Programme funded by
the EUROPEAN UNION
ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Birinci ve İkinci Teklif Verme Çağrıları
Proje Uygulama Eğitimi
İstanbul, 18-19 Şubat 2014
Ortaköy Princess Hotel
Dereboyu Caddesi No: 10 Ortaköy Beşiktaş – İstanbul
Telefon: +90 212 227 60 10, Faks: +90 212 260 21 48
www.princesshotelsistanbul.com
Eğitimin Amacı
ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Birinci ve İkinci Teklif Verme Çağrıları kapsamında
uygulanan projelerin
proje yararlanıcılarının Programın genel yapısı ve Türkiyede’ki işleyişi hakkında
bilgilendirilmesini ve projelerin genel ve özel amaçlarına ulaşmasını teminen sorunsuz bir biçimde
yürütülmesini sağlamaktır.
TASLAK GÜNDEM
1. Gün, 18 Şubat 2014
SAAT
OTURUM/ SUNUM
İÇERİK

08.4509.00
Kayıt
09.0009.15
Açılış

Şebnem
Sözer
– 
Avrupa Birliği Bakanlığı
09.1510:30
Katılımcı Kayıtlarının Gerçekleştirilmesi
Açılış Konuşması
Eğitimin amacı, kapsamı ve eğitimden beklentiler
Figen
Gültekin
–
Merkezi Finans ve
İhale Birimi
Program Tanıtımı ve
 Programın Genel Yapısı
Genel İşleyişi
 Proje Uygulama Süreci
 Genel Kurallar
Serkan Bozkurt
 İlerleme Raporları
Mustafa Sarıtaş
 İzleme Ziyaretleri
Arda Deniz Aksular
 Dikkat Edilecek Hususlar
Olcay Deniz –
Avrupa Birliği Bakanlığı
Soru – Cevap
10:3010:45
10:4511:30
Çay- Kahve Arası
Sözleşme ve Ekleri
Vedat ÖnerHibe Uzmanı

Sözleşmenin ve eklerinin tanıtılması

Faydalanıcıların sözleşmeden doğan yükümlülkleri
Soru – Cevap
Programme funded by
the EUROPEAN UNION
ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Birinci ve İkinci Teklif Verme Çağrıları
Proje Uygulama Eğitimi
SAAT
11:3013:00
OTURUM/ SUNUM
Sözleşme değişiklikleri
Vedat ÖnerHibe Uzmanı
İÇERİK

Sözleşme değişiklikleri

Zeyilname, Bildirim hazırlama
Soru – Cevap
13.0014:00
14.0015.30
Öğle Yemeği
Satın Alma-İhaleler
Vedat ÖnerHibe Uzmanı

Satın alma ve ihaleler ile ilgili ulusal mevzuattan doğan yükümlülükler

Hizmet ve mal alımı

İhale ve satın alma esnasında yapılması ve yapılmaması gerekenler
Soru – Cevap
15:30-
Çay- Kahve Arası
15:45
15:4517:30
Raporlamalar –
Ara/Nihai Rapor
Vedat ÖnerHibe Uzmanı

Mal ve hizmet alımı şablonları

Harcamaların uygunluğu

Teknik ve mali raporlama

İyi raporlama örnekleri
Soru – Cevap
17.3018:00
İlk Gün
Değerlendirmesi/
Sonuçlar
Programme funded by
the EUROPEAN UNION
ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Birinci ve İkinci Teklif Verme Çağrıları
Proje Uygulama Eğitimi
2. Gün, 19 Şubat 2014
SAAT
OTURUM/SUNUM
09.0010:00
Raporlamalar –
Ara/Nihai Rapor
Vedat ÖnerHibe Uzmanı
10:0010:30
Görünürlük
Arkam OğrakAvrupa Birliği
Bakanlığı
İÇERİK

Teknik ve mali raporlama

İyi raporlama örnekleri

Nihai rapor kontrol listesi
Soru – Cevap

AB ve Programın Görünürlük Kuralları, Görünürlük Rehberi

Program özelinde yapılacak iletişim ve görünürlük faaliyetlerinde uyulması
gereken kurallar

Proje faaliyetleri kapsamında kullanılacak görsellerle ilgili teknik ve pratik
bilgiler
Soru – Cevap
10:3010:45
10:4511:45
11:4512:00
Çay – Kahve Arası
Birinci Çağrı
Proje
Faydalanıcıların
dan Deneyim
Paylaşımı
Kapanış/
Değerlendirme
Proje 1: Dr. Pınar Özuyar, Özyeğin Üniversitesi, SYMNET Projesi
Proje 2: Arş. Gör. Enver Türkmenoğlu, İstanbul Üniversitesi, OLKAS Projesi
Download

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Birinci ve