Project funded by the
EUROPEAN UNION
Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) is implemented with the financial assistance of the
European Union in the framework of the Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2007 – 2013”
“Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modeli” Projesi
Eğitim Programı III : Arazi Kullanım Değişikliğinin Modellenmesi: Ergene
Havzası (1990-2013) Örneği
Eğitim Programının Amacı:
Türkiye’de düzenlenecek olan bu Eğitim programının amacı katılımcılara ve hedef kitleye projeyi tanıtmak
ve Ergene Havzasında uygulamasının tartışmaktır.
Katılımcılar:
Üniversitelerden araştırıcı ve lisansüstü öğrenciler, kamu kurumlarından uzmanlar, yerel yönetim ve sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri eğitim programına katılabilirler.
Eğitim Programının yeri ve Zamanı:
Eğitim programı 27-28 Kasım 2014 tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans
salonunda düzenlenecektir.
Eğitim Programı III : Arazi Kullanım Değişikliğinin Modellenmesi:
Ergene Havzası (1990-2013) Örneği
27 Kasım 2014
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
9.30.10.30
10.30-11.00
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-16.30
Kayıt
Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modeli-ILMM-BSE”
Projesinin Tanıtımı
Prof. Dr. Fatih KONUKCU (NKÜ, ILMM-BSE Projesi Ortak Araştırma Koordinatörü)
Çay/Kahve
ILMM-BSE Proje Kapsamında Entegre Yönetim Sisteminin (IMS) Tanıtımı
Prof.Dr. Selçuk ALBUT (NKÜ, ILMM-BSE Projesi Veri Yönetim Koordinatörü)
Öğle Yemeği
Bütünleşik Havza Yönetiminde Havza Modelleme Sistemleri: WMS (Watershed
Modeling System) Yazılımı
Doç.Dr. Mehmet ŞENER (NKÜ, Ziraat Fak, Biyosistem Mühendisliği Böl.)
Çay/Kahve
Bütünleşik Havza Yönetiminde Havza Modelleme Sistemleri: WMS Yazılım Uygulamaları
Doç.Dr. Mehmet ŞENER (NKÜ, Ziraat Fak, Biyosistem Mühendisliği Böl.)
28 Kasım 2014
Entegre Arazi Kullanım Yönetiminde Hidrolojik Modelleme Yaklaşımı (ArcSWAT)
Bahadır ALTÜRK (NKU, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Çay/Kahve
ArcSWAT Uygulamaları
Bahadır ALTÜRK (NKU, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Öğle Yemeği
Eğitimin Değerlendirilmesi ve Kapanış
İletişim: Prof. Dr. Fatih KONUKCU ([email protected]) Prof. Dr. Selçuk Albut ([email protected])
Download

“Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modeli