Download

i lan burdur defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden satışı yapılacak