Adı soyadı……………………….. Sınıfı ………..No:……………Matematik 1. Yazılısı puanı…………..
1.Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.5p
5.)Aşağıdaki sayının basamak adlarını yazınız.
6p
a) Yirmi bir bin altı yüz otuz dokuz.:………………
b) Otuz dört bin kırk dört :…………………………
…………………………………………
c) Yetmiş yedi bin iki yüz kırk sekiz:….……………
…………………………………………
d) Dokuz yüz on altı bin yetmiş üç:…………………
…………………………………………
e) Doksan dokuz bin doksan:………………………..
…………………………………………
2.Aşağıdaki şekle göre verilmeyen açının ölçüsü
…………………………………………
kaç derecedir?
(7p)
…………………………………………
6) Aşağıda çözümlemesi verilen sayıyı yazınız.4p
4 yüz binlik +6 on binlik +2 binlik
+ 8 yüzlük +9 onluk +1 birlik
……………...…
……..
5 on binlik +9 binlik + 6 yüzlük +4
onluk
……………...…
……..
7) Aşağıdaki üçgende s ( R) kaç derecedir ?7p
3. Bir açısının ölçüsü 84 diğer açısının ölçüsü 49
olan bir üçgenin üçüncü açısı kaç derededir? (7p)
4. Aşağıdaki süslemeyi arada boşluk kalmayacak
şekilde tamamlayınız. (5p)
8) Açı çeşitlerini yazınız . 4p
a)……………………………………………
b) ……………………………………………
c) ……………………………………………
d) ……………………………………………
Yandaki dikdörtgeni
14.
(8p)
isimlendirerek kenar
uzunluklarını
yazınız.(7p)
9
10. Aşağıdaki şekilleri simetri eksenlerine göre
tamamlayınız .
(4p)
a) En çok tercih edilen meslek…….……………..
b) En az tercih edilen meslek………….…………
c) Meslekler anketine toplam kaç kişi
katılmıştır?............................................
d) Futbolcu olmak isteyenler öğretmen olmak
11 Aşağıdaki sayının bölük ve basamak isimlerini
tabloya yazınız. (4p)
isteyenlerden ne kadar fazladır? …………...
15
408973
sayısını çözümleyiniz. 5p
…………………………………………………..…
……. …….. ………. …….
8
5
3
6
………
……..
7
2
………………………………………………..……
…………………………………………………..
16. Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru
12. Aşağıdaki şekillerin
köşegenlerini
çiziniz? 5p
sıralayınız. (5 p)
54375 -54348-54045-5489-54796
………………………………………………………..
………………………………………………………
17. Aşağıdaki cümleler doğru ise
D
yanlış ise Y
yazınız. (7 p)
13.
9,0,7,8
rakamlarını kullanrak farklı dört
basamaklı doğal sayıalar oluşturalım. (10 p)
En büyük doğal sayı: ………………….…………
Dikdörtgenin ve karenin açıları dik açıdır.(…...)
Karenin dört kenar uzunluğu birbirinden farklıdır. .(…...)
Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. .(…...)
En küçük doğal sayı:…………………………….
Dik açı 90 derecedir. .(…...)
En büyük tek doğal sayı:
Bütün şekilleri gönye ile çizebiliriz. .(…...)
En küçük çift doğal sayı:………………………….
Doğru açı 180 derecedir .(…...)
7000’ den büyük en küçük doğal sayı:………….
Dikdörtgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.
.(…...)
www.omeruslu.net
Download

1.Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.5p a) Yirmi bir bin