MERAM BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU
1
2
3
4
Arif Emre BAYDAR
Turgay TURHAN
Eyüp SIRAMKAYA
Meryem Betül DURAN
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Görevi
Bilgi İşlem Müdürü
Domaine ve Network
Çözümleri
Yazılım Servisi
Yazılım Servisi
Kadrosu
Mühendis
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görev Yaptığı
Bilgi İşlem Müdürlüğü İdaresi
Alan
Görev Yaptığı
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yer
* Sunucuları kurmak ve
yönetmek
* Networkü kurmak ve
yönetmek
* Donanım sorunlarına
çözüm getirmek
* Otomasyon sorunlarına
çözüm getirmek
* Dış birimlerin sisteme
Görev
entegrasyonunu sağlamak
Ayrıntıları
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Müteahhit İşçi
Yazılım Geliştirme
Yazılım Geliştirme
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
* Birimlerden gelen yazılım
taleplerini karşılamak
* Veri tabanı sorunlarına
çözüm getirmek
* E-belediye, E-imar ve
SMS belediyeciliği
çalışmalarını yürütmek
*CBS üzerine yazılım
geliştirme
*Taşınır kayıt kontrol
yetkilisi
* Birimlerden gelen yazılım
taleplerini karşılamak
* Veri tabanı sorunlarına
çözüm getirmek
* E-belediye, E-imar ve
SMS belediyeciliği
çalışmalarını yürütmek
*CBS üzerine yazılım
geliştirme
* Sunucuları kurmak ve
yönetmek
* Networkü kurmak ve
yönetmek
* Donanım sorunlarına
çözüm getirmek
* Otomasyon sorunlarına
çözüm getirmek
* Dış birimlerin sisteme
entegrasyonunu sağlamak
5
6
7
8
Hasan SAĞLAM
Fatih GÜRSES
Murat DAĞ
Yüksekokul
Yüksek Okul
Lise
ilköğretim
Yazılım Servisi
Kadrosu
Müteahhit İşçi
Görev Yaptığı
Alan
Belediye Sistemleri
Web Site Tasarımları
Bilgi İşlem Müdürlüğü
*Belediye Web Sitesinin
tasarlanması ve
güncellenmesi
Görev
Ayrıntıları
Mühendis
Samed KUNT
Görevi
Görev Yaptığı
Yer
Tekniker
Belediye Sistemleri ve
Domain Yönetimi
Donamım ve Teknik Servis Donamım ve Teknik Servis
Müteahhit İşçi
Müteahhit İşçi
Haberleşme Teknisyeni
Müteahhit İşçi
Belediyedeki Tüm Birimlerin
Belediye Sistemleri, Teknik Belediye Sistemleri, Teknik Santral, Kamera ve Telefon
Servis ve Domain Yönetimi Servis ve Domain Yönetimi Arızalarının Giderilmesi ve
Kurulumları
Bilgi İşlem Müdürlüğü
* Sunucuları kurmak ve
yönetmek
* Networkü kurmak ve
yönetmek
* Donanım sorunlarına
çözüm getirmek
* Otomasyon sorunlarına
çözüm getirmek
* Dış birimlerin sisteme
entegrasyonunu sağlamak
Bilgi İşlem Müdürlüğü
* Sunucuları kurmak ve
yönetmek
* Networkü kurmak ve
yönetmek
* Donanım sorunlarına
çözüm getirmek
* Otomasyon sorunlarına
çözüm getirmek
* Dış birimlerin sisteme
entegrasyonunu sağlamak
Bilgi İşlem Müdürlüğü
*Belediye bünyesinde
santral, video kamera,
telefon, fax cihazı gibi
sistemde meydana
gelebilecek sorunların en
kısa sürede çözümünü
sağlamak.
*Dış birimlerde iletişimin
kopmamasını sağlamak
9
10
11
12
İsmail ERKEN
Merve CAN
Feriga AÇIKALIN
Emine KON
İlkokul
Lise
Lise
Üniversite
Görevi
Elektrik Teknisyeni
Santral Operatörü
Santral Operatörü
Kurum Arşivi Servisi
Kadrosu
Müteahhit İşçi
Müteahhit İşçi
Kadrolu İşçi
Memur
Belediye Santralinin
Yönetimi
Belediye Santralinin
Yönetimi
Belediye Arşiv İşleri
Santral
Kurum Arşivi
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görev Yaptığı Elektrik Tesisatlarının Tamir,
Bakım ve Montajı
Alan
Görev Yaptığı
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yer
*Belediyemizdeki tüm
elektrik tesisatlarının tamir,
bakım ve montaj işlerinin
yapılmasını sağlamak.
Santral
*Santral'e gelen tüm
telefonları cevaplamak, ilgili
yerlere aktarmak ve
bilgilendirmek
*Santral'e gelen tüm
*Kurum Arşivinin Yönetimi
telefonları cevaplamak, ilgili *Kurum Arşivi dijitalleştirme
çalışmalarını yürütmek
yerlere aktarmak ve
bilgilendirmek
Görev
Ayrıntıları
13
14
15
16
Hatice YAŞA
Erkan ERDEM
Mustafa KAVUNCU
İsmail Uğur DÖĞDÜ
Üniversite
Lise
Yüksek Okul
Ortaöğretim
Görevi
Kurum Arşivi Servisi
Kurum Arşivi Servisi
Kurum Arşivi Servisi
Kurum Arşivi Servisi
Kadrosu
Kadrolu İşçi
Kadrolu İşçi
Müteahhit İşçi
Müteahhit İşçi
Görev Yaptığı
Alan
Belediye Arşiv İşleri
Belediye Arşiv İşleri
Belediye Arşiv İşleri
Belediye Arşiv İşleri
Görev Yaptığı
Yer
Kurum Arşivi
Kurum Arşivi
Kurum Arşivi
Kurum Arşivi
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
*Kurum Arşivi dijitalleştirme
çalışmalarını yürütmek
Görev
Ayrıntıları
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görevi
17
Süleyman DİKİLİTAŞ
Üniversite
İdari Büro
Kadrosu
Müteahhit İşçi
Görev Yaptığı
Alan
Görev Yaptığı
Yer
İdari Büro İşlerinin Takip ve
Koordinasyonu
Bilgi İşlem Müdürlüğü
*Kurum Arşivi dijitalleştirme *Kurum Arşivi dijitalleştirme *Kurum Arşivi dijitalleştirme
çalışmalarını yürütmek
çalışmalarını yürütmek
çalışmalarını yürütmek
Görev
Ayrıntıları
*Müdürlüğe gelen ve giden
evrakların kayıtlarını yaparak
gerekli yerlere yazışmaları
yapmak
*Satınalma işlerinin takibi ve
tahakkuk işlemlerinin
yapılmasını sağlamak
*Müdürlüğümüze bağlı
müteahhit personellerin
hakedişlerini yapmak
*İhale işlemlerinin hazırlığını
yapmak
*Müdürlüğe ait Performans
Programı, Faaliyet Raporları,
Stratejik Plan, İç Kontrol
Analizi ve Bütçe İşlemlerini
yapmak
*Müdürlüğün verdiği diğer
görevleri yerine getirmek
Download

meram belediyesi bilgi işlem müdürlüğü görev tanım tablosu