A LT İ D - A l a n y a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
Turizm yatırımlarının artmaya devam ettiği Alanya’da
2014 yılı canlı geçti
ALTİD
TURİZM
BÜ LT EN İ
S AY I
2
2 0 14
2
Önsöz
3
Alanya’ da büyüme % 5,3’e ulaştı.
6
Müze ve örenyerlerinde ziyaretçi sayısı düşüyor.
7
Ağustos’ta doluluk % 90’ı aştı.
8
Alanya’ da ana pazarlarda durum.
9
Alanya’ da misafirlerin bölgelere dağılımı.
11
Alanya’ da yatak arzı 165 bini geçti.
12
ALTİD Başkanı Sili sezonu değerlendirdi.
14
Kruvaziyer pazarındaki düşüş devam ediyor.
15
Gazipaşa trafiği % 96 arttı.
16
ALTİD faaliyetleri ve Alanya turizmi
24
Türkiye turizminden gösterge ve analizler.
27
Dünya turizminden haberler.
29
Alanya turizmi gösterge ve tabloları.
33
Önemli duyurular ve etkinlikler
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
ALTİD TURİZM BÜLTENİ
SAYI: 2
Sahibi: ALTİD
Alanya Turistik İşletmeciler
Derneği adına,
Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan SİLİ
ALTİD Y.K.ÜYELERİ
Burhan SİLİ
Hızır BOZDOĞAN
Mehmet DAHAOĞLU
Elvan GÜNEŞ
Mikail ÜLKER
Levent ALANYA
Hüsnü Hüseyin YÜKSEK
Halil ÇAKIR
Hüseyin BALIKÇIOĞLU
Erhan YÖNET
Recep Tolga GÜREL
Şevki TAÇ
Mehmet AYDINCI
Ayşegül KARACA
Mevlüt KILINÇ
Daha iyi bir gelecek için…
Alanya turizmi, 2014 sezonunda iniş ve çıkışlar yaşasa da
yıl sonuna doğru toparlandı ve büyümeye devam etti.
2015 ve ötesinde gelişmenin daha istikrarlı hale gelmesi
için yapılacakları hepimiz biliyoruz ancak uluslararası
piyasalarda, değişen ve zorlaşan, karmaşıklaşan rekabetin
yeni vizyonlarla ele alınması, değişen pazar koşulları ve
misafir eğilimlerinin daha dikkatli incelenmesi gerektiği de
ortadadır.
Alanya’ da turizm 2014 yaz sezonunda inişli-çıkışlı bir seyir
izledi. Avrupa’ da yaşanan ekonomik sorunlar, Ukrayna
krizi, yatak kapasitesinin hem bizde hem de rakibimiz
olan diğer ülke ve destinasyonlarda artıyor olması, turist
gönderen ülkelerin iç turizme yatırım yapmaları, ekonomik
nedenlerle seyahate çıkış sıklığının ve gecelemelerin
azalması, İsrail pazarındaki dalgalanma, komşu ülkelerle
trafiğin düşmesi, artan yatak kapasitelerine ilaveten
residence’ lerin ve ikincil konutların pazarlanmaları ve
ciddi talep görmesi gibi nedenlerle görülen dalgalanmalar,
zamanla stabil hale geldi. Bu toparlanmaya iç turizm
hareketi de destek verdi.
Konaklama sektörü açısından perspektifini vermeye
çalıştığımız bu durum, yatak kapasiteleri artışının
bu ivmede devam etmesi ve yeni pazarların devreye
girmemesi durumunda önümüzdeki senelerde çok da fazla
değişmeyecek gibi görünüyor.
Rusya pazarının büyümeye devam etmesi, İran pazarındaki
canlanma ve Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nın ulaştığı
kapasite ve trafik gelecek yıllar için umut vericidir.
ALTİD YAYINLARI
2014 /2
Sonuç olarak hem Alanya hem de tüm sahil kesimi
açısından yeni pazarlara yönelmek, yatak artış hızını stabil
tutmak ve turizmi mevsimsellikten çıkarma çalışmaları
gibi adımlar, gelişimin dengeli ve istikrarlı olmasına yol
açacaktır.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği
Adres : Cumhuriyet Mah. Kamelya
Saygılarımızla,
Sok. No.15 Alanya - ANTALYA
Tel : +90 242 514 34 74 - 75
Fax : +90 242 514 34 73
Burhan Sili
ALTİD Y.K. Başkanı
E-mail : [email protected]
2
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Alanya yıl sonuna doğru,
% 5,3 büyüme ile 2,6 milyon
turist ağırladı
Yabancı ziyaretçi ve turist girişleri bakımından ülkemizin en
büyük kapılarından olan Antalya, 2014 yılında büyümeye devam
ediyor.
Yılın son aylarında, bazı pazarlardan kaynaklı duraklama ile
görülen yavaşlamaya rağmen yılın 8 aylık döneminde % 6-7
bandında bir gelişim sağlandı.
2014 yılının Ocak-Ağustos döneminde Antalya’ya gelen yabancı
ziyaretçi sayısı % 7 artışla 8,6 milyona ulaştı. Geçen yılın aynı
döneminde Antalya, 8,3 milyon dolayında yabancıyı ağırlamıştı.
Yabancı ziyaretçilerin Antalya içinde en fazla geceleme yaptıkları
bölgelerden olan Alanya, Ocak-Ağustos döneminde yabancı ziyaretçi sayısını da % 5-6 bandında yükselterek 2,6 milyon dolayına çıkardı.
Diğer yandan Alanya yurtiçi seyahat pazarından da önemli miktarda ziyaretçi çekmektedir. Yurtiçi pazardan gelen ziyaretçiler de
2014 yılı verilerine eklendiğinde, Alanya’ya bu dönemde tahminen 2,8 milyondan fazla ziyaretçinin geldiği öngörülüyor.
Böylece Alanya, Antalya’ya gelen toplam yabancı ziyaretçi
trafiğinden, geçen yılkine yakın bir seviye ile % 30 dolayında pay
alıyor.
3
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
ALANYA’DA TURİZM VERİLERİ
Alanya’ya gelen yabancı ziyaretçiler, milyon*
2013
2.44
8.23
29,74
Alanya
Antalya
Alanya'nın payı,%
2014
2.57
8.68
29,67
Değişim
5,3
5,6
-0,2
* Tr a nsit ola r a k A nt a ly a’y a gelen a nc a k re sm i g i r i şlerde ba şk a i l lere y a z ı la n t u r ist ler d a h i l .
Antalya ve Alanya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı,
(Ocak-Ağustos)
Alanya
Antalya
8.689.505
8.232.554
2.448.178
2.578.360
2013
2014
Alanya’ya gelen toplam ziyaretçi, milyon
(Ocak-Ağustos)
2013
2014
Türkler
0,27
0,28
Yabancılar
2.44
2.57
Kaynak: ALTİD, Antalya İl Kültür ve Turizm Md. verilerinden hesaplandı.
4
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
Toplam
2.71
2.85
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
ALANYA’DA TURİZM VERİLERİ
Alanya’ya gelen ziyaretçilerin dağılımı, Bin*
(Ocak-Ağustos)
Kaynak: ALTİD konaklama anketi çalışmasından derlendi.
Pazarlar
Rusya
Almanya
İç Pazar
Hollanda
İsveç
Danimarka
Norveç
Polonya
Çek Cum
İngiltere
Litvanya
Finlandiya
Ukrayna
Avusturya
Belçika
Slovakya
Romanya
Sırbistan
Diğer
*Konaklamalar üzerinden yapılan tahmin
5
Alanya'da yabancı ziyaretçi sayısı
(Ocak-Ağustos)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
Ziyaretçi sayısı
780.5
621.6
285.6
191.1
139.3
103.6
72.1
70.0
59.5
48.3
37.1
37.1
32.2
18.9
18.2
18.2
11.9
11.2
243.6
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Müze ve örenyerleri trafiği azaldı
Ziyaretçi sayısı % 11 geriledi.
Alanya’nın turistik değerlerinden olan müze ve örenyerleri ziyaretleri 2014 yılında gerileme içinde.
Ağustos ayında da bu eğilim sürerken, 8 aylık dönemde Alanya
Müzesi, Alanya Kalesi ve Atatürk Evi’nden oluşan ziyaret trafiği
% 11 dolayında düşüşle 271 bin kişiye geriledi.
8 aylık dönemde, Alanya Kalesi ziyaretleri % 18 gerilerken, toplam ziyaretçi sayısı 17 binden 14 bine indi.
Alanya’da en çok ziyaretçi alan Alanya Kalesi’nde ziyaret trafiği
% 10,7 gerileyerek 283 binden 252 bine düştü.
Alanya’da müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı
(Ocak-Ağustos)
MÜZE VE ÖRENYERİ
ALANYA MÜZESİ
ALANYA KALESİ
ALANYA ATATÜRK EVİ
TOPLAM
6
2013
17.587
283.153
3.689
304.429
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
2014
14.369
252.834
3.921
271.124
Değişim
-18,3
-10,7
6,3
-10,9
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Alanya’ da doluluklar yükseldi
Sezon ortalaması % 90’ı geçti
Alanya'da doluluklar
2013
2014
92,5
7678,7
47
36,0
Ocak
55
49,0
59
50,0
Şubat
Mart
79,4
93,5
89
98,7
93
4140,0
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Yabancı ziyaretçi sayısının % 5’in üzerinde yükseldiği Alanya’da
doluluk oranlarında hafif bir iyileşme oldu.
Alanya bölgesinde yer alan bazı tesislerden derlenen verilere göre,
ilçenin yıllık dolulukları % 70’e yaklaştı.
Diğer yandan ilçede yüksek sezon olarak adlandırılan aylardaki
doluluklar da % 90’lara yaklaştı.
ALTİD üyesi tesislerden alınan verilere göre, yüksek sezonda doluluklar en yüksek Ağustos ayında gerçekleşti. Bu ayda % 98’leri
bulan doluluklar; haziranda % 92, temmuzda % 93 dolayında
gerçekleşmişti.
Kaynak: ALTİD
Aylara göre doluluklar, %
7
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül*
Sezon ortalaması
Yıllık ortalama
2014
36,0
49,0
50,0
40,0
78,7
92,5
93,5
98,7
90,3
90,7
69,8
* Tahmin
**Doluluklar, Ocak-Nisan döneminde açık olan tesisler üzerinden hesaplandı. Sezonda ise 60-70 tesis
üzerinden gerçekleştirildi.
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Ana pazarlarda durum
Pazarın yarısını Rusya ve
Almanya oluşturdu.
Alanya’ya gelen yabancı ziyaretçilerin 8 aylık dağılımına göre
pazarın yarısını Rusya ve Almanya oluşturdu.
Bu iki ülkeyi % 10 pay ile yurtiçi pazardan gelen ziyaretçiler
oluştururken, Hollanda, İsveç, Danimarka, Norveç, Polonya ve
Çek Cumhuriyeti % 2’nin üzerindeki paylarla onları izledi.
Kaynak: ALTİD konaklama anketi çalışmasından derlendi.
İngiltere, Litvanya, Finlandiya ve Ukrayna da pazardan % 1’in
üzerinde pay alan ülkeler oldu.
8
Pazarlar
Rusya
Almanya
Türkler
Diğer
Hollanda
İsveç
Danimarka
Norveç
Polonya
Çek Cum.
İngiltere
Litvanya
Finlandiya
Ukrayna
Avusturya
Belçika
Slovakya
Sırbistan
Romanya
Macaristan
Estonya
Slovenya
Fransa
Alanya’da misafir dağılımı, %
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
Ağustos
22,0
24,8
15,4
6,8
8,9
3,8
3,0
1,9
2,5
2,7
1,7
0,9
0,8
1,0
0,5
1,0
0,8
0,4
0,5
0,4
0,0
0,2
0,04
Ocak-Ağustos
27,9
22,2
10,2
7,8
6,8
5,0
3,7
2,6
2,5
2,1
1,7
1,3
1,3
1,2
0,7
0,7
0,7
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
ALANYA’DA KONUKLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI, %
Okurcalar
İncekum-Avsallar
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Türkler
35
Konaklı
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Merkez
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
9
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
Kaynak: ALTİD,
Mayıs-Ağustos dönemi ortalaması
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
ALANYA’DA KONUKLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI, %
Oba
30
Tosmur
40
35
30
25
20
15
10
5
0
25
20
15
10
5
0
Mahmutlar
Kestel
30
60
25
50
20
40
15
30
10
20
5
10
0
0
Kargıcak
35
30
25
20
15
10
5
0
10
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
Kaynak: ALTİD,
Mayıs-Ağustos dönemi ortalaması
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Toplam 165 bin yatağın bulunduğu Alanya’ da,
İşletme belgeli yatak arzı
125 bine yükseldi.
Türkiye’deki yatak kapasitesinin % 35’inden fazlasına sahip olan
Antalya’da, bölgeler itibariyle en fazla yatağın yapıldığı Alanya,
son 15 yılda arzını 3 kat artırdı.
2000’li yılların başında 50 bin dolayında belgeli yatağı bulunan
Alanya, 2010’da 80 bin yatağa ulaştıktan sonra 2014 yılında bu
seviyeyi 125 bine ulaştırdı.
Diğer yandan Alanya’da belediye belgeli konaklama tesisleri
de bulunmaktadır. Yapılan tahminlere göre Alanya’da 40 bin
dolayında belediye belgeli yatak bulunmaktadır.
Bakanlık ve Belediye belgeli tesisler birlikte ele alındığında, Alanya’nın toplam yatak arzı 165 bin dolayına çıkıyor.
Öte yandan Alanya’da Bakanlık ’tan belgeli yatak arzı sayısal
olarak 5 ve 4 yıldızlı tesislerde yoğunlaşıyor.
Alanya’da belgeli tesis ve yatak sayısı
(İşletme + yatırım belgeli)
Yıllar
Tesis
Yatak
2000
199
53.014
2010
251
78.886
2013
281
109.730
2014*
302
124.678
*Ağustos
**İlçede ayrıca belediye belgeli 280 tesiste yaklaşık 40 bin dolayında yatak bulunuyor
11
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
ALTİD Başkanı Burhan Sili, 2014 sezonunu değerlendirdi.
“İniş ve çıkışlar oldu ama toparladık.”
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik
İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı
Burhan Sili Alanya’da 2014 sezonunu
değerlendirdi. Sili, turist trafiğinden
konaklama kapasitesine, değişen rekabet
ortamından yapılması gerekenlere kadar
önemli konularda açıklamalarda bulundu.
“Rekabet yenilemeyi ateşledi”
1960’lı yıllarda ev pansiyonculuğuyla
turizme adım atan ve Akdeniz
çanağında turizmin öncülüğünü
yapan Alanya, bugün apartından
beş yıldızlısına, 600 tesisi ve 165
bin yatak kapasitesiyle Antalya
turizminin yüzde 30 kapasitesini
oluşturan bir bölge.
Son yıllarda tüm Akdeniz çanağında
artan kapasiteyle birlikte Belek,
Kundu gibi bölgelerin devreye
girmesiyle nitelik ve müşteriye
yönelik fiziki imkanların artması
noktasında Alanya, tesis kapasiteleri
ve imkanlar açısından rekabette
zorlanmaya başladı.
Yatırımcı ve işletmeciler bu sorunu
aşabilmek adına daha az kar
marjlarını göze alarak yenileme
yatırımlarına yöneldiler.
12
“İniş ve çıkışlar oldu ama
toparladık”
Zorlaşan rekabet, değişen pazar
koşulları gibi nedenlerle Alanya’da
turizm 2014 yaz sezonunda inişliçıkışlı bir seyir izledi.
Avrupa’da yaşanan ekonomik
sorunlar, Ukrayna krizi, yatak
kapasitesinin hem bizde hem
de rakibimiz olan diğer ülke ve
destinasyonlarda artıyor olması,
turist gönderen ülkelerin iç turizme
yatırım yapmaları ve bunun olumlu
sonuçlarını kendileri adlarına
almaya başlamaları, küresel ısınma
nedeniyle güneşli havalarda
potansiyel tatilcilerin, tatil satın
alma taleplerindeki düşüş, yine
ekonomik nedenlerle seyahate
çıkış sıklığının ve süresinin (gün
sayısı) azalması, Ortadoğu’da
yaşanan sorunlar nedeniyle
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
İsrail pazarındaki dalgalanma,
Suriye’nin içinde bulunduğu durum
nedeniyle bu pazarın talebinin
neredeyse sıfırlanmış olması,
artan yatak kapasitelerine ilaveten
residence’lerin ve ikincil konutların
ciddi talep görmesi gibi daha birçok
nedenle ve yaz başında düşük
doluluklarla başladığımız 2014
sezonunu ancak mayıs sonları hatta
haziran başlarında Alanya turizmi
olarak toparlayabildik.
“İç pazardan da destek geldi”
ayı da bu sene çok rahat geçeceğe
benzemiyor ki şimdiden talebi
arttırmaya yönelik çalışmalar
yapılmış durumda.
“Gelecek sezonlar”
Konaklama sektörü açısından
perspektifini vermeye çalıştığımız bu
durum, yatak kapasiteleri artışının
bu ivmede devam etmesi ve bugün
hitap ettiğimiz pazarlar dışında
yeni pazarların devreye girmemesi
durumunda ve normal koşullarda
önümüzdeki senelerde çok da fazla
değişmeyecek gibi görünüyor.
Rusya pazarının ikili hanelerde
artmaya devam ediyor olması, İran
pazarının hızlı bir artış göstermesi
gibi olumlu gelişmelerin yanı sıra
özellikle Alanya açısından önemli
bir kazanım olan Alanya-Gazipaşa
Havalimanı bu sene iki kez revize
edilmiş artış oranı ile sene sonunda
750 bin yolcu kapasitesine ulaşmış
olacak ki bunlar da Alanya açısından
sevindirici.
Sonrasında da özellikle temmuz
ayında, tüm sahil bölgelerinde
olduğu gibi Alanya’da da iç turizm
desteğinin Ramazan dolayısıyla
azalmış olmasından dolayı tam
kapasiteyle çalışma yapılamadı.
Sonuç olarak hem Alanya hem de
tüm sahil kesimi açısından yeni
pazarlara yönelinmesi ve yatak artış
hızının azalması ve hatta belirli bir
noktada da durması kişi başı elde
edilen gelirler açısından olumlu
olacaktır.
Ağustos ve eylül ayları hem iç
turizmdeki talep artışı hem de
tüm talep gösteren pazarların tatil
dönemleri olması nedeniyle ciddi
oranlarda doluluk yakalandı.
Eylülün son haftası itibariyle ekim
13
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Kruvaziyer pazarı daralmaya
devam ediyor.
8 aylık dönemde Alanya’da yolcu sayısı % 44 geriledi.
Türkiye’ye kruvaziyer yolcu gemileri
ile gelenlerin sayısı düşmeye devam
ediyor.
Yılın 8 aylık döneminde gelen yolcu
sayısı % 22,3 gerileyerek 1,3 milyondan 1 milyon bandına indi.
8 aylık dönemde Alanya Limanı’na
gelen yolcu sayısı da düşüş gösterdi. Verilere göre geçen yıl 8 aylık
dönemde 15 binin üzerinde olan
yolcu sayısı bu yıl % 44 gerileme ile 9
binin altına düştü.
Kaynak: Deniz Ticareti GM.
Türkiye’nin en çok yolcu çeken limanı olan Kuşadası, 8 aylık dönemde
14
LİMANLAR
KUŞADASI
İSTANBUL
İZMİR
ANTALYA
MARMARİS
ÇEŞME
BODRUM
ALANYA
SİNOP
ÇANAKKALE
DİKİLİ
TRABZON
BARTIN
FETHİYE
SAMSUN
GÜLLÜK
GÖCEK
KAŞ
DİĞER
TOPLAM
% 2 dolayında düşüşle 352 bin yolcuya ulaşırken, % 31 gerileyen İstanbul da 288 bin kişiye indi.
8 ayda % 53 gerileyen İzmir kruvaziyer yolcu sayısı 143 bine, % 1,7
düşen Antalya’da da 117 bine kadar
indi. Öte yandan Marmaris Limanı
da % 27 gerileme yaşayarak 67 bin
dolayında düştü.
Yolcu hacmi düşük olsa da bu yıl
trafiği artış gösteren limanlar
arasında; % 12 ile Çeşme, % 138 ile
Bodrum ve % 68 ile Dikili limanları
dikkat çekiyor.
Türkiye’ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı
(Ocak-Ağustos)
2013
359.197
420.468
308.035
119.378
92.973
41.645
10.577
15.750
4.508
3.286
2.933
2.538
1.461
413
308
376
252
208
83
1.384.389
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
2014
352.605
288.319
143.845
117.392
67.406
46.595
25.248
8.768
5.928
5.149
4.947
4.470
1.980
1.173
1.003
246
242
199
637
1.076.152
Değişim
-1,8
-31,4
-53,3
-1,7
-27,5
11,9
138,7
-44,3
31,5
56,7
68,7
76,1
35,5
184,0
225,6
-34,6
-4,0
-4,3
-667,4
-22,3
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Gazipaşa’ da hareketlilik devam ediyor
Gazipaşa’ya gelen yolcu
trafiği % 96 arttı.
Gazipaşa Havalimanı’na gelen yolcu sayısı yılın 8 aylık
döneminde % 96 artarak 262 bini geçti.
Bu dönemde limana gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 81 yükselerek 95 binden
154 bine çıktı. Yurtdışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısı da % 156 artarak
5 bin dolayına çıktı.
Diğer yandan yurtiçi hatlarla Gazipaşa’ya gelen vatandaş sayısında da % 187
yükseliş oldu. Yolcu sayısı 36 binden 103 bine yükseldi.
Gazipaşa Havalimanı’na gelen yolcu sayısı
(Ocak-Ağustos)
2013
95.832
1.849
36.110
133.791
Yabancı ziyaretçi
Vatandaş ziyaretçi
Yurtiçi hatlardan gelenler
Toplam
2014
154.413
4.735
103.628
262.776
Gazipaşa Havalimanı yolcu trafiği
(Ocak-Ağustos)
2013
2014
154413
103628
95832
36110
1849
Yabancı ziyaretçi
15
Yurtiçi hatlar
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
4735
Vatandaş ziyaretçi
Değişim
61,1
156,1
187,0
96,4
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
A L A N YA V E A LT İ D FA A L İ Y E T L E R İ N DE N
Plajlarda Güvenlik Toplantısı yapıldı.
16
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği
(ALTİD) tarafından “Plajlarda
Güvenlik ” konulu toplantı Kahya
Otel’de yapıldı.
Toplantıya, Alanya İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş ve Ekipler
Amiri Zafer Kunduz, ALTİD
Başkan Yardımcısı Hızır Bozdoğan,
Keykubat ve Kleopatra plajlarında
bulunan büfe sahipleri, otel
yöneticileri ve plaj özel güvenlik
temsilcileri katıldı.
Toplantıda, güvenliği arttırmaya
yönelik plaj büfelerinin iletişimi, hanutçulukla mücadele ve seyyar satıcı
konularına değinildi.
Plajlarda yaşanabilecek olası hırsızlık
olaylarına karşı ise tatil için bölgede
bulunan turistlerin daha fazla
bilinçlendirilmesi konusu görüşüldü.
Alanya’da turistler kispet giydi.
Turizme çeşitlilik kazandırma kapsamında Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin
(ALTİD) desteklediği ve Alanya Belediyesi’nin düzenlediği 10. Gökbel Yaylası Yağlı
Pehlivan Güreş Festivali binlerce vatandaşın katılımı ile yapıldı.
Gökbel Festival alanına araçlarıyla akın eden binlerce kişi ilk gün Kubat konserini
izledikten sonra geceyi yaylada geçirerek sonraki gün yapılan güreş müsabakalarına
katıldı. Geceye, konserlerin yanı sıra halkoyunları, off-road şov ve havai fişek gösterileri renk kattı.
Şenliklere turistlerin katılımı da oldukça yüksekti. Kispet giyip çayırda güreşen ve
peşrev çekip seyircileri selamlayan İrlandalı Tim Mulcahy ve Alman Wolfgang Otto ise
izleyiciden alkış aldı.
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
A L A N YA V E A LT İ D FA A L İ Y E T L E R İ N DE N
Yerel yönetim konferansı Alanya’da yapıldı.
Avrupa Birliği hibe ödemeli projeler
üzerinde çalışmaların hazırlandığı
Belediyeler Arası Gelişim ve Stratejik
Planlama Konferansı Alaiye Resort
Otel’de Romanya ve Türk temsilciler
tarafından yapıldı.
Konferans zincirinin Türkiye
Koordinatörü Hayri Çavuşoğlu’nun
ev sahipliğinde düzenlenen
konferansta sunum ve konuşmalar da
yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan
Çavuşoğlu, “Bu konferansları 9
yıl önce Türkler Belediyesi olarak
başlatmıştık ve bugünlere kadar
geliştirerek sürdürdük. Ayrıca
bölgemizin gelişmesinde büyük
emeği olan Kuddusi Müftüoğlu’na da
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Sonra söz alan Romanya Belediyeler
Birliği Başkanı Florian Dudu ise
“Romanya ile Türkiye arasında
sonsuz dostluklar kuruldu. Sayın
Hayri Çavuşoğlu, yapmış olduğu
belediyecilik çalışmalarıyla bizim
için çok güzel bir örnek ve idoldür”
dedi.
Antalya Vali Yardımcısı Halil Serdar
Cevheroğlu da, konferansın, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
evinde gerçekleştiğini belirttikten
sonra, “AB’ye üye olmayı gerekli
standartlara ulaşmak için istiyoruz.
Ekonomik anlamda Avrupa
standartları seviyesindeyiz” şeklinde
konuştu.
Alanya Belediyesi adına konuşma
yapan Abdullah Akbaş, 5 kez AB
projesi içerisinde yer aldığını
belirterek bu projelerdeki asıl
amacın uluslararası ilişkilerin
17
sürdürülebilmesi olduğuna
değindi. Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet
Şahin de konuşmasında, Alanya
ekonomisinin turizm, tarım ve inşaat
sektörlerinden oluştuğunu dile
getirdi.
Konuşmaların sonunda Alanya
istatistiklerinden hazırlanan, eş
zamanlı Romence çevirisiyle bir
sunum gerçekleştiren TÜROFED
Y.K. Üyesi ve Alanya Turistik
İşletmeciler Derneği (ALTİD)
Başkanı Burhan Sili’nin vermiş
olduğu bazı bilgiler ise şöyle:
80 kilometre uzunluğunda sahili
bulunan ve küçük bir kıyı kasabası
iken, turizme 1950’lerde ev
pansiyonculuğu ile başlayan Alanya,
günümüzde otel, tatil köyleri,
butik otel ve apart otellerde toplam
160 bin yatak kapasitesiyle, 40’ın
üzerinde ülkeden 3 buçuk milyonu
aşkın ziyaretçiyi konuk eden bir
destinasyondur.
Alanya, belgeli tesis yatak kapasitesi
oranlamasında Antalya’nın yüzde
21’ini, Türkiye’nin de yüzde
9’unu teşkil etmektedir. Yılda 3
buçuk milyon misafiri ile Alanya
turizminin payı Türkiye’ye gelen
yabancı ziyaretçi içinde yüzde 10,
Antalya içinde ise yaklaşık yüzde 30
oranındadır. Yılda 3 milyon Avro
gelire sahiptir.
Türkiye turizminin çeşitli
sahalarında 1,2 milyon dolayında
kişi çalışıyor. Türkiye’de konaklama
sektörü çalışanlarının yüzde 32’si
Antalya’da istihdam edilmektedir.
Alanya’nın istihdama katkısının il
içindeki oranı ise yüzde 30’dur.
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
A L A N YA V E A LT İ D FA A L İ Y E T L E R İ N DE N
Alman öğrenciler Alanya’da eğitim aldı.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin katkılarıyla 7 Alman öğrenci
‘Entegrasyon ve Çeşitlilik’ projesi kapsamında Alanya’da turizm eğitimi gördü.
Bremen’de Alman Kızılhaç Örgütü tarafından desteklenen sosyal pedagojik bir
kurum olan ABS, desteğe muhtaç gençlerin, okul hayatından meslek yaşamına
geçişlerini sağlamakta.
Uyumu teşvik eden “Entegrasyon ve Çeşitlilik (Xenos)” adlı proje modüllerini
okul ve mesleki eğitime taşıyan iTools (Integrationsmodule imÜbergang
Schule-Beruf) projesi Almanya Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ile Avrupa Birliği
(AB) Fonu tarafından destekleniyor.
Projenin önemli bir bölümü Türkiye’deki restoran ve otellerde yılda 2 haftalık
süren stajı kapsamakta. Bu doğrultuda 3 yıllık proje süresince Alanya Turistik
İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) işbirliğiyle Club Paradiso Otel’de gastronomi
dalında 7 öğrenci iki haftalık sürede stajlarını tamamladı.
Kurum yetkilileri, öğrencilerin geleceği açısından projede yurt dışı stajı
oluşturduklarını ve bu projenin devamı etmesi için kararlı olduklarını
belirttiler.
18
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
ALTİD spor turizmine destek oluyor.
A L A N YA V E A LT İ D FA A L İ Y E T L E R İ N DE N
12 Yaş Erkekler Tenis Final Grup Müsabakaları yapıldı.
Alanya Turistik işletmeciler Derneği (ALTİD), ilçede spor turizmi konusunda
yapılan faaliyetlere destek olmayı, Nations Challenge By Head 12 Yaş Erkekler
Tenis Final Grup Müsabakaları ile sürdürdü.
Uluslararası Tenis Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun 2014 yılı
faaliyet programında yer alan, Alanya Turistik işletmeciler Derneği (ALTİD)
ve Alanya Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen 2014 Nations Challenge By
Head 12 Yaş Erkekler Tenis Final Grup Müsabakaları 7-10 Ağustos tarihlerinde
Alanya Park ve Turgay Soysal Tenis Kulübü Tesisleri’nde yapıldı.
Eleme usulü yapılan turnuvada; 32 ülke sporcusu, 4 ayrı ülkede maçları
gerçekleştirdi ve elemelerden geçen en iyi 8 ülke sporcusu Alanya’da Final Grup
Müsabakaları oynamaya hak kazandı.
Romanya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Rusya, İsviçre, Belçika, İtalya ve İspanya
ülkeleri 4 gün boyunca birincilik için yarıştılar. 10 Ağustos Pazar günü saat
15.00’te yapılan final ile organizasyon sona erdi.
19
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Sahillerde düzenleme ve temizlik çalışmaları 12 ay sürüyor
A L A N YA V E A LT İ D FA A L İ Y E T L E R İ N DE N
ALTİD Başkanı Sili: “Geleceğin turizm şehirlerinde
yetişecek bireyler çok daha bilinçli olmalı”
20
Alanya’da Eylül ayında yaşanan şiddetli yağış sonrasında deniz kıyılarında
oluşan kirliliğinin etkilerini Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD)
temizlik ekibi ortadan kaldırdı.
Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan ALTİD Başkanı Burhan Sili,
sahillerde düzenleme ve temizlik çalışmalarını 12 ay boyunca sürdürdüklerini
hatırlatarak, “Şehir temizliği sadece kurumlar ve temizlik personeliyle
sağlanamaz. Yerli veya yabancı, özellikle yerleşik yaşayan vatandaşlarımızın
çok duyarlı olması gerekiyor. Şehrin herhangi bir yerinde mazgallara atılan
sigara izmaritleri veya denize bağlanan akarsu kanallarına atılan içecek şişeleri
gibi atıklar, şiddetli yağmur sonrasında sahillerde büyük kirliliklere sebebiyet
veriyor” dedi.
Çevre temizliği duyarlılığının, insana, sadece ailesinden aktarılan bir
konu olmadığını da ifade eden Sili, “çevre temizliği ve düzeni konusunda
öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Hangi dersin öğretmeni olursa olsun, çevre
temizliği gibi ortak bir konuyu öğrencilere mutlaka aşılamalı. Geleceğin turizm
şehirlerinde yetişecek bireyler çok daha bilinçli olmalı” şeklinde konuştu.
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Devlet Hastanesi ve ALTİD kampanyasına destek fazlaydı
‘Bir kitap da sen ver’ kampanyası ilgi uyandırdı
A L A N YA V E A LT İ D FA A L İ Y E T L E R İ N DE N
Alanya Devlet Hastanesi ve Alanya
Turistik İşletmeciler Derneği, psikiyatri
hastalarının tedavi gördüğü Türkler
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Kütüphanesi’ne katkı sağlamak için ‘Bir kitap da sen
ver’ kampanyası yaptı.
21
Alanya Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak
Türkler’de hizmet veren Toplum Ruh
Sağlığı Merkezi Kütüphanesi için Alanya
Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Alanya
Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD)
tarafından kitap toplama kampanyası
yapıldı. Kampanyanın aynı zamanda,
yeni açılan merkezin tanınırlığını arttırmak için farkındalık çalışması olduğu da
belirtildi.
Kampanya kapsamında toplanan kitaplar, şizofreni ve diğer psikotik bozukluk
tanısı almış hastaların tedavi gördüğü
merkezin kütüphanesine konulacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail
Başaran, “Türkler bölgesinde bulunan
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’mizde
tedavi gören kişi sayısı her geçen gün
artıyor. Vatandaşlarımız, evlerinde bulunan ihtiyaç fazlası kitapları bağışlayabilirler. Yeni açılan merkezimiz için kitap
desteğini önemsiyoruz” dedi.
ALTİD Başkanı Burhan Sili ise
turizm sektöründe çalışan herkesi bu
kampanyaya davet ettiklerini belirterek,
“üye tesislerimize mail gönderip
kampanyayı duyurduk. Kampanyayı
önemsiyoruz ve katılım bekliyoruz.
Ayrıca ALTİD olarak hastalarımızın
rehabilitasyon sürecinde kullanılmak
üzere spor ve hobi malzemeleri desteği
de sağlayacağız” dedi.
Bir hafta boyunca devam eden ‘Bir kitap
da sen ver’ kampanyası bağış noktaları,
Türkler Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Danışma Masası, Alanya Devlet Hastanesi Sosyal Hizmetler Uzmanı Mehmet
Aldemir ve ALTİD olarak belirlenmişti.
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Engelsiz Turizm Komisyonu Alanya’da toplandı
A L A N YA V E A LT İ D FA A L İ Y E T L E R İ N DE N
Tüm bölgenin ulaşılabilirliği artacak
“Engelsiz Turizm Kenti Alanya Uygulama
ve İşbirliği Protokolü’’ çerçevesinde
kurulan Engelsiz Turizm Komisyonu 5’inci
toplantısını gerçekleştirdi.
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam
Merkezi’nde yapılan, Alanya Belediye
Başkan Vekili Tunahan Kasapoğlu
ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem
Er’in katıldığı toplantıya, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nı temsilen Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Fevzi
Pamukçuoğlu, Kontrolörler Kurulundan
Başkontrolör İrfan Akıncı ve Engelsiz
Turizm protokol ortakları tarafından
atanan Alanya Turistik İşletmeciler
Derneği (ALTİD) ve Alanya Ticaret
ve Sanayi Odası (ALTSO) komisyon
temsilcileri katıldı.
Toplantıda Engelsiz Turizm Komisyon
Sekreteri ve Sosyal Hizmetler
Koordinatörü Münir Altıoğlu, Engelsiz
Turizm Projesi’ne ilişkin tamamlanan
ve devam eden çalışmaların sunumunu
gerçekleştirdi. Deniz turizmi ve tarihi
mekânlarda engelli ziyaretçiler için
ulaşılabilirlik çalışması yapılması
konusunda etkin adımlar atılması kararı
alındı. Toplantıda, havalimanı ulaşım
hizmeti veren firma araçlarının da
ulaşılabilirliğinin önemi benimsenerek bu
22
konuda çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Alanya Belediye Başkan Vekili Tunahan
Kasapoğlu, Alanya olarak Engelsiz
Turizm konusunda bugüne kadar yapılan
çalışmaların artarak devam ettiğini
söyledi. Alanya Belediyesi sınırlarına
dâhil olan belde belediyelerin de sürece
dâhil edilmesi gerektiğini bu çerçevede
ek süreye ve yeni planlamalara ihtiyaç
duyulduğunu vurgulayan Kasapoğlu, 2014
Aralık ayında süresi bitecek olan Engelsiz
Turizm Protokolü’nün uzatılmasından
yana olduklarının altını çizdi.
Engelsiz Turizm protokol ortaklarının
temsilcileri yaptıkları değerlendirme
neticesinde protokolün güncellenerek
süresiz olarak uzatılması kararı
benimsendi.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Fevzi
Pamukçuoğlu, toplantıya ilişkin yaptığı
değerlendirmede; Alanya merkezde yapılan
çalışmaların yüksek başarı oranına sahip
olduğunu kaydetti. Pamukçuoğlu, birleşen
beldelerin sürece dâhil olması nedeniyle
tüm bölgenin ulaşılabilirliğinin sağlanması
ve engelsiz turizmin altyapısına yönelik
çalışmaların gerçekleştirilmesi sürecinde
gerek T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
gerekse diğer protokol ortaklarının artan
işbirliği ile çalışması gerektiğini vurguladı.
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Cieniuch Alanya’yı ziyaret etti.
A L A N YA V E A LT İ D FA A L İ Y E T L E R İ N DE N
Kaymakam Özdemir: “Çok kültürlü ortam içerisinde hoşgörü ve saygı çerçevesinde yaşıyoruz.”
Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Cieniuch,
Polonya Fahri Konsolosu Çorabatır ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı
Burhan Sili, Alanya Kaymakamı Erhan
Özdemir’i ziyaret etti.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır,
Polonya’nın Antalya Fahri Konsolosu oldu.
Bu vesileyle Çorabatır, Polonya’nın Ankara
Büyükelçisi Mieczyslaw Cieniuch ile birlikte
Türkiye’ye gelen Polonyalı turistin yüzde
70’ine ev sahipliği yapan ve çok sayıda
Polonyalının yaşadığı Alanya’yı ziyaret
etti. Burada Alanya Kaymakamı Erhan
Özdemir ile görüşüldü. Görüşmeye, Alanya
Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği
Yöneticileri, TÜROFED Yönetim Kurulu
Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler
Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de
katıldı.
Alanya’da 47 ülkeden 40 binin üzerinde
yerleşik yabancının huzur içinde yaşadığını
söyleyen Kaymakam Özdemir, “Çok
kültürlü ortam içerisinde hoşgörü ve saygı
çerçevesinde yaşıyoruz. Alanya’mızda, 20’ye
yakın ülkenin derneği var. Bu dernekleri
çok önemsiyorum ve sorunlarıyla yakından
ilgileniyorum” dedi.
Alanya’da 5-6 Hristiyan mezhebinin kilise-
23
sinin bulunduğunu dile getiren Özdemir,
“Burada herkes dini hayatını yaşamakta
özgür. Kültürler arasındaki temel ilişki
karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kurulu.
Alanya yılda dört milyonun üzerinde turist
ağırlıyor. Birçok insanın burayı tercih etmesi bu yüzden oldukça normal” ifadelerini
kullandı. Sözlerini, “Dünyanın nimetleri
melekler tarafından dağıtılırken nimet
bohçasının altı yırtılmış ve büyük bir kısmı
Alanya’ya dökülmüş” diyerek esprili bir
şekilde tamamlayan Özdemir, kapılarının
Fahri Konsolos Çorabatır ve Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği yöneticilerine her zaman ve sonuna kadar açık
olduğunu söyledi.
Türkiye’nin açık ve hoşgörülü bir ülke
olduğunu söyleyen Büyükelçi Cieniuch,
“Türkiye, işbirliği yapmak için çok müsait.
Çok kültürlülük bu ülkede hiçbir zaman
sorun olmadı. Polonyalılar da bu yüzden bu
mozaiğe sahip Türkiye’de ve Alanya’da çok
mutlu. Özellikle Alanya’da yaşayan Polonyalılar, kendi kültürlerini kaybetmeden Türk
kültürü içinde mutlu bir şekilde yaşayabiliyorlar” dedi. Alanya’nın doğal güzelliklerinden de övgüyle bahseden Büyükelçi Cieniuch, “Tanrı dünyayı inşa ederken Alanya’ya
büyük iltimas geçmiş” şeklinde konuştu.
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
TÜRKİYE TURİZMİNDEN GÖSTERGE VE ANALİZLER
İLK YA R IDA TU R İZM DE R EEL BÜ Y ÜM E % 1,7
Turizmin yurtiçi üretimdeki (GSYİH) payı değişmedi
Reel büyümede turizm ortalamanın altında kaldı
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; ocak-haziran döneminde, Türkiye’de
toplam yurtiçi üretim (GSYİH) % 12,3 artarak 832 milyar TL oldu.
Turizmin iki önemli sahası olan konaklama ve yiyecek içecek alanlarındaki
toplam yurtiçi üretim ise % 12,6 artarak 16,8 milyar TL oldu.
Diğer yandan enflasyondan arındırılmış (sabit fiyatlarla) değerlerle, ekonomideki
yurtiçi üretim % 3,3 yükselerek 60 milyar TL olurken, turizmdeki yurtiçi üretim
de % 1,7 artarak 0,9 milyar TL’ye çıktı.
Böylece turizmin yurtiçi üretim seviyesi cari fiyatlarla % 12,6 artarken, reel
fiyatlarla %1,7 yükseldi.
Öte yandan turizm üretiminin ülke üretimindeki payında önemli bir değişim
gözlenmedi. Cari fiyatlarla turizmin ülke GSYİH’daki payı % 2 dolayında kaldı.
Reel fiyatlarla ise büyüme % 1,5’ten % 1,48’e geriledi.
Kaynak: TÜİK
GSY İ H * ver i ler i, m i ly a r T L
(Oc a k-Ha z i r a n)
24
2013
2014
Büyüme
Turizm (Cari)
14,9
16,8
% 12,6
Turizm (sabit)
0,87
0,89
% 1,7
Türkiye (Cari)
741,0
832,3
% 12,3
Türkiye (Sabit)
58,2
60,1
% 3,3
Turizmin payı (Cari),%
2,02
2,03
0,01 puan
Turizmin payı (Sabit),%
1,50
1,48
-0,02 puan
*Yerli yabancı tüm yerleşik kişilerin ülke içinde ürettikleri mal ve hizmetlerin değeri
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
TÜRKİYE TURİZMİNDEN GÖSTERGE VE ANALİZLER
SEK TÖR , 52 Bİ N Y EN İ YATA K Ü R ETECEK
Türkiye yatırım bütçesinin % 32’si Antalya’da harcanacak
Verilere göre, turizm sektörü 7 aylık dönemde, 3,2 milyar TL bütçeli 193
adet komple yeni yatırım için yatırım teşviği aldı.
3,2 milyar TL’lik yatırımla konaklama sektörüne, 52 bin 816 yatak ilave
olacak. Bu tesislerde 12 bin 433 kişiye de iş imkanı açılacak.
Yeni yatırımlara ayrılacak bütçenin illere göre dağılımında ilk sırayı % 32
ile Antalya aldı. Antalya 32 yeni proje ile 18 bin yatak ve 4 binden fazla istihdam yaratacak.
Yatırım bütçesinde ikinci sırayı % 16 pay ile İstanbul alıyor. Bu ilde 8 bin
dolayında yatak ve 2 bin dolayında istihdam üretilecek.
Toplam yatırım bütçesinin % 7,5’ini alan Muğla’da ise toplamda 3 bin
dolayında yatak ve 800 dolayında istihdam öngörülüyor.
Kaynak: T.C.Ekonomi Bakanlığı
Komple yeni yatırımların tesis türlerine göre dağılımında % 34,5 ile 3 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. Onu, % 23,5 ile 4 yıldızlı, % 16 ile 5 yıldızlı ve
% 8 ile butik oteller takip etti.
25
Yatırım teşvikleri
(Ocak-Temmuz)
Proje sayısı
Toplam
Yeni yatırımlar
229
193
Teşvik tutarı,
milyar TL
3.61
3.19
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
İstihdam
sayısı
90.523
12.433
Oda sayısı
37.417
26.208
Yatak
sayısı
75.486
52.816
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
TÜRKİYE TURİZMİNDEN GÖSTERGE VE ANALIZLER
GRUP OTELLER GELİŞİM ENDEKSİ 2014
AKTOB Araştırma Birimi tarafından
gerçekleştirilen Grup Oteller Gelişim Endeksi
(GHG Index) 2014 Araştırması yayınlandı.
Türkiye’de ilk defa, AKTOB Araştırma Birimi
tarafından gerçekleştirilen, Grup Oteller
Gelişim Endeksi (GHG Index) 2014 Araştırması
bulgularına göre; gelişmişlik sıralamasında;
Divan Hotels, Dedeman Hotels, Kaya Hotels,
Rixos Hotels ve Limak International Hotels ilk 5
grubu oluşturdu.
Bu grupları Crystal Hotels, Barut Hotels, Voyage
Hotels, Anemaon Hotels ve Paloma Hotels,
Titanic Hotels, The Marmara Hotels, Delphin
Hotels, IC Hotels ve WOW Hotels izledi.
Araştırma kapsamı dışında tutulan uluslararası
gruplar içinde yapılan değerlendirmeye göre ise
en yüksek gelişmişlik düzeyinde, ilk sıraları;
Hilton Worldwide, Wyndham Hotels, Accor
Hotel Türkiye, Starwood Hotels ve Intercontinental Hotel Grup aldı.
Grup Oteller Büyüme Endeksi (GHG*) (1)
(İlk 15 grup), 2014 Haziran verileri ile
GRUPLAR
DİVAN HOTELS
DEDEMAN HOTELS & RESORTS
KAYA HOTELS
RIXOS OTELLERİ
LİMAK INTERNATIONAL HOTELS
CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA
BARUT HOTELS
VOYAGE HOTELS (Maxx Royal)
ANEMON HOTELS
PALOMA HOTELS
TITANIC RESORTS & HOTELS
THE MARMARA GRUBU
DELPHİN HOTELS & RESORTS
IC HOTELS
WOW HOTELS-MNG
PUAN
104,0
103,1
103,0
102,5
91,8
90,0
78,0
73,7
72,4
67,7
63,1
62,2
62,0
60,5
60,2
(1) Türkiye’de; franchising, ortaklık, işletme veya kiralama gibi yöntemlerle faaliyette olan yabancı grup ve
zincirler hariç.
* Değerlendirmede; coğrafi yaygınlık, marka portföyü, ürün portföyü, istihdam, varlık/mülk, tesis, oda,
yatak sayısı, yatırım eğilimleri, kurumsal yapılanma gibi kriterler esas alındı.
26
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
DÜNYA TURİZMİNDEN GÖSTERGE VE ANALİZLER
AKDENİZ TURİZMİNDE 2014 SEZONU
Yılın 8 aylık döneminde % 7 artışı yakalayarak 45 milyon yabancı ziyaretçi
sayısını aşan İspanya, Türkiye ile arasındaki farkı 1,3 milyon dolayında
artırdı.
Bu dönemde 25 milyonu aşan Türkiye ise % 6,5’lik artışla ikinci sırada yer
aldı.
Yabancı ziyaretçi sayısında, geçen yıl 8 aylık dönemde 18,1 milyon olan
İspanya-Türkiye farkı, bu yılın aynı döneminde 19,5 milyona yükseldi.
Öte yandan Akdeniz çanağında Türkiye ve İspanya toplamı, Yunanistan ve
Mısır ile farkını da oldukça yukarı çekti. Geçen yıl 46,4 milyon dolayında
olan bu fark, bu yılın 8 ayında 50 milyona çıktı.
8 aylık verilere göre, en hızlı büyüme % 16 ile Yunanistan’da gerçekleşirken,
İspanya % 7, Türkiye % 6,5 gelişme gösterdi. Öte yandan Mısır’daki gerileme devam etti. Mısır 8 ayda % 13 dolayında düşüş yaşadı.
Kaynak: UNTWO, AKTOB Ar-Ge
Akdeniz’de yabancı ziyaretçi sayıları,
milyon (Ocak-Ağustos)
27
ÜLKELER
İSPANYA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
MISIR
TOPLAM
2013
42.2
24.0
12.6
7.2
86.0
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
2014
45.3
25.6
14.6
6.3
91.8
DEĞİŞİM
7,3
6,5
15,8
-13,0
6,7
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
DÜNYA TURİZMİNDEN GÖSTERGE VE ANALİZLER
DÜNYA TURİZMİ İLK YARIDA % 4,6 BÜYÜDÜ
BM Dünya Turizm Örgütü verilerine
göre, uluslararası ziyaretçi trafiği yılın
ilk yarısında % 4,6 büyüyerek 517
milyon kişiye ulaştı.
Alt bölgeler itibariyle Güney Asya ve
Kuzey Avrupa % 8’er gelişirken, Kuzey
Doğu Asya ve Güney Akdeniz de %
7’şer büyüdü.
Geçen yıla göre 22 milyon daha fazla kişinin seyahat ettiği dünyada en
yüksek büyümeler; % 6 ile Amerika ve
% 5’erlik performanslarıyla Asya Pasifikler ve Avrupa’da gerçekleşti.
Gerçekleşmelerin UNWTO tahminlerine paralel seyrettiği belirtilirken
2014’ün tamamında dünya ziyaretçi
trafiğinin % 4 ila 4,5 arasında büyüyeceği vurgulandı.
Kaynak: UNTWO
Bölgeler ve büyüme oranları (Ocak-Haziran)
28
Bölge/alt bölge
Amerika
Kuzey Amerika
Orta ve Güney Amerika
Karayipler
Güney Amerika
Asya ve Pasifikler
Güney Asya
Kuzey Doğu Asya
Avrupa
Kuzey Avrupa
Güney Akdeniz
Afrika
Kuzey Afrika
Ortadoğu
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
Büyüme,%
%6
%6
%6
%5
%6
%5
%8
%7
%5
%8
%7
%3
%4
-% 4
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
TABLO VE GÖSTERGELER
Alanya'da yatak sayısı
(İşletme+Yatırım belgeli)
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Alanya'da doluluklar (Ocak-Ağustos)
2014
2013
92,5
55
47
59
49,0
50,0
36,0
Ocak
Şubat
Mart
76 78,7
79,4
Mayıs
Haziran
89
93,5
93
98,7
41 40,0
Nisan
Temmuz
Ağustos
Alanya'da ziyaretçi sayısı (yabancı+vatandaş)
3,62
2,78
2,31
3,04
2,63
2,53
2,91
2,74
2,66
2007
2008
3,77
3,45
3,40
2010
2011
3,56
Kaynak: ALTİD
1,85
29
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
2009
2012
2013
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
TABLO VE GÖSTERGELER
Kaynak: Antslya İl Kültür ve Turizm MD.
Gazipaşa Havalimanı’na gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2014
30
ÜLKELER
HOLLANDA
ALMANYA
DANİMARKA
NORVEÇ
İSVEÇ
BELÇİKA
FİNLANDİYA
LİTVANYA
T.C (Yurtdışında ikamet eden)
İRAN
FRANSA
LÜBNAN
İNGİLTERE
SURİYE
AVUSTURYA
RUSYA FED.
POLONYA
İRLANDA
İTALYA
LETONYA(LATVİA)
FAS
BOSNA-HERSEK
KOSOVA
SIRBİSTAN
UKRAYNA
ESTONYA
ROMANYA
YUNANİSTAN
AMERİKA BİR.DEV.
HIRVATİSTAN
ÇEK CUM.
İSVİÇRE
HAYMATLOS
MAKEDONYA
İSPANYA
IRAK
KAZAKİSTAN
BELARUS
DİĞER
TOPLAM
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
Ocak-Ağustos
44.963
33.929
15.606
15.315
14.630
7.976
7.412
5.057
4.735
3.545
1.115
668
348
341
294
279
265
249
228
154
142
121
111
100
98
85
79
77
66
62
59
59
58
56
54
51
51
49
661
159.148
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
TABLO VE GÖSTERGELER
Alanya’da belgeli tesis ve yatak sayısı
(İşletme + yatırım belgeli)
Yıllar
Tesis
Yatak
2000
199
53.014
2001
206
55.191
2002
213
57.451
2003
216
58.806
2004
228
66.146
2005
249
77.131
2006
245
78.500
2007
249
79.050
2008
255
79.923
2009
258
80.919
2010
251
78.886
2011
264
90.328
2012
285
102.099
2013
281
109.730
2014*
301
124.678
*Ağustos
**İlçede ayrıca belediye belgeli 280 tesiste yaklaşık 40 bin dolayında yatak bulunuyor
Kaynak: Antslya İl Kültür ve Turizm MD.
Alanya’da belgeli tesislerin türlerine göre dağılımı
31
Tesis türü
5*
4*
3*
M.Apart
5 * tatilköyü
2*
4 * tatilköyü
1*
Butik
Toplam
Tesis sayısı
75
108
60
29
4
18
2
3
2
301
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
Yatak sayısı
53.174
49.849
11.259
3.680
3.598
1.818
962
196
142
124.678
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
TABLO VE GÖSTERGELER
TÜRKIYE’YE GELEN YABANCI ZIYARETÇILER
(OCAK-AĞUSTOS)
MİLLİYET
2013
2014
Değişim,%
3 339 626
3 445 366
3,17
AVUSTURYA
392 862
388 904
-1,01
BELÇİKA
494 160
501 204
1,43
DIĞER AVRUPA ÜLKELERI
DANİMARKA
292 375
298 420
2,07
AZERBAYCAN
FİNLANDİYA
145 042
146 030
0,68
BELARUS (B. RUSYA)
149 883
FRANSA
770 857
779 615
1,14
ERMENİSTAN
HOLLANDA
953 753
960 550
0,71
GÜRCİSTAN
ALMANYA
İNGİLTERE
BULGARİSTAN
ROMANYA
2013
2014
1 013 211
1 092 820
Değişim,%
7,86
277 907
303 968
9,38
2 118
2 069
-2,31
431 927
456 334
5,65
174 844
16,65
48 832
47 591
-2,54
1 199 214
1 181 330
-1,49
1 742 549
1 819 658
4,43
KAZAKİSTAN
332 970
345 769
3,84
İRLANDA
83 015
75 265
-9,34
KIRGIZİSTAN
41 610
56 534
35,87
İSPANYA
198 326
194 065
-2,15
MOLDOVA CUM.
80 070
90 635
13,19
İSVEÇ
492 373
470 920
-4,36
ÖZBEKİSTAN
85 046
98 542
15,87
İSVİÇRE
240 009
243 438
1,43
RUSYA FED.
3 104 869
3 506 084
12,92
İTALYA
497 363
471 630
-5,17
TACİKİSTAN
17 610
22 951
30,33
3 446
6 960
101,97
TÜRKMENİSTAN
95 403
115 585
21,15
LÜKSEMBURG
11 965
10 945
-8,52
UKRAYNA
531 077
488 601
-8,00
PORTEKİZ
32 395
35 949
10,97
BDT
6 118 511
6 584 800
7,62
YUNANİSTAN
448 085
558 016
24,53
CEZAYİR
74 843
103 532
38,33
ÇEK CUM.
153 799
161 946
5,30
5,66
POLONYA
305 852
380 921
24,54
LİBYA
64 189
81 332
26,71
SUDAN
NORVEÇ
325 600
254 328
-21,89
SLOVAKYA
100 102
106 955
6,85
İZLANDA
MACARİSTAN
AVRUPA OECD
FAS
56 627
59 832
163 967
174 034
6,14
5 877
6 800
15,71
MISIR
76 506
71 915
-6,00
TUNUS
58 006
66 241
14,20
11 087 743
11 392 417
2,75
GÜNEY AFRİKA CUM.
30 341
28 730
-5,31
A.B.D.
513 983
522 706
1,70
DIĞ.AFRIKA ÜLKELERI
54 698
65 329
19,44
AVUSTRALYA
126 229
135 625
7,44
B.A.EMİRLİĞİ
36 480
37 325
2,32
JAPONYA
124 692
110 983
-10,99
BAHREYN
10 678
16 059
50,39
KANADA
KATAR
13 456
22 026
63,69
KUVEYT
62 202
97 241
56,33
452 369
603 810
33,48
LÜBNAN
99 878
109 741
9,88
ÜRDÜN
70 308
86 884
23,58
S.ARABİSTAN
171 563
240 785
40,35
K.K.T.C.
151 469
161 198
6,42
İSRAİL
106 197
140 716
32,50
125 517
118 303
-5,75
YENİ ZELLANDA
20 871
22 171
6,23
MEKSİKA
25 445
28 240
10,98
G. KORE
125 519
169 686
35,19
ESTONYA
30 027
33 364
11,11
KARADAĞ
12 322
13 364
8,46
KOSOVA
54 879
59 244
7,95
MALTA
4 300
4 784
11,26
LİTVANYA
57 130
70 942
24,18
G. KIBRIS RUM YÖN.
10 837
11 971
10,46
LETONYA
35 409
37 058
4,66
BOSNA HERSEK
51 010
58 842
15,35
HIRVATİSTAN
29 596
27 642
-6,60
SLOVENYA
25 501
27 292
7,02
SIRBİSTAN
135 518
11,31
93 095
104 249
11,98
ARNAVUTLUK
43 649
52 633
20,58
BULGARİSTAN
1 013 211
1 092 820
7,86
277 907
303 968
9,38
2 118
2 069
-2,31
ESTONYA
30 027
33 364
11,11
KARADAĞ
12 322
13 364
8,46
KOSOVA
54 879
59 244
7,95
MALTA
4 300
4 784
11,26
LİTVANYA
57 130
70 942
24,18
G. KIBRIS RUM YÖN.
10 837
11 971
10,46
LETONYA
35 409
37 058
4,66
BOSNA HERSEK
51 010
58 842
15,35
HIRVATİSTAN
29 596
27 642
-6,60
SLOVENYA
25 501
27 292
7,02
SIRBİSTAN
121 749
135 518
11,31
MAKEDONYA
93 095
104 249
11,98
ARNAVUTLUK
43 649
52 633
20,58
Kaynak: Antslya İl Kültür ve Turizm MD.
121 749
MAKEDONYA
ROMANYA
DIĞER AVRUPA ÜLKELERI
32
MİLLİYET
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
IRAK
YEMEN
DIĞ.BATI ASYA ÜLKELERI
BANGLADEŞ
10 774
16 352
51,77
896 844
762 962
-14,93
4 997
8 498
70,06
ÇİN HALK CUM.
89 355
126 037
41,05
ENDONEZYA
39 114
38 261
-2,18
FİLİPİNLER
38 568
45 213
17,23
HİNDİSTAN
64 171
79 628
24,09
790 626
1 110 503
40,46
MALEZYA
34 509
41 385
19,93
PAKİSTAN
21 962
31 760
44,61
SİNGAPUR
13 004
16 293
25,29
TAYLAND
14 180
16 295
14,92
DIĞ.GÜN.ASYA ÜLK.
55 256
67 814
22,73
DİĞ. KUZEY AMERİKA ÜLK.
7 350
9 428
28,27
DİĞ. ORTA AMERİKA ÜLK.
5 498
5 362
-2,47
ARJANTİN
31 754
29 649
-6,63
BREZİLYA
77 426
56 817
-26,62
KOLOMBİYA
14 011
15 378
9,76
ŞİLİ
10 107
11 364
12,44
İRAN
VENEZÜELLA
7 025
4 807
-31,57
10 930
12 306
12,59
OKYANUSYA
245
375
53,06
MİLLİYETSİZ
24 610
29 687
20,63
24 089 031
25 749 063
6,89
DİĞ.GÜN.AMERİKA ÜLK.
TOPLAM
ALTİD TUR İZM BÜLTENİ / 2014-2
TABLO VE GÖSTERGELER
Dolar/ TL
aylık ortalama değerler
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
1,76
1,77
1,81
1,80
1,82
1,89
1,93
1,95
2,02
1,99
2,02
2,06
2014
2,22
2,21
2,22
2,13
2,09
2,22
2,21
2,16
DÖVIZ KURLARI
Avro/ TL
aylık ortalama değerler
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
2,34
2,37
2,34
2,34
2,37
2,50
2,52
2,60
2,69
2,71
2,73
2,82
2014
3,02
3,02
3,07
2,94
2,87
2,88
2,88
2,88
Avro/ Dolar
aylık ortalama değerler
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
1,33
1,34
1,30
1,30
1,30
1,32
1,31
1,33
1,33
1,36
1,35
1,37
Dolar/TL
2,5000
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000
0,0000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avro/TL
3,0000
2,5000
2,0000
Kaynak: TCMB
1,5000
33
1,0000
0,5000
0,0000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A l a ny a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
2014
1,36
1,36
1,38
1,38
1,37
1,30
1,30
1,33
ÖN E M L İ DU Y U RU L A R
A LT İ D - A l a n y a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
MUAMMER TÜRKER ANTALYA VALİSİ OLDU
Antalya Valiliğine Muammer Türker atandı.
Türker, daha önce Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği görevinde bulunuyordu.
Antalya Valisi
Muammer
Türker
Antalya’nın eski valisi Sebahattin Öztürk ise İçişleri
Bakanlığı Müsteşarı oldu.
TANRISEVEN ALANYA KAYMAKAMI OLDU
İki yıldır Alanya Kaymakamlığı görevinde bulunan
Erhan Özdemir, İzmir Vali Yardımcılığı’na
atanırken, Alanya’nın yeni kaymakamı Hasan
Tanrıseven oldu. Tanrıseven daha önce Muğla’nın
Yatağan Kaymakamlığı görevini yapıyordu.
GAZİPAŞA’DA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI
Gazipaşa Havalimanı’nın adı, DHMİ Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulunun aldığı karar ile “ GAZİPAŞAALANYA HAVALİMANI” olarak değiştirildi.
BİSİKLET KAP SEZON KAPANIŞ YARIŞI
Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde
yer alan Bisiklet KAP Sezon Kapanış Yarışı Alanya
Damlataş Kordon’da 12.10.2014 tarihinde yapılacak.
RESORT TURİZM KONGRESİ
27-28 KASIM’DA YAPILACAK
Uluslararası RESORT Turizm Kongresi 27-28
Kasım 2014 tarihlerinde Lara Aska Resort Hotel’de
gerçekleştirilecek.
ADVANTAGE TRAVEL PARTNERSHIP 2015
İngiltere’nin en büyük bağımsız acente ağı Advantage
Travel Partnership 2015 yıllık konferansını Bodrum’da
düzenliyor. Konferans, 14 - 18 Mayıs 2015 tarihleri
arasında Sea Garden Resort Hotel’de düzenleyecek.
A LT İ D - A l a n y a Tu r i s t i k İ ş l e t m e c i l e r D e r n e ğ i
ALTİD
TURİZM
BÜLTENİ
SAY I
2014
2
Download

2014 yılı canlı geçti