KARADENİZ HAVZASINDA BÜTÜNLEŞİK ARAZİ KULLANIMI YÖNETİMİ MODELLEMESİ PROJESİ
Kurum adı : Hayrabolu Belediyesi
Proje durumu : Devam ediyor.
Proje kapsamı ve amacı:
European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) kapsamında Karadeniz Havzasında
Bütünleşik Arazi Kullanımı Yönetimi Modellemesi Projesi (ILMM-BSE) ‘nin amacı; Türkiye’de MeriçErgene Havzası, Bulgaristan’da Rapomato ve Veleka Nehri Havzaları, Ukrayna’da Dnieper, Dniester,
Danuba Nehri Havza ve Deltaları, Gürcistan’da Guria Bölgesi’ni kapsayan alanda arazi kullanım
yönetimini sağlayacak, bütünleşik bir modellemenin yapılmasıdır.
1/3
Proje doğrultusunda yukarıda belirtilen bölgelerde, havzaların sürdürülebilir arazi kullanımı ve havza
yönetiminde bir araç olarak kullanılabilecek, nümerik bütünleşik arazi kullanım yönetim modellemesi
yapılması planlanmaktadır.
Bu modeller; sürdürülebilir arazi kullanımı, potansiyel atık alanlarının seçimi, potansiyel yerleşim
yerleri ve endüstriyel sahaların belirlenmesi, geleceğe yönelik arazi kullanımı senaryolarının
değerlendirilmesinde kullanılabilecektir.
Firmamız asıl ürünlerinin gelecekte alınabileceği bir sistemin veri standartlarını belirleyerek
kurulumunu yapacaktır. Sistem her geçen yıl içerisine eklenen yeni veriler ve eklenen yeni modeller
ile analiz gücü artarak güçlenecek, bölgesel bir veri ve karar merkezi olacaktır.
Bu sistem gelecekte içine belli dönemlere ait veriler girildiğinde çok değerli olacak ve bir izleme
sistemine dönüşecektir. Aynı zamanda gelecekte geliştirilerek pek çok modelin çalışıp sonuçlarını
sunucular ile sunduğu ve herkesin faydalanabildiği bir sistem olacaktır.
Projenin Faaliyetleri:
ILMM-BSE projesi kapsamında Karadeniz Meriç-Ergene Havzası’nda Arazi Kullanımı Yönetimi
Modellemesi yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla yapılacak faaliyetler aşağıdaki gibidir:
1.
Meriç-Ergene Havzasına ait mevcut verilerin elde edilmesi
2/3
2.
Mevcut verilerin sözleşmede belirtilen koordinat ve formatlara göre düzenlenmesi
3.
Meriç-Ergene Havzasında Corine Land Cover projesinde uygulanan kriterlere göre 1990-2000-
2006 yıllarına ait arazi kullanım ve arazi kullanım değişim katmanlarının düzenlenmesi
4.
Corine Land Cover kriterlerine uygun şekilde, uydu görüntüleri kullanılarak Meriç – Ergene
Havzasında 2012 yılına ait arazi kullanım katmanının oluşturulması
5.
Meriç-Ergene Havzasına ait detaylı hidrolojik verilerin (havza-mikrohavza sınırları, akarsu
ağları, vb.) oluşturulması
6.
Proje alanın ait, üretilen veriler ve ArcSWAT aracı kullanılarak geleceğe yönelik tahmin ve
senaryoların oluşturulabileceği GIS modellerinin üretilmesi
7.
Üretilen modellere ve projeye ilişkin detaylı bilgiye erişimi sağlayacak WebGIS yazılımının
geliştirilmesi ve güncellenmesi
8.
Proje ile ilgili bilgilere ulaşmayı sağlayan, proje çıktılarının sunumunun yapılabileceği kullanıcı
tabanlı proje web sitesinin oluşturulması.
3/3
Download

Proje detayları için tıklayınız..