Adı Soyadı:
1-)Havada bulunan su buharına ne denir?
a) Çiy
b) Kırağı
c) Yağmur
d) Nem
2) Bir maddenin 1 cm3’ündeki madde
miktarına ne denir?
a) Öz kütle
b) Hacmi
c) Cisim
d) Kütle
3) Sıvı halde bulunan bir maddenin ortamdan
ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir?
a) Yoğunlaşma
b) Donma
c) Erime
d) Buharlaşma
4) “Bazı maddeler bir kaç maddenin
karışımıyla oluşmuştur.Bunlara karışım denir.
“Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir?
a) Ayran
b) Bakır
c) Tuzlu su
d) Limonata
5) Aşağıdakilerden hangisi suyun katı hali
değildir?
a) Kırağı
b) Çiy
c) Kar
d) Buz
6) Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli
bir şekli yoktur?
a) Tahta
b) Taş
,
c) Su
d) Bardak
7) Doğal gazın içine koku veren maddeler
katılmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gaz kaçaklarını önlemek
b) Gaz sarfiyatını azaltmak
c) Gazı ucuza mal etmek
d) Gazın kalorisini attırmak
8) Dış etkenlerle hacmi en çok değişen madde
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava
b) Odun
c) Demir
d) Su
9)Aşağıdakilerden hangisi madde değildir ?
A) Toprak
B)Su
C)Işık
D)Hava
10) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ?
a)Koklama, maddeleri tanımada en güvenilir
yoldur.
b)Maddenin yumuşaklık veya sertliği
yapısına bağlıdır.
c)Işığı geçirmeyen madde yoktur.
d)Maddeleri çıkardığı sesten tanıyamayız.
Tarih:…../……/……..
11) Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır ?
a)Her maddenin bir hacmi vardır.
b)Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar
c)Gazlar bulundukları kabın bir kısmını
doldururlar
d)Maddeleri hacimlerine göre ayırt edemeyiz.
12) “ Hakan, suyun içine bir miktar tuz atıp
tuzlu su elde ediyor” Tuzlu su ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a) Tuzlu su, bir karışımdır.
b) Kaynattığımızda su buharlaşır, tuz kalır.
c) Tuzlu su bir bileşiktir.
d) Kaynattığımızda tuzun kimyasal yapısı
değişmez.
13) Bir öğrenci havada suyun bulunduğunu
göstermek istiyor.Bunu aşağıdaki hangi deneyle
gerçekleştirir?
A) Bir metal tabağı buzdolabında soğutup
havaya çıkarır ve tabak çevresinde buğulanmayı
gösterir.
B) Lastik balona hava üfleyerek doldurur.
C) Havayı soğutarak değişikliği gösterir.
D) Havayı ısıtarak değişikliği gösterir.
14-) Aşağıdaki maddelerden hangisi suya
atılınca batmaz ?
A. taş
B.Bakır tel
C. Plastik top
D. Demir çivi
15) Aşağıdakilerden hangisinin kütlesi ve
hacmi vardır ?
A. ses
B. Işık
C. Hava
D. Isı
16-) I. Taş II. Su
III. Hava IV. Tüp gaz
Yukarıdaki maddelerden hangisinin yada
hangilerinin hacmi değişkendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) III ve IV
D) II ve IV
17-)Sıvı maddelerin kütlesi hangi araç ile
ölçülür?
A) Terazi
B) Litre
C) Metre
D) Cetvel
18-) Kar yağdığında yollara tuz serpilir.Bu
işlem hangi sebeple yapılır?
A)Kardan buz olsun diye
B) Kaynamayı azaltmak için
C) Donmayı sağlamak için
D) Erimeyi kolaylaştırmak için
19) Devamlı ısı kaybeden bir madde için
aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Yoğunlaşıyor
B) Katılaşıyor
C) Donuyor
D) Eriyor
20) Aşağıdakilerden hangisi madde-cisim
örneği ve tanımlamasına uygun değildir?
A)Demir Maşa
B)Su Buz
C)Kağıt Defter
D)Gümüş Vazo
21)Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
A)Tuzlu su
B)Ayran
C)Bakır
D)Şekerli su
22) Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A)Un
B)Hava
C) Işık
D) Su
23) İçinde su bulunan kaba taş atınca suyun
yükseldiğini izliyoruz. Bu deneyle anlatmak
istenilen nedir?
A)Maddenin hacmi vardır.
B)Suya bırakılan taş batar.
C)Maddeler birbirine karışmaz.
D)Yerçekimi vardır.
24) Bir maddeyi ısıtınca hangi kaba koyarsak
onun şeklini aldığını görmekteyiz. Bu madde
ısıtılmadan önce ne haldeydi?
A)Katı
B)Sıvı
C)Gaz
D)Akıcı
25)Gaz maddenin sıvıya, sıvı maddenin katıya
dönüşmesi olayına ne denir?
A)Buharlaşma
B)Yoğunlaşma
C)Kaynama
D)Erime
26)Hangi olay her sıcaklıkta gerçekleşebilir?
A)Kaynama
B)Buharlaşma
C)Donma
D)Erime
27) Madde
Özellikleri
a) Odun
Mat, sert
b) Pamu
Yumuşak, suyu çeken
c) Cam
Opak, kırılgan
d) Ayna
Pürüzsüz, kırılgan
İçerisinde kendinden başka madde
bulunmayan türde maddelere ne ad verilir?
A) Karışım
B) Saf madde
C) Çözelti
D) Çözücü
28) Verilen ifadelerden hangisi erimeye
örnektir?
A) Tuzun su içinde atılıp karıştırılması.
B) Demir tozlarının su içinde atılıp
karıştırılması
C) Mumun bir kaba konulup ısıtılması.
D) Sütün içine kahve konulup karıştırılması
I. Taş hacmi kadar yer kaplar
II. Su seviyesi sabit kalır
III. Su seviyesi yükselir.
Katı cismi kaba attığımızda hangisi gerçekleşir?
A- I ve III
B) II ve III
C) I,II,III
D) I ve II
29) -
30) I. Suyun donması
II. Mumun erimesi
III. Suyun buharlaşması
IV. Su buharının
yoğunlaşması
Yukarıdaki olayların hangi ya da hangilerinde
madde dışarıdan ısı almıştır?
A) Yalnız III
B) I ve IV
C) III ve IV
D) II ve III
Download

Adı Soyadı: 1-)Havada bulunan su buharına ne denir? a) Çiy b