T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKLİF İSTEME FORMU
İstem No / Alım No
: 44413 : 14/34902
Talep Eden Birim
: TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Konu
Son Teslim Tarih & Saat
: TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIMI
: 11.08.2014 17:00
İlan Tarihi
: 08.08.2014
Sağlık Arastırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan asağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç
duyulmustur. Belitilen tarih ve saate kadar asağıdaki sartlara göre düzenlenerek proforma faturanın Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica
ederim.
1-Tekliflerin yazılı olması,
2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj sekillerinin yazılması,
4-TL ( Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
5-Üzerinde kazıntı, silinti,düzeltme bulunmaması,
6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmıs olması,
7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi
ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
*** İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
* TESLİMAT SÜRESİ EN FAZLA 1 HAFTA OLACAKTIR
*TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMA BÖLÜMÜNDE GÖRÜLEBİLİR.
İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra No Malzeme Cinsi
1
2
3
4
FLOW SENSÖR (RESPİRATÖR CİH. İÇİN) (J06-067075)
RESPİRATÖR CİH. İÇİN PRESSURE REGÜLATÖR (J06-068850)
ÜÇ YOLLU VANA (J06-065954)
DOKUNMATİK EKRAN GRAFİK KONTROL KARTI (RESPİRATÖR CİHAZI
Miktarı
Birimi
15,00
10,00
10,00
3,00
ADET
12,00
1,00
1,00
1,00
15,00
1,00
1,00
ADET
14,00
ADET
Birim Fiyatı
Toplam Tutarı
ADET
ADET
ADET
İÇİN) (J06-060865)
5
6
7
8
9
10
11
12
OKSİJEN SENSÖRÜ (J06-064691)
LCD DOKUNMATİK EKRAN (VENT. CİHAZI İÇİN) (J06-066305)
TRİBÜN (VENT. CİHAZI İÇİN) (J06-066306)
DOKUNMATİK PANEL (VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN) (J06-066307)
RESPİRATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ (DRAGER) (J06-061976)
RESPİRATÖR EKRAN ÖN PANELİ (DRAGER EVİTA) (J06-061974)
RESPİRATÖR CİHAZI İÇİN BATARYA (DRAGER OXYLOG 3000
TRANSPORT) (J06-062017)
RESPİRATÖR CİHAZI İÇİN BATARYA (MAQUET) (J06-062018)
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ERKAN BEKDEMİR
HASTANE MÜDÜRÜ
Opsiyon:
Teslimat:
Ek:
www.ihsis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA
Tel : 202 50 61-202 50 68-202 74 52 Faks: 213 43 38
Sayfa 1
Download

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi