ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
05 OCAK 2015 Pazartesi
Dersin
Kodu
Dersin Adı
TL2023
Karaçay-Balkar Türkçesi III
KBT303
Tatar-Başkurt Türkçesi V
KBT103
Tatar-Başkurt Türkçesi I
GDT 313
20. Yüzyıl Uygur Dil
Planlamaları
KDT309
Tuva Cumhuriyeti
KBT 207 Karaçay-Balkar Türkçesi I
TL1023
Karaçay-Balkar Türkçesi I
KBT203
Tatar-Başkurt Türkçesi III
ÇTL 401 Türk Dilinin Söz Varlığı
06 OCAK 2015 Salı
Dersin
Dersin Adı
Kodu
ÇTL303
KDT217
TL2057
KBT407
Türk Halk Edebiyatı
Kuzey-Doğu Türk
Lehçelerinin Tarihi I
Kırgız Türkçesi OkumaAnlama I
Kafkasya-Kıpçak Çevresi
Türk Toplulukları
GDT 403 Özbek Halk Edebiyatı
TL2049
Özbek Türkçesi Okuma
Anlama I
ÇTL 113/
Türk Dilbilimine Giriş
TL1033
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Sınav
Saati
Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. Buket Baran
Dr. M. Can Teziç
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Melek Erdem
Arş. Gör. Ümit Şahin
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
09:30
15:30
Muzaffer
Göker
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Prof. Dr. Melek Erdem
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Arş. Gör. Buket Baran
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Ayhan Çelikbay
Arş. Gör. Ümit Şahin
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Ayhan Çelikbay
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Yrd. Doç. Alim Labib
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
11:00
Muzaffer
Göker
Doç.Dr. Murat Ceritoğlu
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
09:30
09:30
09:30
10:30
10:30
10:30
10:30
12:00
12:00
12:00
13:00
Sınav
Yeri
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
13:00
Muzaffer
Göker
15:30
A105
07 OCAK 2015 Çarşamba
Dersin
Dersin Adı
Kodu
GDT 301 Özbek Türkçesi V
KBT 405
Kafkasya Kıpçak Çevresi
Türk Halk Edebiyatı I
GDT 103
Uygur Türkçesi I
TL1017
GDT 203
Uygur Türkçesi III
TL2017
GDT 303 Uygur Türkçesi V
TL2005
Kazak Türkçesi III
GBT 405 Azerbaycan Cumhuriyeti
08 OCAK 2015 Perşembe
Dersin
Dersin Adı
Kodu
ÇTL 105
Türk Dili Tarihi I
TL1029
ÇTL
205/TL2 Türk Kültürü Araştırmaları
033
GDT 207
Salar Türkleri ve Dilleri
TL2045
KBT 409 Kırgızistan Cumhuriyeti
TL2063
Karaçay-Malkar Türkçesi
Okuma-Anlama I
GBT401
Türkmen Diyalektolojisi
ÇTL 119 Türk Diyalektolojisine Giriş
GBT307
Oğuz Türkleri Tarihi
Sovyet Dönemi Türk
ÇTL 305 Edebiyatlarında Edebi
Akımlar
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Doç. Dr. Aynur Öz Özcan
Arş. Gör. Buket Baran
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd.Doç.Dr. Filiz Kılıç
Arş. Gör. Ümit Şahin
Öğr. Gör. M.Rıza Heyet
Arş. Gör. Ümit Şahin
Sınav Sınav
Saati Yeri
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Yrd. Doç. Dr. Selcan Sağlık
Şahin
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Melek Erdem
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Melek Erdem
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Yrd. Doç. Dr. Cihat
Aydoğmuşoğlu
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Sınav Sınav
Saati Yeri
Doç. Dr. Erdoğan Uygur
Arş. Gör. Ümit Şahin
11:00 420
11:00 420
14:00 EK-7
14:00 EK-7
14:00 EK-7
15:30 EK-6
15:30 EK-6
09:00
A-305
10:00
A105
12:30
A105
12:30
A105
12:30
A105
15:30
EK-6
15:30
EK-6
15:30
EK-6
17:00
EK-1
09 OCAK 2015 Cuma
Dersin
Kodu
Dersin Adı
GBT 301 Türkmen Türkçesi V
GBT107
TL1015
GBT201
TL2015
ÇTL 403
KDT213/
TL2011
KDT301
Türkmen Türkçesi I
Türkmen Türkçesi III
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri
İlişkileri
Hakas/Altay Türkçesi III
Hakas/Altay Türkçesi V
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Buket BARAN
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Buket BARAN
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Sınav Sınav
Saati Yeri
10:00
A-105
10:00
A-105
10:00
A-105
10:00
EK-6
10:00
EK-6
10:00
EK-6
ÇTL 107
GDT401
Arap Harfli Türkçe Metinleri
Okuma Anlama
Özbek Diyalektolojisi
GBT 403 Türkmen Halk Edebiyatı
TL2073
Hakas Türkçesi OkumaAnlama I
12 OCAK 2015 Pazartesi
Dersin
Dersin Adı
Kodu
GDT 107
Özbek Türkçesi I
TL1003
GBT 103
Azerbaycan Türkçesi I
TL1001
GBT203
Azerbaycan Türkçesi III
TL2001
GBT 305 Azerbaycan Türkçesi V
GDT 409 Doğu Türkistan
KDT305
Sibirya Tarihi
GBT 407 Türkmenistan Cumhuriyeti
13 OCAK 2015 Salı
Dersin
Dersin Adı
Kodu
GBT 411
Çağdaş Türkmen Edebiyatı:
Nesir
GBT109
TL1039
Güney-Batı (Oğuz) Diy. Al.
Arş. Gör. Buket BARAN
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Aynur Öz Özcan
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Ümit Şahin
12:30
A105
12:30
A105
14:00
EK-6
14:00
EK-6
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Doç. Dr. Aynur Öz Özcan
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Öğr. Gör.M.Rıza Heyet
Arş. Gör Zeynep Yıldırım
Öğr. Gör. M.Rıza Heyet
Arş. Gör Zeynep Yıldırım
Öğr. Gör. M.Rıza Heyet
Arş. Gör Zeynep Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Buket Baran
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Buket Baran
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Buket Baran
Sınav
Saati
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Yrd. Doç. Dr. Selcan Sağlık
Şahin
Arş. Gör. Buket Baran
Yrd. Doç. Dr. Selcan Sağlık
Araş. Gör. Buket Baran
Sınav
Saati
10:00
11:00
11:00
11:00
12:00
12:00
12:00
10:00
Sınav
Yeri
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Sınav
Yeri
Muzaffer
Göker
KDT 303 Saha/Tuva Türkçesi V
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Buket Baran
10:00
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
KDT 215 Saha/Tuva Türkçesi III
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Buket Baran
10:00
Muzaffer
Göker
TL2041
Azerbaycan Türkçesi
Okuma-Anlama
KBT 403 Kırgız/Kazak Halk Edebiyatı
Öğr. Gör. M.Rıza Heyet
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
GDT 211 Tarihsel Doğu Türkçesi I
Doç. Dr. Alim Labib
Arş. Gör. Ümit Şahin
KDT 109
Hakas/Altay Türkçesi I
TL1011
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Ümit Şahin
KDT105
Saha/Tuva Türkçesi I
10:00
11:00
11:00
11:00
12:30
12:30
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
GBT207/
Gagauz Türkleri ve Dilleri
TL2039
ÇTL203/
TL2033
Türk Dil İlişkileri
14 OCAK 2015 Çarşamba
Dersin
Dersin Adı
Kodu
ÇTL 405 Türk-Rus İlişkileri
KBT 305 Kıpçak Türkleri Tarihi
GDT 201
Özbek Türkçesi III
/TL2003
Çağdaş Uygur Edebiyatı:
GDT 413
Nesir
KBT401
Kırgız/Kazak Diyalektolojisi
TL1015
Kazak Türkçesi I
GDT307
Tarihsel Doğu Türkçesi III
KBT 301 Kırgız/Kazak Türkçesi V
KBT 201/
Kırgız/Kazak Türkçesi III
TL2019
KBT 107 Kırgız-Kazak Türkçesi I
TL1019 Kırgız Türkçesi I
Türkmen Türkçesi OkumaTL2043
Anlama I
15 OCAK 2015 Perşembe
Dersin
Dersin Adı
Kodu
GDT 109 Güney-Doğu (Uygur-Karluk)
TL1037 Diyalekt Alanı
KBT213
Tarihsel Kıpçak Türkçesi I
KBT 309 Kumuk Türkleri ve Dilleri
ÇTL407
Rus Oryantalizmi
ÇTL115
Eski Türk Yazı Dili
ÇTL 307 Türk Dilinin Tarihsel ve
Yrd. Doç. Dr. Selcan Sağlık
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç.Dr. Murat Ceritoğlu
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
12:30
Muzaffer
Göker
15:30
A-105
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Arş. Gör. Buket Baran
Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Alim Labib
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Doç.Dr. Murat Ceritoğlu
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Yrd. Doç. Dr. Alim Labib
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Arş. Gör. Ümit Şahin
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Arş. Gör. Ümit Şahin
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Arş. Gör. Ümit Şahin
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
10:30
A-305
11:30
420
11:30
420
14:00
EK-7
14:00
EK-7
14:00
EK-7
14:00
EK-7
15:30
EK-6
15:30
EK-6
15:30
EK-6
15:30
EK-6
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çelikbay
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Doç. Dr. İbrahim Maraş
Arş. Gör. Buket Baran
Prof. Dr. F. Sema Barutcu
Özönder
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
10:00
A105
10:00
A105
10:00
A105
11:00
A105
12:00
A105
Prof. Dr. F. Sema Barutcu
14:00
A105
Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
16 OCAK 2015 Cuma
Dersin
Dersin Adı
Kodu
ÇTL 117 Eski Yazı I/Türk
T1031
Paleografyası
KDT311
Hakas Cumhuriyeti
GDT 307 Türkistan Tarihi
GDT407
Özbekistan Cumhuriyeti
KBT 413 Kazakistan Cumhuriyeti
KBT 109
Kıpçak Diyalekt Alanı I
TL1039
Kazak Türkçesi OkumaTL2055
Anlama I
KDT111
Kuzey-Doğu Diyalekt Alanı I
TL1041
Türklerin Moğol ve Tunguz
TL2037
Kökenli Komşuları
KBT307
Tarihsel Kıpçak Türkçesi I
Özönder
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd.Doç.Dr.Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Doç. Dr. Murat Ceritoğlu
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Yrd. Doç. Dr. Filiz Kılıç
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Dr. M.Can Teziç
Arş. Gör. Ümit Şahin
Dr. M.Can Teziç
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Murat Ceritoğlu
Arş. Gör. Ümit Şahin
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
10:00
A105
11:00
E501
11:00
E501
11:00
E501
12:30
A105
12:30
A105
12:30
A105
14:00
EK-6
14:00
EK-6
14:00
EK-6
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
26 OCAK 2015 Pazartesi
Dersin
Kodu
Dersin Adı
TL2023
Karaçay-Balkar Türkçesi III
KBT303
Tatar-Başkurt Türkçesi V
KBT103
Tatar-Başkurt Türkçesi I
GDT 313
20. Yüzyıl Uygur Dil
Planlamaları
KDT309
Tuva Cumhuriyeti
GDT 107
TL1003
GDT 201
/TL2003
GBT 103
TL1001
GBT203
TL2001
Özbek Türkçesi I
Özbek Türkçesi III
Azerbaycan Türkçesi I
Azerbaycan Türkçesi III
GBT 305 Azerbaycan Türkçesi V
KBT 207 Karaçay-Balkar Türkçesi I
TL1023
Karaçay-Balkar Türkçesi I
KBT203
Tatar-Başkurt Türkçesi III
GDT 409 Doğu Türkistan
KDT305
Sibirya Tarihi
GBT 407 Türkmenistan Cumhuriyeti
ÇTL 401 Türk Dilinin Söz Varlığı
27 OCAK 2015 Salı
Dersin
Dersin Adı
Kodu
ÇTL303
KDT217
TL2057
Türk Halk Edebiyatı
Kuzey-Doğu Türk
Lehçelerinin Tarihi I
Kırgız Türkçesi OkumaAnlama I
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Sınav
Saati
Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. Buket Baran
Dr. M. Can Teziç
Arş. Gör. Buket Baran
Doç. Dr. Aynur Öz Özcan
Arş. Gör Zeynep Yıldırım
Doç. Dr. Alim Labib
Arş. Gör Zeynep Yıldırım
Öğr. Gör.M.Rıza Heyet
Arş. Gör Zeynep Yıldırım
Öğr. Gör. M.Rıza Heyet
Arş. Gör Zeynep Yıldırım
Öğr. Gör. M.Rıza Heyet
Arş. Gör Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Buket Baran
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Buket Baran
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Buket Baran
Prof. Dr. Melek Erdem
Arş. Gör. Ümit Şahin
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
09:30
15:30
Muzaffer
Göker
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Prof. Dr. Melek Erdem
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Arş. Gör. Buket Baran
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Ayhan Çelikbay
Arş. Gör. Ümit Şahin
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
11:00
Muzaffer
Göker
09:30
09:30
09:30
09:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
12:00
12:00
Sınav
Yeri
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
KBT407
Kafkasya-Kıpçak Çevresi
Türk Toplulukları
GBT 411
Çağdaş Türkmen Edebiyatı:
Nesir
GBT109
TL1039
Güney-Batı (Oğuz) Diy. Al.
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Selcan Sağlık
Şahin
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Selcan Sağlık
Arş. Gör. Ümit Şahin
12:00
12:00
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
KDT 303 Saha/Tuva Türkçesi V
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Ümit Şahin
12:00
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
KDT 215 Saha/Tuva Türkçesi III
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Ümit Şahin
12:00
Muzaffer
Göker
GDT 403 Özbek Halk Edebiyatı
TL2049
TL2041
KBT 403
KDT 109
TL1011
KDT105
GBT207/
TL2039
ÇTL 113/
TL1033
ÇTL203/
TL2033
Özbek Türkçesi Okuma
Anlama I
Azerbaycan Türkçesi Okuma- Öğr. Gör. M.Rıza Heyet
Anlama
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Kırgız/Kazak Halk Edebiyatı
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Hakas/Altay Türkçesi I
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Saha/Tuva Türkçesi I
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Yrd. Doç. Dr. Selcan Sağlık
Gagauz Türkleri ve Dilleri
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Doç.Dr. Murat Ceritoğlu
Türk Dilbilimine Giriş
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç.Dr. Murat Ceritoğlu
Türk Dil İlişkileri
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
28 OCAK 2015 Çarşamba
Dersin
Dersin Adı
Kodu
ÇTL 405 Türk-Rus İlişkileri
ÇTL 105
Türk Dili Tarihi I
TL1029
KBT 305 Kıpçak Türkleri Tarihi
GDT 103
Uygur Türkçesi I
TL1017
GDT 203
Uygur Türkçesi III
TL2017
GDT 303 Uygur Türkçesi V
GDT 413
KBT401
Yrd. Doç. Ayhan Çelikbay
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Doç. Alim Labib
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Çağdaş Uygur Edebiyatı:
Nesir
Kırgız/Kazak Diyalektolojisi
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Arş. Gör. Buket Baran
Yrd. Doç. Dr. Selcan Sağlık
Şahin
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Arş. Gör. Buket Baran
Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. Ümit Şahin
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
12:00
13:00
Muzaffer
Göker
13:00
Muzaffer
Göker
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
Muzaffer
Göker
15:30
A105
15:30
A-105
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
10:30
A-305
10:30
A-305
10:30
A-305
14:00
EK-7
14:00
EK-7
14:00
EK-7
14:00
EK-7
14:00
EK-7
TL1015
Kazak Türkçesi I
GDT307
Tarihsel Doğu Türkçesi III
GDT 211 Tarihsel Doğu Türkçesi I
TL2005
Kazak Türkçesi III
GBT 405 Azerbaycan Cumhuriyeti
KBT 301 Kırgız/Kazak Türkçesi V
KBT 201/
Kırgız/Kazak Türkçesi III
TL2019
KBT 107 Kırgız-Kazak Türkçesi I
TL1019 Kırgız Türkçesi I
Türkmen Türkçesi OkumaTL2043
Anlama I
29 OCAK 2015 Perşembe
Dersin
Dersin Adı
Kodu
GDT 301 Özbek Türkçesi V
KBT 405
Kafkasya Kıpçak Çevresi
Türk Halk Edebiyatı I
GDT 207
Salar Türkleri ve Dilleri
TL2045
KBT 409 Kırgızistan Cumhuriyeti
TL2063
Karaçay-Malkar Türkçesi
Okuma-Anlama I
ÇTL
205/TL20 Türk Kültürü Araştırmaları
33
GDT 109 Güney-Doğu (Uygur-Karluk)
TL1037 Diyalekt Alanı
KBT213
Tarihsel Kıpçak Türkçesi I
KBT 309 Kumuk Türkleri ve Dilleri
ÇTL407
Rus Oryantalizmi
ÇTL115
Eski Türk Yazı Dili
ÇTL 307
Türk Dilinin Tarihsel ve
Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç.Dr. Murat Ceritoğlu
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Alim Labib
Arş. Gör. Ümit Şahin
14:00
EK-7
14:00
EK-7
Doç. Dr. Alim Labib
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
15:30
EK-6
15:30
EK-6
15:30
EK-6
15:30
EK-6
15:30
EK-6
15:30
EK-6
15:30
EK-6
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
09:00
A-305
09:00
A-305
09:00
A-305
09:00
A-305
09:00
A-305
10:00
A105
10:00
A105
10:00
A105
10:00
A105
11:00
A105
12:00
A105
Yrd.Doç.Dr. Filiz Kılıç
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Öğr. Gör. M.Rıza Heyet
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Doç. Dr. Aynur Öz Özcan
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Arş. Gör. Buket Baran
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Arş. Gör. Buket Baran
Yrd. Doç. Dr. Erkin Emet
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Gülzura Cumakun
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çelikbay
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. Ufuk Tavkul
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Doç. Dr. İbrahim Maraş
Arş. Gör. Buket Baran
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Prof. Dr. F. Sema Barutcu
Özönder
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Prof. Dr. F. Sema Barutcu
Özönder
14:00
A105
GBT401
Türkmen Diyalektolojisi
ÇTL 119 Türk Diyalektolojisine Giriş
GBT307
Oğuz Türkleri Tarihi
Sovyet Dönemi Türk
ÇTL 305 Edebiyatlarında Edebi
Akımlar
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Prof. Dr. Melek Erdem
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Prof. Dr. Melek Erdem
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Yrd. Doç. Dr. Cihat
Aydoğmuşoğlu
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Doç. Dr. Erdoğan Uygur
Arş. Gör. Ümit Şahin
15:30
EK-6
15:30
EK-6
15:30
EK-6
17:00
EK-1
30 OCAK 2015 Cuma
Dersin
Kodu
ÇTL 117
T1031
Dersin Adı
Eski Yazı I/Türk
Paleografyası
GBT 301 Türkmen Türkçesi V
GBT107
TL1015
Türkmen Türkçesi I
GBT201
TL2015
Türkmen Türkçesi III
ÇTL 403
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri
İlişkileri
KDT213/
TL2011
Hakas/Altay Türkçesi III
KDT301
Hakas/Altay Türkçesi V
ÇTL 107
Arap Harfli Türkçe Metinleri
Okuma Anlama
GDT401
Özbek Diyalektolojisi
KDT311
Hakas Cumhuriyeti
GDT 307 Türkistan Tarihi
GDT407
Özbekistan Cumhuriyeti
GBT 403 Türkmen Halk Edebiyatı
TL2073
Hakas Türkçesi OkumaAnlama I
KBT 413
Kazakistan Cumhuriyeti
KBT 109
TL1039
Kıpçak Diyalekt Alanı I
TL2055
Kazak Türkçesi OkumaAnlama I
Dersin Öğretim Üyesi ve Sınav
Gözetmeni
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Zeynep Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Buket BARAN
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Buket BARAN
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. Buket BARAN
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Aynur Öz Özcan
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
Arş. Gör. İbrahim Arıkan
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd.Doç.Dr.Nuraniye Ekrem
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Murat Ceritoğlu
Arş. Gör. Ümit Şahin
Yrd. Doç. Dr. Filiz Kılıç
Arş. Gör. Ümit Şahin
Sınav Sınav
Saati Yeri
10:00
EK-6
10:00
EK-6
10:00
EK-6
10:00
EK-6
10:00
226
10:00
226
10:00
226
12:30
A105
12:30
A105
12:30
A105
12:30
A105
12:30
A105
12:30
A105
12:30
A105
14:00
EK-6
14:00
EK-6
14:00
EK-6
KDT111
TL1041
Kuzey-Doğu Diyalekt Alanı I
TL2037
Türklerin Moğol ve Tunguz
Kökenli Komşuları
KBT307
Tarihsel Kıpçak Türkçesi I
Dr. M.Can Teziç
Arş. Gör. Ümit Şahin
Dr. M.Can Teziç
Arş. Gör. Ümit Şahin
Doç. Dr. Murat Ceritoğlu
Arş. Gör. Ümit Şahin
14:00
EK-6
14:00
EK-6
14:00
EK-6
Download

çağdaş türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü 2014