MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ
CUSTOMER SATISFACTION SURVEY
Tarih
Date:
İsteklerinizi daha iyi karşılayabilmek ve ihtiyaçlarınızı daha iyi anlayabilmemize olanak vermesi için bu anketi hazırlamış bulunmaktayız.İnanıyoruz ki katılımınız
bizden haklı olarak beklediğiniz ürün ve hizmetlerimizin iyileşme ve mükelleşmesine yardımcı olacaktır.
In order to meet your requirements in a better way, we have set up this questionnaire which will enable to have a better identification of your expectations and
needs. We are convinced that your participation will help us improve and perfect the products
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
CRITERIA OF EVALUATION
Çok İyi
Excellent
(4)
İyi
Good
(3)
Orta
Average (2)
YENİ ÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ
NEW PRODUCT EVALUATION
1
a)
Teklif Verme Hızı
Response Speed to Enquiries
b)
Teklifin Rekabetçiliği
Competitiveness of Quotation
c)
Yeni Ürün Devreye Alma Hızı
New Product integration speed
SİPARİŞ DEĞERLENDİRMESİ
ORDER EVALUATION
2
a)
Zamanında Teslimat
On Time Delivery
b)
Şikayet ve İsteklere Cevap Verme Hızı
Response speed to Complaints and Enquiries
c)
Sipariş ve Termin Tarihlerindeki Değişikliklere
Uyumluluk
Flexibility for Order and Due Date Changes
TEKNİK DEĞERLENDİRME
TECHNICAL EVALUATION
3
a)
Teknik Destek
Technical Support
b)
Ürün Geliştirme
Product Development
c)
Teknik Değişikliklere Cevap Verme
Response Speed to Technical Specification Changes
KALİTE
QUALITY
4
a)
Mamul Uygunluğu
Product Conformance
b)
Paketleme Uygunluğu
Packaging Conformance
c)
Sevkıyat ile Birlikte Gönderilen Dökümantasyon
Documentation Accompanying the Delivery
d)
Kalite Sorunlarına Çözüm Getirme Hızı
Responsiveness to Quality Problems
e)
Garanti Şikayetlerini Değerlendirme
Warranty Claims Handling
f)
Ürünün Rekabetçiliği
Competitiveness of Product
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
CUSTOMER RELATIONS
5
a)
İletişim
Communication
b)
Müşteri Talebi Karşısında Geri Besleme Hızı
Feedback Speed Against Enquiries
c)
Hizmet Kalitesi
Service Quality
Önerileriniz;
Your advices for a better co-operation between our companies;
FİRMA İSMİ/COMPANY NAME:
Cevaplayan/Completed By;
İsim/Name:
Tarih/Date:
Görevi/Position:
Cevaplarınızı e-mail yada faks ile gönderebilirsiniz/ You can return this form via email or fax;
Fax: +90
: +90 212 514 19 34
Daiichi Elektronik san. ve Tic. A.Ş.
Genel
Kötü
Bad
(1)
Çok Kötü
Too Bad (0)
N/A
Download

Genel MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ - Daiichi