak şekilde
çevrildiğinde, Distal Uç açıktır. Bu düğme F>RL işareti ^R
işaretinin yanında olacak şekilde çevrildiğinde, Distal Uç kilitlidir
(ayarlanan konumda kalacaktır).
FSE-050-TR-4.0
Sistem Bileşenleri
Öğe #
Öğe Adı
İşlevi
7
Sol/Sağ Açılandırma
Kontrol Düğmesi
Bu düğme "R" (sağ) tarafa çevrildiğinde, Bükülme Bölümü
SAĞA doğru ilerler;
Bu düğme "L" (sol) tarafa çevrildiğinde, Bükülme Bölümü SOLA
doğru ilerler.
8
Yukarı/Aşağı
Açılandırma Kontrol
Düğmesi
Bu düğme "U" (yukarı) yönünde çevrildiğinde, Bükülme Bölümü
YUKARI doğru ilerler;
Bu düğme "D" (aşağı) yönünde çevrildiğinde, Bükülme Bölümü
AŞAĞI doğru ilerler.
9
Yukarı/Aşağı
Açılandırma
Düğmesi Freni
Bu kilit sayacının saat yönünde çevrilmesi yukarı/aşağı
açılandırmayı kilitler. Kilidin aksi yönde çevrilmesi yukarı/aşağı
açılandırma frenini serbest bırakır.
10
Yedek Düğme
Yuvası
Yapısal sayıların bulunduğu beş (5) yedek düğme içerir:
1 = Görüntüyü dondur/Bırak (serbest bırak)
2 = Kaydet/Görüntü kaydını durdur
3 = Zamanlayıcı
4 = Yakınlaştır (6 yakınlaştırma seviyesi arasında geçiş yapar)
5 = Görüntü Yakala/Yazdır
11
Emiş Ağzı
Tekrar Kullanılabilir Emiş Endoskop Valfini bu ağza takın.
12
Hava/Su Ağzı
Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valfini bu ağıza takın.
13
Biyopsi Portu
Biyopsi Valfini bu ağza takın.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
19
Sistem Bileşenleri
3.1.4 Kolonoskop dahili kanalları
20
Öğe #
Öğe Adı
1
Hava/Su Ağızlıkları
2
Hava Kanalı
3
Su Kanalı
4
Emiş/Çalışma Kanalı
5
Biyopsi Portu
6
Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valfi
7
Yeniden Kullanılabilir Emiş Endoskop Valfi
8
Emiş Kanalı
9
Hava Kanalı
10
Su Kanalı
11
Yedek Su Kanalı
12
Su Şişesi
FSE-050-TR-4.0
Sistem Bileşenleri
3.2 FuseBox™
3.2.1 Ambalajlı bileşenler
FuseBox™'ı ambalajından dikkatice çıkarın. Aşağıdaki öğelerin mevcut olduğunu
doğrulayın:
1
2
3
Öğe #
Öğe Adı
İşlevi
1
FuseBox™
Fuse™ 1C Kolonoskop için kontrol platformu
2
AC Kablosu (güç
kablosu)
FuseBox™'in gücünü sağlar
3
Kullanım Kılavuzu (Flaş
bellek)
FuseBox™'in kullanımı hakkındaki bilgi ve talimatları verir
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
21
Sistem Bileşenleri
3.2.2 FuseBox™ ön panel arayüzü
6
1
2
4
5
Öğe #
Öğe Adı
İşlevi
1
Açma/Kapama Düğmesi
Sistemi Açıp/Kapatır
2
Ana Konekör Soketi
Kolonoskopu bu ağza bağlar.
3
Beyaz Denge Düğmesi
2 saniyeden daha uzun süre basılı tutulması ile beyaz dengeyi
gerçekleştirir.
Hava Akışı Düğmesi
4
22
3
Pompanın çalışmasını kontrol eder.
Pompa seviyesi düğmesine basılması, pompanın çalışma
seviyeleri arasında geçiş yapar.
Düğmenin her iki tarafında üç LED bulunmaktadır. LED'ler
aşağıdakileri gösterir:

Yanan LED yok = Pompa KAPALI

Alttaki LED'ler yanıyor = Pompa düşük seviyede
çalışıyor

Ortadaki ve alttaki LED'ler yanıyor = Pompa orta
seviyede çalışıyor

Tüm LED'ler yanıyor = Pompa yüksek seviyede
çalışıyor
5
LED Düğmesi
Distal Uç LED'lerini aydınlatır. AÇIK/KAPALI arasında geçiş
yapar.
6
Sistem Ana Ekranı
Kullanıcı arayüzü dokunmatik ekranı
np
Su Şişesi Tutucu
Temin edilmiş olan donanımın kullanılması ile FuseBox™'in ya
da FuseCart™'in yan tarafına monte edilir. (Resmedilmemiştir)
np
Tekrar Kullanılabilir Su
Şişesi
Temin edilmiş olan donanımın kullanılması ile FuseBox™'in ya
da FuseCart™'in yan tarafına uygulanan Su Şişesi Tutucusuna
monte edilir. (Resmedilmemiştir)
np
Beyaz Denge Kapağı
Beyaz denge testinin yapılmasında kullanılır. FuseBox™'in yan
tarafına manyetik olarak monte edilir. (Resmedilmemiştir)
FSE-050-TR-4.0
Sistem Bileşenleri
3.2.3 FuseBox™ arka panel arayüzü
11
10
1
2
9
8
7
6
5
4
3
Öğe #
Öğe Adı
İşlevi
1
AÇMA/KAPAMA Ana Güç
Düğmesi
FuseBox™'e güç beslemesini AÇIP/KAPATIR
2
Güç Soketi
AC gücü sağlamak üzere güç kablosu bağlantısını
yapar
3
Sol Video Bağlantısı
(Y/C, Kompozit, DVI, YPbPr)
Video sinyalini monitöre bağlar
4
Merkez Video Bağlantısı
(Y/C, Kompozit, DVI, YPbPr)
Video sinyalini monitöre bağlar
5
Sağ Video Bağlantısı
(Y/C, Kompozit, DVI, YPbPr)
Video sinyalini monitöre bağlar
6
Video Girişi
(Y/C, Kompozit, DVI, YPbPr)
AUX video girişini sağlar. Gelecek sürümler için
ayrılmıştır.
7
I/O Portu, RS232 Portları
Gelecek sürümler için ayrılmıştır
8
USB ve Ethernet Portları

USB: Klavye, fare ve harici sürücü
bağlantısı

Ethernet: Gelecek sürümler için ayrılmıştır
9
Audio Portları
Gelecek sürümler için ayrılmıştır
10
Eşgerilim Pimi
Bir başka cihazın gerilim eşitleme terminaline
bağlandığında, cihazların elektrik gerilimleri eşitlenir.
11
Uzaktan Kumanda Portları
Uzak cihaz (FusePanel™) bağlantısını sağlar
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
23
Sistem Bileşenleri
3.3 Teknik özellikler
3.3.1 Fuse™ 1C Kolonoskop
İşlev/Özellik
Tanım
Ayrıntılar
Optik Sistem
Görüş alanı
Standart görüş 160˚
Geniş görüş 330˚
Görüş yönü
Önden ve yandan görünümler
Alan derinliği
3,0-100 mm
Distal uç dış çapı
13,9 mm
İnsersiyon Tüpü
Distal uç
ÖNDEN GÖRÜNÜM
3
2
4
1
5
1.
Hava/Su ön ağızlığı
2.
LED kapağı
3.
Ön lens
4.
Jet (yedek su) kanalı ağzı
5.
Çalışma kanalı ağzı
YANDAN GÖRÜNÜM
(Sol taraftan görünümü
Çalışma Kanalı
gösterilmiştir.)
1.
LED kapağı
2.
Yan lens
3.
Hava/Su yan ağızlığı
İnsersiyon Tüpü dış çapı
12,8 mm
Çalışma Kanalı iç çapı
3,8 mm
Endoskop aksesuarlarının
endoskopik görüntüye girdiği yön
Bükülme Bölümü
24
Açılandırm aralığı
Yukarı/Aşağı 180˚
Sol/Sağ 160˚
FSE-050-TR-4.0
Sistem Bileşenleri
İşlev/Özellik
Tanım
Ayrıntılar
Çalışma uzunluğu
Elektrik çarpmasına
karşı koruma derecesi
168 cm
BF uygulamalı parça
3.3.2 FuseBox™
İşlevi
Güç
Özellik
Değer
Voltaj
115 V / 230 V
Frekans
50 Hz / 60 Hz
Voltaj Dalgalanması
+/- %10
Maks. Güç
300 W
Fuse™ 1C Kolonoskop,
Fuse™ 1G Gastroskop
Endoskop Uyumluluğu
Video Sinyalleri
3 x Y/C
Analog Video Çıkışı
3 x Kompozit (NTSC)
Kontrol Sinyalleri
Dijital Video Çıkışı
3 x DVI
Beyaz Denge
Ön Panel üzerinden
Etkinleştirme
Pompa Kontrolü
Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek
Işık Kontrolü
Işık AÇIK/KAPALI
Ağırlık
14,5 kg
Ebatlar
350 mm x 170 mm x 450 mm
Elektrik sınıfı ve Elektrik tipi
Sınıf I, Tip BF
Hava Pompası Tipi
Diyaframlı Pompa
Maks. Basınç
45 kPa
İrrigasyon akış hızı (Fuse™ 1C
Kolonoskopa bağlandığında)
1.3 cm3/s
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
25
Sistem Bileşenleri
3.3.3 Ortam
Ortam
Değer
Çalışma Koşulları
Sıcaklık
+ 5C (41F) +40C (104F)
Bağıl Nem
Kontrolsüz – % 85 B.N.
Nakliye ve Saklama Koşulları
26
Sıcaklık
- 29C (-20F) +38C (100F)
Bağıl Nem
Kontrolsüz – % 85 B.N.
FSE-050-TR-4.0
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
CHAPTER 4
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
Bu bölümde sistemi kurulumuna genel bakış ile sistem hazırlığı ve incelemesi
konusundaki talimatlara yer verilmiştir.
4.1 Genel bakış- sistem bağlantı şeması
Monitörler
FusePanel™
FuseBox™
Yazıcı (İsteğe
bağlı)
Fuse™
Endoskop
Yedek Su
Beslemesi
Emiş
Kaynağı
Endoskopik
Aletler
Su Şişesi
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
27
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.2 Hazırlık ve inceleme iş akışı

UYARI
Fuse™ 1C Kolonoskop, kullanılmadan önce cihaz bütünlüğü açısından
incelenmelidir. Hasar görülmesi ya da eksik parçalarının bulunması durumunda
Fuse™ 1C Kolonoskop'u kullanmayın. Hasar görmüş ya da eksik bir aletin
kullanılması hastanın ya da operatörün güvenliğini tehlikeye atabilir ve ekipman
hasarı ya da yaralanmaya neden olabilir. Fuse™ 1C Kolonoskop'un hasar görmüş
olduğu ya da eksik parçalarının bulunduğu görülürse, cihazı kullanmadan önce
EndoChoice temsilcinizle irtibat kurun.

Kolonoskop sevkiyat öncesinde temizlenmemiş ve yüksek düzeyde dezenfekte
edilmemiştir, bu nedenle ilk defa kullanılmasından önce temizlik ve üst düzey
dezenfeksiyon UYGULANMALIDIR. Bu cihazın onaylanmış temizlik ve üst düzey
dezenfeksiyon prosedürleri için "Fuse™ Endoskop Yeniden İşleme Kılavuzu”na
bakın. Cihazın temizlenmemesi ya da üst düzey dezenfeksiyon uygulanmaması
hastada enfeksiyon riskini arttıracaktır.

Kullanıcı güvenliğini sağlamak için koruyucu eldivenler, gözlük ve yüz maskesi gibi
kişisel koruyucu ekipman kullanın. Bunun yapılmaması enfeksiyon kontrol riskine
yol açabilir.
Aşağıdaki tabloda Fuse™ 1C Kolonoskop için hazırlık ve inceleme süreci gösterilmektedir.
Her kullanım öncesinde, Fuse™ 1C Kolonoskop ile birlikte kullanılacak olan tüm
ekipman/aksesuarları bunların ilgili kullanım talimatlarına uygun olarak hazırlamak ve
incelemek operatörün sorumluluğudur. Herhangi bir aykırılık olması halinde Bölüm 8
Sorun Giderme'ye bakın.
Tablo 2. FUSE™ Sistem Hazırlığı ve İnceleme Süreci
Adım #
Bölüm
Tanım
1
4.3.1
Kullanmadan önce endoskop sistemini yeniden işleyin.
2
4.3.2
Endoskopu inceleyin.
3
4.3.3
Aksesuarları inceleyin ve endoskopa bağlayın.
4
4.3.4
FuseBox™ sistemini ayarlayın.
5
4.5
Endoskop ve aksesuarları FuseBox™'e bağlayın.
6
0
Sistemin işlevselliğini inceleyin.
Yedek/Destek Ekipman: Ekipman hatası ya da arızasına bağlı beklenmedik işlem
sonlanması/kesintisini önlemek üzere başka bir endoskop, ilgili aksesuarlar ve
yedek jeneratörün hazır bulundurulması önerilir.
28
FSE-050-TR-4.0
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.3 Fuse™ 1C Kolonoskop Hazırlığı
4.3.1 Fuse™ 1C Kolonoskop'un kullanım öncesinde yeniden
işlenmesi

Ayrıntılı talimatlar için "Fuse™ Endoskop Yeniden İşleme Kılavuzu"na bakın.
4.3.2 Fuse™ 1C Kolonoskop'un kullanım öncesinde incelenmesi

Aşırı çizilme, deformasyon, gevşemiş parçalar, eksik kısımlar ve diğer düzensizliklere
karşı Kumanda Kolunu görsel olarak inceleyin.

İnsersiyon Tüpü kısmını özellikle de Kumanda Koluna bakan kısmı eğilme, bükülme
ve diğer bozukluklara karşı görsel olarak inceleyin.

Bükülme Bölümü ile distal uç dahil olmak üzere tüm insersiyon bölümünün dış
yüzeyini çökmeler, kabarıklıklar, çizikler, delikler, kıvrımlar, yapışan yabancı cisimler,
eksik parçalar, çıkıntı yapan nesneler ve başka bozukluklara karşı görsel olarak
inceleyin.

Bir elinizle kontrol kısmını tutarken, diğer elinizi dikkatlice insersiyon bölümünün
başından sonuna kadar ileri geri gezdirin. Pürüzlü yüzeylerin, sivri kenarların,
nesnelerin olmadığından ya da insersiyon kısmının dış yüzeyinden veya endoskopi
için kullanılan aksesuarlardan metal tellerin çıkmadığından emin olun. Aynı zamanda
İnsersiyon Tüpünün anormal şekilde sert olmadığından emin olun.

İnsersiyon Tüpü üzerinde bulunan tüm işaretlerin net şekilde görülebildiğini
doğrulayın.

Üç objektif lensini (Distal Ucun önünde ve her iki yanında bulunan) çizilme, çatlak,
leke, lens çevresinde açılmalar ya da başka bozukluklara karşı görsel olarak
inceleyin.

Üç hava/su ağızlığını (Distal Ucun önünde ve her iki yanında bulunan) anormal
kabarıklık, çökmeler, engeller, çizikler, lekeler, eksik parçalar ya da başka
bozukluklara karşı görsel olarak inceleyin.

Her iki elinizi kullanarak, endoskopun İnsersiyon tüpünü (Distal Ucun yanındaki
Bükülme Bölümünü değil) yavaşça yarı daire şeklinde eğin. Ardından, ellerinizi
gezdirerek İnsersiyon tüpünün tamamının yarı daire oluşturacak şekilde rahatça
eğilebildiğini ve İnsersiyon Tüpünün esnek olduğunu doğrulayın. Parmağınızı hafifçe
Bükülme Bölümünün ortasında tutun. Bükülme Bölümü ve İnsersiyon tüpü arasındaki
ek yerinin gevşek olmadığından emin olmak için diğer elinizle İnsersiyon Tüpünü
hafifçe itin ve çekin.

Elektrik kontakları dahil olmak üzere endoskop konektörünü steril, temiz ve tüy
bırakmayan bir bezle kurulayın. Aynı zamanda elektrik kontaklarının da tamamen
kuru ve temiz olduğundan emin olun.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
29
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.3.3 Emiş, hava/su ve biyopsi valflerinin bağlanması
1.
Tekrar Kullanılabilir Emiş Endoskop Valfini, kolonoskopun Emiş Ağzından içeri itin ve
yerine oturduğunu hissedene dek çevirin. Valfin doğru şekilde oturduğundan emin
olun.
2.
Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valfini yerine tam olarak oturana dek hava/su
ağzından içeri itin. Valfin doğru şekilde oturduğundan emin olun.
3.
Biyopsi Valfinin düz ucunu Biyopsi Portuna tutturun ve sıkıca oturmasını sağlamak
için kapağı saat yönünde bükün. Biyopsi Valfinin kapalı olduğundan emin olun.
UYARI

Biyopsi Valfinin yanlış kullanılması enfeksiyon kontrol riskine neden
olabilir ya da cihazın doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir. Biyopsi Valfini
kullanırken aşağıdaki uyarılara dikkat edin:
o
Biyopsi Valfinin kullanımı hakkındaki talimatlar için üretici talimatlarına bakın.
Kullanım talimatlarına uyulmaması, hastada enfeksiyona, cihaz
30
FSE-050-TR-4.0
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
kontaminasyonuna, performans azalmasına ya da işlevsellik kaybına yol
açabilir.
o
Kullanmadan önce Biyopsi Valfi ambalajını ve ürünün kendisini hasar görmüş
ya da kurcalanmış olup olmadığını görmek üzere inceleyin. Kapak ya da
ambalajı kurcalanmış ya da hasar görmüşse, kullanmayın.
o
Biyopsi Valfinin Biyopsi Portuna doğru şekilde bağlanmaması durumunda,
hastada sızabilecek ya da püskürecek debrise neden olabilir ve kolonoskop
emiş sisteminin etkisini azaltabilir. Sızıntıyı önlemek için Biyopsi Valfinin doğru
şekilde kapandığından emin olun.
o
Kullandıktan sonra Biyopsi Valfini yürürlükteki tüm ulusal ve yerel kanunlar ile
yönetmeliklere uygun olarak üretici talimatlarına göre atın.
4.3.4 Tekrar kullanılabilir emiş ve hava/su endoskop valflerinin
bağlanması
Tekrar Kullanılabilir Emiş Endoskop Valfini bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
1.
Tekrar Kullanılabilir Emiş Endoskop Valfini en geniş noktasından kavrayın.
2.
Valfi çıkarmak için bükererek yavaşça yukarı doğru çekin. Kanal, Emiş Portundaki
yuvası ile hizalandığında valf yavaşça çıkacaktır.
3.
Emiş portunu yavaşça itip, bükerek valfi değiştirin. Kanallar hizalandığında valf yerine
oturacaktır.
4.
Valfin tam olarak oturduğundan emin olmak için test edin.
Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valfini bağlamak için aşağıdaki adımları
izleyin:
1.
Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valfini en geniş noktasından kavrayın.
2.
Valfi çıkarmak için yavaşça çekin.
3.
Valfi hava/su portuna yeniden takarak yeniden yerleştirin.
4.
Valfin tam olarak oturduğundan emin olmak için test edin.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
31
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.4 FuseBox™ sisteminin ayarlanması
FuseBox™ sistemini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
4.4.1 FuseBox™'in güç kaynağına bağlanması
1.
Güç kablosunu FuseBox™ arka paneline takın.
2.
FuseBox™ güç kablosunu güç kaynağına takın.
3.
FuseBox™'in arka panelindeki güç düğmesini AÇIN.
4.
FuseBox™'in ön panelinde, sol alt köşede bulunan AÇMA/KAPAMA düğmesine
basın.
Sistem AÇIK iken AÇMA/KAPAMA düğmesi yeşil yanar.
DİKKAT

FuseBox™ endoskopa bağlı durumda ise, cihaz AÇIK halde iken doğrudan Distal Uçtan
bakmaktan kaçının çünkü bu ışık nedeniyle geçici körlüğe neden olabilmektedir.
4.4.2 FuseView™ monitörlerinin bağlanması
1.
3 FuseView monitörünü, monitör ayağına veya uygun şekilde sabitlenmiş braket
sistemine yerleştirin. Monitör çalışması hakkında bilgi için monitör kullanım
talimatlarına bakın.
2.
Monitör kablo demetinin yerini bulun.
3.
Kabloları kullanarak FuseBox™'i monitörlere bağlayın.
4.
Monitör üzerinde uygun video girişini seçin, monitör kullanım talimatlarına bakın.
Varsayılan olarak başlangıçta, Sol (L), Orta (C) ve Sağ (R) görüntüleri ilgili
monitörlerde görüntülenir.
4.4.3 Monitör görünüm modunun seçimi
Operatörün ihtiyaçlarına bağlı olarak, Sağ ve Sol monitörler AÇILIP, KAPATILABİLİR;
Orta monitör daima AÇIK kalır. Aşağıdaki adımları izleyerek, monitörleri yapılandırmak için
FuseBox™'i kullanın:
1.
FuseBox™ Ana ekranından, dört kez [SETUP] (Kurulum) simgesine basın.
Bu sizi “Monitor Selection” (Monitör Seçimi) ekranına götürür.
Sol ve Sağ monitörler ayrı ayrı seçilebilir ya da seçimi kaldırılabilir. Varsayılan olarak tüm
monitörler AÇIK durumdadır.
2.
İlgili monitörü AÇIP/KAPAMAK için Sol ya da Sağ monitöre karşılık gelen [ON/OFF]
(Açık/Kapalı) simgesine basın.
FuseBox™ monitörlere bağlı ise, her bir monitör OFF (Kapalı) duruma getirildiğinde
kararacaktır.
32
FSE-050-TR-4.0
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.4.4 FusePanel™ bağlantısı
FusePanel™'i FuseBox™'e bağlamak için izlenecek iki yol bulunmaktadır:

Video kablosu yoluyla (x3)

Uzak tetikleyici yoluyla (x3)
Bu yolların nasıl bağlanacağı konusunda bilgi almak için “FusePanel™ Kullanım
Kılavuzu”nun "Kabloların Bağlanması" kısmına bakın.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
33
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.5 Fuse™ 1C Kolonoskop ve yardımcı ekipmanın
FuseBox™'e bağlanması
1
2
3
4
Öğe #
Tanım
1
Fuse™ 1C Kolonoskop - FuseBox™
2
3
4
34
Fuse™ 1C Kolonoskoptan Hava/Su
Besleme Portu Kapağına
Fuse™ 1C Kolonoskoptan Emiş kaynağına
Fuse™ 1C Kolonoskoptan Yedek su
beslemesine
FSE-050-TR-4.0
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
UYARI

Kolonoskop konektörünü FuseBox™'e bağlamadan önce, kolonoskop elektrik konektörü
ile elektrik kontaklarının tamamen kuru ve temiz olduğundan emin olun. Kolonoskopun
elektrik kontakları ıslak ve/veya kirli durumda iken kullanılması halinde kolonoskop ve
FuseBox™ işlevi bozulabilir. Aşağıda listelenmiş olan talimatlara uyulmaması, hastanın
yaralanmasına yol açabilecek beklenmedik görüntü kaybına neden olabilir.
DİKKAT

İnsersiyon bölümünü, Bükülme Bölümünü, umbilikal kabloyu ve kolonoskop Ana
Konektörünü eğmeyin, çarpmayın, çekmeyin ya da bükmeyin.

Bir inceleme sırasında video kablosunu ya da bağlantılardan herhangi birini çekmeyin.
4.5.1 Fuse™ 1C Kolonoskopun Bağlanması
Aşağıdaki video bağlantı prosedürü sırası cihaz işleyişi açısından kuvvetle önerilir.
FuseBox™'in sabit ve güvenli bir yerde olduğundan emin olun; endoskopu ve kabloları
bağlarken bunu sabit şekilde tutun.

Endoskop Ana Konektörünü FuseBox™'e takın. Yerine oturduğunu gösteren sesi
dinleyerek doğrulayın.
4.5.2 Su şişesinin bağlanması
Aşağıdakilerden birine ilişkin talimatları izleyin: Tekrar Kullanılabilir Su Şişesi veya Tek
Kullanımlık Su Şişesi Kapağı
Tekrar Kullanılabilir Su Şişesi
1.
Üreticinin kullanım talimatları doğrultusunda kullanıma hazırlayın.
2.
Su şişesini steri su ya da önerilen solüsyonla doldurun.
3.
Tüp grubu şişenin üzerinde iken kapağı tamamen sıkarak kapatın. Fazla sıkmayın.
4.
Tüpü, Fuse™ endoskop üzerinde bulunan Su/Hava Şişesi Portuna bağlayın.
UYARI

Tekrar Kullanılabilir Su Şişesinin yanlış kullanılması enfeksiyon kontrol riskine neden
olabilir ya da cihazın doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir. Su şişesini kullanırken
aşağıdaki uyarılara dikkat edin:
o
Kullanım talimatlarına bakın. Kullanım talimatlarına uyulmaması, kontaminasyona,
performans azalmasına ya da işlevsellik kaybına yol açabilir.
o
Kullanmadan önce su şişesi ambalajını ve ürünün kendisini hasar görmüş ya da
kurcalanmış olup olmadığını görmek üzere inceleyin. Kurcalanmış ya da hasar
görmüşse kullanmayın. Steril ambalajın mühürlenmemiş olması ve/veya son kullanım
tarihinin geçmiş olması halinde kullanmayın.
o
Su şişesini ambalajının dışında saklamayın; ambalajından kullanmadan hemen önce
çıkarın.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
35
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
o
Su şişesini üretici tarafından önerilenden daha uzun süre kullanmayın.
o
Biyolojik kontaminasyonu önlemek için yalnızca steril su ya da önerilen solüsyonu
kullanın.
Tek Kullanımlık Su Şişesi Kapağı
1.
Tek kullanımlık su şişesi tutucusunu verilen donanımı kullanarak FuseCart™'e takın.
2.
Steril su şişesinin (solüsyon üreticisi tarafından sağlanan) kapağını çıkarın.
3.
Tek Kullanımlık Su Şişesi Kapağını ambalajından çıkarın.
4.
Su şişesi kapağı grubunun dar hortumunu su şişesinin içine sokun.
5.
Su şişesi kapağını yerine sabitleyin.
6.
Birleştirilmiş su şişesini tek kullanımlık su şişesi tutucusuna yerleştirin.
7.
Tüpü, Fuse™ endoskop üzerinde bulunan Su/Hava Şişesi Portuna bağlayın.
CO2 kullanıyorsanız, doğrudan CO2 beslemesine bağlamayı unutmayın.
CO2 kullanıyorsanız, sistem pompasını KAPATIN.
UYARI

Tek kullanımlık su şişesi kapağının yanlış kullanılması enfeksiyon kontrol riskine neden
olabilir ya da cihazın doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir. Tek kullanımlık su şişesi
kapağını kullanırken aşağıdaki uyarılara dikkat edin:
o
Kullanım talimatlarına bakın. Kullanım talimatlarına uyulmaması, kontaminasyona,
performans azalmasına ya da işlevsellik kaybına yol açabilir.
o
Kullanmadan önce su şişesi kapağı ambalajını ve ürünün kendisini hasar görmüş ya
da kurcalanmış olup olmadığını görmek üzere inceleyin. Kurcalanmış ya da hasar
görmüşse kullanmayın. Steril ambalajın mühürlenmemiş olması ve/veya son kullanım
tarihinin geçmiş olması halinde kullanmayın.
o
Su şişesi kapağını ambalajının dışında saklamayın; ambalajından kullanmadan
hemen önce çıkarın.
o
Su şişesi kapağını üretici tarafından önerilenden daha uzun süre kullanmayın.
o
Biyolojik kontaminasyonu önlemek için yalnızca steril su ya da önerilen solüsyonu
kullanın.
4.5.3 Su jeti konektörünün yedek su portuna bağlanması

Steril poşeti açın ve tek kullanımlık Su Jeti Konektörünü endoskop üzerindeki Yedek
Su Portuna takın.
4.5.4 İrrigasyon tübajının su jeti portuna bağlanması
8.
36
Üreticinin kullanım talimatları doğrultusunda kullanıma hazırlayın.
FSE-050-TR-4.0
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.5.5 Emiş kaynağının bağlanması

Emiş kaynağını Ana Konektör üzerindeki Emiş Portuna bağlayın.
UYARI

Distal uç gerekenden daha yüksek emiş basıncı altında iken emiş uygulanması kanamaya
ve/veya lezyonlara neden olabilir.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
37
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.5.6 Yedek su beslemesinin (jet) bağlanması
1.
Yedek su besleme sistemini üreticinin kullanım talimatları doğrultusunda hazırlayın.
2.
Yedek Su Beslemesi Portu Kapağını Fuse™ 1C Kolonoskop üzerinden çıkarın.
3.
Su Jeti Konektörünü Yardımcı Su Besleme Portuna bağlayın.
4.
Yedek Su Besleme Hortumunu, Su Jeti Konektörüne bağlayın.
5.
Yedek Su Beslemesi Portu Kapağını kullandıktan sonra Fuse™ 1C Kolonoskop
üzerine takın.
UYARI

Yedek su kaynağı kullanılmıyorsa, Yedek Su Beslemesi Portunun kapalı olduğundan emin
olun. Aksi takdirde, hasta materyallerinin Yedek Su Beslemesi Portuna geriye akması gibi
enfeksiyon kontrol riski meydana gelebilir.
38
FSE-050-TR-4.0
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.6 Fuse™ 1C Kolonoskop işlevlerinin incelenmesi
4.6.1 Açılandırma mekanizmasını test edin
1.
Kolonoskopu kontroller avuç içinize gelecek şekilde tutun böylece açılandırma kontrol
düğmeleri size dönük olacaktır.
2.
Frenlerin kilitli olmadığından emin olun.
Yukarı/Aşağı fren kolu yukarıya baktığında, fren kilitlidir. Fren kolu 45 sağa dönük
olduğunda fren kilitli değildir. Sol/Sağ freni (F>RL işaretli) ^R işaretinin yanında
iken, Distal Uç kilitlidir (ayarlanan konumda kalacaktır). Bir sonraki adıma
geçmeden önce frenlerin kilitli olmadığından emin olun.
Açık konum (45°
açı)
3.
Yukarı/Aşağı açılandırma düğmesini çevirin ve bükülme alanının rahatça ve
yukarı/aşağı hareket alanının tamamında hareket ettiğini doğrulayın.
4.
Sol/Sağ açılandırma düğmesini çevirin ve bükülme alanının rahatça ve sol/sağ
hareket alanının tamamında hareket ettiğini doğrulayın.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
39
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.6.2 FuseBox™ sistemini açın
FuseBox™ sistemi henüz açılmamışsa, aşağıdaki adımları izleyin:
1.
FuseBox™'in arkasındaki ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesine basın.
2.
FuseBox™ ön panelinin sol alt tarafında bulunan yuvarlak ON/OFF (Açma/Kapama)
düğmesine basın.
Sistem AÇIK iken AÇMA/KAPAMA düğmesi yeşil yanar.
3.
Ön panelde bulunan LED düğmesine basarak Distal Uç ışığını AÇIN.
DİKKAT

Cihaz AÇIK halde iken doğrudan Distal Uçtan bakmaktan kaçının çünkü bu ışık
nedeniyle geçici körlüğe neden olabilmektedir.
4.6.3 Video sinyali ve beyaz dengeyi test edin
1.
Distal Ucu Beyaz Denge Kapağı'nın içine yerleştirin. LED'lerin o anda beyaz
olduğuna dikkat edin.
2.
FuseBox™ üzerindeki WHITE BALANCE (Beyaz Denge) düğmesine basarak beyaz
denge testini gerçekleştirin. Beyaz ışık yanıp sönene dek WHITE BALANCE (Beyaz
denge) düğmesine basmaya devam edin.
Beyaz denge düğmesi yanıp sönerek beyaz denge çalışmasını gösterecektir. Beyaz
denge LED'i beyazdan maviye döner.
3.
Her video ekranında net bir görüntü görüntülendiğinden emin olun.
4.6.4 Üfleme mekanizmasını test edin
40
1.
Bir kabı toplam hacminin en az %75'i oranında steril su ile doldurun.
2.
Kolonoskopun Distal Ucunu steril su içinde 10-15 cm derine daldırın.
3.
Parmağınızla Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valfinin deliğini kapatın.
FSE-050-TR-4.0
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.
Üç hava/su ağızlıklarından sürekli olarak hava kabarcıkları yayıldığından emin olun.
5.
Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valfinin deliğini kapatın ve ağızlıklardan hava
kabarcığı çıkmadığından emin olun.
UYARI

Doğru üfleme işlevinin kontrol edilmemesi hastanın yaralanmasına neden olabilir. Distal
uç 10-15 cm ya da daha derine daldırıldığında, Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop
Valfi çalışır durumda olmadığı halde üç hava/su ağızlığının herhangi birinden hava
kabarcıkları akışı varsa muhtemelen hava besleme fonksiyonunda bir bozukluk söz
konusudur. Bölüm 8 Sorun Giderme'ye bakın. Aşırı üfleme, hastanın yaralanmasına,
kanama ve/veya perforasyon oluşmasına neden olabilir.
Distal Uç, steril suyun yüzeyinden 10 cm'den daha yukarıya daldırıldığında,
Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valfi çalışır durumda olmadığı halde
hava/su ağızlıklarının herhangi birinden az miktarda hava kabarcığı çıkabilir. Bu
işlev bozukluğuna işaret etmez.
4.6.5 İrrigasyon mekanizmasını test edin
1.
Distal Ucu kaptan çıkarın ve Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valfi'ne
basın.
2.
Distal Uçtaki üç ağızlığın tümünden suyun dışarı çıktığını doğrulayın.
Suyun Distal Uca ulaşması birkaç saniye sürer.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
41
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
4.6.6 Emiş mekanizmasını test edin
1.
Bir kabı steril suyla doldurun.
2.
Sistal Ucu steril su kabına daldırın.
3.
Tekrar Kullanılabilir Emiş Endoskop Valfine basın.
4.
Kaptaki su seviyesinin geri çekildiğini doğrulayın.
UYARI

Yetersiz emiş, işlem sırasında net endoskopik görüntünün kaybolmasına neden olabilir.
Cihazın net görüntü kalitesi olmadan çalıştırılması hastanın yaralanmasına yol açabilir.
4.6.7 Yedek su mekanizmasını test edin
Yedek su mekanizması kullanıyorsanız, aşağıdaki testi yapın. Aksi halde, yedek su
kapağının sıkıca kapatılmış olduğundan emin olun.
1.
Yedek su pompasının bağlı olduğunu doğrulayın.
2.
Yedek su pompasını çalıştırın.
3.
Suyun Distal Uçtaki yedek su ağzından güçlükle çıktığından emin olun.
4.6.8 XLUM (yanıp sönen) modunu test edin
1.
Sistemin AÇILDIĞINDAN ve sistem ışığının AÇIK olduğundan emin olun.
2.
FuseBox™ Ana ekranından, XLUM simgesine basın.
3.
Distal Uçtaki ışığın yedi (7) saniye boyunca yanıp söndüğünden emin olun.
DİKKAT

Cihaz AÇIK halde iken doğrudan Distal Uçtan bakmaktan kaçının çünkü bu ışık
nedeniyle geçici körlüğe neden olabilmektedir.
42
FSE-050-TR-4.0
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
Aktif monitör ekranlarının tümüne aşağıdaki beş test uygulanır.
4.6.9 Dondur/bırak işlevini test edin
1.
Endoskop üzerindeki Freeze (#1) (Dondur # 1) düğmesine basın.
2.
Endoskopik görüntülerin donduğunu doğrulayın.
Freeze (Dondurma) sırasında anlık endoskopik görüntü küçük Resim içinde Resim
şeklinde görüntülenir.
3.
Yeniden Freeze (#1) (Dondur # 1) düğmesine basın.
4.
Endoskopik görüntülerin geri geldiğini doğrulayın (resim içinde resim kaybolur).
4.6.10 Kayıt işlevini test edin
Aşağıdaki video kayıt işlevselliği yalnızca FusePanel™ ile kullanılmaktadır. Bu test için
FusePanel™'in FuseBox™'e bağlı olduğundan emin olun.
1.
FusePanel™'in doğru şekilde bağlandığından ve açık olduğundan emin olun.
2.
Video kaydına başlamak için, endoskopun üzerinde bulunan Record (#2) (Kayıt #2)
düğmesine basın.
3.
FusePanel™ ekranının sağ alt köşesinde kırmızı bir "REC" simgesi yanıp sönecektir.
4.
Video kaydını durdurmak için, endoskopun üzerinde bulunan Record (#2) (Kayıt #2)
düğmesine basın.
5.
Video kaydının küçük resmi FusePanel™ ekranının altında görüntülenir.
4.6.11 Zamanlayıcı işlevini test edin
1.
Endoskop üzerindeki Timer (#3) (Zamanlayıcı # 3) düğmesine basın.
2.
Dijital saatin Sol monitör ekranında görüntülendiğini kontrol edin.
3.
İntübasyon Süresi, Geri Çekme Süresi ve Toplam süre görüntülemeyi test etmek
üzere, Timer (#3) (Zamanlayıcı #3) düğmesine sırayla üç kez daha basın.
4.
Sıfırlamak üzere Timer (#3) (Zamanlayıcı #3) düğmesine son bir kez daha basın.
4.6.12 Yakınlaştırma işlevini test edin
1.
Endoskop üzerindeki Zoom (#4) (Yakınlaştır # 4) düğmesine basın.
2.
Yakınlaştırma büyütme oranının (OFF (Kapalı), X 1.2, X 1.4, X 1.6, X 1.8, X 2,0) orta
monitör ekranında görülüp görülmediğini kontrol ederek, endoskopik görüntünün
yakınlaştığından emin olun.
3.
Tüm yakınlaştırma seviyelerinden geçmek için Zoom (#4) (Yakınlaştır # 4) düğmesine
beş (5) kez daha basın.
4.
Endoskopik görüntünün normal görünüme geri döndüğünden emin olun.
4.6.13 Yakalama işlevini test edin
Aşağıdaki işlevsellik yalnızca FusePanel™ ile kullanılmaktadır. Bu test için FusePanel™'in
FuseBox™'e bağlı olduğundan emin olun.
1.
FusePanel™'in doğru şekilde bağlandığından ve AÇIK olduğundan emin olun.
2.
Endoskop üzerindeki Capture (#5) (Yakala # 5) düğmesine basın.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
43
Sistem Hazırlığı ve İncelemesi
3.
44
Görüntü yakalama küçük resmi FusePanel™ ekranının altında görüntülenir.
FSE-050-TR-4.0
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
CHAPTER 5
FuseBox™ Sistemi Ekranları
ve İşlevlerini Anlama
Bu bölümde FuseBox™ siistemi dokunmatik ekran kullanıcı arayüzünün tanımları ve
işlevselliğine yer verilmiştir.
5.1 Kullanıcı ekranları
5.1.1 Grafik Kullanıcı Arayüzünde Gezinme
Simge
Simge adı
Fonksiyon
Geri simgesi
Bir ekran geri gitmek için bu simgeyi kullanın.
Ana ekran simgesi
Doğrudan sistemin ana ekranına gitmek için bu
simgeyi kullanın.
Kurulum Ekranı
Navigasyon simgeleri
İstediğiniz Kurulum ekranına geçmek için bu
sayılara dokunun. Kurulum ekranlarına ulaşmak
için Setup (Kurulum) simgesine basmak yerine
alternatif olarak kullanılır.
1 = Görüntü Ayarları
2 = LED Yoğunluğu
3 = Sistem Bilgileri
4 = Monitör Seçimi
5.1.2 FuseBox™ ana ekranı
FuseBox™ sisteminde dokunmatik ekranlı kullanıcı arayüzü kullanılmaktadır.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
45
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
Etiket/Simge adı
Fonksiyon
Türü
FuseBox™ cihazına takılan endoksopun türü
görüntülenir.
Endoskop Seri
Numarası
FuseBox™ cihazına takılan endoksopun seri
numarası görüntülenir.
Bu simgeye birden fazla basıldığında çeşitli ayar
ekranları arasında aşağıdaki sırayla geçiş yapılır:
Kurulum
46

Görüntü Ayarları

LED Yoğunluğu

Sistem Bilgileri/Endoskop Bilgileri

Monitör Seçimi
Işık
FuseBox™ dokunmatik ekranının ışığını
AÇMAK/KAPATMAK için kullanılır. Işık açıkken tüm
ekran yerel aydınlatma kaynağı olarak kullanılır; bu,
düşük aydınlatma koşullarına sahip ortamlarda
kullanışlı olur.
Zamanlayıcı
Zamanlayıcı ekranı görüntülenir. Bu ekran, bir
prosedürün süresini belirlemek amacıyla kronometre
olarak kullanılabilir.
XLUM
XLUM modu kuvvetli ışıkla aydınlatma işlevini
çalıştırır (Distal Uç yanıp söner).
Operatörün, endoskopun konumunu vücudun
dışından belirlemesine olanak sağlar.
FSE-050-TR-4.0
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.1.3 Ayar ekranı 1 – görüntü ayarları
Bu ekrana erişmek için Setup (Kurulum) simgesine bir kez basın. Image Settings
(Görüntü Ayarları) ekranı aşağıdaki gibi görüntülenmekte olup, kırmızı ve mavi renkler ile
parlaklık ayarlarını içerir.
Bu ekran kullanılarak değiştirilen ayarlar tüm aktif görünümleri etkiler (1-2-3).
Etiket adı
Fonksiyon
Tüm aktif monitörlerin kırmızı renk seviyesini artırmak veya
azaltmak için YUKARI/AŞAĞI okları kullanın.
Kırmızı seviye

Yukarıdaki resimde +5 seviyesi gösterilmektedir.

Ayar aralığı -5 ila +5 arasıdır.
Tüm aktif monitörlerin mavi renk seviyesini artırmak veya
azaltmak için YUKARI/AŞAĞI okları kullanın.
Mavi seviye

Yukarıdaki resimde +3 seviyesi gösterilmektedir.

Ayar aralığı -5 ila +5 arasıdır.
Tüm aktif monitörlerin parlaklık seviyesini artırmak veya
azaltmak için YUKARI/AŞAĞI okları kullanın.
Parlaklık

Yukarıdaki resimde -5 seviyesi gösterilmektedir.

Ayar aralığı -5 ila +5 arasıdır.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
47
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.1.4 Ayar ekranı 2 – LED yoğunluğu
LED Intensity (LED Yoğunluğu) ekranı LED ayarlamasına imkan tanır.
48
Etiket adı
Fonksiyon
LED Yoğunluğu
kaydırma çubuğu
Distal Ucun ışık yoğunluğu seviyesini arttırmak ya
da azatmak için kaydırıcı çubuğu kullanın.
FSE-050-TR-4.0
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.1.5 Ayar ekranı 3 - sistem / endoskop bilgileri
System Information/Scope Information (Sistem Bilgileri/Endoskop Bilgileri) ekranı geçerli
sistem yapılandırmasını görüntüler. Bu ekrana erişmek için Setup (Kurulum) simgesine üç
kez basın.
Bu ekran üzerinden hiçbir değişiklik yapılamaz.
Etiket adı
Fonksiyon
FuseBox™ sisteminin yapılandırmasını gösterir:
FuseBox™ Sistem
Bilgileri

Seri numarası

Yazılım sürümü
Endoskop hakkındaki bilgileri gösterir (endoskop
bağlandığında):
Endoskop Bilgileri

Endoskop türü

Endoskop seri numarası

Endoskop sürümü
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
49
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.1.6 Ayar ekranı 4 - monitör seçimi (1-2-3 monitör)
Monitor Selection (Monitör Seçimi) ekranı kullanıcının, standart ve geniş görünümler
arasında geçiş yapmak üzere Sol ve Sağ monitörleri AÇIP/KAPAMASINI sağlar.
Etiket adı
Fonksiyon
AÇIK/KAPALI
İstenen monitörler arasında kombinasyon
yapılmasını sağlar.
Sol ve Sağ monitörler için AÇIK/KAPALI
görünümler arasında geçiş yapmak üzere
ON/OFF (Aç/Kapa) simgesine basın. Orta monitör
her zaman AÇIK durumdadır.
Monitör Kodu Ekranı
İstenildiği takdirde Sol, Merkez ve Sağ
monitörlerde L, C ve R harflerinin görüntülenmesi
için kullanılır.
NOT: Orta monitör KAPALI duruma getirilemez.
50
FSE-050-TR-4.0
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.1.7 Işık modu
Düşük aydınlatma koşullarına sahip ortamlarda ekstra ışık gerektiğinde Işık modunu
kullanın.
Işık modu, Ana ekranda bulunan Light (Işık) simgesine basılarak etkinleştirilebilir. Işık
modu devredeyken FuseBox™ maksimum yoğunlukta ışık vererek kullanıcının FuseBox™
cihazını yerel aydınlatma kaynağı olarak kullanmasını sağlar. Bu, cihaza takılan bir polip
tuzağının içeriğini düşük aydınlatma koşullarına sahip ortamlarda gözlemlerden yararlı
olabilir.
Simge adı
Fonksiyon
Işık etkinleştirme
Işık özelliğini etkinleştirmek için bu simgeyi
kullanın.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
51
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.1.8 Zamanlayıcı
Zamanlayıcı, prosedür esnasında işlemler arasında geçen süreyi kaydetmeye imkan verir.
Endoskop düğmesine her basıldığında zamanlayıcı aşağıdaki şekillerde etkilenir:

1 kez basma: Total Procedure Time (Toplam Prosedür Süresi) (yeşil)
zamanlayıcısını başlatır.

2 kez basma: Entübasyona bağlı olarak toplam süreyi gösterir ve zamanlayıcıyı geri
almaya başlar (00:00'dan başlayarak)
52

3 kez basma: Tüm zamanlayıcıları durdurur

4 kez basma: Tüm zamanlayıcıları sıfırlar
Simge adı
Fonksiyon
Zamanlayıcı
Prosedür zamanını kaydetmek için bu simgeyi
kullanın
FSE-050-TR-4.0
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.1.9 XLUM (yanıp sönen Distal Uç LED'i) modu
Distal Ucun konumu, XLUM (kuvvetli ışıkla aydınlatma) modu kullanılarak hastanın
bedeninin dışından da belirlenebilir.
XLUM modu, Ana ekranın en sağında bulunan XLUM simgesine basılarak
etkinleştirilebilir. XLUM modunda iken, Distal Uç ışığı maksimum ve minimum ışık
yoğunluğu arasında değişecek (‘yanıp sönen’) şekilde ayarlanır.
XLUM simgesine basılması yalnızca Distal Uç ışığını etkinleştirir. Bu mod
kullanılırken FuseBox™ üzerinde başka bir ekran görüntülenmez.
Simge adı
Fonksiyon
XLUM modunu etkinleştirmek için bu simgeyi
kullanın.
XLUM modunun
etkinleştirilmesi
XLUM modu yedi (7) saniye sonra
otomatik olarak devre dışı kalır.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
53
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.2 Sistem işlevleri
Endoskop Kumanda Kolunda bulunan numaralandırılmış düğmelerin kullanılması ile
gerçekleştirilen aşağıdaki sistem işlevleri aktif monitör ekranlarının tümünde uygulanır.
5.2.1 Görüntüyü dondur
Dondur işlevi, ekranda görüntülenen ancak kaydedilmemiş sabit bir görüntü oluşturur.
Dondur işlevi üç görüntü görünümünün tümünü dondurur.
Endoskop Kumanda Kolunu kullanarak görüntüyü dondurun:
1.
Freeze/Release (Dondur/Bırak) düğmesine (düğme #1 olarak işaretli) basın.
2.
Görüntüyü bırakmak için yeniden #1 düğmesine basın.
Dondur/Bırak
54
FSE-050-TR-4.0
#1
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.2.2 Video kayıt
Endoskopik video gerçek zamanlı olarak kaydedilebilir.
Endoskop Kumanda Kolunu kullanarak kayıt:
1.
İşlem öncesinde FusePanel™'in, FuseBox™ arka panelindeki ilgili portlar üzerinden
sisteme bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.
2.
Kayıt işlemine başlamak için endoskop Kumanda Kolunda bulunan Record (Kayıt)
düğmesine (#2 işaretli düğme) basın.
3.
Kayıt işlemini durdurmak için yeniden Record (Kayıt) düğmesine (#2) basın.
Video kayıt
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
#2
55
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.2.3 Zamanlayıcı
Zamanlayıcı işlevi, işlem süresinin Kumanda Kolu üzerinden ekranda görüntülenmesini
sağlar.
Zamanlayıcı üç süreyi yakalar ve görüntüler: İntübasyon Süresi, Geri Çekilme
Süresi ve Toplam Süre.
Zamanlayıcıyı kullanmak için:
1.
Saati çalıştırmak için bir kez Timer (Zamanlayıcı) düğmesine (#3 işaretli düğme)
basın.
2.
İntübasyon Süresi gibi ilk "İşaret"inizi ayarlamak üzere Timer (Zamanlayıcı)
düğmesine yeniden basın.
3.
Geri Çekilme Süresi gibi ikinci "İşaret"inizi ayarlamak üzere Timer (Zamanlayıcı)
düğmesine üçüncü kez basın.
4.
Timer (Zamanlayıcı) düğmesine dördüncü kez basılması Zamanlayıcıyı durdurarak
ekrandaki üç değerin tümünü (toplam süre, İşaret 1 ve İşaret 2) dondurur.
5.
Zamanlayıcı düğmesine beşinci kez basılması ekrandaki süreleri temizler.
Start (Başlat) = zamanlayıcıyı başlatır
Mark (İşaretle) = birinci ve ikinci süreleri işaretler
Stop (Durdur) = zamanlayıcıyı durdurur
Reset (Sıfırla) = zamanlayıcıyı 00:00:00 olarak sıfırlar
Ekran AÇIK = SOL monitörde zamanlayıcı bilgilerini görüntüler
Zamanlayıcı
56
#3
FSE-050-TR-4.0
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
5.2.4 Yakınlaştır
Yakınlaştırma işlevi, işlem sırasında endoskopik görüntünün büyütülmesine imkan tanır.
Operatör tercihi doğrultusunda, Yakınlaştırma işlemi endoskopik görüntüye ya da donmuş
görüntüye uygulanabilir.
Yakınlaştır işlevi üç görüntü görünümünün tümünü büyütür.
Yakınlaştır işlevini etkinleştirmek için:

Endoskop Kumanda Kolunda bulunan Zoom (Yakınlaştır) düğmesine (#4 işaretli
düğme) basın.
Yakınlaştır düğmesine basıldığı her defasında 6 Yakınlaştırma seviyesinden birine
geçiş yapılır: OFF (Kapalı), X 1.2, X 1.4, X 1.6, X 1.8, X 2.0.
Yakınlaştır #4
5.2.5 Görüntü yakala
Görüntü yakala işlevi, sabit bir görüntüyü harici sürücüye kaydeder.

Yakalama işlevini kullanmak için endoskop Kumanda Kolunda bulunan Capture
(Yakala) düğmesine (#5 işaretli düğme) basın.
Görüntü yakala
#5
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
57
FuseBox™ Sistemi Ekranları ve İşlevlerini Anlama
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır
58
FSE-050-TR-4.0
İşlemin Gerçekleştirilmesi
CHAPTER 6
İşlemin Gerçekleştirilmesi
6.1 Önemli güvenlik bilgileri
UYARI

Fuse™ 1C Kolonoskop yalnızca bir hekim tarafından kullanılmalıdır. Klinik endoskopi
tekniklerinin kullanımı konusunda iyi bir eğitim almış olmak bu ekipmanı kullanan
personelin sorumluluğudur. Bu kılavuzda, yalnızca bu ekipmanın çalışmasına ilişkin temel
talimatlar ve önlemlere yer verilmiştir.

Kolonoskop ve bunun tekrar kullanılabilir aksesuarlarının kullanılmadan önce yeniden
işlenmesi GEREKİR. Yeniden işleme talimatlarının tamamı için "Fuse™ Endoskop
Yeniden İşleme Kılavuzu"na bakın. Bunun yapılmaması enfeksiyon kontrol riskine yol
açabilir.

Cihazın işlem sırasında arızalanması/bozulması durumunda, odada daima kullanıma hazır
yedek bir kolonoskop sisteminin bulundurulması önerilir.

Kullanmadan önce bu talimatlarda açıklanmış olan tüm cihaz incelemelerini gerçekleştirin.
Doğru şekilde çalışmıyorsa, Fuse™ 1C Kolonoskop'u kullanmayın. Bozulmuş ya da hasar
görmüş cihazın kullanılması hastanın yaralanmasına neden olabilir.

Cihazın kullanımı sırasında tehlikeli kimyasallar ve bulaşıcı olması muhtemel maddelere
karşı korunmak için kişisel koruyucu ekipman kullanın.

İşaretlerin net olarak görülmemesi durumunda kolonoskopu kullanmayın. Endoskopun
işaretler görülmeden takılması ve işlem yapılması hastada acıya, yaralanmaya, kanamaya
ve/veya perforasyona neden olabilir.
6.1.1 Yanlış kullanım örnekleri
Kolonoskopik incelemeler ya da kolonoskopik tedavide hasta güvenliği hekim ve sağlık
kurumu tarafından uygun şekilde kullanılması ile sağlanabilir. Yanlış kullanım örnekleri
aşağıda listelenmiştir.
UYARI

Lümene aşırı hava üflenmesi, hastanın yaralanmasına, kanama ve/veya perforasyon
oluşmasına neden olabilir.

Hastaya aşırı hava veya yanıcı olmayan bir gaz vermeyin. Bu gaz embolisine neden
olabilir.

Distal uç mukoza yüzeyi ile uzun süre temas ettiğinde, gerekenden daha yüksek emiş
basıncı altında iken ya da uzun süreli emiş süresi ile emiş uygulanması kanamaya
ve/veya lezyonlara neden olabilir.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
59
İşlemin Gerçekleştirilmesi

Net bir görüntü olmadan endoskopun takılması ya da çıkarılması, hava beslemesi, emiş
uygulanması ya da Bükülme Bölümünün çalıştırılması hastanın yaralanmasına, kanamaya
ve/veya perforasyona neden olabilir.

Endoskopun görüntü olmadan kullanılması: Endoskop görüntüsünün inceleme sırasında
beklenmedik şekilde kaybolması halinde endoskopu kullanmayı durdurun ve endoskopu
geri çekin. Bu tür durumlarda endoskopun takılması ya da çıkarılması, endoskopik aletler
kullanılması, emiş gerçekleştirilmesi, hava beslemesi ya da açılandırma kontrolü
gerçekleştirilmesi hastanın yaralanmasına, kanamaya ve/veya perforasyona neden
olabilir.
6.1.2 Yanıcı olmayan gazları kullanma
Bağırsaklarda yanıcı gaz varsa yüksek frekanslı tedaviyi uygulamadan önce hava veya
CO2 gibi yanıcı olmayan bir gaz ile değiştirin.
UYARI

Bağırsaklarda yanıcı bir gaz bulunuyorken tedaviyi uygulamak patlama, yangın
ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.
NOT
Endoskopik muayenelerde CO2'nin kullanımı muayene sonrası meydana gelebilecek acıyı
azaltabilir.
6.2 Endoskopun takılması
1.
Açılandırma frenlerinin kilitli durumda olmadığından emin olun.
2.
Kolonoskopik görüntüyü izlerken kolonoskop İnsersiyon tüpünü yavaşça ve nazikçe
takın.
3.
Takma ve inceleme amacıyla Distal Ucu yönlendirmek üzere açılandırma kontrollerini
çalıştırın.
UYARI

Endoskopun İnsersiyon Tüpünü zorlamayın! Aşırı güç uygulanması nedeniyle ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.
DİKKAT

Petrol bazlı maddeler/yağlar Bükülme Bölümünün bozulmasını hızlandıracağından
bunları asla Distal Uca uygulamayın.

İşlem sırasında görüntü kararıyorsa distal uca doku ya da debris yapışmış olabilir ve bu
da sıcaklığın artmasına yol açabilir. Hasta ve/veya operatörün yanma sonucu
yaralanmasını önlemek amacıyla kolonoskopu yavaşça çıkarın.
6.3 Endoskopik cihazlar ve aksesuarların kullanımı
DİKKAT
60
FSE-050-TR-4.0
İşlemin Gerçekleştirilmesi

Aşağıdaki önlemlerin dikkate alınmaması cihazın hasar görmesine ya da hastanın
yaralanmasına neden olabilir.

Endoskopik cihazlar/aksesuar çapının çalışma kanalına uygun olduğundan emin olun.

Çalışma kanalının içinde iken endoskopik cihazları/aksesuarları asla açmaya ya da
birleştirmeye çalışmayın. Açık aletler kanalın hasar görmesine neden olabilir.

Görüş alanının net olmaması halinde endoskopik cihazları/aksesuarları kullanmayın.

Endoskopik cihazları/aksesuarları takarken ya da çıkarırken Biyopsi Valfini yırtmamaya
özen gösterin.

Endoskopik cihazlar/aksesuarlar ile Distal Uç arasında yeterli mesafe bulunduğundan
emin olun.

Aleti daima üreticinin kullanım talimatları doğrultusunda kullanın.

Çalışma bileşeni çalışma kanalının içerisinde iken asla bir elektrocerrahi aletini
çalıştırmayın.

Görüş alanının net olmaması halinde asla bir elektrocerrahi alet kullanmayın.

Elektrocerrahi aleti ile Distal Uç arasında yeterli mesafe bulunduğundan ve gücü
açmadan önce bunun işlem için doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Elektrocerrahi işlemleri gerçekleştirirken, endoskopi anındaki elektrocerrahi işlemler için
özel olarak geliştirilmiş olanlar dışındaki aksesuarları ya da aletleri kullanmayın.


Yüksek frekanslı cerrahi alet kullanırken aşağıda belirtilen değerleri aşmayın:
Aksesuar Kullanım Amacı
Modu
Maksimum yinelenen tepe gerilimi
Sprey Koagülasyon
VPK 3800V
Kesme
VPK 840V
Yumuşak Koagülasyon
VPK 200V
UYARI
Endoskoplar, endoskopik işlemlere yönelik enerji verilen aksesuarlar ile
kullanıldığında hasta kaçak akımlarına neden olabilir.
6.3.1 Endoskopik aksesuarların kullanımı
1.
Biyopsi valfini açın.
2.
Biyopsi valfinin mekanik bütünlüğünü kontrol edin.
3.
Endoskopik cihazları/aksesuarları, Biyopsi Portunun üzerinden çalışma kanalının
içine ve Distal Uçtan dışarıya doğru hafifçe itin.
4.
Endoskopik cihazları/aksesuarları üreticinin kullanım talimatları doğrultusunda
çalıştırın.
5.
Endoskopik cihazları/aksesuarları yavaşça çalışma kanalından dışarı çekin.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
61
İşlemin Gerçekleştirilmesi
6.
Endoskopik cihazlar/aksesuarlar çıkarıldığında Biyopsi Valfini kapatın.
6.3.2 Elektrocerrahi aksesuarlarının kullanımı
1.
Biyopsi valfini açın.
2.
Elektrocerrahi aletini, Biyopsi Portunun üzerinden çalışma kanalının içine ve Distal
Uçtan dışarıya doğru hafifçe itin.
3.
İşlemin tamamlanmasından sonra, elektrocerrahi aletini yavaşça çalışma kanalından
dışarıya çekin.
4.
Elektrocerrahi aleti çıkarıldığında Biyopsi Valfini kapatın.
6.4 Kolonoskopun geri çekilmesi
Kolonoskopik görüntüyü izlerken kolonoskop İnsersiyon tüpünü yavaşça ve nazikçe geri
çekin.
DİKKAT

Açılandırma frenlerinin kilitli durumda olmadığından emin olun.

Kolonoskopu işlem sonrasında, kapağında kolonoskop modellerinin listesi bulunan
yardımcı "Fuse™ Endoskop Yeniden İşleme Kılavuzu"nda açıklanmış olduğu şekilde
yeniden işleyin.
62
FSE-050-TR-4.0
Saklama ve Taşıma
CHAPTER 7
Saklama ve Taşıma
UYARI

Endoskop ve parçalarının kullanılmadan önce yeniden işlenmesi gerekir. Yeniden
işleme talimatlarının tamamı için "Fuse™ Endoskop Yeniden İşleme Kılavuzu"na
bakın. Cihazın yeniden işlenmemesi enfeksiyon riskine yol açabilir.
7.1 Servis
Bu ürünün kurulumu, bakımı ve servis işlemleri EndoChoice personeli tarafından
yapılmalıdır.
Gerçekleştirilen işlem sayısı ve/veya toplam çalışma saati arttıkça, endoskop ve yardımcı
ekipmanın arızalanma olasılığı artar. Ürün ve yardımcı ekipman her kullanım öncesinde
incelenmelidir. Her işlem öncesindeki incelemenin yanı sıra, tıbbi ekipmanın bakımı ile
görevli olan kişinin parçaları periyodik olarak incelemesi şiddetle tavsiye edilmektedir.
Herhangi bir bozukluk olduğundan şüphe ediliyorsa, endoskopu ve yardımcı ekipmanı
kullanmayın. Sorunu çözmek için Bölüm 8 Sorun Giderme'de yer alan işlemleri uygulayın.
Sorunu çözemiyorsanız EndoChoice ile irtibat kurun.
Sistemde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçalar bulunmamaktadır. Bunu
değiştirmeye ya da tamir etmeye çalışmayın; hasta veya operatörün yaralanması ve/veya
ekipmanın hasar görmesi ile sonuçlanabilir.
7.2 Sökülmesi
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskopun sökülmesi, montaj sırasının tersinden
gerçekleştirilir. Bakınız Bölüm 3 ve 4.
DİKKAT

Ekipmanın hasar görmesini önlemek için sistem bağlı durumda iken su şişesini ters
çevirmemeye dikkat edin.

Kolonoskopun FuseBox™ ile bağlantısının kesilmesi sırasında, konektörlerin ve
kabloların hasar görmesini ya da FuseBox™'ın yerinden kaldırılmasını önlemek için
sistemi dikkatli şekilde taşıyın.

Tek kullanımlık malzemeleri üreticinin kullanım talimatları doğrultusunda bertaraf edin.
7.3 Nakliye
Sistem hareket halindeki bir iş istasyonunda bulunuyorsa, sistemi dikkatli şekilde saklama
alanına taşıyın.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
63
Saklama ve Taşıma
Endoskopun Distal Ucunda oldukça hassas optik ve elektrikli bileşenler bulunmaktadır.
Nakliye sırasında uçta mekanik bir hasar meydana gelmesinden kaçının.
DİKKAT

Endoskopu nakliye muhafazası içerisinde saklamayın. Havalandırılmayan, nemli
ortamda sürekli olarak kalması kontaminasyona neden olabilir ve/veya cihaz hasar
görebilir.
7.4 Saklama
Kullanımlar arasında saklama talimatları için "Fuse™ Endoskop Yeniden İşleme
Kılavuzu"na bakın.
64
FSE-050-TR-4.0
Sorun Giderme
CHAPTER 8
Sorun Giderme
8.1 Fuse™ 1C Kolonoskop Sorunlarını Giderme
Bu tabloda, karşılaşabileceğiniz olası yaygın sorunların bir listesi ile bu sorunların
muhtemel çözümlerine yer verilmiştir. Sorunun devam etmesi halinde endoskopu
kullanmayın ve EndoChoice temsilcinizle irtibat kurun.
Olası Çözümler
Sorunun yeri....
Hava/Su işlevselliği

Tekrar Kullanılabilir Hava/Su Endoskop Valflerini
çıkarın ve inceleyin. Düğmeyi engelleyen herhangi
birşey olmadığından emin olun.

Hava/su hortumunun doğru şekilde bağlanmış
olduğundan emin olun.

Sistemin açık olduğundan emin olun.

Pompanın açık olduğundan emin olun.

Su şişesinin sıkıca kapatılmış olduğundan emin
olun.

Yukarıdaki seçeneklerin sorunu çözmemesi
halinde, yeni bir Tekrar Kullanılabilir Hava/Su
Endoskop Valfi kullanmayı deneyin.

Tekrar Kullanılabilir Emiş Endoskop Valfini çıkarın
ve inceleyin. Valf içerisinde tıkanıklık olmadığından
emin olun.

Emiş hortumunun doğru şekilde bağlanmış
olduğundan emin olun.

Emiş pompasının açık olduğundan emin olun.

Biyopsi Valfinin kapalı ve doğru şekilde bağlanmış
olduğundan emin olun.

Yukarıdaki seçeneklerin sorunu çözmemesi
halinde, kanalı steril su ile yıkayın. Yıkamanın
sorunu çözmemesi durumunda, kanalı temizlemek
üzere bir biyopsi forsepsini kanaldan içeriye doğru
itin.

Pompanın açık olduğundan emin olun.

Yedek su beslemesinin sıkıca bağlı olduğundan
emin olun.
Açılandırma işlevselliği:

Frenlerin kilitli olmadığından emin olun.
Açılandırma düğmesini çevirirken
beklenmedik direnç

Frenler kilitli değilse ve halen dirençle
karşılaşıyorsanız, endoskopu kullanmayın. Ayrıntılı
talimatlar için bir EndoChoice temsilcisi ile irtibat
kurun.
Emiş işlevselliği
Yedek su işlevselliği
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
65
Sorun Giderme
Olası Çözümler
Sorunun yeri....
UYARI

Bir işlem sırasında, açılandırma düğmesini çevirirken
beklenmedik dirençle karşılaşırsanız, derhal işlemi durdurun ve
frenlerin kilidini açıp, kolonoskopu düzleştirin ve dikkatlice
çekerek kolonoskopu çıkarın. Cihazın kullanılmaya devam etmek
hastanın yaralanmasına ya da cihazın hasar görmesine yol
açabilir.
Hareket alanının tamamına
ulaşmadı

Endoskopu kullanmayın. Ayrıntılı talimatlar için
EndoChoice temsilcinizle irtibat kurun.
Video sinyali yok

Sistemin açık olduğundan emin olun.

FuseBox™ ile monitörler arasındaki video
kablolarının kesinlikle bağlı olduğundan emin olun.

Elektrik kontaklarının temiz olup olmadığını kontrol
edin.

Monitörlerin açık olduğundan emin olun.

Monitördeki video seçimini kontrol edin.

Sorun çözülmemişse endoskopu kullanmayın.
Ayrıntılı talimatlar için EndoChoice temsilcinizle
irtibat kurun.

Bir işlem esnasında video sinyali kaybolmuşsa ve
geri gelmiyorsa, 8.2 Kolonoskopun görüntü
olmadan geri çekilmesi bölümüne bakın.

Gücün (arkadaki güç düğmesi) açık olup
olmadığını kontrol edin.

Sistemin, bir elektrik kaynağına bağlı olduğundan
emin olun.

Bir 'klik' sesi duyana dek ON/OFF (Açma/Kapama)
düğmesine basın.
Pompa düğmesi tepki vermiyor

Sistemin açık olduğundan emin olun.
Görüntü net değil

Distal Uçta bulunan lensteki mukoza ya da debrisi
temizlemek için su verin.
Sistem açılmıyor
8.2 Kolonoskopun görüntü olmadan geri çekilmesi
Görüntü kaybolduğunda ve geri gelmediğinde aşağıdaki adımları izleyin:
1.
FuseBox™'ı kapatın ve sistemi yeniden başlatın. Görüntü geri yüklenemiyorsa,
aşağıdaki adımları izleyin:
66
2.
FuseBox™ ve emiş kaynağını OFF (Kapalı) duruma getirin.
3.
Endoskopik aksesuarı (varsa) yavaşça çıkarın.
4.
Açılanndırma düğmesini serbest bırakın.
5.
Yukarı/Aşağı ve Sağ/Sol açılandırma düğmelerini normal konumlarına getirin.
FSE-050-TR-4.0
Sorun Giderme
6.
Düğmeleri bırakın ve endoskopu yavaşça geri çekin, aşırı güç uygulamayın.
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
67
Sorun Giderme
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır
68
FSE-050-TR-4.0
Ek
Ek
Uyumlu aksesuarlar
Aşağıdaki tabloda Fuse™ 1C ile uyumlu aksesuarlar hakkında genel bilgiler verilmiştir.
Tablo 3. Fuse™ 1C Aksesuar* Uyumluluğu
Fuse™
Sistemi
bileşen adı
Kullanılması
önerilen uyumlu
aksesuar
Önerilen aksesuar
Türü
Fuse™ 1C
Yedek su
pompası
Fuse™ sistemiyle uyumlu herhangi
bir ürün
Yeniden
kullanılabilir
Fuse™ 1C
Yedek su
pompası tüp seti
EndoChoice tarafından üretilen SIT355-10 Hydra™ Tek Kullanımlık
İrrigasyon Tüp Sistemi
Tek
Kullanımlık
(Steril)
Fuse™ 1C
Emme pompası
Dakikada 30 litreye varan hızlarda
emme yapan bir tüp seti takılı emme
pompası kullanın
Yeniden
kullanılabilir
®
®
EndoChoice tarafından üretilen
SCT-466-10 Hydra™ Su Şişesi
Kapağı ve Tüp Seti
Fuse™ 1C +
FuseBox™
Su şişesi kapağı
Fuse™ 1C
Biyopsi kapağı
EndoChoice tarafından üretilen
SBC-460-10 Seal™ Yarı Tek
Kullanımlık Biyopsi Valfi
Fuse™ 1C
Valf temizleme
fırçası
EndoChoice tarafından üretilen
®
SBB-119-50 HedgeHog Valf Fırçası
EndoChoice® tarafından üretilen
SCT-467-10 Hydra™ Su Şişesi
Kapağı ve CO2'li Tüp Seti
Tek
kullanımlık
®
®
Yarı tek
kullanımlık
Tek
Kullanımlık
(Steril)
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
69
Ek
Fuse™
Sistemi
bileşen adı
Kullanılması
önerilen uyumlu
aksesuar
Önerilen aksesuar
Türü
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBS-227-50 HedgeHog Tek Uçlu
Kanal Fırçası
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBD-228-50 HedgeHog Çift Uçlu
Kanal Fırçası
Fuse™ 1C
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBD-289-50 HedgeHog Çift Uçlu
Kanal/Valf Fırçası
2,8 mm'lik
kanallar için
temizleme
fırçası*
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBD-291-50 HedgeHog Süpürge
Tek
Kullanımlık
(Steril)
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBB-371-50 HedgeHog Süpürge
Seti
EndoChoice® tarafından üretilen
®
SBB-382-50 HedgeHog İkili Set
®
** Yukarıda listelenen HedgeHog fırçalarının tümü 2 mm ve daha geniş kanallarda
kullanılmaktadır.
70
FSE-050-TR-4.0
Ek
EMC Bilgileri
Uyumluluk bilgileri ve önerilen
elektromanyetik emisyon
Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Emisyon
Fuse™ 1C Kolonoskop Sisteminin aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması
amaçlanmıştır.
Kullanıcı ve tıbbi personel bunun yalnızca bu tür ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdır.
EMC uygulamalı standart:
IEC 60601-1-2: 2007 3. baskı
Emisyon Standardı
Uyum
Elektromanyetik Ortam
Yayılan Emisyon
Sınıf A sınırı
Fuse™ 1C Kolonoskop Sistemi RF (Radyo Frekansı)
enerjisini sadece dahili fonksiyonu için kullanmaktadır.
Dolayısıyla, RF emisyonları oldukça düşüktür ve yakında
bulunan elektronik ekipmanda herhangi bir etkileşime
neden olması olasılığı azdır
Sınıf A sınırı
Fuse™ 1C Kolonoskop Sistemi RF emisyonları oldukça
düşüktür ve yakında bulunan elektronik ekipmanda
herhangi bir etkileşime neden olması olasılığı azdır.
Sınıf A
Fuse™ 1C Kolonoskop Sistemi harmonik emisyonları
oldukça düşüktür ve bu cihaza bağlı olan ticari kullanım
amaçlı genel güç kaynaklarında herhangi bir soruna neden
olma ihtimali bulunmamaktadır.
Uygun
Fuse™ 1C Kolonoskop Sistemi kendi radyo değişkenliğini
dengelemekte olup, bir aydınlatma cihazında titreşime
neden olma gibi bir etkisi bulunmamaktadır.
CISPR 11: 2009
Değ. A1: 2010
Frekans aralığı 30 MHz
ila 1000 MHz
İletilen emisyon
CISPR 11: 2009
Değ. A1: 2010
Frekans aralığı 150 KHz
ila 30 MHz
Harmonik Emisyonlar
IEC 61000-3-2: 2005
Voltaj
Dalgalanmaları/Titreşim
Emisyonları
IEC 61000-3-3: 2008
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
71
Ek
Uyumluluk bilgileri ve önerilen
elektromanyetik bağışıklık
Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
Fuse™ 1C Kolonoskopun aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması
amaçlanmıştır. Kullanıcı ve tıbbi personel bunun yalnızca bu tür ortamlarda
kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık Testi
IEC 60601-1-2 test düzeyi
Uyumluluk
Düzeyi
Kılavuz
Elektrostatik
deşarj (ESD)
Kontak deşarjı: ±6 kV
Soldaki gibi
Zeminler sınırlı düzeyde
statik oluşturan ahşap,
beton veya seramik
döşeme olmalıdır. Zemin
statiğe neden olabilecek
sentetik malzemeyle
kaplıysa, bağıl nem en
az %30 olmalıdır.
Soldaki gibi
Ana güç şebekesi
kalitesi, genel ticari
tesisler (tesislere elektrik
veren orijinal durumdaki)
veya hastaneler için
uygun tipte olmalıdır
Soldaki gibi
Ana güç şebekesi
kalitesi, genel ticari
tesisler veya hastaneler
için uygun tipte olmalıdır.
Soldaki gibi
Ana güç şebekesi
kalitesi, genel ticari
tesisler veya hastaneler
için uygun tipte olmalıdır.
bu cihazın kullanıcısının
ana şebeke kesintileri
esnasında sürekli
çalışmaya ihtiyaç
duyması halinde,
cihazın, kesintisiz bir güç
kaynağından veya
bataryadan güç alması
tavsiye edilmektedir.
Hava Deşarjı: ±8 kV
IEC 61000-42:2008
Elektriksel
hızlı
geçiş/patlama
IEC 61000-44:2004
±2 kV
Güç besleme hatları ±1 kV
Giriş / çıkış hatları
Ani yükselme
Diferansiyel mod: ±1 kV
IEC 61000-45:2005
Ortak Mod: ±2 kV
Güç kaynağı
giriş
hatlarındaki
voltaj
düşüşleri, kısa
kesintiler ve
voltaj
değişiklikleri
<%5 UT
IEC 61000-411: 2004
(> UT'de >%95 düşüş)
0,5 devir için
%40 UT
(UT'de >%60 düşüş)
5 devir için
%70 UT
(UT'de >%30 düşüş)
25 devir için
<%5 UT
(> UT'de >%95 düşüş)
5 saniye için
72
FSE-050-TR-4.0
Ek
Bağışıklık Testi
IEC 60601-1-2 test düzeyi
Uyumluluk
Düzeyi
Kılavuz
Güç Frekansı
3V/m
Soldaki gibi
Bu cihazın, yüksek
akımla çalışan herhangi
bir ekipmandan
yeterince uzakta
kullanılması önerilir.
(50/60Hz)
Manyetik alan
IEC 61000-48:2009
Uyarılar ve önerilen elektromanyetik ortam
Bu bölümde, cep telefonları gibi taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları açısından
elektromanyetik ortamlara ilişkin uyarılar ve önerilere yer verilmiştir.
Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
Fuse™ 1C Kolonoskopun aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır.
Kullanıcı ve tıbbi personel bunun yalnızca bu tür ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık Testi
IEC 60601-1-2 test
düzeyi
Uyumluluk
Düzeyi
Kılavuz
Yayılan RF
3V/m
3V/m (E1)
IEC 61000-4-3:2006
80-2500 MHz
Rapor önerisinde yazılmayan
koşullar:
Değişiklik A1:2007
Değişiklik A2:2010
İletilen RF
3VRMS
IEC 61000-4-6:2003
0.15-80 MHz
Değişiklik A1:2004
1 Khz'de %80 A.M
3V (V1)
d = 1.2√P
80MHz – 800 MHz
d = 2.3√P
800MHz – 2500 MHz
Rapor önerisinde yazılmayan
koşullar:
d = 1.2√P
Değişiklik A2:2006

Bu cihaz IEC 60601-1-2:2001 ile uyumludur. Bununla birlikte, kendi parazit seviyesini aşan
elektromanyetik ortamlarda bu cihazda elektromanyetik etkileşim meydana gelebilir.

Yüksek frekanslı elektrocerrahi ekipmanının yanında ve/veya üzerinde aşağıdaki işaret bulunan
ekipmanın çevresinde bu cihazda elektromanyetik etkileşim meydana gelebilir:
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
73
Ek
Önerilen ayırma mesafesi
Bu bölümde taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları ile Fuse™ 1C Kolonoskop arasındaki
tavsiye edilen ayırma mesafesine yer verilmiştir.
Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi (m)
Fuse™ 1C Kolonoskopun aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması
amaçlanmıştır. Kullanıcı ve tıbbi personel bunun yalnızca bu tür ortamlarda
kullanıldığından emin olmalıdır.
Vericinin nominal
maksimum çıkış gücü P(W)
0.15– 80 MHz
d = 1.2√P
80– 800 MHz
d = 1.2√P
800– 2500 MHz
d = 2.3√P
0,001
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek olan frekans aralığı için olan ayırma
mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu kılavuz ilkeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım,
yapılar, nesneler ve insanlardan kaynaklanan emilim ve yansımadan etkilenmektedir.
74
FSE-050-TR-4.0
Ek
Garanti
Sınırlı Garanti.
(a) EndoChoice, Fuse™ endoskopu/endoskopları, FuseBox™ ve FuseCart™ ürünlerinde
sevkiyat tarihinden itibaren iki yıl boyunca malzeme ve işçilik kusurları
bulunmayacağını, diğer EndoChoice ürünlerinde ise sevkiyat tarihinden itibaren bir yıl
boyunca (varsa “Garanty Çözüm Süresi”) malzeme ve işçilik kusurları
bulunmayacağını garanti etmektedir.
(b) Garanti Çözüm Süresi boyunca, normal ve doğru kullanım sırasında üründe herhangi
bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, EndoChoice opsiyonu kendisinde olmak
kaydıyla, kusurlu olduğu öne sürülen parça ya da parçaları masrafları kendisine ait
olmak üzere onaracak ya da değiştirecektir. Bu, EndoChoice'nin söz konusu
uygunsuzluğun tespit edilir edilmez ve en fazla on (10) iş gününü geçmeyecek sürede
ve yürürlükteki Garanti Çözüm Süresi içerisinde EndoChoice'a bildirilmesi
durumundaki taahhütlerinin taliki şartıdır. Söz konusu bildirimde sorunun kapsamı ve
özellikleri tanımlanacaktır.
(c) EndoChoice, (i) hatalı saklanmış, kurulmuş, çalıştırılmış ya da bakım yapılmış olan
veya herhangi başka bir şekilde kullanım talimatlarının aksine kullanılmış; (ii) kullanım
talimatları dikkate alınmadan onarılmış ya da değiştirilmiş; (iii) yanlış kullanım, yetkisiz
kullanım, ihmal, kaza (yangın, sel, patlama, duman, vandalizm, vb.), temizlik
esnasında nem girişi ya da EndoChoice'nin kontrolü dışında kalan bir başka nedene
maruz kalmış veya (iv) olağan aşınma ve yıpranma sonucu bozulmuş herhangi bir
ürünle ilgili olarak bu belge kapsamında herhangi bir yükümlülük taşımayacaktır.
Yukarıdakilere aykırı olmayacak şekilde, ürünlerin garantisi, EndoChoice'nin yetkili
personeli dışında bir başka kişi tarafından bir ürünün muhafazasından çıkarılması
ve/veya dahili değişiklikler, parça çıkarma işlemleri, ürün ya da bunun bileşenlerine
eklemeler ya da ilaveler yapıldığı anda ürünlerin garantisi geçersiz olacaktır.
(d) EndoChoice tarafından değiştirilen kusurlu parçalar, masraflar EndoChoice'ye ait
olmak üzere belirtilen EndoChoice tesisine iade edilecektir. Söz konusu parçaların
tasarruf hakkı ve kayıp riski EndoChoice tesisine teslim edildiği andan itibaren
EndoChoice'ye geçecektir. Ürünler ya da bunların parçaları yalnızca EndoChoice'in
önceden yazılı izni alınarak ya da FuseCare™ Küresel Servis Programı koşullarına
uygun olarak iade, değişim ya da ayarlama yapılması amacıyla geri
gönderilebilecektir. Kusurlar EndoChoice ya da EndoChoice yetkili personeli
tarafından onaylanmadıkça herhangi bir ödeme yapılmayacak ya da ürünlerin yenileri
gönderilmeyecektir.
(e) YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDA BEYAN EDİLEN
GARANTİLER HARİÇ TUTULMAKTA OLUP, PAZARLANABİLİRLİK, YETERLİLİK,
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA TİCARİ GELENEĞE YÖNELİK
GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE YAZILI, AÇIK YA DA ZIMNİ DİĞER TÜM
GARANTİLER, SÖZLER, KALİTE VEYA PERFORMANS BEYANLARI GİBİ DİĞER
TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDİLMİŞTİR. BURADA BELİRTİLMİŞ OLAN
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
75
Ek
ÇÖZÜMLER, GARANTİ İHLALİNDE TEK BAŞVURU YOLU OLUP, ENDOCHOICE'IN
YEGANE SORUMLULUĞUNU OLUŞTURUR.
76
FSE-050-TR-4.0
EC
REP
EndoChoice Innovation Center Ltd.
2 Hatochen Street
Caesarea, 38900, Israel
Tel: +972-4-632-7731
Faks: +972-4-632-7734
e-posta: [email protected]
MEDNET GmbH
BorkStraβe 10
Munster, Germany, 48163
Tel: +49-251-32266-0
e-posta: [email protected]
FuseBox™ İşlemcili Fuse™ 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu
77
Download

FSE-050-TR-4.0 FuseBox İşlemcili Fuse 1C