Evrak Tarih ve Sayısı: 12/03/2014-11692
*BE5F5UPK*
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
:43011007/304.03/
:Yaz Stajı Hk.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
İlgi
:İstatistik ve Disiplin Şube Müdürlüğü 10/03/2014 tarihli ve 59223590-304.0311017 sayılı yazı,
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin "Yaz Stajı Hk." konulu ilgi yazısı
ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN
Dekan Yardımcısı
EK :
İlgi Yazı (2 sayfa)
DAĞITIM
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığına
Yazı İşleri Birimi Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Sakarya Üniversitesi Esentepe
Kampüsü 54187 Serdivan / SAKARYA
Tel:264 295 6979 Faks:264 295 5454
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.bf.sakarya.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BEL9529S*
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:59223590/304.03/
:Yaz Stajı Hk.
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi
:EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 03/03/2014 tarihli ve 47
sayılı yazı
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
T.A.Ş.'nin
ilgide
kayıtlı
yazısı
ekte
Prof.Dr. Mehmet Ali YALÇIN
Rektör Yardımcısı
EK :
İlgi Yazı (4 Sayfa)
DAĞITIM
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Dekanlığına
İstatistik ve Disiplin Şube Müdürlüğü Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan SAKARYA
Tel:0264 295 5317 Faks:0264 295 5318
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.ogrisl.sakarya.edu.tr
Download

Yaz Stajı-Ereğli - Bilgisayar Mühendisliği