Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Journal of National Security and Military Sciences
Üç Aylık
Akademik Dergi
İlkbahar 2014
Cilt: 1
Sayı: 2
Spring 2014
Vol: 1
No: 2
ISSN: 2148-0478
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisi
Üç Aylık, Hakemli, Akademik Dergidir.
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yayınıdır.
Editörler/Editors
Prof.Dr. Ümit Özdağ ve Dr. Ali Bilgin Varlık
Yayın Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board
Aleaddin Parmaksız [(E) Tümg., 21. YYTE], Bahar Aşcı (Dr., 21. YYTE),
Erdoğan Karakuş [(E) Hv.Korg., TESUD Bşk.], Ersel Aydınlı (Prof.Dr.,
Bilkent Üniversitesi), Ersin Onulduran (Prof.Dr., Siyasal Bilgiler Fakültesi),
Faruk Doğan (Dr., Beykent Üniversitesi), Haldun Solmaztürk [(E.) Tuğg.,
Londra Metropolitan Üniversitesi], Haldun Yalçınkaya (Doç.Dr., TOBB
Üniversitesi), Hasan Köni (Prof.Dr., Kültür Üniversitesi), Hikmet Özdemir
[Prof.Dr., (E) Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı], İsmet Görgülü
(Yrd.Doç.Dr., Başkent Üniversitesi), Roger T. Ames (Prof.Dr., Hawaii
Üniversitesi), Sadi Çaycı (Prof.Dr., Başkent Üniversitesi), Sami Doğru
(Doç.Dr., Çağ Üniversitesi), Serhat Güvenç (Doç.Dr., Kadir Has
Üniversitesi), Yaşar Karagöz [(E) Tümg. 21.YYTE]
i
YASAL KÜNYE
Yayın Sahibi: 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Adına Dr. Dursun Dağaşan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hakan Boz
Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın
Yayın Şekli: 3 Aylık Türkçe ve İngilizce
ISSN: 2148-0478
İLETİŞİM
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik
Dergisi Ahlatlıbel Mah. 1825. Sokak Nu: 60 İncek / Çankaya - ANKARA
Telefon: 0312 489 18 02
Belgegeçer: 0312 489 18 01
[email protected]
http://www.milliguvenlikveaskeribilimler.com
Baskı
Özyurt Matbaacılık
Büyük Sanayi Cad. Süzgün Sok. Nu: 7 İskitler / Ankara
Tel: 0312 384 15 36 - Belgegeçer: 0312 384 15 37
Basım Tarihi: 1 Mart 2014
YASAL UYARI
© Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisinin tüm hakları saklıdır.
Önceden yazılı izin almadan hiçbir iletişim, kopyalama ya da yayın sistemi
kullanılarak yeniden yayımlanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz
veya herhangi bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz kullanımına
sunulamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır.
Aksi belirtilmediği sürece Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisinde
yayımlanan yazılarda belirtilen fikirler yalnızca yazar(lar)a aittir. MGAB
dergisini, editörlerini, yayın danışma kurulu üyelerini ve diğer yazarları
bağlamaz.
ii
İÇİNDEKİLER
Editörlerden
v
Çin Sendromu
Hasan KÖNİ
1
Rus Ulusal Güvenlik Kültürünün Yapıtaşları
Nazim CAFERSOY
Bir Ulusal Güvenlik Vasıtası Olarak Lobiciliğin Doğru
Anlaşılması ve Etkin Kullanımı
Necati YALÇIN
19
77
İspanyol Silahlı Kuvvetleri
Kubilayhan Erman
109
İsrail Silahlı Kuvvetleri
Çağla Gül YESEVİ
147
Siber Savaş
Umut Barış ERDOĞAN
205
ABD Kara Kuvvetlerinde Tugay Muharebe Timleri
Üzerine Bir Analiz
Ünsal ÖNER, Mehmet Nesim BUHUR, Tuncay KAYMAZLI
Piyade Sınıfının 21. Yüzyıl Muharebe Sahasına Uyumu
Salih KOLCU, Ünsal ÖNER, Mahmut KARAKULLUKÇU
231
255
iii
CONTENTS
Editorial
v
China Syndrome
Hasan KÖNİ
1
Building Stones of the Russian Security Culture
Nazim CAFERSOY
Correct Understanding and Effective Usage of Lobbying
as a National Security Tool
Necati YALÇIN
19
77
Spanish Armed Forces
Kubilayhan Erman
109
Israeli Defense Forces
Çağla Gül YESEVİ
147
Cyber Warfare
Umut Barış ERDOĞAN
205
An Analysis on US Army Brigade Combat Teams
Ünsal ÖNER, Mehmet Nesim BUHUR, Tuncay KAYMAZLI
231
Adapting Infantry to the 21st-century Battlefield
Salih KOLCU, Ünsal ÖNER, Mahmut KARAKULLUKÇU
255
iv
ditörlerden
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisi'nin değerli okurları,
Dergimizin ikinci sayısında millî güvenlik alanının ve askerî bilimler
disiplininin geniş ve derin kapsamlı evreninde ikinci küçük adımımızı
attık.
Bu sayıda, Prof. Dr. Hasan KÖNİ, "Çin Sendromu" başlıklı
makalesinde, Çin'in küresel bir aktör olarak, Afrika, Orta Doğu, Pasifik ve
Orta Asya'da yarattığı yarışmacı rekabet ortamı ile Batı Dünyası; özellikle
de ABD için nasıl bir sendrom yarattığını incelemiştir. Yüzyıllardır
uyanması korkuyla beklenen bu devin 21. yüzyıldaki şahlanışını
engellemek, sınırlandırmak yada en azından kontrol edilebilir bir konuma
taşıyabilmenin yolu, örtülü çatışmadan işbirliğine kadar değişen
stratejilerin başarıyla uygulanmasından geçiyor. Çin'in arkasına aldığı
yumuşak güç rüzgarı, Batı'nın, söylemden uygulamaya her geçirilişinde
çürüyen, değerler sisteminin de sorgulanması ihtiyacını ortaya koyuyor.
Devletlerin tercih ve kararlarını belirleyen çok sayıda değişken ve
dinamik arasında, güvenlik paradigmasını şekillendiren jeopolitik, tarihsel
ve ideolojik unsurlar önemli yer tutmaktadır. Dr. Nazim CAFERSOY "Rus
Ulusal Güvenlik kültürünün Yapıtaşları" başlıklı makalesinde, bu
irdelemeyi Rusya için yapmıştır. Her krizden güçlenerek çıkmayı
başarabilen Rusya'nın tarihsel öğrenme ve yeniden inşa kapasitesini
ayrıntılı olarak irdeleyen makalede, bugünün ve geleceğin Rusyası'nı
anlamaya dair önemli ipuçları bulunmaktadır.
Lobicilik sözcüğünün doğru kullanılmasına yönelik terminolojik bir
değerlendirmeden yola çıkarak, bu unsurun ulusal bir güvenlik vasıtası
olarak nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğinin esaslarını ortaya koyan
Dr. Necati YALÇIN'ın, "Bir Ulusal Güvenlik Vasıtası Olarak Lobiciliğin
Doğru Anlaşılması ve Etkin Kullanımı" başlıklı çalışması, bu alanda,
dünyanın nasıl döndüğünü açıklayan çarpıcı verilerle, örtülü olarak "biz
nerdeyiz?" sorusunu akla getiriyor. Makalede ayrıca, akademik alanda
yeterince incelenmeyen lobicilik konusuna ilişkin esaslara ve yöntemlere de
yer verilmiştir.
v
Dr. Kubilayhan ERMAN'ın "İspanyol Silahlı Kuvvetleri", Çağla Gül
YESEVİ'nin "İsrail Silahlı Kuvvetleri" başlıklı makaleleri, güncel bilgileri
içeren geniş kapsamlı çalışmaların ürünü olarak dikkat çekmektedir.
Stratejik değerlendirmeler için gerekli bütün ayrıntıyı içeren bu
çalışmalarda, incelenen devletlerin uluslararası ortamdaki davranışlarının
askerî gerekçelerine ilişkin esasları okumak mümkün.
Barış ERDOĞAN'ın, "Siber Savaş" başlıklı makalesinde, veri ve bilgi
tabanlı muharebe şeklinin giderek nasıl bir savaş halini aldığını; Estonya,
Gürcistan, ve İran'a yapılan saldırılar üzerinden açıklamıştır. Makalede
ayrıca, siber saldırıların uluslararası hukuktaki yeri, çatışma ortamında
yarattığı asimetri ve saldırı yöntemleri konularına da yer verilmiştir.
Konuyu, çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınan makale, giderek harekâttan
savaşa dönüşen siber ortamın, güvenlik anlayışında köklü değişiklikler
yarattığını vurguluyor.
Ünsal ÖNER, Mehmet Nesim BUHUR ve Tuncay KAYMAZLI'nın,
imzalarını taşıyan, "ABD Kara Kuvvetlerinde Tugay Muharebe Timleri
Üzerine Bir Aniliz" başlıklı makale, ABD Kara Kuvvetleri'nin 1991 Körfez
Savaşı'ndan sonra Tugay Muharebe Timi yapılanmasına geçiş sürecini ve
bu yeni yapılanmanın teknik ayrıntılarını kapsamaktadır.
Bu sayımızda yer alan diğer bir ortak çalışma ise Salih KOLCU, Ünsal
ÖNER, Mahmut KARAKULLUKÇU'nun "Piyade Sınıfının 21. Yüzyıl
Muharebe Sahasına Uyumu" başlıklı makaleleridir. Askerî teknolojilerdeki
gelinen son aşamada bile, "zaferin süngünün ucunda" olduğu gerçeğinin
değiştirmediği savından hareketle, çalışmada, piyade sınıfında beklenen
gelişmeler; beka, yüksek ateş gücü, komuta, kontrol ve muhabere, hareket
kabiliyeti, destek ve idame ölçütleri üzerinden incelenmiştir.
Umarız, kapsanan konuların açtığı tartışmalar yararlı olur. İyi
okumalar dileriz.
Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ
ve
Dr. Ali Bilgin VARLIK.
vi
Download

İçindekiler. - Millî Güvenlik ve Askeri Bilimler Akademik Dergisi