YAŞ PROBLEMLERİ Kaç yıl sonra annenin yaşı çocuğunun yaşının
iki katına eşit olur?
1- 50 Yaşında olan bir annenin yaşı 3 er yıl
arayla doğmuş 4 çocuğunun yaşlarının
toplamına eşittir.
A-6 B-7 C-8 D-9 E-10
Buna göre en küçük çocuk doğduğunda anne
kaç yaşındadır?
7- Beş kişilik bir ailenin bütün bireylerinin
bugünkü yaşları toplamı 150 üç yıl sonraki
yaşları toplamı X tir.
A- 32 B-36 C-40 D-42 E- 45
3 yıl içinde birey sayısında bir değişiklik
olmadığına göre X kaçtır ?
2- 50 Yaşında olan bir annenin yaşı üçer yıl
arayla doğmuş dört çocuğun yaşlarının
toplamına eşittir.
A-31 B-32 C- 33 D-34 E-35
Buna göre en büyük çocuğun bugünkü yaşı
kaçtır?
8- Bugün 75 yaşında olan bir baba
çocuğunun yaşındayken Çocuğun yaşı
bugünkü yaşının yarısına eşittir.
A-8 B-11 C-14 D- 17 E- 20
3- Bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 6
katıdır.
Kızı anneninbugünkü yaşına geldiğinde ikisinin
yaşları toplamı 85 olacağına göre annenin
bugünkü yaşı kaçtır?
A-24 B- 30 C-36 D-42 E-48
4- Ebru ile annesinin bugünkü yaşlarının
toplamı 36 dır.
2 Yıl önce annesinin yaşı Ebru’nun yaşının 15
katı olduğuna göre Ebru bugün kaç yaşındadır?
Buna göre Çocuğun Bugünkü yaşı kaçtır ?
A-35 B-40 C45 D-50 E55
9-4 yıl önce yaşları toplamı 30 olan üç kişinin
3 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?
A)39 B)42 C)45 D)48 E)51
10-Sevilay ile Fundanın bugünkü yaşları
toplamı 16 dır.4 yıl sonra yaşları oranı 1/2
olacağına göre,şimdiki yaşları farkı kaçtır?
A)4 B)6 C)8 D)10 E)12
A-7 B-6 C-5 D-4 E-3
11-Murat,Ahmetten 8 yaş büyüktür.3 yıl önce
Muratın yaşı Ahmet’in yaşının 3 katından 2
eksikse,Murat şimdi kaç yaşındadır?
5- Barışın 4 yıl sonraki yaşı 4 yıl önceki yaşının
3 katı olacaktır.
A)14 A)16 C)18 D)23 E)25
Barışın bugünkü yaşı kaçtır?
12-Bir annenin yaşı 35,iki çocuğunun yaşları
toplamı ise 5 tir.Kaç yıl sonra annenin yaşı
çocuklarının yaşları toplamının 3katı olur?
A-6 b8 c-10 d-12 e-16
6- Bir Anne 32 ve çocuğu 12 yaşındadır
A)2 B)3 C)4 D)5 E)6
13-Babanın bugünkü yaşı kızının yaşının 4
katıdır.
Kızı babanın bugünkü yaşına geldiğinde yaşları
oranı ne olur?
A)1/3 B)1/2 C)4/7 D)6/7 E)1
14-Bir annenin yaşı,yaşları birbirinden farklı
iki çocuğunun yaşları toplamından 18 fazladır.
4 yıl sonra annenin yaşı iki çocuğunun yaşları
toplamının 2 katına eşit olacaktır.
Buna göre,küçük çocuk bugün en çok kaç
yaşında olabilir?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
15-Sedat arkadaşına “7 yıl sonra yaşım,doğum
yılımın rakamları toplamına eşit olacak”
diyor.Bu konuşma 1998 yılında geçtiğine
göre,Sedat hangi yıl doğmuştur? A)1964 B)1973 C)1975 D)1979 E)1980
16-Nazmi’nin yaşının Sevil’in yaşına oranı
7/11 dir. 10 yıl önce bu oran 4/7 olduğuna
göre,Nazmi ile Sevil’in yaşları farkıkaçtır?
A)16 B)20 C)24 D)28 17-Ayşe’nin şimdiki yaşı 27′dir.5 yıl sonra
Ayşe’nin yaşı Aynur’un yaşının 5 katından 2
fazla olacağına göre,Aynur şimdi kaç
yaşındadır?
A)1 B)3 C)5 D)7 E)11
!
18-Kezban ile annesinin yaşları toplamı 48 dir.
4 yıl önce annesinin yaşı Kezban’ın yaşının 4
katı olduğuna göre,Kezban şimdi kaç
yaşındadır?
A)8 B)12 C)16 D)20 E)24
19-Sevda’nın 4 yıl önceki yaşının 3 katı,2 yıl
sonraki yaşının 2 katına eşitse,Sevda bugün
kaç yaşındadır?
A)12 B)13 C)14 D)15 E)16
20-4 kişinin 2 yıl sonraki yaşları ortalaması,4
yıl önceki yaşları ortalamasının 2 katı
olacaktır.Buna göre,bu 4 kişinin şimdiki yaş
ortalaması kaçtır?
A)6 B)8 C)10 D)12 E)15
21-Kemal’in 2007 yılındaki yaşı 1993 teki
yaşının 2 katı olduğuna göre,Kemal hangi yıl
doğmuştur?
A)1977
B)1978
C)1979
D)1980
E)1981
22-3 arkadaşın yaşları toplamı xy iki
basamaklı sayısıdır.En az kaç yıl sonra bu üç
arkadaşın yaşları toplamı yx iki basamaklı
sayısı olur?
A-9
C-4
!
B-6
D-3
E-2
cevaplar:
1-d 2-d 3-b 4-d 5-b 6-c 7-c 8-d 9-E 10-C 11-B
12-C 13-C 14-B 15-D 16-C 17-a 18-b 19-e 20-c
21-c 22-d
Download

YAŞ PROBLEMLERİ 1- 50 Yaşında olan bir annenin yaşı 3 er yıl