Download

Realizácia optickej trasy na pripojenie škôl do siete SANET v Senci