Download

priamy, nepriamy, sporom, matematická indukcia, Dirichletov princíp