KULLANMA TALİMATI
EF–600, EF–800, EF–1000, EF–1200, EF-1200U, EF–1600, EF-1600U,
EF–2800, EF-2800U
1. Ürünü satın aldıktan sonra kırık y da eksik bir parçası olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Ürünü su seviyesinin altına yerleştiriniz. Akvaryumunuzun su seviyesinin üstü ile cihazın en alt kısmının
arasındaki mesafe 180 santimden fazla olmamalıdır.
3. Cihazı, herhangi bir su bağlantısı yokken çalıştırmayınız. Suyun kesik kesik gelmesi gibi durumlar yaşanırsa
aşırı ısınmaya bağlı olarak cihazın çalışmadığı durumlar olabilir. Motorun ısısı normal seviyelere inince filtre
çalışmaya devam edecektir. Hortumlama işlemini aksamaya uğratacak bir durum olup olmadığını ve suyun
pompalandığı kısmı tıkanıklıklara karşı mutlaka kontrol ediniz. Hortumda bir kırılma olmadığından, filtrenin ve
hortumun içinde hava kalmadığından emin olunuz. Eğer filtreniz çalışmıyorsa lütfen cihazı satın aldığınız yer
ya da şirketimizle bağlantıya geçiniz.
4. Cihazı çalıştırmadan önce, bağlantıların düzgün bir şekilde yapıldığından emin olunuz. Cihaz çalışır
durumdayken, düzenli aralıklarla herhangi bir sızıntı olup olmadığını ya da cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz.
5. Bu ürün yalnızca akvaryumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı başka bir amaçla kullanmayınız.
6. Cihazı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Ürünü yatay bırakmayınız ya da bu durumdayken
çalıştırmayınız.
7. Cihazın üzerine başka bir eşya koymayınız ya da etrafını saracak şekilde başka eşyaların ortasına koymayınız.
8. Cihazın elektrik kablosu ve elektrik bobini su geçirmeyecek şekilde yalıtılmıştır. Bu yüzden elektrik kablosu
değiştirilemez veya tamir edilemez.
9. Yalnızca yetkili üretici tarafından onaylanan filtre parçalarını kullanınız. Onaylanmamış yedek parçaların
kullanımı suyun debisinde değişikliklere neden olabilir.
10. Hortumun uzunluğunu mümkün olan en kısa şekilde ayarlayınız. Böylece suyun akışını kesebilecek olan
hortum kırılmalarının önüne geçmiş olursunuz.
11. İki filtreyi birbirine bağlamayınız ya da bir filtreyi birden fazla akvaryum için kullanmayınız.
12. Filtre parçalarını, suyu ve su içindeki yırtılmaya neden olabilecek parçaları düzenli olarak temizlerseniz
cihazınızın bozulma riskini azaltmış ve ömrünü uzatmış olursunuz.
13. Lütfen akvaryumunuzun boyutlarına uygun bir filtre seçiniz.
14. Küçük ya da hasta balıklar suyun filtre edildiği kısma kaçabilir, lütfen dikkatli olunuz.
15. Resimdeki gibi ürünü monte ediniz. Monte ettikten sonra filtrenin
üzerinde bulunan vanaların açık olduğundan emin olunuz ve filtre
üzerindeki hava alma butonuna basıp çekerek filtrenin içerisine su
gelmesini sağlayınız. Filtrenin içerisi su ile dolduktan sonra fişi
prize takınız.
Not: Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce lütfen ellerinizin
kuru olduğundan emin olunuz ve cihazın fişini elleriniz kuruysa çekiniz.
Cihazı belirtilen voltaj değerleri arasında kullanınız.
Güç kablosunun, fişin ve motorun kuru ve temiz olduğundan emin olunuz.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz.
Bu ürünü ısı ve ateş kaynaklarının yakınında kullanmayınız.
Resun ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamiri
en fazla 30 işgünüdür. Bu süre mala ilişkin servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii,
acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapılacaktır.
5. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:


Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde, aynı
arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti
süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan
yararlanmamayı sürekli kılması
Tamiri için geçen azami sürenin aşılması
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek olan sorunlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tüketicinin ve
Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
8. Ürünün faturasını saklayınız.
Garanti ile ilgili olarak
MÜŞTERİLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Resun akvaryum filtreleri, normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi,
aşağıdaki durumlarda da garanti kapsamı dışıdır:
1. Kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma
nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek olan hasar ve arızalar.
5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
6. Yetkisi olmadığı halde arızalı ürüne müdahaleden kaynaklanan arızalar.
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.
Ürün kullanım yerine montaj ve nakliye ürün fiyatına dahil değildir.
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi,
acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası
kaldırıldığı veya tahrif edildiği taktirde garanti belgesi geçersizdir.
İthalatçı firma: Pet Garden Akvaryum Ith. Ihr. San. Tic. Ltd. Sti. İstanbul Yolu 7. Km. Necdet Evliyagil Sk. No: 24/C
Batıkent - Ankara – Türkiye
Tel: +90 312 278 24 40 Faks: +90 312 278 29 94
Üretici Firma: SHENZHEN XINGRISHENG INDUSTRIAL CO.,LTD.
Rd. No.3,Baolong Avenue,Baolong Industrial City, Longgang, Shenzhen, P.R.C
Tel. 86 – 755 – 899 33 991, 899 33 994 Fax. 86 – 755 – 899 33 990
FİLTRE MODELİ
SATICI FİRMA
İMZA
KAŞE
TARİH
Download

Resun EF Serisi Kullanım Klavuzu