Okul Öncesi 1 öğrencilerimiz, “Rutinler” ünitesinin 7. haftasında “Evdeki
rutinler” sorgulama hattı kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ettiler.
Hayat Bilgisi derslerinde “Dişlerimiz Neden Çürür?” deneyini yaparak diş
fırçalamanın diş temizliği üzerindeki etkisini
gözlemlediklerini çıkış sayfalarına resimlediler.
gözlemlediler.
Deneyde
Matematik dersinde öğrencilerimiz; “Kek” yapımı için malzeme listesi
belirlediler. “Acaba kekimizin içine hangi malzemeleri kullanmalıyız?’’ Sorusuna
cevap aradılar ve grup olarak keklerini yaptılar. Hangi malzemeden hangi ölçüde
kullandıklarını tablo üzerinde çeteleme yöntemi ile gösterdiler. Hazırladıkları
keklerini afiyetle yediler.
‘’Kalın-İnce’’ nesneleri farklı materyalleri kullanarak ve denemeler yaparak
keşfettiler.
Satranç dersinde; istasyonlarda üç farklı çalışma yaptılar. Birinci
çalışmada, satranç taşlarının kalıplarını çizip boyadılar ve dikkat becerilerini
kullanarak sembolleri ile isim eşleştirmesini doğru yazdılar. İkinci çalışmada,
satranç taşlarını satranç halısına doğru olarak yerleştirdiler. Üçüncü çalışmada
işbirliği içinde satranç kahramanlarımızı keyifle boyadılar.
Görsel Sanatlar dersinde;
“Neşeli Balonlar” etkinliğini tamamladılar.
Sanatın elemanlarından çizgi ve nokta ile çıktığımız keyifli öğrenme yolculuğunda,
öğrencilerimiz dinledikleri hikâye ve sonrasında balon etkinliğimiz ile birbirinden
farklı türde çizgi ve nokta çeşitlerini keşfetme imkânı buldular.
Beden Eğitimi dersinde, “Kahraman diş fırçası” oyununu oynadılar. Sağlıklı
yaşam rutinlerinden diş fırçalama sorumluluğunun önemini vurguladılar.
We are working on the letter E. We practised writing and made an
elephant craft. We are learning about home routines and continue to learn lots
of songs. We are learning our shapes and have focused on hearts.
Okul
Öncesi
2
öğrencilerimiz
“Duyularımızla
Algıladıklarımız”
ünitesi
kapsamında bu haftayı öğrendiklerini gözden geçirdikleri ve tekrarladıkları
etkinliklerle tamamladılar. Öğrencilerimiz “Bu ünite kapsamında ne öğrendim?”
sorusunun yanıtlarını düşünerek “Beş Duyum” kitaplarını oluşturdular. Duyularının
öğrenmedeki rolünü ve duyu organlarını korumadaki sorumluluklarını tam cümleler
kurarak ifade ettiler.
“Armada Çocuk Müzesi” gezisini gerçekleştiren öğrencilerimiz müzede yer
alan
materyaller
ile
drama
çalışmaları
gerçekleştirerek
öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı yakaladılar.
ünite
süresince
Ünitelerinin
son
haftasında
öğrencilerimiz
seçtikleri
ürünlerini
ve
değerlendirme çalışmalarını portfolyolarına yerleştirdiler.
Görsel sanatlar dersinde; ” En sevdiğim kişi ” çalışmalarını sulu boya tekniği ile
tamamladılar. Hem eğlendiler hem de sulu boya tekniğini öğrendiler. Uygulamaları
ünite bitiminde sizlere ulaştırılacaktır.
Müzik dersinde; öğrencilerimizin ses tekrarı, ritim tekrarı ve tonda söyleme
becerileri ölçüldü.
Satranç dersinde; istasyon tekniği ile gruplara ayrılıp üç çalışma yaptılar.
Birinci çalışmada, satranç taşlarının kalıplarını çizip boyadılar ve dikkat
becerilerini kullanarak sembolleri ile isim eşleştirmesini doğru yazdılar. İkinci
çalışmada, satranç taşlarını satranç halısına doğru olarak yerleştirdiler. Üçüncü
çalışmada işbirliği içinde satranç kahramanlarımızı keyifle boyadılar.
Beden Eğitimi dersinde, “Çömelik El Sende” ve “Köprü Nöbetçisi” oyunlarına
katılarak bireysel sorumluluklarını geliştirdiler.
We are learning how to write numbers 1 to 5. In literacy lessons we talked
about the letter N and made a craft about night for that letter. We are
reviewing our five senses; see, hear, smell, taste and touch and are focusing on
our unit 1 sightwords.
1. Sınıflar son sorgulama hatları olan ‘’Okulun Yaşamımıza Etkisi’’ile ilgili
çalışmalarını sürdürerek üniteyi tamamladılar.
Geçtiğimiz hafta belirledikleri hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol
listesiyle değerlendirdiler.
Öğrendikleri işbirliği tutumunu yaşamlarına nasıl yansıttıklarını, nerelerde
uyguladıklarını gösteren fotoğraflarla, yarım bırakılan cümleleri tamamladılar ve
kanıtladılar.
Türkçe dersinde; ’’ İi ‘’sesi üzerinde çalıştılar. Öğrendikleri seslerle ilgili
okuma
çalışmalarını
gerçekleştirdiler.
Öğrendikleri
sözcükleri
kullanarak
oluşturulan cümlelerle dikte çalışması yaptılar.
Matematik dersinde; ileri-geri ritmik sayma
yazma çalışmalarına devam ettiler.
ve kuralına uygun rakam
1.Sınıflar bu hafta “Kişisel Hijyen” konulu sunumu okul sağlık personelinden
dinlediler.
Görsel
Sanatlar
derslerinde;
ünite
kapsamında
belirlenen
hikaye
kitabımızdan yola çıkarak kitap kapak tasarımları oluşturdular. Dinlediklerini ve
okuduklarını anlama becerilerini geliştiren uygulamamızda hikayeden yola çıkarak
görsel bir sunum hazırladılar ve bir kitap kapağının nasıl olması gerektiği ile ilgili
bilgi sahibi oldular.
Oyunlar ve Fiziki etkinlikler dersinde;
“Kuzular Yarışması” ve “8-4-2”
oyunlarına katılarak ortak ve kurallara uygun oyun becerilerini desteklediler.
Hareket eğitimi etkinlikleri ile öğrenciler birbirleriyle iletişim kurma becerilerini
geliştirdiler.
Müzik dersinde öğrenciler; “Çevrelerindeki Sesleri” tanımaya başladılar.
İstiklal Marşı, Okul Marşı ve Andımız Marşı’nı öğrenmeye başladılar. “Kurbağa ile
Öküz” şarkısını öğrendiler.
Satranç dersinde öğrencilerimiz; istasyon tekniği ile gruplara ayrılıp üç
çalışma yaptılar. Birinci çalışmada, satranç taşlarının kalıplarını çizip boyadılar ve
dikkat becerilerini kullanarak sembolleri ile taşların isimlerini doğru yazdılar.
İkinci çalışmada, satranç oynayarak satrancın centilmenlikle oynanan bir oyun
olduğu, dikkat becerilerini geliştirdiği, problem çözme becerisini artırdığı, zamanı
değerlendirmek için iyi bir etkinlik olduğu ve zamanı etkili kullanma becerisini
artırdığı üzerinde duruldu.
Üçüncü çalışmada, işbirliği içinde satranç
kahramanlarımızı keyifle boyadılar.
Bilişim
Teknolojileri
ve
Yazılım
dersinde;
öğrenciler
“Gcompris”
programındaki etkinliklerden kendilerine verilen görevleri sorgulayarak işbirliği
içerisinde çözümlerine ulaşmaya çalıştılar.
This week in English lessons we read learned the importance of the
alphabet order by reading The Mixed-Up Alphabet. Here the ‘ABC pointer’ helps
us review the letter sounds in order from A to Z.
We then used the alphabet in order to learn how to use a dictionary so
that we can be independent learners with research skills.
We had fun with the Five Little Monkeys song. We worked in groups to
choose an animal for our animal books. These groups chose ducks and dinosaurs
for their books.
Next, we made masks for our animals. After presenting to the class,
students took these home in their backpacks.
We also read the book ‘Cookie’s Week’ and presented our learning by
drawing pictures of the events in the story.
We are reflectors! Because this is the last week of our PYP Unit 1 ‘My
Second Home’, students received back all of their work from the unit.They
chose portfolio pieces and reflected by explaining why they chose those pieces
and what they learned from them.
2. Sınıflarımız “Sağlıklı Yaşam” sorgulama ünitesi kapsamında “Bayan Yıldız
Milli Yüzme Takımı”nın bir antrenmanını izlediler. Milli yüzücülerimize düzenli
spor, beslenme ve sağlıklı yaşam ile ilgili sorular sordular.
“Organlarımız” adlı kitabı okudular. Kitaptan hareketle
Gördüklerim ve Duyduklarım “ çalışmasını yaptılar.
“Hissettiklerim,
Öğrencilerimiz
öğrendikleri
üç
hastalığı
seçtiler.
Bu
hastalıkların
belirtilerinin, korunma yollarının olduğu ve kendilerinin resmettikleri bir kitapçık
hazırladılar.
“Obur Prenses” kitabı ile sesli okuma çalışması yapıldı. Öğrencilerimiz kitap
ile ilgili birbirlerine sorular yönelterek anlama çalışması yaptılar. Kitabı kısaca
anlattıkları ve resimleyeni kendilerinin oldukları yeni bir “ Obur Prenses” kitapçığı
hazırladılar.
Öğrencilerimiz “Obur Prenses” kitabındaki “Pembe Prensesi”nin eski
sağlığına kavuşması için neler yapılabileceği hakkında çözüm önerileri getirdiler.
Buna uygun verilen hikâye tamamla çalışması yaptılar.
“Hastalıklardan Korkmam” şiirini okudular. Şiirden hareketle hastalıklardan
korunmanın yollarını anlattıkları bir şiir de kendileri yazdılar.
“Arkadaşlık ve Yardımseverlik” konulu üç metin üzerinde okuma-anlama
çalışması yaptılar.
Matematikte öğrencilerimiz; en yakın onluğa yuvarlama etkinliklerine
devam ettiler.
Öğrencilerimiz toplama işleminin ne ifade ettiğini uygun kelimeler
kullanarak anlattılar ve etkinliği tamamladılar.
Toplama işlemini materyal kullanarak modellemeye devam ettiler.
2. Sınıflar Görsel Sanatlar öğrencilerimiz; “Sağlıklı Yaşam” Ünitesi
kapsamında “Obur Prenses” hikâyesinden canlandırma çalışması yapmışlardır.
Uygulamalar İdari kat koridorlarında sergilenmektedir.
Oyun Ve Fiziki Etkinlikler dersinde; “Kahraman Fırça ve Don Ateş”
oyunlarına katılarak, sağlıklı yaşam becerisini geliştirdiler. Sporun insan sağlığı
için gerekliliğini kavradılar.
We have been reviewing what we have learnt.
We have been completing self reflections on our unit.
We have been selecting work for our portfolios.
We have started to look at different types of sports.
Ünitemizin
öğrencilerimiz
sonuna
ünite
geldiğimiz
boyunca
bu
neler
haftada
öğrendiklerini
sorguladılar. Sonuç değerlendirme çalışmalarını gözden
geçirdiler.
Sahip
oldukları
inanç
ve
değerlerini
yönlendirdiklerinde ait oldukları gruplarda yaratabilecekleri
değişimleri tartıştılar.
Türkçe
edindikleri
ve
bilgileri
Matematik
derslerinde;
kullanabilecekleri
pek
ünite
boyunca
çok
etkinlik
gerçekleştirdiler. Saatler, veri toplama, doğal sayılar, alfabe
sırası, heceler vb konularda öğrendiklerini tekrar ettiler.
Ünite süresince ortaya çıkardıkları ürünler içinden seçimler yaptılar ve bu
ürünleri portfolyo dosyalarına yerleştirdiler. Seçtikleri çalışmalarda neler öğrendiklerini,
o ürünü neden seçtiklerini, çalışmayı bir daha yapsalar ürünlerinde neleri değiştirmek
istediklerini belirten notlar hazırladılar.
Görsel Sanatlar derslerinde; renk konusuna giriş yaptılar. Ana –ara, zıt
renk ve renk armonileri ile ilgili izledikleri sunumun ardından renk çeşitlerini
uygulamalı olarak keşfettiler. Çalışmalarımıza önümüzdeki hafta da bellek eğitimi
ile devam edeceğiz.
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde; öğrenciler
kendi
klasörlerini
yaratarak
yaptıkları
etkinlikleri
ait
oldukları klasör guruplarına yerleştirdiler ve alt-üst klasör
grupları arasındaki bağları sorguladılar.
Müzik dersinde; uzun ve kısa ses sürelerini ve bunu besteleme yaparken
nasıl kullanacaklarını öğrendiler. Örnek şiir
yazarak
besteleme çalışmalarına ilk adımı attılar.
“Mango”
şarkısını öğrendiler.
Beden Eğitimi dersinde; işbirliğine dayalı, grup içinde görev ve
sorumluluklarımız bilincini geliştiren parkur çalışmaları yaptılar. “Kırkayak”,
“Hedef Vurma ve Kaşıkla Pinpon Topu Taşıma” çalışmalarıyla becerilerini
geliştirdiler
To build our vocabulary
knowledge we fed Bobo
his word;forget-
forgetting-forgot.
To practise our writing skills and the use of past tense, we
wrote our Weekend Newsletter. Each week 4 or 5 students
tell the class about their weekend and we write in our
notebooks.
To improve our reading skills we went to the computer lab
and learnt about how to access the Bug Club books in our
online libraries.
We were responsible as some of us
took books home from our Classroom
Libraries. We can take a book home
for up to one week.
We continued to practice before/after
through activities in our Big English books.
We practiced our reading, listening, speaking, writing and
spelling skills in our English Station’s lesson.
To practice our pronunciation we learnt a new tongue twister.
Every Monday we will learn a new one and write in our notebooks. This week’s
was; red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry.
We chose a piece of work for our English
Portfolios. We reflected on our work.
4. sınıflar, “Yaşayan Makine” ünitesi kapsamında bu hafta sistemlerin
birbirleriyle etkileşimini ve bilimsel inançlar ile sağlıklı yaşam ilişkisini incelediler.
Okul hemşiremiz Yasemin PATIR tarafından nabızlarını hangi yolları kullanarak
sayabileceklerini uygulamalı olarak öğrendiler. Steteskopla arkadaşlarının kalp
atışlarını dinlediler. Kalp atış sayısındaki farklılıkların nedenleri üzerinde tartıştılar.
“Nabız Hızımı Ölçüyorum” etkinliği ile iki dakikalık süreler içinde, otururken,
yürürken, koşarken ve zıplarken nabızlarındaki değişimi ölçüp kayıt altına aldılar.
Nabız sayısındaki artışın nedenlerini egzersizin güçleşmesiyle birlikte vücudun daha
çok oksijene gereksinim duymasıyla ilişkilendirdiler. Bu etkinlikler sonrasında
sistemlerin birbiriyle etkileşimini yazarak ifade ettiler.
“Egzersiz ve Biz” metnini okuyarak 3. sorgulama hattıyla bağlantılı çıkarımlarda
bulundular. Okuduklarıyla ilgili soruları yanıtlayarak okuduğunu anlama becerilerini
geliştirdiler .
Ünite konularına yönelik soru oluşturma çalışması yaptılar. Oluşturdukları
soruları sınıf ortamında paylaşarak soruların kalitesi üzerinde tartıştılar.
sorunun
nasıl
oluşturulması
gerektiğiyle
ilgili
beyin
fırtınası
İyi bir
yaparak
bilgi
paylaşımında bulundular.
“Gece
Konuşan
Organlar”
adlı
metni
okuyan
öğrencilerimiz,
metni
canlandırdılar. “Vücudumuzdaki sistemler, organlar ve etkileşimi” sorgulama hattına
yönelik olarak ünite boyunca öğrendikleri bilgileri yansıtan senaryo türünde metinler
oluşturmaya çalıştılar. Yaratıcılıklarını kullanarak yazdıkları eğlenceli ve bilgilendirici
metinleri birbirlerine okuyarak anlam ve biçim açısından değerlendirdiler. Çalışmanın
sonunda ünitenin ana fikrine ulaştıklarını kanıtladılar.
“Çok Amaçlı Salon”da okul hemşiremiz tarafından hazırlanan “Sağlıklı Yaşam
ve Hijyen” konulu sunumu izlediler. Mikroorganizmaların bulaşma yolları hakkında bilgi
sahibi oldular. Nerede olursa olsun günlük yaşamımızı düzenleyen bazı temel kuralları
bilerek uygulanmalarının sağlığın korunmasını ve diğer bireylerle paylaştığımız yaşamı
kolaylaştırdığının farkına vardılar.
Matematik dersinde; günlük yaşantılarına yönelik veya vücudumuzla ilgili içinde
en çok dört basamaklı sayıların geçtiği toplama işlemi gerektiren problemler çözerek
konuya giriş yaptılar. Okulistik sistemi üzerinden konuyla ilgili videolar izleyip sorular
çözdüler. “Ben Kimim” oyununu oynayarak yanıtlarını kontrol ettiler.
Müzik dersinde; Türk Müziği ve Batı Müziği’ndeki vuruşlar hakkında çalışmalar
yaptılar. Solfej okudular. “Telefon” şarkısını öğrendiler.
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde
öğrenciler; teknolojinin insan vücuduna verdiği
yarar
ve
zararları
sorgulayarak
programında birbirleriyle paylaştılar
“padlet”
Fiziksel Etkinlik ve Oyun dersinde; “Büyük kan dolaşımı” konusunun işlendiği
beceri parkuru çalışması yaptılar. Bu çalışmada öğrencilerimiz kanın vücuttaki seyri
ve büyük kan dolaşımı ile ilgili teorik bilgileri parkur üzerinde uygulamalı olarak yapma
olanağı buldular.
Görsel Sanatlar dersinde; “Bellek Eğitimi” çalışması kapsamında “Pablo
Picasso’nun Maya Tablosu”nu incelediler ve eser incelemesi sonucunda akılda kalan
bölümünü kağıtlarına çizdiler. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar idari katta
sergilenmektedir.
This Week:

Unit 4 “Freat Ideas” of Cornerstone was introduced.

We discussed “What is a leader?” and “The Importance of being a Leader”.

A revision game was played during the lesson.

We continued to read “The Time Capsule”.

We started using character adjectives through pictures during Process
Writing class.
Next week:
 We will have a quiz on Simple Present Tense and Subject/Object Pronouns.
 We will do ‘Halloween’ related activities.
Download

tıklayınız.