T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
2014 – 2015 GÜZ YARIYILI
Lisansüstü Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanlarının ve Alan Dışı Programların ABD Tarafından
Enstitüye Bildirilmesi, Başvuru Şartlarında Güncelleme Yapılması
(Yatay Geçiş, Özel Öğrenci ve Yabancı Uyruklu Kontenjanları Dâhil)
Lisansüstü Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanlarının Senatoya Bildirilmesi ve Alan Dışı
Programların Belirlenmesi (Yatay Geçiş, Özel Öğrenci ve Yabancı Uyruklu Kontenjanları Dâhil)
İlk Defa ve Güz Döneminde Yazılıma Açılacak Derslerin, Dersleri Verecek Öğretim Üyelerinin ve
Katalogdan Çıkarılacak Derslerin Anabilim Dalı Tarafından Enstitüye Bildirilmesi
Açılacak Derslerin ve Dersleri Verecek Öğretim Üyelerinin İlgili Kurullarca Değerlendirilmesi ve ÖİDB
İletilmesi
Enstitü Tarafından Ders Kataloglarında Güncelleme Yapılması (Ders Ekleme ve Çıkarma)
Lisansüstü Programlara Başvuruların İlan Edilmesi (İnternet Siteleri Üzerinden)
16-20 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
30 Haziran-04 Temmuz 2014
07-11 Temmuz 2014
14-18 Temmuz 2014
21 Temmuz-01 Ağustos 2014
Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri
04-08 Ağustos 2014
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
04-15 Ağustos 2014
Lisansüstü Programlara Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi ve Kazanan Adayların İlan
Edilmesi
Yeni Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtlarının Yapılması
13 Ağustos 2014
14-19 Ağustos 2014
Yatay Geçiş Müracaatlarının İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi ve Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı
20 Ağustos 2014
Kayıt Yaptırılmayan Kontenjanların İlanı, Yedek Adayların Başvuruları ve Yerleştirme Sonuçları
20-21 Ağustos 2014
Yatay Geçişle Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtlarının Yapılması
21-22 Ağustos 2014
Yedek Adayların Kesin Kayıtları
Boş Kalan Kontenjanların İlanı ve Başvurular
Lisansüstü Programlarda Boş Kalan Kontenjanlara Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi ve
Kazanan Adayların İlan Edilmesi
Boş Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
Ders Muafiyetleri için Enstitü ’ye Dilekçelerin Verilmesi
22 Ağustos 2014
25-26 Ağustos 2014
27 Ağustos 2014
28-29 Ağustos 2014
28 Ağustos - 02 Eylül 2014
Özel Öğrenci Statüsünde Müracaatlar
01-02 Eylül 2014
Özel Öğrenci Statüsündeki Müracaatları Değerlendirme, Sonuçlarının İlanı ve Kayıt
03-05 Eylül 2014
Bilimsel Hazırlık Öğrencilerinin Yüksek Lisans Dersi Almak için ABD’ye Dilekçe Vermeleri
04-05 Eylül 2014
Bilimsel Hazırlık Öğrencilerinin Yüksek Lisans Dersi Alma Dilekçelerinin ABD Tarafından Enstitü’ ye
İletilmesi İçin Son Gün
08 Eylül 2014
Normal Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Yarıyıl Katkı Payını Bankaya Yatırmaları
08-12 Eylül 2014
Ders Saydırma Taleplerinin ABD ve Enstitü’ ye Bildirilmesi
08-12 Eylül 2014
Kayıt Dondurmak İçin Müracaat Süresi (İzin Taleplerinin Enstitüye Teslim Edilmesi)
08-12 Eylül 2014
Enstitümüz Dışından Ders Alma Taleplerinin Bildirilmesi (Kendi öğrencilerimiz için)
08-12 Eylül 2014
Kayıt Yenileme-Derslere Yazılımların Yapılması (DERS KAYDI)
08-14 Eylül 2014
DERSLERİN BAŞLAMASI
15 Eylül 2014
Özel Öğrenci Statüsündeki Öğrencilerin Derslere Yazılımları
15-16 Eylül 2014
Ders Bırakma ve Ekleme Süresi*, Akademik Danışman Onayı
15-17 Eylül 2014
Misafir Öğrencilerin Ders Alma Taleplerinin Enstitümüze Bildirilmesi
15-19 Eylül 2014
T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ders, Sınav ve Seminer Programlarının Enstitüye Bildirilmesi
15-19 Eylül 2014
Tez Konusu Belirlemek için ABD’ye Başvurular (Danışman Ataması Yapılan Öğrenciler için)
15-23 Eylül 2014
Tez Konularının ABD Tarafından Enstitüye Bildirilmesi için Son Gün
15-26 Eylül 2014
Ders Yazılımlarına İtiraz ve Düzeltme Süresi
18-19 Eylül 2014
Kapatılacak (Yazılım Yapılmayan) Derslerin ABD Tarafından Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün
22 Eylül 2014
Kapatılan Derslerin Enstitü Kurulunda Onaylanması
24 Eylül 2014
01-09 Kasım 2014
ARA SINAV HAFTASI
Ara Sınavların İnteraktif Olarak İlan Edilmesinin Son Günü
24 Kasım 2014
Mazeret Sınavları (Derslerle Birlikte)
22-26 Aralık 2014
Derslerin Son Günü
26 Aralık 2014
YARIYIL SONU SINAVLARI
29 Aralık 2014–11 Ocak 2015
Harfli Notların İnteraktif Ortamda Öğrenciye İlan Edilmesi
12 Ocak 2015
Harfli Notların İnteraktif Ortama Girilmesi ve İlan Edilmesinin Son Günü
14 Ocak 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARI
17-25 Ocak 2015
Bütünleme Sonuçlarının İnteraktif Ortamda İlan Edilmesinin Son Günü
28 Ocak 2015
Danışman Atama Formlarının Enstitüye Teslim Edilmesi İçin Son Gün
30 Ocak 2015
Dönem Sonu Ders Dosyası, Seminer Tutanak Formları ve Not Çizelgelerinin Enstitüye Teslim
Edilmesinin Son Günü
13 Şubat 2015
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
2014–2015 BAHAR YARIYILI
Lisansüstü Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanlarının ve Alan Dışı Programların ABD Tarafından
Enstitüye Bildirilmesi, Başvuru Şartlarında Güncelleme Yapılması
(Yatay Geçiş, Özel Öğrenci ve Yabancı Uyruklu Kontenjanları Dâhil)
10-14 Kasım 2014
Lisansüstü Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanlarının Senatoya Bildirilmesi ve Alan Dışı
Programların Belirlenmesi (Yatay Geçiş, Özel Öğrenci ve Yabancı Uyruklu Kontenjanları Dâhil)
17-21 Kasım 2014
İlk Defa ve Bahar Döneminde Yazılıma Açılacak Derslerin, Dersleri Verecek Öğretim Üyelerinin ve
Katalogdan Çıkarılacak Derslerin Anabilim Dalı Tarafından Enstitüye Bildirilmesi
24-28 Kasım 2014
Açılacak Derslerin ve Dersleri Verecek Öğretim Üyelerinin İlgili Kurullarca Değerlendirilmesi ve ÖİDB
İletilmesi
01-05 Aralık 2014
Enstitü Tarafından Ders Kataloglarında Güncelleme Yapılması (Ders Ekleme ve Çıkarma)
08-12 Aralık 2014
Lisansüstü Programlara Başvuruların İlan Edilmesi (İnternet Siteleri Üzerinden)
15-19 Aralık 2014
Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri
22-26 Aralık 2014
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
Lisansüstü Programlara Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi ve Kazanan Adayların İlan
Edilmesi
29 Aralık 2014-02 Ocak 2015
31 Aralık 2014
Yeni Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtlarının Yapılması
05-09 Ocak 2015
Kayıt Yaptırılmayan Kontenjanların İlanı, Yedek Adayların Başvuruları ve Yerleştirme Sonuçları
12-13 Ocak 2015
Yatay Geçiş Müracaatlarının İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi ve Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı
14 Ocak 2015
T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yatay Geçişle Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtlarının Yapılması
15-16 Ocak 2015
Yedek Adayların Kesin Kayıtları
15-16 Ocak 2015
Boş Kalan Kontenjanların İlanı ve Başvurular
19-20 Ocak 2015
Lisansüstü Programlarda Boş Kalan Kontenjanlara Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi ve
Kazanan Adayların İlan Edilmesi
21 Ocak 2015
Boş Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
22-23 Ocak 2015
Ders Muafiyetleri için Enstitü ’ye Dilekçelerin Verilmesi
22-23 Ocak 2015
Özel Öğrenci Statüsünde Müracaatlar
26-27 Ocak 2015
Özel Öğrenci Statüsündeki Müracaatları Değerlendirme, Sonuçlarının İlanı ve Kayıt
28-29 Ocak 2015
Bilimsel Hazırlık Öğrencilerinin Yüksek Lisans Dersi Almak için ABD’ye Dilekçe Vermeleri
28-29 Ocak 2015
Bilimsel Hazırlık Öğrencilerinin Yüksek Lisans Dersi Alma Dilekçelerinin ABD Tarafından Enstitü’ ye
İletilmesi
30 Ocak 2015
Normal Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Yarıyıl Katkı Payını Bankaya Yatırmaları
02-06 Şubat 2015
Ders Saydırma Taleplerinin ABD ve Enstitü’ ye Bildirilmesi
02-06 Şubat 2015
Kayıt Dondurmak İçin Müracaat Süresi (İzin Taleplerinin Enstitüye Teslim Edilmesi)
02-06 Şubat 2015
Enstitümüz Dışından Ders Alma Taleplerinin Bildirilmesi (Kendi öğrencilerimiz için)
02-06 Şubat 2015
Kayıt Yenileme-Derslere Yazılımların Yapılması (DERS KAYDI)
02-08 Şubat 2015
DERSLERİN BAŞLAMASI
09 Şubat 2015
Özel Öğrenci Statüsündeki Öğrencilerin Derslere Yazılımları
09-10 Şubat 2015
Ders Bırakma ve Ekleme Süresi*, Akademik Danışman Onayı
09-11 Şubat 2015
Tez Konusu Belirlemek için ABD’ye Başvurular (Danışman Ataması Yapılan Öğrenciler için)
09-13 Şubat 2015
Misafir Öğrencilerin Ders Alma Taleplerinin Enstitümüze Bildirilmesi
09-13 Şubat 2015
Ders Yazılımlarına İtiraz ve Düzeltme Süresi
12-13 Şubat 2015
Kapatılacak (Yazılım Yapılmayan) Derslerin ABD Tarafından Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün
16 Şubat 2015
Kapatılan Derslerin Enstitü Kurulunda Onaylanması
18 Şubat 2015
Tez Konularının ABD Tarafından Enstitüye Bildirilmesi için Son Gün
20 Şubat 2015
Ders, Sınav ve Seminer Programlarının Enstitüye Bildirilmesi için Son Gün
20 Şubat 2015
ARA SINAV HAFTASI
Ara Sınavların İnteraktif Olarak İlan Edilmesinin Son Günü
Mazeret Sınavları (Derslerle Birlikte)
28 Mart-05 Nisan 2015
20 Nisan 2015
18-22 Mayıs 2015
T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Derslerin Son Günü
YARIYIL SONU SINAVLARI
22 Mayıs 2015
25 Mayıs -07 Haziran 2015
Harfli Notların İnteraktif Ortamda Öğrenciye İlan Edilmesi
08 Haziran 2015
Harfli Notların İnteraktif Ortama Girilmesi ve İlan Edilmesinin Son Günü
10 Haziran 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARI
13-21 Haziran 2015
Bütünleme Sonuçlarının İnteraktif Ortamda İlan Edilmesinin Son Günü
24 Haziran 2015
Dönem Sonu Ders Dosyası, Seminer Tutanak Formları ve Not Çizelgelerinin Enstitüye Teslim
Edilmesinin Son Günü
16 Temmuz 2015
Danışman Atama Formlarının Enstitüye Teslim Edilmesi İçin Son Gün
28 Ağustos 2015
* Öğrenciler ders kaydını kesinleştirdikten sonra ders ekleme ve çıkarma yapması gerekiyorsa bu işlemi mutlaka
akademik danışmanlarıyla birlikte yapacaklardır.
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi